Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Chłopek Grzegorz

Chłopek Grzegorz

Firma: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Stanowisko: Prezes Zarządu