Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Czopik Łukasz

Czopik Łukasz

Firma: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Łukasz Czopik, z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik dwuletniego programu stypendialnego w zakresie amerykańskiego systemu prawnego realizowanego we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu kontroli wewnętrznej, rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania. Certyfikowany przez Ministra Finansów audytor finansowy. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania dużymi podmiotami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.