Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Balcerek Andrzej

Balcerek Andrzej

Firma: Prezes Zarządu, Górażdże Cement SA

Stanowisko: Dyrektor Generalny, Grupa Górażdże

Jest inżynierem budownictwa, absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Pracę w Górażdżach rozpoczął w 1975 r. jeszcze w trakcie budowy cementowni. W Górażdżach przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery – od operatora centralnej sterowni do funkcji prezesa, dyrektora generalnego, którą pełni od 1991 roku. Obecnie kieruje całą grupą kapitałową Górażdże Cement SA, której działalność obejmuje trzy linie biznesowe: cement, beton i kruszywa.
W strukturach koncernu HeidelbergCement, właściciela Górażdży odpowiada także za koordynację działalności koncernu na Ukrainie, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki HeidelbergCement Ukraine.
Jest laureatem wielu nagród, m.in. Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC, prestiżowej nagrody im. Karola Miarki przyznawanej na Śląsku osobom upowszechniającym kulturę i naukę oraz Medalu Papieskiego.
Andrzej Balcerek jest członkiem zarządu krajowego Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz przedstawicielem tej organizacji w Europejskim Stowarzyszeniu Cementu CEMBUREAU. Jest także członkiem Rady Głównej Business Centre Club, a od 2014 roku certyfikowanym coachem ICC.
Z jego inicjatywy spółki Grupy Górażdże powołały na początku 2012 roku Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie, której celem jest stałe wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, kultury i sztuki, sportu, ochrony środowiska, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianej dobroczynności. Prezes Balcerek pełni w niej funkcję przewodniczącego Rady Fundatorów.