Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Brace Stephen

Firma: SBC Limited, UK

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Właściciel

Dyrektor Zarządzający SBC, firma ściśle współpracująca z szeregiem międzynarodowych firm górniczych w celu podniesienia standardów i generowania dodatnich wartość w usługach wiertniczych, hutniczych, a branży materiałów wybuchowych w zakresie pozyskiwania zamówień. Dyrektor w firmie nie związanej z branżą materiałów wybuchowych dostarczającą technologię. Specjalizuje się również w badaniach rynkowych i strategiach rozwoju biznesu dla średnich firm koncentrujących się na południowej i zachodniej Afryce. Od 1970 roku zaangażowany w przemysł górniczy zajmujący się wydobyciem złota i platyny, a od 2002 zajmuje się globalnym marketingiem dla systemów inicjacyjnych high-tech dla najważniejszych top 20 firm z RPA. W 2004 roku powrócił do Europy gdzie koncentruje się na wspieraniu realizacji agresywnych strategii rozwoju firm.
Steve jest również głównym inżynierem w Bara Consulting. Bara podejmuje badania, due diligence, szczegółowe projekty wspierające operacyjnie przemysł wydobywczy na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na rozwijający się biznes wydobywczy w Afryce i Europie.
Z wykształcenia inżynier Górnictwa (Leeds University, Wielka Brytania), dodatkowo studia drugiego stopnia (z wyróżnieniem) z geografii. Uczestnik Business Leadership Program Sasol (University of South Africa). Posiadający także dyplom z zakresu marketingu przemysłowego (Rand Afrikaans University). Uczestnictwo w wielu Radach Nadzorczych I zarządach firm (Fragblast, Blasting Analysis International High-Tech Seminars). Był także w przeszłości członkiem Komisji Etyki Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów materiałów wybuchowych. Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (z IBG). SAIMM.