Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Barbosa Jean-André

Barbosa Jean-André

Firma: AREVA

Stanowisko: Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią

Jean-André Barbosa, Dyrektor AREVA ds. Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2001-2008 pracował dla Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Energii, do której dołączył w 2006 r., jako specjalista ds. rynków energetycznych w Europie i na Bałkanach. Od 2008 r. zarządzał sektorem produktów budowlanych firmy Saint Gobain na Ukrainie. Jest absolwentem francuskiej Ecole des Mines de Paris et Corps des Mines. Płynnie mówi po polsku.