Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Futera  Marcin

Futera Marcin

Firma: Europejski Bank Inwestycyjny

Stanowisko: Sektor Publiczny i Infrastruktury w Polsce i Krajach Bałtyckich