Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Cichosz Jacek

Cichosz Jacek

Firma: PGE EJ 1 Sp. z o.o

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Od stycznia 2011 r. Dyrektor ds. Operacyjnych PGE EJ 1 sp z o.o. odpowiedzialny za całościową koordynację i przygotowanie prac w kluczowych obszarach projektu m.in.: zarządzanie projektem, wybór lokalizacji, postępowanie zintegrowane, wybór technologii reaktora i głównego wykonawcy EPC, zagadnienia projektowo-inżynierskie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem jądrowym, zezwolenia i pozwolenia, zintegrowane systemy zarządcze.
W latach 1998-2010 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, realizując i nadzorując projekty dla dużych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, paliwowym i hutniczym, m.in. Vattenfall, RWE, Energa, Total, MOL i ArcelorMittal.
W latach 2008-2010 Dyrektor ds. sektora „Resources” (energetyka i zasoby naturalne) w Accenture Sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój praktyki doradczej oraz realizację kompleksowych projektów transformacyjnych i wdrożeń wypracowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, użyteczności publicznej, hutniczej, paliwowej i gazowej. Członek rady dyrektorów polskiego biura Accenture.
Uczestnik studiów doktoranckich w Ecole des Mines de Paris (ENSMP), Centrum Morfologii Matematycznej (CMM) oraz absolwent studium podyplomowego Institut pour l’ouverture à la Société et à l’Economie FRançaises et Européennes (ISEFRE).