Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Chybicka Alicja

Chybicka Alicja

Firma: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Stanowisko: Poseł RP, Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. Alicja Chybicka – niekwestionowany autorytet i lekarz, który od czterdziestu jeden lat walczy o życie chorych na nowotwory dzieci. Jak sama mówi: „prowadzi wojnę z Panem Bogiem o każde istnienie ludzkie, by mogłoby pozostać na tym świecie jak najdłużej”.
Urodziła się 10. maja 1951 roku w Wałbrzychu. Ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W 1975 roku ukończyła studia z wyróżnieniem i rozpoczęła pracę w klinice onkologicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej. W roku 1978 uzyskała I stopień z pediatrii (w 1982 r. II stopień). Oprócz niej posiada specjalizacje: onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej.
W 1979 roku uzyskała tytuł doktora, temat pracy: „Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów
i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej”.
W 1994 roku Chybicka habilitowała się. Temat jej pracy naukowej brzmiał: „Badanie cytokin i wykorzystanie ich właściwości biologicznych w leczeniu nowotworów u dzieci”, za którą zresztą otrzymała nagrodę od ministra zdrowia. Profesorem została 19. maja 1999 roku.
Profesor oprócz pracy w klinice jest również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ma bardzo bogaty dorobek naukowy, gdyż jest autorką i współautorką ponad 500 publikacji naukowych. Wypromowała piętnastu doktorantów oraz była opiekunką pięciu zakończonych habilitacji.
Od 16 lat kieruje Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (zastąpiła na tym stanowisku swoją szefową – prof. Janinę Bogusławską-Jaworską.
W latach 2007-2015 była prezesem „Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”, jest członkiem zarządu „Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej”; członkiem komisji onkologii dziecięcej Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" oraz w latach 2012-2015 była członkiem rady programowej „Fundacji Mam Marzenie”. Jest członkiem Rady Naukowej kliniki „Budzik” w Warszawie i Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
W latach 2011-2015 była senatorem RP. Aktualnie jest posłem na Sejm.