Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Dzik  Grzegorz

Dzik Grzegorz

Firma: Impel SA

Stanowisko: prezes zarządu, wiceprezydent Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Vantage Development S.A., TIM S.A. i Climbex S.A.
Aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych. W latach 1998 - 2012 Prezes, a od września 2012 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, organizacji zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf. W latach 2002 - 2005 Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Jako Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska wchodzi w skład Rady Pracodawców RP, a 30 czerwca 2016 roku został powołany na wiceprezydenta Pracodawców RP.
Od wielu lat udziela się społecznie i charytatywnie. Od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", z której działalnością związany jest od roku 1998. Inicjator budowy kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei". Od 2000 roku Członek Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W roku 2003 powołany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego na członka Rady Kolegium Europy Wschodniej. Od 2009 roku Konsul Honorowy Ukrainy, a od roku 2012 Przewodniczący Rady Fundacji „Młoda Gwardia". Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.