Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Faryś Jakub

Faryś Jakub

Firma: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. Karierę rozpoczął w firmie Renault, następnie pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu u wyłącznego importera samochodów marki SAAB. Kontynuacją jego pracy w motoryzacji było zarządzanie działem marketingu w Scania Polska SA.
W 2002 roku objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, organizacji przekształconej następnie w Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na czele której stanął jako prezes. Pod jego kierownictwem PZPM stał się największą Polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli,  a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu.
Jakub Faryś  wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej – nominowany przez Ministerstwo Gospodarki do udziału w pracach grupy wysokiego szczebla – CARS 21 i CARS 2020, jako jeden z ekspertów rządowych ds. sektora motoryzacyjnego. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych – ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) i ACEM (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Motocykli) i CLCCR – (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Naczep, Przyczep i Zabudów) na forum których wyraża stanowiska polskiej branży motoryzacyjnej.
Jakub Faryś jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.