Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Ciepał Piotr

Ciepał Piotr

Firma: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Menedżer specjalizujący się we wdrażaniu strategicznych zmian oraz prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych firm, optymalizacji kapitałowej i podatkowej transakcji.
Od 5 lat współinwestor na rynku medycznym. Przeprowadzał m.in. prywatyzację oraz sprzedaż dwóch katowickich szpitali.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku finanse i bankowość.
Od początku kariery zawodowej odpowiedzialny za ważne projekty inwestycyjne – organizator m.in. jednej z pierwszych emisji obligacji komunalnych.
Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w biurze maklerskim jako licencjonowany makler papierów wartościowych. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi oraz innymi instytucjami finansowymi. Organizował finansowanie wielu przedsięwzięć biznesowych. Ukończył studium doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz liczne kursy i szkolenia w zakresie finansów i zarządzania.
W latach 2001 – 2003 wiceprezes zarządu ds. zarządzania aktywami, członek Rad Nadzorczych spółek z grupy HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna S.A. Dąbrowa Górnicza zatrudniającej ponad 4 tys. osób. Efektem jego działalności była zdecydowana poprawa wyników finansowych.
Od trzech lat wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy Uzdrowiska Ustroń.