Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Faltynowicz Jacek

Faltynowicz Jacek

Firma: ELEKTROBUDOWA SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jacek Faltynowicz ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniczno – Technologiczny uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.
Przez 25 lat Jacek Faltynowicz pracował w Warszawskich Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR, rozpoczynając od technologa – programisty, poprzez głównego technologa, dyrektora ds. rozwoju kończąc na dyrektorze naczelnym ZWAR. W roku 1995 Jacek Faltynowicz objął stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWAR SA, aby w roku 1998 po prywatyzacji przez rok sprawować funkcję Prezesa Zarządu ABB – ZWAR SA.
Następnie w latach 1999 – 2000 pracował jako T&D Country Director w firmie ALSTOM Polska.
W roku 2000 r. Jacek Faltynowicz rozpoczął pracę dla firmy ELEKTROBUDOWA SA obejmując stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki.
Ukończył szereg studiów podyplomowych, prestiżowych kursów zagranicznych w tym kursów językowych. Między innymi na Uniwersytecie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych ukończył studium Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przemysłu, następnie na Politechnice Warszawskiej w 1995 roku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. W 1977 roku tokijskim Mitsui-Seiki Jacek Faltynowicz ukończył kurs Programowania Centrów Obróbczych Sterowanych Numerycznie. W latach 1996 – 1998 był Członkiem Zarządu Krajowej Izby Przemysłu Elektrotechnicznego, a od 1999 roku Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. W latach 1999 - 2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ABB - UETEM Jekatierynburg oraz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. W latach 2002 -2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PEP SA. Obecnie Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki prawa rosyjskiego „VECTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkinsku. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „ELEKTROBUDOWA Ukraina” z siedzibą w Zaporożu. Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce Energotest sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Jacek Faltynowicz pełni również funkcję Członka Założyciela i Członka Rady Fundacji Na Rzecz Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu.
Restrukturyzacja ELEKTROBUDOWY SA w latach 2000 – 2001 zainspirowana i przeprowadzona przez Jacka Faltynowicza uznana została wydarzeniem roku 2001. Nagroda przyznana została przez największą firmę venture capital w Polsce Enterprise Investors. Ponadto Jacek Faltynowicz otrzymał tytuł „Top Managera Roku 2008” w czwartej edycji konkursu organizowanego przez „MANAGER Magazin” w kategorii Handel i usługi.