Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Barański Paweł

Barański Paweł

Firma: KPMG

Stanowisko: Partner, Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 18 lat. Od 2004 roku pracuje w dziale doradztwa podatkowego KPMG. Posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Pracuje głównie dla firm z branży motoryzacyjnej i górniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.