Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Duszczyk Maciej

Duszczyk Maciej

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Instytut Polityki Społecznej, Kierownik, Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami

Dr hab. Maciej Duszczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej. Członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ekspert CEED Institute. W latach 2003-2007 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Współpracownik Międzynarodowej Organizacji Pracy, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.