Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gawinecki Maciej

Gawinecki Maciej

Firma: A.T. Kearney

Stanowisko: Executive Advisor

Maciej Gawinecki posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym. Specjalizuje się w strategii korporacyjnej, organizacji i marketingu instytucji finansowych. Brał udział w wielu projektach dla dużych firm z sektora finansowego dotyczących m.in. optymalizacji finansowej, strategii cenowej kredytów i depozytów banku detalicznego czy strategii rozwoju akceptacji kart płatniczych w Polsce. Wspierał proces wdrożenia systemu bankowości internetowej w trzech głównych bankach detalicznych w Polsce i Republice Czeskiej. Bogate doświadczenie zdobył także dzięki wcześniejszej pracy w takich firmach jak Accenture czy Procter and Gamble.
Ukończył studia na Wydziale Handlu National University of Ireland, Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej, a także Executive Studies in Finance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.