Europejski Kongres Gospodarczy '2015

PRELEGENCI

A

Achramowicz Weronika

Achramowicz Weronika

Firma: Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Stanowisko: Counsel

Weronika Achramowicz jest radcą prawnym, ekspertem w dziedzinie międzynarodowych fuzji i przejęć.
Reprezentuje inwestorów branżowych oraz fundusze private equity w transakcjach akwizycyjnych, procesach inwestycyjnych i reorganizacjach. Doradza również w zakresie prawa handlowego i gospodarczego oraz zagadnień regulacyjnych, reprezentując klientów w związanych z tym sporach sądowych i sądowo-administracyjnych.
Z kancelarią Baker & McKenzie związana jest od 2005 roku, a od marca 2016 roku przejęła i prowadzi Zespół Prawa Handlowego warszawskiego biura Baker & McKenzie.

Albrycht Izabela

Firma: Instytut Kościuszki

Stanowisko: Prezes Zarządu


Aleksejenko Raimonds

Aleksejenko Raimonds

Firma: Ministerstwo Gospodarki, Łotwa

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Ambroziak Adam A.

Ambroziak Adam A.

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich.

Angari Suliman Al

Angari Suliman Al

Stanowisko: Generał w Stanie Spoczynku, Arabia Saudyjska

Antczak Rafał

Antczak Rafał

Firma: Deloitte Consulting SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Członek Zarządu Deloitte Business Consulting od roku 2008. Ekonomista, menedżer z 20-letnim doświadczeniem praktyki międzynarodowej i krajowej realizacji projektów dla rządów i instytucji centralnych, dużych firm prywatnych sektora realnego i finansowego. W latach 2006-2008 dyrektor zarządzający i główny ekonomista Grupy PZU – nadzorował m.in. inwestycje finansowe na rynku kapitałowym, restrukturyzację spółek ukraińskich, strategię firmy. W latach 1994-2006, ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa, uczestnik prac doradczych w programach międzynarodowych na Ukrainie, w Kazachstanie, Kirgizji, Mołdawii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie. Autor koncepcji podatku liniowego (tzw. 3x15%).

Antoniszyn-Klik Ilona

Antoniszyn-Klik Ilona

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

B

Bajka Monika

Bajka Monika

Firma: Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów

Stanowisko: Prezes

Prezes i współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic wyróżnionego za działania na rzecz dobra wspólnego Nagrodą Główną Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” Kapituły pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka i Prof. Andrzeja Zolla. Absolwentka Socjologii oraz Zarządzania i Marketingu, a także wielu szkoleń tj. szkolenie w zakresie pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, stażu w Klinice Psychiatrycznej dla młodzieży z zaburzeniami osobowości w Alkmaar – Holandia, Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Trenerka szkoleń z zakresu pracy ulicznej współprowadzonych z francuską organizacją GPAS oraz Fundacją dla Polski w ramach programu „Dzieci ulicy” oraz współpracowniczka Co-operating Dutch Foundation for Central and Eastern Europe z Holandii jako konsultantka programów na rzecz dzieci ulicy realizowanych przez organizacje pozarządowe w Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie. Absolwentka Programu LIDERZY Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Od 18 lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób wykluczonych. Zaczynała jako wolontariuszka działając na rzecz osób bezdomnych mieszkających w kanałach ciepłowniczych oraz na dworcu kolejowym w Katowicach. Zakładała Punkt Pracowników Ulicznych oraz Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Współtwórczyni Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną. Od 2007 roku zaangażowana w budowanie współpracy samorządu z III sektorem. Współtwórczyni i Wiceprzewodnicząca I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Bajołek Krzysztof

Firma: ANSWEAR.com

Stanowisko: Współzałożyciel, PrezesBakun Paweł

Bakun Paweł

Firma: Orange Polska

Stanowisko: Head of Energy

Absolwent MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem biznesu zarówno na rynku telekomunikacyjnym (Telekomunikacja Polska, Netia, Orange) jak i energetycznym (Energa, Orange) pełniąc funkcje od Kierownika Produktu do Dyrektora Marketingu. W latach 2007 – 2008 zdobyłem doświadczenie na rynku międzynarodowym zarządzając programami wdrożeniowymi w Europie jako Head of Programme we France Telecom. Obecnie jestem szefem projektu odpowiedzialnym za wprowadzenie Orange na rynek energii w tym strategię wejścia na rynek, wdrożenie produktów, budowę niezbędnych kompetencji dla uczestnictwa w hurtowym rynku energii oraz do współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych, implementację systemów IT, a także stworzenie zaplecza analitycznego dla obrotu energią.

Balcerek Andrzej

Balcerek Andrzej

Firma: Prezes Zarządu, Górażdże Cement SA

Stanowisko: Dyrektor Generalny, Grupa Górażdże

Jest inżynierem budownictwa, absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Pracę w Górażdżach rozpoczął w 1975 r. jeszcze w trakcie budowy cementowni. W Górażdżach przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery – od operatora centralnej sterowni do funkcji prezesa, dyrektora generalnego, którą pełni od 1991 roku. Obecnie kieruje całą grupą kapitałową Górażdże Cement SA, której działalność obejmuje trzy linie biznesowe: cement, beton i kruszywa.
W strukturach koncernu HeidelbergCement, właściciela Górażdży odpowiada także za koordynację działalności koncernu na Ukrainie, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki HeidelbergCement Ukraine.
Jest laureatem wielu nagród, m.in. Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC, prestiżowej nagrody im. Karola Miarki przyznawanej na Śląsku osobom upowszechniającym kulturę i naukę oraz Medalu Papieskiego.
Andrzej Balcerek jest członkiem zarządu krajowego Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz przedstawicielem tej organizacji w Europejskim Stowarzyszeniu Cementu CEMBUREAU. Jest także członkiem Rady Głównej Business Centre Club, a od 2014 roku certyfikowanym coachem ICC.
Z jego inicjatywy spółki Grupy Górażdże powołały na początku 2012 roku Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie, której celem jest stałe wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, kultury i sztuki, sportu, ochrony środowiska, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianej dobroczynności. Prezes Balcerek pełni w niej funkcję przewodniczącego Rady Fundatorów.

Balcerowicz Leszek

Balcerowicz Leszek

Firma: Wicepremier, Minister Finansów w latach 1989-1991 oraz 1997-2000, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007

Stanowisko: Przewodniczący Rady, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Balicki Andrzej

Firma: DLA Piper

Stanowisko: Radca Prawny, Counsel

Szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper w Warszawie, radca prawny, Counsel


Andrzej Balicki skupia się na doradztwie podmiotom w sektorze ochrony zdrowia i sektorów pokrewnych w zakresie wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności zagadnień regulacyjnych.


Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek z sektora farmaceutycznego, producentów wyrobów medycznych oraz podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia. Doradza w zakresie wprowadzania produktów na rynek, badań klinicznych, promocji i reklamy produktów leczniczych, a także ustalania ich cen i refundacji. Wspiera klientów w zakresie umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia a NFZ oraz w postępowaniach refundacyjnych, jak również w zakresie innych umów dotyczących sektora ochrony zdrowia, w tym umów zawieranych przez podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia oraz apteki. Doradza klientom biorącym udział w konkursach i przetargach organizowanych  przez szpitale, także w ramach procedur odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Andrzej regularnie uczestniczy w konferencjach o tematyce prawa ochrony zdrowia oraz jest autorem szeregu publikacji na ten temat. Obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie regulacji rynku farmaceutycznego. Jest wyróżniany za osiągnięcia przez prestiżowe wydawnictwo Legal 500.

Bando Maciej

Bando Maciej

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: Prezes

W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2012 r., początkowo jako wiceprezes, od 2014 r. jako prezes. Związany z energetyką od wielu lat. W różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Jest autorem analiz i raportów z zakresu energetyki. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania.

Baniak Rafał

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Interesuje się polityką gospodarczą, obszarem restrukturyzacji przedsiębiorstw, rozwojem organizacji pozarządowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ekonomią społeczną.
Od 1 grudnia 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Banyś Wiesław

Banyś Wiesław

Firma: Przewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko: Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Barański Paweł

Barański Paweł

Firma: KPMG

Stanowisko: Partner, Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 18 lat. Od 2004 roku pracuje w dziale doradztwa podatkowego KPMG. Posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Pracuje głównie dla firm z branży motoryzacyjnej i górniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Barbosa Jean-André

Barbosa Jean-André

Firma: AREVA

Stanowisko: Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią

Jean-André Barbosa, Dyrektor AREVA ds. Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2001-2008 pracował dla Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Energii, do której dołączył w 2006 r., jako specjalista ds. rynków energetycznych w Europie i na Bałkanach. Od 2008 r. zarządzał sektorem produktów budowlanych firmy Saint Gobain na Ukrainie. Jest absolwentem francuskiej Ecole des Mines de Paris et Corps des Mines. Płynnie mówi po polsku.

Bârtaş Gabriel Constantin

Bârtaş Gabriel Constantin

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rumunia

Stanowisko: były Charge d'affaires en pied Rumunii w Etiopii, były Stały Przedstawiciel Rumunii przy Unii Afrykańskiej, Ambasador Rumunii w Polsce w latach 2005-2008, Radca

Bartkiewicz Jakub

Bartkiewicz Jakub

Firma: Vestor Dom Maklerski SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Barwani Mohammed Al

Barwani Mohammed Al

Firma: MB Holding Company LLC

Stanowisko: Prezes Zarządu

Bator Jarosław

Firma: Enterprise Investors

Stanowisko: Partner

Bąk Arkadiusz

Bąk Arkadiusz

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Bednarski Grzegorz

Bednarski Grzegorz

Firma: TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor, Departament Rynku i Ciepła

Bednarski Piotr

Bednarski Piotr

Firma: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Stanowisko: Dyrektor

Dr n. med. Piotr Bednarski – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, jedynej w Polsce placówki naukowo-badawczej Ministerstwa Zdrowia o takim profilu. Instytut kierowany przez dyrektora Piotra Bednarskiego prowadzi działalność naukowo – badawczą oraz kompleksową działalność kliniczną w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji oraz opieki nad osobami starszymi dla pacjentów z obszaru całej Polski. Doktor Piotr Bednarski jest ponadto specjalistą chirurgiem z wieloletnią praktyką oraz autorem licznych publikacji naukowych. Wieloletni wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i europejskich towarzystw naukowych. Dwukrotnie uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2015/2016”.

