Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Doucerain Thierry

Doucerain Thierry

Firma: EDF Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines w Nancy. Swoją karierę rozpoczął w 1978 roku w EDF, jako inżynier Wydziału Inżynierii i Budownictwa. W latach 1984-1990 pracował jako inżynier budownictwa lądowego w różnych elektrowniach jądrowych.
W latach 1990-1998 zajmował stanowiska kierownicze w Wydziale Inżynierii Cieplnej, gdzie był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i kogeneracyjne. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Kierownika Projektu i był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i za granicą. W latach 2002-2005 był Zastępcą Dyrektora Wydziału Inżynierii Cieplnej i był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Meksyku i Wielkiej Brytanii.
W latach 2006-2012 był Dyrektorem Zarządzającym Wydziału Inżynierii Cieplnej. W 2012 roku dołączył do EDF Polska jako Dyrektor Projektu, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny.
W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.