Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bettman Dominika

Bettman Dominika

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes ds. Finansowych

Dominika Bettman – prezeska ds. finansowych spółki Siemens Polska. Ekonomistka, finansistka, działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także różnorodności.
Absolwentka Handlu Zagranicznego SGH. W Siemensie przeszła ścieżkę od ekspertki w dziedzinie logistyki, przez dyrektora finansowego, aż po CFO firmy. Zarządzała finansami w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i przemysłu. Pełniła funkcję prezeski ds. finansowych w spółce Nokia Siemens, tam również zdobyła doświadczenie w zakresie łączenia firm (M&A).
Biznes jest jej pasją, angażuje się w sprzedaż, realizację projektów, kontakty z klientami. Rentowność podejmowanych przedsięwzięć i cash-flow są jej priorytetami. Przy jej współudziale Siemens w Polsce zyskał w ostatnich latach największe projekty w sektorze energetyki i transportu, a także otrzymał
nagrody Top-Plus Siemensa w 2000 r. za najlepszy projekt optymalizacji kapitału obrotowego
oraz w 2014 r. dla najlepszej spółki regionalnej.
Zainicjowała zmianę kultury organizacyjnej firmy pod kątem strategii biznesowej opartej na wartościach. Promuje talenty i rozwój ludzi w firmie poprzez coaching i mentoring.
Fascynują ją innowacyjne technologie. Jest zwolenniczką współpracy biznesu z nauką. Wspólnie z rektorami czołowych polskich politechnik zasiada w Kapitule Nagrody Naukowej Siemensa przyznawanej wybitnym naukowcom w dyscyplinach inżynierskich.
Uczy przywództwa. Wspiera kariery kobiet. Rozwija wolontariat. Prywatnie pasjonuje się operą, malarstwem i lubi dalekie podróże.