Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bourland  Gérard

Bourland Gérard

Firma: Grupa Veolia w Polsce

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Gérard Bourland związany jest z branżą energetyczną od ponad 30 lat. Pełnił funkcje kierownicze w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych we Francji, następnie na Węgrzech. W 2014 roku został dyrektorem generalnym grupy Veolia w Polsce. Legitymuje się dyplomem inżyniera, jest absolwentem l'Ecole Nationale d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble.