Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Erbel  Joanna

Erbel Joanna

Stanowisko: Ekspert, Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydencie Warszawy

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska. Od 2007 roku działa aktywnie w Warszawie na rzecz wzmacniania społeczności lokalnej, podnoszenia poziomu partycypacji społecznej i jakości miejskiej demokracji, wspierania zrównoważonego rozwoju miasta oraz promowania dobrych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

Od 2011 członkini Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), od 2013 w Zarządzie Koordynacyjnym KRM. Jest współautorką uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, z których większość została uwzględniona w finalnym kształcie dokumentu. W ramach Kongresu Ruchów Miejskich zajmuje się głównie kwestiami partycypacji oraz polityki mieszkaniowej. Jest członkinią Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji przy Prezydencie Miasta Słupska.

W 2012 roku w ramach inicjatywa Grupa Obrońców Baru Prasowego brała udział we współtworzeniu ram do konkursu profilowanego z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Śródmieście. W 2013 była Pełnomocniczką obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej „Stop Podwyżkom Cen Biletów ZTM”, która zebrała 18 tys. podpisów pod projektem uchwały zatrzymującej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

Członkini inicjatywy Otwarty Jazdów oraz Targowa 2.0, które szukały pola współpracy pomiędzy lokalną społecznością a urzędami odpowiedni dzielnic oraz stołecznym ratuszem – z sukcesem. Uczestniczka inicjatywy Kładką na Pragę, której celem było skuteczne zabezpieczenie do budżetu miasta pieniędzy na most pieszo-rowerowy łączy prawobrzeżna i lewobrzeżną Warszawę.

Współzałożycielka Fundacji Blisko, która od 2016 roku we współpracy z partnerami społecznymi oraz samorządowymi realizuje cykl seminariów „Polityka mieszkaniowa w XXI w. Dobre praktyki dla polskich miast”. Celem cyklu jest pokazanie alternatyw mieszkaniowych, które mogą zostać wdrożone przez polskie samorządy. Spotkania są dedykowane dla miejskich działaczy i działaczek zajmujących się polityką mieszkaniową, organizacji pozarządowych, samorządów.