Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Bajka Monika

Bajka Monika

Firma: Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów

Stanowisko: Prezes

Prezes i współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic wyróżnionego za działania na rzecz dobra wspólnego Nagrodą Główną Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” Kapituły pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka i Prof. Andrzeja Zolla. Absolwentka Socjologii oraz Zarządzania i Marketingu, a także wielu szkoleń tj. szkolenie w zakresie pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, stażu w Klinice Psychiatrycznej dla młodzieży z zaburzeniami osobowości w Alkmaar – Holandia, Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Trenerka szkoleń z zakresu pracy ulicznej współprowadzonych z francuską organizacją GPAS oraz Fundacją dla Polski w ramach programu „Dzieci ulicy” oraz współpracowniczka Co-operating Dutch Foundation for Central and Eastern Europe z Holandii jako konsultantka programów na rzecz dzieci ulicy realizowanych przez organizacje pozarządowe w Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie. Absolwentka Programu LIDERZY Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Od 18 lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób wykluczonych. Zaczynała jako wolontariuszka działając na rzecz osób bezdomnych mieszkających w kanałach ciepłowniczych oraz na dworcu kolejowym w Katowicach. Zakładała Punkt Pracowników Ulicznych oraz Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Współtwórczyni Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną. Od 2007 roku zaangażowana w budowanie współpracy samorządu z III sektorem. Współtwórczyni i Wiceprzewodnicząca I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.