Beme Marcin

Beme Marcin

Firma: Audioteka SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobilnej platformy audiobookowej, której wizją jest przywrócenie książek do życia milionów słuchaczy na całym świecie i sprawić by audiobooki stały się ważną częścią w kontinuum dnia konsumenta. Marcin Beme jest popularnym przedsiębiorcą, energicznym i inspirującym mówcą, uznanym przez wiele organizacji w Polsce i za granicą (m.n. Przedsiębiorca Roku 2014 w kategorii Nowe Technologie – Innowacyjność wg EY, New Europe 100 Challengers – lista osób z największym potencjałem na wpływ na przyszłość Europy wybranych przez Res Publica, Google i Financial Times, Człowiek polskiego Internetu 2011 i 2012 roku i wiele innych). W 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nagrodził Marcina Beme Złotym Krzyżem Zasługi (najwyższe odznaczenie cywilne w Polsce) za jego unikalny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i technologii. Marcin zbudował firmę sprzedającą książki audio w 23 krajach w 9 różnych językach (stan na marzec 2015). Audiotece, jako startupowi pochodzącemu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju całej nowej kategorii w produkcji kultury i mobilnych segmentów dystrybucji treści.

Bendyk Edwin

Bendyk Edwin

Firma: Polityka

Bendzera Mirosław

Bendzera Mirosław

Firma: Famur SA

Stanowisko: prezes zarządu

Odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR. Od 2009 roku zasiadał w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem. Pan Mirosław Bendzera od 2009 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. Poprzednio pełnił funkcje w organach spółek takich jak m.in. Ponar Wadowice S.A., Ponar Silesia S.A. oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. W Zarządzie FAMUR S.A. zasiada od października 2014 roku.

Bensz Joanna

Bensz Joanna

Firma: CH2M Polska / American Chamber of Commerce in Poland

Stanowisko: Country Manager / Wiceprezes Zarządu

Joanna Bensz jest Dyrektor Zarządzającą w CH2M w Polsce odpowiedzialną za wdrożenie kompleksowych strategii rozwoju wszystkich sektorów globalnej działalności firmy. Firma w tym roku obchodzi 20 lecie działalności w Polsce i specjalizuje się w projektowaniu oraz zarządzaniu programami i projektami inwestycyjnymi w sektorze produkcyjnym, wodnym oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej. Obecnie CH2M tworzy swoje pierwsze na świecie centrum outsourcingu projektowego w Krakowie, które zatrudniać będzie 1200 osób.
Joanna posiada 17-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, obejmujące doradztwo firmom zagranicznym w wyborze kraju i lokalizacji pod planowane inwestycje, planowanie strategiczne projektów z branży produkcyjnej, oraz zarządzanie projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi dla firm poszukujących możliwości budowy, rozbudowy czy optymalizacji istniejących mocy produkcyjnych w Polsce.
Jako członek zarządu oraz wiceprezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Joanna promuje Polskę jako miejsce do lokowania inwestycji przemysłowych i poprawy konkurencyjności naszego kraju oraz jego wizerunku na świecie.
Ukończyła filologię germańską, International and Strategic Marketing w Dublin Business School w Irlandii oraz Advanced Management Programme w IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w Hiszpanii.

Bernhard Jerzy

Firma: Stalprofil SA

Stanowisko: prezes zarządu

Jerzy Bernhard ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od Mistrza do Zastępcy Kierownika Wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stalprofil Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 roku był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym w Hucie Katowice S.A. Obecnie, od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Stalprofil S.A. Zarządzana przez Jerzego Bernharda spółka od wielu lat dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję rynkową i osiągając przy tym wyróżniające się na tle branży wyniki finansowe. Stalprofil jest czołowym polskim dystrybutorem wyrobów hutniczych o ugruntowanej, solidnej marce. Spółka posiada także silną pozycję na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynku unijnym. Od 2000 roku Stalprofil S.A. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od tego czasu wycena spółki wzrosła wielokrotnie, zapewniając wysokie zyski akcjonariuszom. W skład budowanej od 2005 roku przez Prezesa Jerzego Bernharda, Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. wchodzą 3 podmioty, które obok branży stalowej reprezentują branżę infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Przedstawicielami tego rozwojowego segmentu są: „giełdowy” Izostal S.A., zajmujący się głównie antykorozyjną izolacją rur stalowych oraz ZRUG Zabrze S.A. – wykonawca gazowych rurociągów przesyłowych. Solidna jakość marki Stalprofil S.A., wykreowanej w okresie gdy funkcję Prezesa Zarządu pełnił Jerzy Bernhard, od wielu lat znajduje potwierdzenie w wyróżnieniach otrzymywanych przez Spółkę w ogólnopolskich rankingach i konkursach, organizowanych przez środowiska gospodarcze.

Bestry Krystian

Bestry Krystian

Firma: Wiceprezes, ABSL

Stanowisko: CEO, Adaptive Solutions & Advisory Group

Od 2015 roku Krystian Bestry pełni funkcję Prezesa Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group - wiodącej na rynku polskim firmy doradczej w obszarach outsourcingu usług biznesowych, transformacji przedsiębiorstw, tworzenia centrów usług wspólnych, zarządzania projektami i kontraktami outsourcingowymi.
Krystian Bestry jest także Wiceprezesem Zarządu i współzałożycielem ABSL, największej w Polsce i regionie CEE organizacji branżowej zrzeszającej inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
W latach 2007 – 2014, jako Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland, a później Infosys BPO EMEA, Krystian Bestry był odpowiedzialny za wdrażanie strategii rozwoju i zarządzanie usługami serwisowymi centrów Infosys BPO Ltd. - przedsiębiorstwa należącego do międzynarodowego koncernu Infosys Ltd., będącego globalnym dostawcą zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu oraz IT. Współtworzył centra usług m.in. w Polsce, Czechach, Holandii, Irlandii i RPA, zatrudniające łącznie ponad 3500 osób. W latach 2004-2007 pracował również jako Dyrektor Operacyjny Europejskiego Centrum Usług Philips Electronics, a w 2007 roku odegrał kluczową rolę w przejęciu i przeniesieniu usług z Centrów Usług Wspólnych Philips'a w Polsce, Tajlandii i Indiach do struktur Infosys BPO.

Bettman Dominika

Bettman Dominika

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes ds. Finansowych

Dominika Bettman – prezeska ds. finansowych spółki Siemens Polska. Ekonomistka, finansistka, działa na rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także różnorodności.
Absolwentka Handlu Zagranicznego SGH. W Siemensie przeszła ścieżkę od ekspertki w dziedzinie logistyki, przez dyrektora finansowego, aż po CFO firmy. Zarządzała finansami w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i przemysłu. Pełniła funkcję prezeski ds. finansowych w spółce Nokia Siemens, tam również zdobyła doświadczenie w zakresie łączenia firm (M&A).
Biznes jest jej pasją, angażuje się w sprzedaż, realizację projektów, kontakty z klientami. Rentowność podejmowanych przedsięwzięć i cash-flow są jej priorytetami. Przy jej współudziale Siemens w Polsce zyskał w ostatnich latach największe projekty w sektorze energetyki i transportu, a także otrzymał
nagrody Top-Plus Siemensa w 2000 r. za najlepszy projekt optymalizacji kapitału obrotowego
oraz w 2014 r. dla najlepszej spółki regionalnej.
Zainicjowała zmianę kultury organizacyjnej firmy pod kątem strategii biznesowej opartej na wartościach. Promuje talenty i rozwój ludzi w firmie poprzez coaching i mentoring.
Fascynują ją innowacyjne technologie. Jest zwolenniczką współpracy biznesu z nauką. Wspólnie z rektorami czołowych polskich politechnik zasiada w Kapitule Nagrody Naukowej Siemensa przyznawanej wybitnym naukowcom w dyscyplinach inżynierskich.
Uczy przywództwa. Wspiera kariery kobiet. Rozwija wolontariat. Prywatnie pasjonuje się operą, malarstwem i lubi dalekie podróże.

Będkowski Wacław

Będkowski Wacław

Firma: Polski Koks SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1987 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w specjalności Metody badań marketingowych dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Doświadczenie zdobywał w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. gdzie rozpoczął swoją karierę na stanowisku Głównego specjalisty ds. marketingu. W latach 2000 – 2013 obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży oraz Dyrektora Biura Sprzedaży. Od lipca 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Koksu S.A.

Białowąs Bogusław

Białowąs Bogusław

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Zastępca Dyrektora w Departamencie Usług Agencyjnych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r., zdobywając doświadczenie głównie w obszarze ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji. Od 1995r. organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych w bankach komercyjnych. Autor licznych opracowań i artykułów z zakresu restrukturyzacji i windykacji, a od kilku lat z zakresu działania rządowych programów wspierających budownictwo mieszkaniowe. Obecnie piastuje stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym związany jest od 2002 r. Od 5 lat specjalizuje się w współtworzeniu i realizacji przez BGK rządowych programów mieszkaniowych takich jak: Rodzina na Swoim; Mieszkanie dla Młodych; Budownictwo Komunalne i Socjalne.

Biedroń Robert

Biedroń Robert

Stanowisko: Prezydent Słupska

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji prawoczłowieczej. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko - słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Był wiceprzewodniczącym klubu poselskiego, a także wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.

