Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Ciołkowski Piotr

Ciołkowski Piotr

Firma: CMS

Stanowisko: Of Counsel, Departament Energetyki

Piotr Ciołkowski jest radcą prawnym i prawnikiem w randze Of Counsel w Departamencie Energetyki warszawskiego biura CMS. Jest szefem działu regulacji działającego w ramach Departamentu.
Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z powstaniem giełdy gazu w Polsce.
Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną. Mec. Ciołkowski doradzał również w związku z pracami legislacyjnymi w sprawie przywrócenia wsparcia dla kogeneracji.