Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Czarnuch Michał

Czarnuch Michał

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Stanowisko: Partner, Praktyka Life Sciences

Michał doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.


Od lat doradza w ramach  Praktyki Life Sciences kancelarii DZP. To największy zespół doradzający w kwestiach prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa antymonopolowego i prawa konstytucyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.