Bielecki Jacek

Bielecki Jacek

Firma: Marvipol SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Jakości i Rozwoju

Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Współzałożyciel, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich do roku 2013,
Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.
Członek Rady Dyrektorów UEPC – Europejskiej Unii Deweloperów w latach 2002 - 2012.
W latach 2004 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom.
W latach 1997 – 2002 - Dyrektor Zarządzający firmy deweloperskiej PIB LECH.
Ekspert rynku nieruchomości, autor artykułów i wypowiedzi w mediach na temat rynku mieszkaniowego

Bielski Paweł

Bielski Paweł

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju

Bieńkowska Elżbieta

Bieńkowska Elżbieta

Stanowisko: Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Bik Zdzisław

Bik Zdzisław

Firma: FASING SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodzony w 1964 roku w Dąbrówce Wisłockiej woj. podkarpackie. Ukończył Akademię Ekonomiczną z tytułem ekonomisty. W 1986 roku założył działalność gospodarczą, która została przekształcona Karbon 2 Sp. z o. o. . Zajmując się handlem, jednocześnie był związany z produkcją, przede wszystkim skupiając się na produkcji urządzeń do przemysłu górniczego. W sierpniu 2000 roku objął stanowisko Doradcy Zarządu spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. a następnie również Prokurenta. W październiku 2001 roku został wybrany Prezesem Zarządu FASING-u i pełni to stanowisko do dnia dzisiejszego. W 2006 roku otworzył produkcję łańcuchów w Chinach. Prowadzi ją do tej pory, będąc w jej władzach nadzorczych. Zaangażowany we współpracę naukowo-techniczną z Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie i Głównym Instytutem Górniczym. Z chwilą objęcia stanowiska Prezesa firmy FASING, rozpoczął intensywną działalność eksportową, czyniąc ją rozpoznawalnym na całym świecie polskim producentem w sektorze elektromaszynowym.

Bisaria Ajay

Bisaria Ajay

Stanowisko: Ambasador Indii w Polsce

Blajer Paweł

Blajer Paweł

Firma: TVN 24 Biznes i Świat

Blocher Dariusz

Blocher Dariusz

Firma: Budimex SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie (program Advance Management Program).
Po studiach podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży odpowiedzialnego za region Śląska, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz centrali Pepsi Cola w Polsce. Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym Budimeksu Dromeksu SA i członkiem zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 r. prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Błach Andrzej

Błach Andrzej

Firma: CMS

Stanowisko: Partner, Departament Energetyki

Dr Andrzej Błach jest partnerem w Departamencie Energetyki kancelarii CMS w Warszawie oraz koordynuje praktykę energetyczno-projektową CMS w Europie Środkowo-Wschodniej.
Od 1995 r. specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów energetycznych i infrastrukturalnych. Brał udział w szeregu projektów budowy nowych mocy wytwórczych realizowanych w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat m.in. w procesie budowy elektrociepłowni węglowej w Chorzowie, elektrociepłowni gazowej w Zielonej Górze, realizacji inwestycji energetycznych przez KGHM, AES, EDF, a ostatnio realizacji projektów EC Stalowa Wola i Elektrownia Północ. Reprezentował wytwórców będących stronami tzw. kontraktów długoterminowych; brał też udział w pracach nad ustawą o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, która ukształtowała system rekompensat kosztów osieroconych.
Poza elektroenergetyką dr Błach specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych w sektorze paliwowym oraz innych inwestycji przemysłowych. Andrzej Błach kierował całokształtem obsługi prawnej projektu rozbudowy rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku znanego jako Program 10 Plus.
Dr Błach jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez szereg lat pracował jako pracownik naukowy. Ukończył również studia na Uniwersytecie Yale. W latach 1992-2013 związany był z biurami międzynarodowych kancelarii prawniczych w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Londynie
Andrzej Błach jest radcą prawnym, posiada również uprawnienia adwokackie w stanie Nowy Jork (USA).

Błażejowski Krzysztof

Błażejowski Krzysztof

Firma: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992), studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (1997), doktor nauk technicznych (2008). Od początku pracy zawodowej związany z badaniami i rozwojem, początkowo po stronie instytucji naukowych, a od kilkunastu lat w ramach przemysłu budowlanego i petrochemicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, publikowanych w kraju i za granicą oraz rozwiązań patentowych. Uczestnik prac normalizacyjnych materiałów budowlanych w Polskim Komitecie Normalizacji. Członek Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Polskiej Akademii Nauk. Rzeczoznawca SITK RP w dziedzinie nawierzchni drogowych.

Bobiński Andrzej

Bobiński Andrzej

Firma: Polityka Insight

Stanowisko: dyrektor ds. nowych projektów

Ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Do 2012 r. kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska. Równolegle współtworzył Wrocław Global Forum jako dyrektor sekretariatu tego wydarzenia. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ukończył harwardzki kurs zarządzania organizacjami pozarządowymi (Kennedy School of Government), brał udział w Young Leaders Program (The Council for the United States and Italy) oraz International Visitors Leadership Program (Departamentu Stanu USA).

Bodis Peter

Bodis Peter

Firma: Pioneer Pekao Investment Management SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.
Absolwent Budapest University of Economic Science, który ukończył z tytułem magistra ekonomii (MSBA) oraz College of Finance and Accountancy, gdzie zdobył tytuł licencjata ekonomii (BSBA). Stypendysta Heriot-Watt University Business School w Edynburgu. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie na Vienna University of Economic Science. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku, kiedy to rozpoczął pracę dla CAIB Investment Bank Hungary w Budapeszcie. W latach 2001-2003 pracował w austriackim Capital Invest w Wiedniu, a w okresie 2004-2005 w biurze CAIB Investment Management Poland w Warszawie. Od 2005 roku do 8 czerwca 2011 r. pracował w Pioneer Investments Austria na stanowisku Senior Portfolio Managera i zarządzał funduszami i portfelami. Zarządzane przez niego fundusze: PIA Eastern Europe Stock (posiada rating AA nadany przez Citywire) oraz PIA Russian Stock zajmowały w swoich kategoriach czołowe miejsca w europejskich rankingach inwestycyjnych.W Pioneer Pekao Investment Management S.A. pracuje od 9 czerwca 2011 roku.
Posiada prestiżowy tytuł CFA. Jest autorem wielu publikacji w prasie zagranicznej poświęconych tematyce rynku kapitałowego.
Poza ojczystym węgierskim mówi czterema językami obcymi: po polsku, rosyjsku, angielsku i niemiecku.

Prywatnie miłośnik narciarstwa i windsurfingu.

Bolesta Krzysztof

Bolesta Krzysztof

Firma: Polityka Insight

Bonikowska Małgorzata

Bonikowska Małgorzata

Firma: Partner, Ośrodek THINKTANK

Stanowisko: Prezes, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Borczyk Wojciech

Borczyk Wojciech

Firma: Incuvo Sp. z o.o.

Stanowisko: Założyciel

Borys Wojciech

Borys Wojciech

Firma: Turkish Airlines na Polskę

Stanowisko: Dyrektor ds. Marketingu

Wojciech Borys posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży lotniczej. Obecnie pracuje dla Turkish Airlines oddział w Polsce gdzie zajmuje stanowisko Commercial Managera czyli dyrektora odpowiedzialnego za całość kwestii handlowych związanych z funkcjonowaniem polskiego oddziału Turkish’a. Zanim podjął pracę w 2000 r. w Turkish Airlines pracował m.in. dla Polskich Liniach Lotniczych LOT, AMR Polskie Usługi Lotniskowe, a także dla spółki obsługi naziemnej LOT Ground Services. W powyższych firmach odpowiedzialny był za bezpośrednią obsługę wszelkiego rodzaju rejsów, typów samolotów na płycie lotniska oraz w terminalu dla wszystkich przewoźników lotniczych latających z Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (ob. Lotnisko Chopina).
Borys jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania (akredytacja Thames New Valley Univeristy London). Studiował tam Systemy informatyczne w zarządzaniu, komputerowe systemy analityczne, przepływy informacji i uzyskał licencjat zarządzania (BBA). Ukończył także Akademię Obrony Narodowej (AON) w Warszawie gdzie studiował Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi (Infrastruktura portów i linii lotniczych, prawo i bezpieczeństwo lotnictwa) i uzyskał tytuł Magistra Lotnictwa.
Jego motto to optymalizacja ścieżki biznesu. Według niego miarą sukcesu jest efektywność i długotrwałe utrzymywanie tego stanu , zapewnione odpowiednio „szytm na miarę” systemem organizacji przedsiębiorstwa - wraz z jego najważniejszym elementem : odpowiednim zespołem kompetentnych i aktywnych pracowników, rozumiejących sytuację i otoczenie firmy.

Bourland Gérard

Bourland Gérard

Firma: Grupa Veolia w Polsce

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Gérard Bourland związany jest z branżą energetyczną od ponad 30 lat. Pełnił funkcje kierownicze w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych we Francji, następnie na Węgrzech. W 2014 roku został dyrektorem generalnym grupy Veolia w Polsce. Legitymuje się dyplomem inżyniera, jest absolwentem l'Ecole Nationale d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble.

Boyanova Alexandrina

Boyanova Alexandrina

Firma: European Investment Bank

Stanowisko: Banks, Corporates and Financial Instruments Baltic Sea and Northern Europe

Alexandrina Boyanova, Loan Officer, Corporates, Poland and Baltics, European

Professional Experience
2006 – current
Banks, Corporates and Financial Instruments
European Investment Bank (currently – Baltic Sea and Northern Europe, previously – South East Europe)
2002 – 2006 Institutional Relations with Development Banks and IFIs
Bulgarian Development Bank
1998 – 200 Lending to Large Corporates
Societe Generale (Bulgaria) and Raiffeisen Bank (Bulgaria)

Professional Training: Credit risk, development banking

Education
2005
Master, Economics of Trade
University for National and World Economy, Sofia (Bulgaria)

2002
Bachelor, Economics of Trade
University for National and World Economy, Sofia (Bulgaria)

Languages: English, French, Polish, Russian, Bulgarian (mother tongue)

