Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gawlik Zdzisław

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie oraz Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Od lat związany z administracją publiczną. W latach 2007-2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 1 lipca 2013 roku Sekretarz Stanu w tym resorcie. Autor książek i ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa z dziedziny prywatyzacji.