Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Baniak Rafał

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Interesuje się polityką gospodarczą, obszarem restrukturyzacji przedsiębiorstw, rozwojem organizacji pozarządowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ekonomią społeczną.
Od 1 grudnia 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.