Braaten Lyle

Braaten Lyle

Firma: Miedzi Copper Corporation

Stanowisko: Prezes Zarządu

Lyle Braaten jest Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Miedzi Copper Corp., prywatnej kanadyjskiej korporacji zaangażowanych w poszukiwanie złóż w Polsce. Większościowym właścicielem MCC jest Lumina Capital Limited Partnership.
Pan Braaten rozpoczął pracę dla Grupy Lumina w 2008 roku, gdzie wspomagał Rossa Beaty w działalności związanej z utworzeniem Magma Energy Corp., spółki koncentrującej się na rozwoju zielonej energii ze źródeł geotermalnych. W 2011 roku Magma i Plutonic Power połączyły się tworząc Alterra Power Corp., która obecnie jest właścicielem trzech elektrowni geotermalnych w Nevadzie oraz Islandii, dwóch elektrowni wodnych w Kolumbii Brytyjskiej oraz jednej farmy wiatrowej (również w Kolumbii Brytyjskiej), które razem produkują 366 MW czystej energii. Pan Braaten był Głównym Radcą w Magma Energy Corp. do czasu jej połączenia z Plutonic Power. Aktualnie jest dalej związany z tą firmą (obecnie Alterra Power), przede wszystkim w zakresie podejmowanych przez nią projektów w Islandii.
Pan Braaten jest Dyrektorem Anfield Nickel Corp, spółki notowanej na Toronto Stock Exchange, która zajmuje się poszukiwaniem złóż niklu w Gwatemali. Był również dyrektorem Lumina Royalty Corp, która została przejęta przez Franco Nevada Corporation w grudniu 2011 roku.
Pan Braaten jest prawnikiem z dużym doświadczeniem w spółkach publicznych. Brał udział w realizacji znaczących projektów z zakresu fuzji przejęć. Jest absolwentem University of British Columbia ( Bachelor of Laws ) i University of Calgary ( Bachelor of Science ). Jest członkiem kanadyjskiej Izby Adwokackiej oraz licznych stowarzyszeń branżowych.
Wykształcenie

• University of British Columbia, LL.B.,1989
• University of Calgary, B Sc, 1986

Członkostwo

• Member, Law Society of British Columbia
• Member, Law Society of Yukon
• Member, Canadian Bar Association

Brace Stephen

Firma: SBC Limited, UK

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Właściciel

Dyrektor Zarządzający SBC, firma ściśle współpracująca z szeregiem międzynarodowych firm górniczych w celu podniesienia standardów i generowania dodatnich wartość w usługach wiertniczych, hutniczych, a branży materiałów wybuchowych w zakresie pozyskiwania zamówień. Dyrektor w firmie nie związanej z branżą materiałów wybuchowych dostarczającą technologię. Specjalizuje się również w badaniach rynkowych i strategiach rozwoju biznesu dla średnich firm koncentrujących się na południowej i zachodniej Afryce. Od 1970 roku zaangażowany w przemysł górniczy zajmujący się wydobyciem złota i platyny, a od 2002 zajmuje się globalnym marketingiem dla systemów inicjacyjnych high-tech dla najważniejszych top 20 firm z RPA. W 2004 roku powrócił do Europy gdzie koncentruje się na wspieraniu realizacji agresywnych strategii rozwoju firm.
Steve jest również głównym inżynierem w Bara Consulting. Bara podejmuje badania, due diligence, szczegółowe projekty wspierające operacyjnie przemysł wydobywczy na całym świecie, ze szczególnym nastawieniem na rozwijający się biznes wydobywczy w Afryce i Europie.
Z wykształcenia inżynier Górnictwa (Leeds University, Wielka Brytania), dodatkowo studia drugiego stopnia (z wyróżnieniem) z geografii. Uczestnik Business Leadership Program Sasol (University of South Africa). Posiadający także dyplom z zakresu marketingu przemysłowego (Rand Afrikaans University). Uczestnictwo w wielu Radach Nadzorczych I zarządach firm (Fragblast, Blasting Analysis International High-Tech Seminars). Był także w przeszłości członkiem Komisji Etyki Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów materiałów wybuchowych. Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (z IBG). SAIMM.

Brodziński Sławomir

Brodziński Sławomir

Firma:

Stanowisko: Główny Geolog Kraju w latach 2013-2015

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1974-1983 nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, do 1990 r. adiunkt naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W 1986 r. wyróżniony zespołową Nagrodą Ministra Przemysłu.
Od 1991 r. w centralnej administracji rządowej w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach: m.in. Dyrektor Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, Dyrektor Gabinetu Prezesa oraz Dyrektor Generalny 1998-2006. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości.
W latach 1992-2004 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie. Autor/współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa. Sekretarz generalny międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego (2006-2008). Powołany przez Prezesa Rady Ministrów 16 kwietnia 2009 roku na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Członek Zespołu ds. programowania Prac Rządu w latach 2010-2011.

Bryx Marek

Bryx Marek

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: Prorektor ds. Zarządzania, Dyrektor, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kierownik, Zakład Miasta Innowacyjnego

Brzezinski Ian

Brzezinski Ian

Firma: Członek Rady, Amerykańsko-Polska Rada Doradcza (APAC)

Stanowisko: Senior Fellow, Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council

Brzoska Rafał

Brzoska Rafał

Firma: Grupa Integer.pl SA

Stanowisko: prezes zarządu

Rafał Brzoska – twórca, założyciel i współwłaściciel Grupy Integer.pl, właściciela Paczkomatów® InPost – największej na świecie sieci urządzeń do samodzielnego nadawania i wysyłania przesyłek. Zagraniczna ofensywa Grupy Integer.pl obejmuje swym zasięgiem liczne kraje w Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz na Bliskim Wschodzie.


Rafał Brzoska jest specjalistą w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju strategii sprzedaży oraz kreowania nowych możliwości rozwoju biznesu. W Grupie Integer.pl – poza funkcją zarządczą – odpowiada również za pozyskiwanie kluczowych partnerów biznesowych i kontraktów handlowych oraz budowanie długofalowej strategii rozwoju, opartej na innowacyjnych technologiach i niestandardowych rozwiązaniach biznesowych.


Znakomity strateg i wizjoner, kreujący trendy i zmieniający oblicze polskiego rynku e-commerce. To również doświadczony menedżer, przewidujący trendy rynkowe i specjalizujący się w nowopowstających rynkach o dużym potencjale wzrostu. Specjalista w zakresie tworzenia perspektywicznych oraz długofalowych planów i strategii biznesowych. Dzięki niestandardowej wizji rozwoju oraz koncepcyjnemu modelowi zarządzania i nowatorskiemu podejściu do biznesu, promuje polską innowacyjności na całym świecie.


Rafał Brzoska z powodzeniem buduje sieć Paczkomatów® InPost – terminali do samodzielnego nadawania i odbioru przesyłek 24/7. Urządzenia dostępne są między innymi w krajach takich jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Estonia, Czechy, Słowacja, Chile, Kanada czy Australia.

Bugała Marek

Bugała Marek

Firma: Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Handlowy

Od 1995 roku pracuje w sprzedaży usług i od 1998 roku w branży outsourcingu (XBS). Pracę zawodową rozpoczął jako przedstawiciel handlowy, gdzie kolejno podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Po pracy w XBS przez 2 lata w branży telekomunikacyjnej (TP SA - France Telekom) jako Business Development Manager. Od czerwca 2005 do listopada 2006 r. w ADP Polska (ADP grupy NYSE ADP) jako dyrektor sprzedaży i marketingu. W grudniu 2006 r. dołączył do HP Polska Sp. z o.o. jako Business Development Manager zarządzając sprzedażą usług outsourcingowych. W Iron Mountain Polska od grudnia 2013 gdzie skutecznie zarządza departamentem sprzedaży i marketingu.

Buhler Pierre

Buhler Pierre

Stanowisko: Ambasador Francji w Polsce

Buras Piotr

Buras Piotr

Firma: Warszawskie Biuro ECFR

Stanowisko: Dyrektor

Buras Tomasz

Buras Tomasz

Firma: Savills Sp. z o.o.

Stanowisko: dyrektor zarządzający

Tomasz Buras, Dyrektor Zarządzający Savills Polska, specjalizuje się w reprezentacji najemców, właścicieli nieruchomości i usługach doradczych w zakresie nieruchomości komercyjnych. Posiada 14-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie najmu powierzchni biurowych, w szczególności renegocjacjach umów najmu, konsolidacji powierzchni biurowych po stronie najemców oraz nadzorowaniu najmu budynków biurowych. Tomasz dołączył do Savills w 2011 roku po sześciu latach pracy z zespołem agencji biurowej w King Sturge w Polsce. Wcześniej pracował przez cztery lata w zespole Corporate Solutions w Jones Lang LaSalle w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Royal Institution of Chartered Surveyors - MRICS), Dyplomowany Specjalista Inwestycji Komercyjnych (Certified Commercial Investment Member - CCIM).

Burdelski Marceli

Burdelski Marceli

Firma: Uniwersytet Gdański

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat 1984 r. WDNiP UW, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Kolegium Jagiellońskim -Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu.
Wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2012 - 2015, konsultant i b. Doradca Ministra MSZ RP.
W swoich badaniach naukowych koncentruje się na stosunkach międzynarodowych w regionie Azji-Pacyfiku ( Dwie Koree, Chiny, Japonia, Tajwan). Autor i współautor książek: Czy Korea zjednoczy się do końca XX wieku?( 1995), Chiny u progu XXI wieku, wspólnie z W. J. Dziakiem ( 1997), 50 Years after II Word II International Poltics in The Balic Sea region 1945-1995, wspólnie z H. Runblomem, M. Nurkiem T. Jontherem i E. Noreenem (1997), Republika Chińska na Tajwanie a ONZ, wspólnie z W. J. Dziakiem ( 1998), 50- lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, wspólnie z Ch. Birchmaierem i E. Jendraszczakiem( 2003), Quellensammlungen zur geschichte der Schweizerischen und Polnischen NNSC Delegationen in Panmunjom-Korea, wspólnie z Ch. Birchmeierem i E. Jendraszczakiem( 2003)i Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei ( 2004, Taiwan,Poland, Europe In the age of globalization, wspólnie z M.J. Malinowskim, 2007), Chiny w oczach Polaków ( wspólnie z J. Włodarskim i Zeidlerem i Korea w oczach Polaków ( wspólnie z J. Wlodarskim i K. Zeidlerem ) i ponad stu publikacji naukowych.
W swych naukowych peregrynacjach odwiedził ChRL, Republikę Korei, KRL-D, Tajwan, Indie, Stany Zjednoczone, Kanadę, Republikę Południowej Afryki, Chile i wiele państw europejskich.
Żona Elżbieta i czterech synów.

