Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bernhard Jerzy

Firma: Stalprofil SA

Stanowisko: prezes zarządu

Jerzy Bernhard ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od Mistrza do Zastępcy Kierownika Wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stalprofil Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 roku był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym w Hucie Katowice S.A. Obecnie, od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Stalprofil S.A. Zarządzana przez Jerzego Bernharda spółka od wielu lat dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję rynkową i osiągając przy tym wyróżniające się na tle branży wyniki finansowe. Stalprofil jest czołowym polskim dystrybutorem wyrobów hutniczych o ugruntowanej, solidnej marce. Spółka posiada także silną pozycję na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynku unijnym. Od 2000 roku Stalprofil S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tego czasu wycena spółki wzrosła wielokrotnie, zapewniając wysokie zyski akcjonariuszom. W skład budowanej od 2005 roku przez Prezesa Jerzego Bernharda, Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. wchodzą 3 podmioty, które obok branży stalowej reprezentują branżę infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Przedstawicielami tego rozwojowego segmentu są: „giełdowy” Izostal S.A., zajmujący się głównie antykorozyjną izolacją rur stalowych oraz ZRUG Zabrze S.A. – wykonawca gazowych rurociągów przesyłowych. Solidna jakość marki Stalprofil S.A., wykreowanej w okresie gdy funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jerzy Bernhard, od wielu lat znajduje potwierdzenie w wyróżnieniach otrzymywanych przez Spółkę w ogólnopolskich rankingach i konkursach, organizowanych przez środowiska gospodarcze.