Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Frankiewicz Zygmunt

Frankiewicz Zygmunt

Firma: Związek Miast Polskich

Stanowisko: Prezydent Gliwic, prezes

Urodzony 19 czerwca 1955 w Gliwicach. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezydent Gliwic nieprzerwanie od 1993 r. W 1979 ukończył studia na Politechnice Śląskiej, po których został pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1987 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1994 habilitację. W latach 1990–2002 zasiadał w Radzie Miejskiej w Gliwicach, od lutego do września 1993 był jej przewodniczącym. W 1993 Rada Miejska powołała go na stanowisko Prezydenta Miasta. Jest najdłużej urzędującym prezydentem miasta na prawach powiatu w Polsce. Pełni społecznie funkcję przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – największego regionalnego stowarzyszenia samorządowego w Polsce, a od 2009 wiceprzewodniczącego World Technopolis Association – stowarzyszenia miast-technopoli z siedzibą Korei Południowej. W 2014 r. został wybrany przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców. Jego osiągnięcia zawodowe były wielokrotnie nagradzane. W 2010 r. za szczególne zasługi dla rozwoju posiej samorządności otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków. Zainteresowania: historia II wojny światowej, szczególnie woja na Pacyfiku, siatkówka, kajakarstwo, turystyka górska – licencjonowany przewodnik beskidzki.