Burzec-Lewandowska Małgorzata

Burzec-Lewandowska Małgorzata

Firma: zastępca redaktora naczelnego, Propertynews.pl

Stanowisko: redaktor naczelna, Propertydesign.pl

Burzyński Paweł

Burzyński Paweł

Firma: Trigon TFI SA

Stanowisko: Wiceprezes

„Paweł Burzyński, wiceprezes Zarządu,
współzarządzający funduszami Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Venture FIZ oraz zarządzający Trigon Polskie Perły FIZ

Z rynkiem kapitałowym związany od 2005 roku, chociaż pierwsze zlecenia na GPW składał już w 1992 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Pekao jako analityk w dziale kredytowym. Od 2005 roku związany z Domem Maklerskim BZWBK, gdzie przeszedł całą ścieżkę od asystenta analityka do Głównego Analityka i Szefa Strategii. W DM BZ WBK odpowiedzialny w szczególności za analizy sektora paliwowego, chemicznego, rolnego, bio/medycznego oraz strategie inwestycyjne. Od 2011 Członek Komitetu Indeksów Giełdowych GPW.
W czasie kariery zawodowej wielokrotnie wyróżniany jako czołowy analityk rynku chemicznego, paliwowego i strateg rynkowy. W 2011 wybrany przez inwestorów instytucjonalnych „Analitykiem Roku 2010 na Rynku Kapitałowym w Polsce” w rankingu dzienników Parkiet i Rzeczpospolita oraz zdobywca tytułu „Analityka Roku Rynku Giełdowego” w rankingu magazynu Forbes. W 2012 laureat łącznego rankingu analityków dzienników Parkiet i Rzeczpospolita oraz ponownie zwycięzca kategorii Przemysł. Ponadto w 2012 zdobywca II miejsca w rankingu najlepszych analityków magazynu Forbes.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada również absolutorium na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.”

Buszman Paweł

Buszman Paweł

Firma: American Heart of Poland SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prof. Paweł Buszman - profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Serca, American Heart of Poland. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów Executive MBA w ramach programu TRIUM, prowadzonego przez szkoły LSE, NYSU i HEC. Posiada specjalizację w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Pierwsze kroki medyczne stawiał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu, kierowanym wówczas przez prof. Stanisława Pasyka i prof. Zbigniewa Religę. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiologii w Polsce (Zabrze, Warszawa) oraz w czasie pobytów w renomowanych klinikach na świecie (Herzzentrum, Bad Krozingen, Niemcy, Royal Brompton Hospital – Wielka Brytania, University of Texas Health and Science Center in San Antonio, Deborah Heart and Lung Center i Browns Mills – USA). Wprowadził do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia chorób serca i naczyń z wykorzystaniem technik wewnątrznaczyniowych. Współtwórca pierwszego programu interwencyjnego leczenia zawału serca w Polsce. Koordynator szeregu międzynarodowych i wieloośrodkowych badań nad leczeniem schorzeń sercowo-naczyniowych. Członek i były Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz były Przewodniczący katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współzałożyciel Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (obecnie AISN) i Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych. Członek wielu międzynarodowych organizacji m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FECC), American College of Cardiology (FACC) oraz The Society of Cardiac Angiography and Interventions (FSCAI). Odznaczony przez Ministra Zdrowia medalem za osiągnięcia w medycynie. Laureat nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii "Sukces”. W 2015 roku otrzymał tytuł Najlepszego Menedżera przyznawany przez redakcję Bloomberg Businessweek Polska, a także zwyciężył w konkursie prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę doradczą EY Przedsiębiorca Roku.

Buzek Jerzy

Buzek Jerzy

Firma:

Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

Polski polityk i profesor uniwersytecki, były Premier Polski i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Europoseł od 2004r., obecnie przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE). Z ramienia PE odpowiedzialny za rozporządzenie nt. bezpieczeństwa dostaw gazu oraz sprawozdanie o innowacjach w dziedzinie czystej energii. Wcześniej sprawozdawca 7-go Programu Ramowego na rzecz Badań, Planu Strategicznego Technologii Energetycznych oraz Wewnętrznego Rynku Energii w UE. W 2010 r. razem z Jacques’em Delores’em zapoczątkował Europejską Wspólnotę Energetyczną, fundament dzisiejszej Unii Energetycznej, która miała wzmocnić unijną politykę energetyczną i współpracę w ramach i poza UE. Pełni funkcję Honorowego Przewodniczącego Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

C

Cañete Miguel Arias

Cañete Miguel Arias

Stanowisko: Komisarz UE ds. Działań w Dziedzinie Klimatu i Energii

Caliński Mariusz

Caliński Mariusz

Firma: Grupa Duon SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Mariusz Caliński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Finanse i Bankowość. Ukończył również podyplomowe Studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy DUON S.A. (poprzednio CP Energia S.A.) objął w 2011 roku. Z rynkiem gazu i z Grupą DUON związany jest już od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI (DUON Dystrybucja S.A.). Obecnie odpowiada za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem oraz komunikacją.

Wcześniej pracował m.in. w Forte Sweden Sp. z o.o. (1999-2004), gdzie od 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, oraz w spółce Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o. (2004-2008) należącej do szwajcarskiego koncernu Sulzer A.G. Od 2007 roku zajmował tam stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Carr Martin

Carr Martin

Firma: Pinnacle Central & Eastern Europe, s.r.o.

Stanowisko: Założyciel, CEO

Cellary Wojciech

Cellary Wojciech

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stanowisko: Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji, społeczeństwa informacyjnego, inteligentnych miast i multimediów. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Jest autorem 10 książek i ponad 150 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem 38 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 310 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, od 2002 roku jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej (dawniej Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej).

Cetnarski Wojciech

Cetnarski Wojciech

Firma: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Stanowisko: Prezes Zarządu

Pan Wojciech Cetnarski objął stanowisko Prezesa Zarządu Wento Sp. z o.o. (spółce powołanej przez Enterprise Investors) po ośmiu latach pomyślnego prowadzenia własnej firmy świadczącej usługi doradztwa i zarządzania “Wojciech Cetnarski Consulting”, która w tym okresie współpracowała z wieloma klientami krajowymi i zagranicznymi z sektora energetyki odnawialnej.

Jednocześnie, w latach 2009 – 2012 Pan Wojciech Cetnarski pełnił funkcję Członka Zarządu Norvento Polska Sp. z o. o. , która jako przedstawiciel inwestora strategicznego realizującego projekty inwestycyjne w energetyce odnawialnej, przygotowała ok. 70 MW projektów wiatrowych, na terenie Polski. Norvento Polska jest częścią grupy Norvento, należącej do hiszpańskich inwestorów prywatnych.

Do grudnia 2005 roku Pan Wojciech Cetnarski piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polish Energy Partners S.A. oraz Prezesa Saturn Management Sp. z o. o. , spółki zależnej od Polish Energy Partners S.A. Jako jeden z założycieli, od lipca 1997 do grudnia 2003, pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Polish Energy Partners S.A., która z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2004 roku. Działając w PEP rozpoczął budowę jednej z pierwszych w Polsce farm wiatrowych, 22MW w Pucku, która została ostatecznie uruchomiona w 2007 roku.

Pan Cetnarski założył Polish Energy Partners S.A. po sześciu latach udanej działalności przedsiębiorczej i zarządczej w firmach polskich i zagranicznych. Przed dołączeniem do Polish Energy Partners S.A., był wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Quo Vadis Polska, jednej z najbardziej uznanych firm doradczych, będących polskim oddziałem Quo Vadis International. QVP świadczyła usługi doradztwa strategicznego dla takich firm, jak Avon Products, czy Alumax Inc. Przedtem Pan Cetnarski był Wiceprezesem Hanze Holding, jednej z pierwszych polskich spółek holdingowych, gdzie odpowiadał za planowanie strategiczne i rozwój grupy. Jest również założycielem Toros, jednej z pierwszych polsko-włoskich spółek joint venture.

Od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Izby Energetyki Przemysłowej, której był współzałożycielem w 1998, a od 2002 roku jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kogen Polska, którego również jest współzałożycielem. W okresie od 2000 do 2002 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Energomontaż Południe S.A. , jednej z wiodących polskich spółek budowlanych.

EDUKACJA

Pan Cetnarski studiował na Wydziale Inżynierii Lotniczej Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie oraz Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Biegle włada językiem polskim, angielskim, włoskim i rosyjskim.

Chadam Jan

Chadam Jan

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił między innymi funkcje Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie oraz Członka Zarządu Elzab S.A. w Zabrzu. Był zatrudniony także na stanowiskach Dyrektora Finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, Prezesa Zarządu SIP-MOT S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. (operator sieci Plus). Od lutego 2009 roku Członek Zarządu, a od lipca 2009 roku Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Autor książki oraz kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania, wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA.

Chase Howard

Chase Howard

Firma: Dow Europe

Stanowisko: Dyrektor ds. Rządowych

Howard Chase was appointed Director of Government Affairs for Dow Europe in June 2012. In this role, he provides overall leadership and direction to government affairs and public policy across Europe, in support of Dow’s corporate, geographic and business objectives and priorities.
Howard Chase joined Dow after a long career with BP, where he was most recently Director of European Government Affairs based in Brussels. He previously held senior government affairs posts for BP in Washington DC and Moscow, and worked as a political advisor, commercial manager and plant and project engineer in many locations worldwide.
Howard graduated in engineering from the University of Cambridge and completed management studies programmes in the UK and at Harvard Business School. He is based in Horgen, Switzerland, and is a member of the Dow Europe, Middle East & Africa and India (EMEAI) leadership team.
Amongst various external and industry roles, Howard is Chairman of the Industry Advisory Panel of the Energy Charter Treaty (ECT) and Chairman of the European Risk Forum (ERF) and was previously a Sherpa to the European Commission High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment.

Chełmiński Piotr

Chełmiński Piotr

Firma: PKN ORLEN SA

Stanowisko: członek zarządu ds. rozwoju i energetyki

Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki


Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA), studia w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej z zakresu energetyki gazowej o kierunku Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe oraz podyplomowe studia dla wyższej kadry zarządzającej w London Business School (SEP 88 LBS). Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.


W latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. sprzedaży, marketingu i eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich S.A. Od 1996 r. do 1999 r. pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia S.A. W latach 1999 - 2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001 - 2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001 - 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis -Przyprawy S.A. sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 r. do października 2009 r. był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet S.A. w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings S.A. w Luxemburgu.


W grudniu 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s., które zajmował do kwietnia 2013 r.


W dniu 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, które objął w dniu 10 marca 2012 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zezwoliła na zajmowanie przez Pana Piotra Chełmińskiego stanowiska w zarządzie spółki Unipetrol, a.s., spółki zależnej PKN ORLEN S.A.


W dniu 8 kwietnia 2013 r. Panu Piotrowi Chełmińskiemu zostały powierzone obowiązki Członka Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.


W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.


Ponadto Pan Piotr Chełmiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ANWIL S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Chęciński Arkadiusz

Chęciński Arkadiusz

Firma: Urząd Miejski w Sosnowcu

Stanowisko: prezydent

Chłopek Grzegorz

Chłopek Grzegorz

Firma: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Chodacki Artur

Chodacki Artur

Firma: Bank Zachodni WBK SA

Stanowisko: Director, Corporate Banking Sales Network

Artur Chodacki jest absolwentem finansów i anglistyki. Pracuje w bankowości korporacyjnej od ponad 15 lat, w tym od 12 w Banku Zachodnim WBK. Odpowiadał m.in. za współpracę z klientami korporacyjnymi.
Aktualnie kieruje Obszarem Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej. Jest żonaty, ma 3 dzieci. Wolny czas poświęca rodzinie, lubi filmy i fotografię.

Chojnacki Ireneusz

Chojnacki Ireneusz

Firma: Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

Stanowisko: Redaktor

Chojniak Łukasz

Chojniak Łukasz

Firma: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

Stanowisko: Ekspert

Chojnowska-Haponik Iwona

Chojnowska-Haponik Iwona

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych

Odpowiedzialna za marketing inwestycyjny, obsługę inwestorów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa lokalizacyjnego oraz pomocy publicznej, wsparcie dla polskich inwestorów za granicą oraz opiekę poinwestycyjną. Absolwentka Filologii Romańskiej na UW, studiów podyplomowych w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz francuskiej HEC, a także polsko – francuskiego programu studiów doktoranckich.. Uczestnik wielu konferencji poświęconych tematyce sektora usług nowoczesnych, występuje też w roli eksperta ds. inwestycji zagranicznych oraz pomocy publicznej.

Chomicki Tadeusz

Chomicki Tadeusz

Stanowisko: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

Od października 2009 Tadeusz Chomicki pełni misję Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej i w Republice Mongolii. Podczas wykonywania tej misji skoncentrował pracę placówek w Chinach na podniesieniu szczebla dialogu politycznego (co m.in. doprowadziło do podpisania strategicznego partnerstwa między Polską i Chinami), zwiększeniu i rozszerzeniu współpracy gospodarczej (w tym wzroście polskiego eksportu do China i chińskich inwestycji w Polsce), pobudzeniu współpracy na poziomie województw i miast (w tym ustanowieniu dorocznych kongresów z ich udziałem), zwiększeniu obecności polskiej kultury w Chinach (około sto imprez rocznie), wzroście wymiany edukacyjnej (w tym ustanowieniu regularnych dwustronnych konferencji edukacyjnych i zwiększeniu liczby umów o współpracy zawieranych przez uczelnie), promocji dynamicznego i atrakcyjnego wizerunku Polski w mediach (w tym wyraźnym wzroście obecności Polski w życiu publicznym Chin). Otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Harbin. Mimo zamknięcia polskiej ambasady w Ułan Bator placówka w Pekinie utrzymała wysoki poziom polskiej aktywności w Mongolii, w niektórych obszarach – takich jak gospodarka, kultura czy edukacja nawet go zwiększając. W uznaniu zasług otrzymał od mongolskiego rządu medal Zasłużony dla Kultury.
W latach 2001-2005 Ambasador RP w Republice Korei. W trakcie tej misji doszło do znaczącego wzrostu koreańskich inwestycji w Polsce i rozszerzenia dwustronnej współpracy gospodarczej, a także politycznej, kulturalnej i edukacyjnej. W uznaniu zasług rząd koreański nadał mu tytuł honorowego obywatela Seulu oraz przyznał order Gwanghwa (z gwiazdą) Za Zasługi dla Służby Dyplomatycznej.
Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1992 roku w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii. W 1993 cywilny pracownik misji pokojowej ONZ w Kambodży (UNTAC). Od 1994 naczelnik wydziału, a od 1995 zastępca dyrektora w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii. Od 1998 dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ odpowiedzialny w MSZ za sprawy współpracy przemysłów obronnych, kontroli eksportu, nieproliferacji broni masowego rażenia, a także częściowo za sprawy kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Od 2005 roku ambasador tytularny, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa w MSZ, odpowiedzialny za współpracę przemysłów obronnych, kontrolę eksportu, nieproliferację i rozbrojenie. Dyrektor Sekretariatu Ministra (2007 - 2008), a następnie Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku (2008-2009). Podczas pracy w centrali MSZ zasiadał w radach nadzorczych przedsiębiorstw sektora obronnego. Odznaczony został srebrnym i złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz srebrną odznaką Za Zasługi dla Przemysłu Maszynowego.
Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1986). Studia podyplomowe na Uniwersytecie Oksfordzkim, Balliol College (socjologia i filozofia) oraz na Uniwersytecie Europejskim we Florencji (stosunki międzynarodowe i ekonomia polityczna). Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii (1989-1992). Praca badawcza w zakresie nauk społecznych (1982-1992).
Jako dyplomata prowadził wykłady dla uczelni oraz instytucji badawczych i szkoleniowych w Polsce, Republice Korei, Chinach i Mongolii z zakresu m. in. stosunków międzynarodowych czy różnic kulturowych we współpracy gospodarczej.
Członek Oxford Society, Oxbridge Society of Poland, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Zainteresowania: muzyka, komputery, fotografia, taniec, jazda na nartach, nurkowanie, golf.

Chrabota Bogusław

Chrabota Bogusław

Firma: dziennik Rzeczpospolita

Stanowisko: redaktor naczelny

Dziennikarz, publicysta i pisarz, od 2 stycznia 2013 redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Urodził się w Krakowie. Przez ostatnie 20 lat pracował w Telewizji Polsat pełniąc w niej m.in. funkcje dyrektora programowego, szefa anteny, dyrektora zarządzającego, szefa kanałów tematycznych, szefa informacji i publicystyki. Debiutował w prasie niezależnej w 1986 roku. Do roku 1989 współpracował z różnymi tytułami prasy podziemnej i emigracyjnej. W latach 1990-1993 związany z TVP. Komentator Polskiego Radia, Tok FM i Radia PiN. Autor książek, publicysta prasowy i felietonista. Od 1995 roku wykładowca akademicki (UJ, UW, uczelnie warszawskie - Koźmiński, Łazarski, SWPS). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1987). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego.

Chudzikiewicz Magdalena

Chudzikiewicz Magdalena

Firma: Polska Press Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Z Polska Press Grupą związana jest od 2005 roku, gdzie rozpoczynała karierę od stanowiska PR Managera/ rzecznika prasowego. Od 2011 roku była dyrektorem marketingu Grupy Polskapresse - najpierw prasy, a od 2012 także Internetu. Z ramienia Zarządu zajmowała się wdrożeniem strategii pozyskiwania nowych źródeł przychodów dla Grupy, m.in. SMS premium, bazy danych.
Od lutego 2014 jako dyrektor zarządzająca Pionu Internet, IT, Marketingu, a od stycznia 2015 jako członek zarządu Polska Press Grupy odpowiada za IT, produkty i spółki internetowe oraz technologię w grupie kapitałowej. Nadzoruje wdrożenie strategicznych projektów, jak strategie sprzedaży kontentu, produktów bezpłatnych i pozyskiwania nowych źródeł przychodów.
Jest członkiem Rady Nadzorczej Langloo.com S.A. oraz wiceprezesem Zarządu Grupy e-budownictwo Sp. z o.o.

Chudziński Paweł

Chudziński Paweł

Firma: Aquanet SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Prezes Zarządu Aquanet S.A. Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w „H. Cegielski Poznań S.A”., pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku Członek Zarządu, a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym. Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej „Fasing – Katowice” oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:”Prywatyzacja gospodarki komunalnej
– dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych".

Chwast Rafał

Chwast Rafał

Firma: Nowy Styl Group

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Chybicka Alicja

Chybicka Alicja

Firma: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Stanowisko: Poseł RP, Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. Alicja Chybicka – niekwestionowany autorytet i lekarz, który od czterdziestu jeden lat walczy o życie chorych na nowotwory dzieci. Jak sama mówi: „prowadzi wojnę z Panem Bogiem o każde istnienie ludzkie, by mogłoby pozostać na tym świecie jak najdłużej”.
Urodziła się 10. maja 1951 roku w Wałbrzychu. Ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W 1975 roku ukończyła studia z wyróżnieniem i rozpoczęła pracę w klinice onkologicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej. W roku 1978 uzyskała I stopień z pediatrii (w 1982 r. II stopień). Oprócz niej posiada specjalizacje: onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej.
W 1979 roku uzyskała tytuł doktora, temat pracy: „Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów
i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej”.
W 1994 roku Chybicka habilitowała się. Temat jej pracy naukowej brzmiał: „Badanie cytokin i wykorzystanie ich właściwości biologicznych w leczeniu nowotworów u dzieci”, za którą zresztą otrzymała nagrodę od ministra zdrowia. Profesorem została 19. maja 1999 roku.
Profesor oprócz pracy w klinice jest również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ma bardzo bogaty dorobek naukowy, gdyż jest autorką i współautorką ponad 500 publikacji naukowych. Wypromowała piętnastu doktorantów oraz była opiekunką pięciu zakończonych habilitacji.
Od 16 lat kieruje Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (zastąpiła na tym stanowisku swoją szefową – prof. Janinę Bogusławską-Jaworską.
W latach 2007-2015 była prezesem „Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”, jest członkiem zarządu „Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej”; członkiem komisji onkologii dziecięcej Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" oraz w latach 2012-2015 była członkiem rady programowej „Fundacji Mam Marzenie”. Jest członkiem Rady Naukowej kliniki „Budzik” w Warszawie i Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
W latach 2011-2015 była senatorem RP. Aktualnie jest posłem na Sejm.

