Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Daniluk Dariusz

Daniluk Dariusz

Firma: Bank Ochrony Środowiska SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

W Banku Ochrony Środowiska od maja 2014 roku.
Z sektorem finansowym związany jest od 1989 roku. Przez wiele lat pracował w Narodowym Banku Polskim, m.in. w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego i Departamencie Zagranicznym NBP.
W marcu 2000 r. rozpoczął pracę w Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie kierował Departamentem Nadzoru Wewnętrznego. W latach 2002-2008, jako przedstawiciel NBP, był Członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.
W latach 2008-2011 zajmował ważne stanowiska publiczne. Był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, a także Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako przedstawiciel Ministra Finansów uczestniczył w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Był też Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2011 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pracę zawodową łączy z aktywnością w międzynarodowych organizacjach współtworzących ramy funkcjonowania systemu finansowego, działających na rzecz stosowania dobrych praktyk zawodowych i stosowania najwyższych standardów w praktyce biznesowej. Przewodniczył Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, był także Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych, skupiającego kilkadziesiąt instytucji finansowych z państw Unii Europejskiej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej.