Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Chadam Jan

Chadam Jan

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił między innymi funkcje Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie oraz Członka Zarządu Elzab S.A. w Zabrzu. Był zatrudniony także na stanowiskach Dyrektora Finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, Prezesa Zarządu SIP-MOT S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. (operator sieci Plus). Od lutego 2009 roku Członek Zarządu, a od lipca 2009 roku Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Autor książki oraz kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania, wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA.