Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bednarski  Piotr

Bednarski Piotr

Firma: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Stanowisko: Dyrektor

Dr n. med. Piotr Bednarski – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, jedynej w Polsce placówki naukowo-badawczej Ministerstwa Zdrowia o takim profilu. Instytut kierowany przez dyrektora Piotra Bednarskiego prowadzi działalność naukowo – badawczą oraz kompleksową działalność kliniczną w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji oraz opieki nad osobami starszymi dla pacjentów z obszaru całej Polski. Doktor Piotr Bednarski jest ponadto specjalistą chirurgiem z wieloletnią praktyką oraz autorem licznych publikacji naukowych. Wieloletni wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i europejskich towarzystw naukowych. Dwukrotnie uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2015/2016”.