Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Dombrowski Bogdan

Dombrowski Bogdan

Firma: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu ds. Telekomunikacji i Pomocy Samorządom w Budowie Sieci Szerokopasmowych

Podsekretarz stanu, odpowiada za sprawy telekomunikacji i pomoc samorządom w budowie sieci szerokopasmowych.
Samorządowiec z ogromnym stażem, działacz ochotniczych straży pożarnych na Pomorzu – zna sprawy wsi i prawa samorządowego. Pracował w Związku Gmin Pomorskich. Był też wiceministrem rolnictwa w 2012 r.
Bogdan Dombrowski urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe prawa samorządowego oraz europejskiego prawa samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.
Był wójtem w gminie Suchy Dąb, pierwszym starostą gdańskim po utworzeniu powiatów, pracował jako dyrektor biura Związku Gmin Pomorskich, a w latach 1999-2006 był przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Od 1999 jest także radnym powiatu gdańskiego, a w ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Od trzech kadencji pełni również funkcję prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W 2012 roku powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.