Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

Achramowicz Weronika

Achramowicz Weronika

Firma: Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Stanowisko: Counsel

Weronika Achramowicz jest radcą prawnym, ekspertem w dziedzinie międzynarodowych fuzji i przejęć.
Reprezentuje inwestorów branżowych oraz fundusze private equity w transakcjach akwizycyjnych, procesach inwestycyjnych i reorganizacjach. Doradza również w zakresie prawa handlowego i gospodarczego oraz zagadnień regulacyjnych, reprezentując klientów w związanych z tym sporach sądowych i sądowo-administracyjnych.
Z kancelarią Baker & McKenzie związana jest od 2005 roku, a od marca 2016 roku przejęła i prowadzi Zespół Prawa Handlowego warszawskiego biura Baker & McKenzie.