Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Ciosek Stanisław

Ciosek Stanisław

Firma: Ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996;

Stanowisko: Przewodniczący Rady, Polsko Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Członek Rady Ambasadorów, Europejska Akademia Dyplomacji

Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Sekretarz Generalny Klubu Wschodniego – Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. W latach 1989-1996 Ambasador RP w Moskwie, potem przez dziesięć lat doradca Prezydenta A.Kwaśniewskiego ds. polityki międzynarodowej. Do roku 1989 działacz studencki i młodzieżowy, minister pracy, płac i spraw socjalnych oraz minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Jako członek kierownictwa PZPR współorganizował obrady Okrągłego Stołu będąc czołowym negocjatorem tego kompromisu ze strony rządowej. Członek władz wielu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką międzynarodową, w tym Forum Dialogu Obywatelskiego Polska-Rosja, któremu patronują obaj ministrowie spraw zagranicznych oraz Stowarzyszenia Euro Atlantyckiego.