Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Elżanowski Filip

Elżanowski Filip

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji