Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Dziekoński Olgierd

Dziekoński Olgierd

Stanowisko: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010

Olgierd Roman Dziekoński - ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności
Architekt, urbanista; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;1975, absolwent; Salzburg Seminar 1987 r. (również wykładowca -1993 r.), Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego; 1974 – 1984. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-2010, odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę przestrzenną i nieruchomości, nadzór budowlany. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015, odpowiedzialny za koordynacją prac doradców Prezydenta, organizację Forum Debaty Publicznej, legislację w sferze innowacyjności, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego, a także za problematykę rozwoju gospodarczą, rynku energii i MŚP. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie.