Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gniazdowski  Mateusz

Gniazdowski Mateusz

Firma: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

Stanowisko: Wicedyrektor

Dr Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). W latach 2004-2010 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a następnie został kierownikiem Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, zasiada w Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych i jest współkoordynatorem konsorcjum Think Visegrad.