Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Górski Daniel

Górski Daniel

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Stanowisko: Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego

Jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Białostockiej oraz podyplomowe studium menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2004 swoją karierę związał z wdrażaniem w Polsce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, najpierw w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) uczestniczył we wdrażaniu programu przedakcesyjnego Phare oraz programów perspektywy finansowej 2004-2006. W latach 2007-2008 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa Zarządu RCS Sp. z o.o. Od maja 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, który odpowiada za realizację pierwszego programu finansowanego ze środków wspólnoty w pełni zarządzanego na szczeblu regionu. Od początku 2014 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, który ma za zadanie wspierać rozwój województwa i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości. Departament jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie oraz aktualizację regionalnych strategii rozwoju, programów operacyjnych, kontraktów regionalnych.