Cichosz Jacek

Cichosz Jacek

Firma: PGE EJ 1 Sp. z o.o

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Od stycznia 2011 r. Dyrektor ds. Operacyjnych PGE EJ 1 sp z o.o. odpowiedzialny za całościową koordynację i przygotowanie prac w kluczowych obszarach projektu m.in.: zarządzanie projektem, wybór lokalizacji, postępowanie zintegrowane, wybór technologii reaktora i głównego wykonawcy EPC, zagadnienia projektowo-inżynierskie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem jądrowym, zezwolenia i pozwolenia, zintegrowane systemy zarządcze.
W latach 1998-2010 pracował w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, realizując i nadzorując projekty dla dużych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, paliwowym i hutniczym, m.in. Vattenfall, RWE, Energa, Total, MOL i ArcelorMittal.
W latach 2008-2010 Dyrektor ds. sektora „Resources” (energetyka i zasoby naturalne) w Accenture Sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój praktyki doradczej oraz realizację kompleksowych projektów transformacyjnych i wdrożeń wypracowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, użyteczności publicznej, hutniczej, paliwowej i gazowej. Członek rady dyrektorów polskiego biura Accenture.
Uczestnik studiów doktoranckich w Ecole des Mines de Paris (ENSMP), Centrum Morfologii Matematycznej (CMM) oraz absolwent studium podyplomowego Institut pour l’ouverture à la Société et à l’Economie FRançaises et Européennes (ISEFRE).

Cichy Sławomir

Cichy Sławomir

Firma: Dziennik Zachodni

Stanowisko: Dziennikarz

Ciepał Piotr

Ciepał Piotr

Firma: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Menedżer specjalizujący się we wdrażaniu strategicznych zmian oraz prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych firm, optymalizacji kapitałowej i podatkowej transakcji.
Od 5 lat współinwestor na rynku medycznym. Przeprowadzał m.in. prywatyzację oraz sprzedaż dwóch katowickich szpitali.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku finanse i bankowość.
Od początku kariery zawodowej odpowiedzialny za ważne projekty inwestycyjne – organizator m.in. jednej z pierwszych emisji obligacji komunalnych.
Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w biurze maklerskim jako licencjonowany makler papierów wartościowych. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi oraz innymi instytucjami finansowymi. Organizował finansowanie wielu przedsięwzięć biznesowych. Ukończył studium doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz liczne kursy i szkolenia w zakresie finansów i zarządzania.
W latach 2001 – 2003 wiceprezes zarządu ds. zarządzania aktywami, członek Rad Nadzorczych spółek z grupy HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna S.A. Dąbrowa Górnicza zatrudniającej ponad 4 tys. osób. Efektem jego działalności była zdecydowana poprawa wyników finansowych.
Od trzech lat wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy Uzdrowiska Ustroń.

Ciepiela Dariusz

Ciepiela Dariusz

Firma: Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

Stanowisko: Redaktor

Cieślak Marek

Cieślak Marek

Stanowisko: Wiceprezydent Miasta Łódź w latach 2011-2015, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2006-2011, Prezes Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

Ciołkowski Piotr

Ciołkowski Piotr

Firma: CMS

Stanowisko: Of Counsel, Departament Energetyki

Piotr Ciołkowski jest radcą prawnym i prawnikiem w randze Of Counsel w Departamencie Energetyki warszawskiego biura CMS. Jest szefem działu regulacji działającego w ramach Departamentu.
Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z powstaniem giełdy gazu w Polsce.
Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną. Mec. Ciołkowski doradzał również w związku z pracami legislacyjnymi w sprawie przywrócenia wsparcia dla kogeneracji.

Ciosek Stanisław

Ciosek Stanisław

Firma: Ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996;

Stanowisko: Przewodniczący Rady, Polsko Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Członek Rady Ambasadorów, Europejska Akademia Dyplomacji

Przewodniczący Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Sekretarz Generalny Klubu Wschodniego – Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. W latach 1989-1996 Ambasador RP w Moskwie, potem przez dziesięć lat doradca Prezydenta A.Kwaśniewskiego ds. polityki międzynarodowej. Do roku 1989 działacz studencki i młodzieżowy, minister pracy, płac i spraw socjalnych oraz minister ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Jako członek kierownictwa PZPR współorganizował obrady Okrągłego Stołu będąc czołowym negocjatorem tego kompromisu ze strony rządowej. Członek władz wielu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką międzynarodową, w tym Forum Dialogu Obywatelskiego Polska-Rosja, któremu patronują obaj ministrowie spraw zagranicznych oraz Stowarzyszenia Euro Atlantyckiego.

Cliffe Mark

Cliffe Mark

Firma: Grupa ING

Stanowisko: Główny Ekonomista

Culolo Domingos

Culolo Domingos

Stanowisko: Ambasador Republiki Angoli w Polsce

Cyrani Pavel

Cyrani Pavel

Firma: ČEZ, a. s.

Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Strategii

Cywiński Marek

Cywiński Marek

Firma: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Czarnecka-Żochowska Katarzyna

Czarnecka-Żochowska Katarzyna

Firma: PwC

Stanowisko: Partner, Dział Doradztwa Podatkowo-Prawnego

Katarzyna Czarnecka-Żochowska jest Partnerem w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w Polsce i liderem Regional CEE Tax Administration Consulting (TAC). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą podatkowym. Katarzyna jest odpowiedzialna za usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora informacji, komunikacji i rozrywki i technologii. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno w odniesieniu do polskich, jak i międzynarodowych zagadnień podatkowych. Katarzyna jest doradcą rady gospodarczej przy Premierze RP. Od 2006 r. sprawuje nadzór nad realizacją corocznego raportu „Paying Taxes” dla Banku Światowego. Jest również odpowiedzialna za projekt „e-Podatki” dla Ministerstwa Finansów, polegający na opracowaniu koncepcji transformacji administracji podatkowej.

Czarnik Mirosław

Czarnik Mirosław

Firma: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ukończył studia Master of Business Administration Akademii Ekonomicznej w Krakowie i University Teesside w UK. Posiada ponad 25-cio letnie doświadczenie w tworzeniu strategii sprzedażowych oraz w budżetowaniu i zarządzaniu projektami. Razem z zespołem zrealizował 8 projektów unijnych, które w dużej mierze przyczyniły się do powstania i rozwoju GPP Business Park w Katowicach. Koordynator procesu przemiany terenów poprzemysłowych w eco-strefę aktywności gospodarczej. Jeden z inicjatorów Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego propagującego idee budownictwa zrównoważonego. Koordynator projektu budowy A-klasowego, „zielonego budynku”, w którym po raz pierwszy w Polsce zastosowano system TRIGENERACJI (skojarzone technologicznie wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu). Budynek ten osiągnął najwyższą ocenę w procesie certyfikacji ekologicznej budynków BREEAM – poziom Outstanding.

Czarnuch Michał

Czarnuch Michał

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Stanowisko: Partner, Praktyka Life Sciences

Michał doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.


Od lat doradza w ramach  Praktyki Life Sciences kancelarii DZP. To największy zespół doradzający w kwestiach prawa farmaceutycznego i biotechnologii, prawa antymonopolowego i prawa konstytucyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czechowski Rafał

Czechowski Rafał

Firma: Imago Public Relations

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Założyciel i szef  firmy Imago Public Relations, Członek Rady Etyki Public Relations, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach 2004-2007 i Członek Rady Nadzorczej PSPR w latach 2008 – 2012. Konsultant i autor publikacji z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową oraz strategicznego PR, trener wystąpień publicznych i medialnych. Laureat – wraz ze współpracownikami – licznych nagród i wyróżnień branżowych (Złote Spinacze, IPRA Golden World Awards). Absolwent specjalności Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca przedmiotów z zakresu PR wielu uczelni (m. in. Studiów Podyplomowych Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Członek Rady Programowej kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wieloletni juror w konkursie „Złote Spinacze” organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, International Public Relations Association oraz EUPRERA.

Czerniak Adam

Czerniak Adam

Firma: Polityka INSIGHT

Stanowisko: główny ekonomista

Doktor nauk ekonomicznych, główny ekonomista centrum analitycznego Polityka INSIGHT i adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do 2012 r. ekonomista Kredyt Banku. Wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był także stypendystą Ronald Coase Institute. Autor publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej oraz ekonomii instytucjonalnej. Współautor raportu o wpływie organizacji EURO 2012 na gospodarkę Polski.

Czernicka-Siwecka Jolanta

Czernicka-Siwecka Jolanta

Firma: Fundacja ISKIERKA

Stanowisko: prezes zarządu

Pedagog, trener, coach, animator zmian społecznych, od 20 lat działająca w organizacjach pozarządowych. Od 2006 roku Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Laureatka Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2014 w kategorii Działalność Społeczna.

Czerwiński Andrzej

Czerwiński Andrzej

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński - poseł na Sejm RP, ekspert ds. energetyki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki oraz członek sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W ostatnich latach pracował w Sejmie RP nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii, m. in. ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o inteligentnych sieciach, a także nad tzw. „małym trójpakiem” i ustawą o OZE. Od czerwca do listopada 2015 roku pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa.

Czopik Łukasz

Czopik Łukasz

Firma: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Łukasz Czopik, z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik dwuletniego programu stypendialnego w zakresie amerykańskiego systemu prawnego realizowanego we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu kontroli wewnętrznej, rachunkowości przedsiębiorstw i zarządzania. Certyfikowany przez Ministra Finansów audytor finansowy. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania dużymi podmiotami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Czuryło Paweł

Czuryło Paweł

Firma: Interia

Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

Czyżewski Adam

Czyżewski Adam

Firma: PKN ORLEN SA

Stanowisko: Główny Ekonomista

Dr Czyżewski jest Głównym Ekonomistą PKN ORLEN od 2007 roku. Specjalizuje się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji. Zanim związał się z PKN ORLEN był dyrektorem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za badania makroekonomicze i prognozowanie inflacji. Wcześniej był makroekonomistą w Banku Światowym oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim (dr) oraz stypendystą Fulbrighta na Uniwersytetach Stanford i Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych.

