Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Burdelski  Marceli

Burdelski Marceli

Firma: Uniwersytet Gdański

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat 1984 r. WDNiP UW, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Kolegium Jagiellońskim -Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu.
Wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2012 - 2015, konsultant i b. Doradca Ministra MSZ RP.
W swoich badaniach naukowych koncentruje się na stosunkach międzynarodowych w regionie Azji-Pacyfiku ( Dwie Koree, Chiny, Japonia, Tajwan). Autor i współautor książek: Czy Korea zjednoczy się do końca XX wieku?( 1995), Chiny u progu XXI wieku, wspólnie z W. J. Dziakiem ( 1997), 50 Years after II Word II International Poltics in The Balic Sea region 1945-1995, wspólnie z H. Runblomem, M. Nurkiem T. Jontherem i E. Noreenem (1997), Republika Chińska na Tajwanie a ONZ, wspólnie z W. J. Dziakiem ( 1998), 50- lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, wspólnie z Ch. Birchmaierem i E. Jendraszczakiem( 2003), Quellensammlungen zur geschichte der Schweizerischen und Polnischen NNSC Delegationen in Panmunjom-Korea, wspólnie z Ch. Birchmeierem i E. Jendraszczakiem( 2003)i Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei ( 2004, Taiwan,Poland, Europe In the age of globalization, wspólnie z M.J. Malinowskim, 2007), Chiny w oczach Polaków ( wspólnie z J. Włodarskim i Zeidlerem i Korea w oczach Polaków ( wspólnie z J. Wlodarskim i K. Zeidlerem ) i ponad stu publikacji naukowych.
W swych naukowych peregrynacjach odwiedził ChRL, Republikę Korei, KRL-D, Tajwan, Indie, Stany Zjednoczone, Kanadę, Republikę Południowej Afryki, Chile i wiele państw europejskich.
Żona Elżbieta i czterech synów.