Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Gantner Andrzej

Gantner Andrzej

Firma: Polska Federacja Producentów Żywności

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Andrzej Gantner – dyrektor generalny, członek Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, członek zarządu Zrzeszenia Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Stowarzyszenia „Food for Future”, redaktor naczelny kwartalnika „Food Lex”, przewodniczący Zespołu doradców i pracodawców przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.