Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Foy Henry

Foy Henry

Firma: Financial Times

Stanowisko: Korespondent na Europę Centralną