Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Albrycht Izabela

Firma: Instytut Kościuszki

Stanowisko: Prezes Zarządu