Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Dzienniak Stefan

Dzienniak Stefan

Firma: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodziny w 1952 r.; posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Cała kariera zawodowa Pana Stefana Dzienniaka związana jest z hutnictwem.
Swoją karierę zawodową rozpoczął od stanowiska stażysty w Hucie Cedler a następnie został zatrudniony w Hucie Katowice, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania, poznając dogłębnie specyfikę branży hutniczej.
W latach 2000 - 2012 pełnił kierownicze stanowiska najpierw w Hucie Katowice S.A. następnie w Polskich Hutach Stali SA i ArcelorMittal Poland SA (od Kierownika walcowni, poprzez Dyrektora Produkcji Huty, stanowisko Dyrektora Naczelnego Huty oraz Członka Zarządu AMP S.A.)
Piastował funkcje w wielu Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego.
W dniu 21 czerwca 2013 r. został powołany przez Walne Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby Przemysłowo na Prezesa Zarządu Izby.
Odznaczony złotym, srebrnym, brązowym krzyżem zasługi oraz wieloma wyróżnieniami branżowymi.