Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bodis Peter

Bodis Peter

Firma: Pioneer Pekao Investment Management SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.
Absolwent Budapest University of Economic Science, który ukończył z tytułem magistra ekonomii (MSBA) oraz College of Finance and Accountancy, gdzie zdobył tytuł licencjata ekonomii (BSBA). Stypendysta Heriot-Watt University Business School w Edynburgu. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie na Vienna University of Economic Science. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę dla CAIB Investment Bank Hungary w Budapeszcie. W latach 2001-2003 pracował w austriackim Capital Invest w Wiedniu, a w okresie 2004-2005 w biurze CAIB Investment Management Poland w Warszawie. Od 2005 roku do 8 czerwca 2011 r. pracował w Pioneer Investments Austria na stanowisku Senior Portfolio Managera i zarządzał funduszami i portfelami. Zarządzane przez niego fundusze: PIA Eastern Europe Stock (posiada rating AA nadany przez Citywire) oraz PIA Russian Stock zajmowały w swoich kategoriach czołowe miejsca w europejskich rankingach inwestycyjnych.W Pioneer Pekao Investment Management S.A. pracuje od 9 czerwca 2011 roku.
Posiada prestiżowy tytuł CFA. Jest autorem wielu publikacji w prasie zagranicznej poświęconych tematyce rynku kapitałowego.
Poza ojczystym węgierskim mówi czterema językami obcymi: po polsku, rosyjsku, angielsku i niemiecku.

Prywatnie miłośnik narciarstwa i windsurfingu.