Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Fijuth Jacek

Fijuth Jacek

Firma: Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu