Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Brodziński Sławomir

Brodziński Sławomir

Firma:

Stanowisko: Główny Geolog Kraju w latach 2013-2015

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1974-1983 nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, do 1990 r. adiunkt naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W 1986 r. wyróżniony zespołową Nagrodą Ministra Przemysłu.
Od 1991 r. w centralnej administracji rządowej w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach: m.in. Dyrektor Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, Dyrektor Gabinetu Prezesa oraz Dyrektor Generalny 1998-2006. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości.
W latach 1992-2004 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa. Sekretarz generalny międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego (2006-2008). Powołany przez Prezesa Rady Ministrów 16 kwietnia 2009 roku na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Członek Zespołu ds. programowania Prac Rządu w latach 2010-2011.