Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bik Zdzisław

Bik Zdzisław

Firma: FASING SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodzony w 1964 roku w Dąbrówce Wisłockiej woj. podkarpackie. Ukończył Akademię Ekonomiczną z tytułem ekonomisty. W 1986 roku założył działalność gospodarczą, która została przekształcona Karbon 2 Sp. z o. o. . Zajmując się handlem, jednocześnie był związany z produkcją, przede wszystkim skupiając się na produkcji urządzeń do przemysłu górniczego. W sierpniu 2000 roku objął stanowisko Doradcy Zarządu spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. a następnie również Prokurenta. W październiku 2001 roku został wybrany Prezesem Zarządu FASING-u i pełni to stanowisko do dnia dzisiejszego. W 2006 roku otworzył produkcję łańcuchów w Chinach. Prowadzi ją do tej pory, będąc w jej władzach nadzorczych. Zaangażowany we współpracę naukowo-techniczną z Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Głównym Instytutem Górniczym. Z chwilą objęcia stanowiska Prezesa firmy FASING, rozpoczął intensywną działalność eksportową, czyniąc ją rozpoznawalnym na całym świecie polskim producentem w sektorze elektromaszynowym.