Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Braaten Lyle

Braaten Lyle

Firma: Miedzi Copper Corporation

Stanowisko: Prezes Zarządu

Lyle Braaten jest Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Miedzi Copper Corp., prywatnej kanadyjskiej korporacji zaangażowanych w poszukiwanie złóż w Polsce. Większościowym właścicielem MCC jest Lumina Capital Limited Partnership.
Pan Braaten rozpoczął pracę dla Grupy Lumina w 2008 roku, gdzie wspomagał Rossa Beaty w działalności związanej z utworzeniem Magma Energy Corp., spółki koncentrującej się na rozwoju zielonej energii ze źródeł geotermalnych. W 2011 roku Magma i Plutonic Power połączyły się tworząc Alterra Power Corp., która obecnie jest właścicielem trzech elektrowni geotermalnych w Nevadzie oraz Islandii, dwóch elektrowni wodnych w Kolumbii Brytyjskiej oraz jednej farmy wiatrowej (również w Kolumbii Brytyjskiej), które razem produkują 366 MW czystej energii. Pan Braaten był Głównym Radcą w Magma Energy Corp. do czasu jej połączenia z Plutonic Power. Aktualnie jest dalej związany z tą firmą (obecnie Alterra Power), przede wszystkim w zakresie podejmowanych przez nią projektów w Islandii.
Pan Braaten jest Dyrektorem Anfield Nickel Corp, spółki notowanej na Toronto Stock Exchange, która zajmuje się poszukiwaniem złóż niklu w Gwatemali. Był również dyrektorem Lumina Royalty Corp, która została przejęta przez Franco Nevada Corporation w grudniu 2011 roku.
Pan Braaten jest prawnikiem z dużym doświadczeniem w spółkach publicznych. Brał udział w realizacji znaczących projektów z zakresu fuzji przejęć. Jest absolwentem University of British Columbia ( Bachelor of Laws ) i University of Calgary ( Bachelor of Science ). Jest członkiem kanadyjskiej Izby Adwokackiej oraz licznych stowarzyszeń branżowych.
Wykształcenie

• University of British Columbia, LL.B.,1989
• University of Calgary, B Sc, 1986

Członkostwo

• Member, Law Society of British Columbia
• Member, Law Society of Yukon
• Member, Canadian Bar Association