Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Czerwiński Andrzej

Czerwiński Andrzej

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński - poseł na Sejm RP, ekspert ds. energetyki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki oraz członek sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W ostatnich latach pracował w Sejmie RP nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii, m. in. ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o inteligentnych sieciach, a także nad tzw. „małym trójpakiem” i ustawą o OZE. Od czerwca do listopada 2015 roku pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa.