Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Dowgielewicz Mikołaj

Firma: Bank Rozwoju Rady Europy

Stanowisko: Wicegubernator

Mikołaj Dowgielewicz – wicegubernator ds. państw docelowych, Bank Rozwoju Rady Europy, Paryż.
Urodził się w 1972 roku. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem prawa i nauk politycznych Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania) oraz Kolegium Europejskiego.
W latach 1995-1998 pełnił funkcję sekretarza ds. zagranicznych Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, a następnie wiceprzewodniczącego Młodzieży Europejskiej Partii Ludowej (YEPP). Od lipca 2000 roku do października 2001 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Klub Obywatelski” (instytutu naukowo-badawczego i obywatelskiej organizacji na rzecz edukacji) Unii Wolności, zaś w latach 2001-2002 pełnił funkcję sekretarza Rady Politycznej Unii Wolności. Od stycznia 2002 roku do marca 2003 roku pełnił funkcję sekretarza ds. międzynarodowych Unii Wolności.
W latach 1998-2000 pracował w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych Bronisława Geremka. Był także doradcą Bronisława Geremka, gdy sprawował on urząd Przewodniczącego Komisji Prawa Europejskiego Sejmu RP (2000-2001). Następnie pracował na stanowisku kierownika ds. usług akademickich w Kolegium Europejskim (2002-2003).
W 2003 roku rozpoczął pracę w Brukseli jako doradca ds. rozszerzenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa. W 2004 roku został rzecznikiem prasowym Komisji Europejskiej ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacyjnej, a następnie od 2007 roku kontynuował pracę w instytucjach UE – w Gabinecie Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström.
W grudniu 2007 roku otrzymał nominacje na stanowiska Sekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (OCEI), Wiceprzewodniczącego Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. Ponadto reprezentował Rzeczpospolitą Polską w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji.
W lipcu 2008 roku otrzymał nominację na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. przygotowania prezydencji przy Radzie UE. Od stycznia 2010 roku, po fuzji OCEI i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, objął stanowiska Sekretarza Stanu ds. europejskich i polityki gospodarczej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Sekretarza ds. europejskich w rządzie.
W marcu 2012 roku został jednogłośnie wybrany Wicegubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy przez 40 państw członkowskich.
W tym samym roku Mikołaj Dowgielewicz został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Ponadto został uhonorowany przez Króla Hiszpanii Krzyżem Komandorskim Numerowanym (Encomienda de Número) Orderu Izabeli Katolickiej, a także otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Władysława Grabskiego, przyznawaną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.