Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Błażejowski  Krzysztof

Błażejowski Krzysztof

Firma: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992), studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (1997), doktor nauk technicznych (2008). Od początku pracy zawodowej związany z badaniami i rozwojem, początkowo po stronie instytucji naukowych, a od kilkunastu lat w ramach przemysłu budowlanego i petrochemicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, publikowanych w kraju i za granicą oraz rozwiązań patentowych. Uczestnik prac normalizacyjnych materiałów budowlanych w Polskim Komitecie Normalizacji. Członek Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Polskiej Akademii Nauk. Rzeczoznawca SITK RP w dziedzinie nawierzchni drogowych.