D

Daniluk Dariusz

Daniluk Dariusz

Firma: Bank Ochrony Środowiska SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu BOŚ S.A.

W Banku Ochrony Środowiska od maja 2014 roku.
Z sektorem finansowym związany jest od 1989 roku. Przez wiele lat pracował w Narodowym Banku Polskim, m.in. w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego i Departamencie Zagranicznym NBP.
W marcu 2000 r. rozpoczął pracę w Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie kierował Departamentem Nadzoru Wewnętrznego. W latach 2002-2008, jako przedstawiciel NBP, był Członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.
W latach 2008-2011 zajmował ważne stanowiska publiczne. Był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, a także Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako przedstawiciel Ministra Finansów uczestniczył w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Był też Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2011 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pracę zawodową łączy z aktywnością w międzynarodowych organizacjach współtworzących ramy funkcjonowania systemu finansowego, działających na rzecz stosowania dobrych praktyk zawodowych i stosowania najwyższych standardów w praktyce biznesowej. Przewodniczył Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, był także Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych, skupiającego kilkadziesiąt instytucji finansowych z państw Unii Europejskiej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii.
Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej.

Daniłowski Zenon

Daniłowski Zenon

Firma: Makarony Polskie SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dąbrowski Michał

Dąbrowski Michał

Firma: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dąbrowski Tomasz

Dąbrowski Tomasz

Firma: Ministerstwo Energii, Polska

Stanowisko: dyrektor Departamentu Energetyki

Dąbrowski Wojciech

Dąbrowski Wojciech

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Stanowisko: Prezes

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Humanistycznego WSRP w Siedlcach oraz studiów doktoranckich na Akademii Obrony Narodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych i biznesie. Był prezesem Zarządu ARP S.A. i MS TFI SA zasiadał w radach nadzorczych PZU S.A., FB Łucznik-Radom Sp z o. o., Bumar Sp z o. o. i MS TFI S.A.

Dec Marek

Dec Marek

Firma: PGNiG Termika SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Inżynier i menadżer od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną.
Od 2001 roku przez ponad 9 lat kierował Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, należącym do niemieckiego holdingu Stadtwerke Leipzing. Następnie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki ENERGA Opec w Ostrołęce, gdzie był m.in. odpowiedzialny za program modernizacji systemu ciepłowniczego miasta finansowany ze środków UE. W latach 2006-2007 był prezesem zarządu i członkiem rady nadzorczej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był wiceprezesem a od 2011 prezesem zarządu spółki ENERGA Kogeneracja.
Od 25 września 2014 roku prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. W 2013 roku ukończył studia MBA w programie RSM Erasmus, IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, prowadzonym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów

Denisiuk Wojciech

Denisiuk Wojciech

Firma: Miesięcznik Farmer i portal farmer.pl

Stanowisko: Redaktor Naczelny

Derda Wojciech

Derda Wojciech

Firma: PKP CARGO SA

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Dynamiczny i kompetentny menadżer, który doświadczenia zdobywał w Ernst & Young i w strukturach Grupy PKP. Od początku swojej kariery zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi procesami optymalizacyjnymi, ściśle połączonymi z finansowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Przez ponad 10 lat pracy przygotowywał i wdrażał procesy optymalizacji dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Odpowiadał za budowę systemów informacji zarządczej, modeli finansowych wspierających procesy decyzyjne i projektowanie nowych struktur organizacyjnych.
W 2012 roku przeszedł do PKP SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Kontrolingu. W ramach swoich obowiązków zrealizował z powodzeniem projekty zmiany struktury organizacyjnej, budowy Grupy Zakupowej PKP, którą następnie kierował oraz centralizację procesów kontrolingowych, finansowo–księgowych, kadrowych i windykacyjnych. Od grudnia 2013 roku pracował w PKP CARGO na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych. 24 kwietnia 2014 roku został wybrany w wyniku postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO.

Dlamini-Zuma Nkosazana

Dlamini-Zuma Nkosazana

Firma: African Union Commission

Stanowisko: Przewodnicząca

Dołkowski Wojciech

Dołkowski Wojciech

Firma: MedTube Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Domarecki Krzysztof

Domarecki Krzysztof

Firma: Selena FM SA

Stanowisko: przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Seleny, globalnego producenta chemii budowlanej. Grupa Selena to trzydzieści spółek w siedemnastu krajach, w tym piętnaście zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach. Firma została uhonorowana Gospodarczą Nagrodą Prezydenta RP w kategorii Trwały Sukces.

Dombrowski Bogdan

Dombrowski Bogdan

Firma: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu ds. Telekomunikacji i Pomocy Samorządom w Budowie Sieci Szerokopasmowych

Podsekretarz stanu, odpowiada za sprawy telekomunikacji i pomoc samorządom w budowie sieci szerokopasmowych.
Samorządowiec z ogromnym stażem, działacz ochotniczych straży pożarnych na Pomorzu – zna sprawy wsi i prawa samorządowego. Pracował w Związku Gmin Pomorskich. Był też wiceministrem rolnictwa w 2012 r.
Bogdan Dombrowski urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe prawa samorządowego oraz europejskiego prawa samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.
Był wójtem w gminie Suchy Dąb, pierwszym starostą gdańskim po utworzeniu powiatów, pracował jako dyrektor biura Związku Gmin Pomorskich, a w latach 1999-2006 był przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Od 1999 jest także radnym powiatu gdańskiego, a w ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady. Od trzech kadencji pełni również funkcję prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W 2012 roku powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Donocik Tadeusz

Donocik Tadeusz

Firma: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Stanowisko: Prezes

Tadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec

Inicjator i autor wielu działań promujących rozwój Katowic i województwa śląskiego.
Gorący zwolennik współpracy międzyregionalnej w Europie i w Polsce, szczególnie współpracy Śląska
z Małopolską, województwem opolskim, okręgiem ostrowskim i regionem Północnych Moraw Republiki Czeskiej oraz Okręgiem Żyliny na Słowacji. Aktywny uczestnik socjo–ekonomicznych procesów odbudowy Śląska, współautor i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997, w wyniku których powstały: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Drogowa Trasa Średnicowa, Fundusz Górnośląski SA.

Od roku 1990, Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest obecnie jedną z największych i najbardziej dynamicznie funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego na Śląsku. Największe przedsięwzięcia Izby to: Konkurs Śląska Nagroda Jakości, Laury Umiejętności i Kompetencji oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1993 roku, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, z ramienia której działał jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli w latach 2004 – 2006 oraz członek Komisji
ds. Przemian w Przemyśle EKES w latach 2004-2010.

W latach 1997 – 1998 – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka,
w latach 1998 – 2001 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od roku 2002 jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Doucerain Thierry

Doucerain Thierry

Firma: EDF Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines w Nancy. Swoją karierę rozpoczął w 1978 roku w EDF, jako inżynier Wydziału Inżynierii i Budownictwa. W latach 1984-1990 pracował jako inżynier budownictwa lądowego w różnych elektrowniach jądrowych.
W latach 1990-1998 zajmował stanowiska kierownicze w Wydziale Inżynierii Cieplnej, gdzie był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i kogeneracyjne. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Głównego Kierownika Projektu i był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i za granicą. W latach 2002-2005 był Zastępcą Dyrektora Wydziału Inżynierii Cieplnej i był odpowiedzialny za projekty międzynarodowe w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Meksyku i Wielkiej Brytanii.
W latach 2006-2012 był Dyrektorem Zarządzającym Wydziału Inżynierii Cieplnej. W 2012 roku dołączył do EDF Polska jako Dyrektor Projektu, a następnie jako Dyrektor Inwestycyjny.
W 2014 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.

Dowgielewicz Mikołaj

Firma: Bank Rozwoju Rady Europy

Stanowisko: Wicegubernator

Mikołaj Dowgielewicz – wicegubernator ds. państw docelowych, Bank Rozwoju Rady Europy, Paryż.
Urodził się w 1972 roku. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem prawa i nauk politycznych Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania) oraz Kolegium Europejskiego.
W latach 1995-1998 pełnił funkcję sekretarza ds. zagranicznych Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, a następnie wiceprzewodniczącego Młodzieży Europejskiej Partii Ludowej (YEPP). Od lipca 2000 roku do października 2001 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Klub Obywatelski” (instytutu naukowo-badawczego i obywatelskiej organizacji na rzecz edukacji) Unii Wolności, zaś w latach 2001-2002 pełnił funkcję sekretarza Rady Politycznej Unii Wolności. Od stycznia 2002 roku do marca 2003 roku pełnił funkcję sekretarza ds. międzynarodowych Unii Wolności.
W latach 1998-2000 pracował w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych Bronisława Geremka. Był także doradcą Bronisława Geremka, gdy sprawował on urząd Przewodniczącego Komisji Prawa Europejskiego Sejmu RP (2000-2001). Następnie pracował na stanowisku kierownika ds. usług akademickich w Kolegium Europejskim (2002-2003).
W 2003 roku rozpoczął pracę w Brukseli jako doradca ds. rozszerzenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa. W 2004 roku został rzecznikiem prasowym Komisji Europejskiej ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacyjnej, a następnie od 2007 roku kontynuował pracę w instytucjach UE – w Gabinecie Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström.
W grudniu 2007 roku otrzymał nominacje na stanowiska Sekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (OCEI), Wiceprzewodniczącego Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. Ponadto reprezentował Rzeczpospolitą Polską w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji.
W lipcu 2008 roku otrzymał nominację na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. przygotowania prezydencji przy Radzie UE. Od stycznia 2010 roku, po fuzji OCEI i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, objął stanowiska Sekretarza Stanu ds. europejskich i polityki gospodarczej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Sekretarza ds. europejskich w rządzie.
W marcu 2012 roku został jednogłośnie wybrany Wicegubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy przez 40 państw członkowskich.
W tym samym roku Mikołaj Dowgielewicz został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Ponadto został uhonorowany przez Króla Hiszpanii Krzyżem Komandorskim Numerowanym (Encomienda de Número) Orderu Izabeli Katolickiej, a także otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Władysława Grabskiego, przyznawaną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Dramski Janusz

Dramski Janusz

Stanowisko: Manager Business Link Katowice, Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Janusz Dramski - Manager Regionalnego Centrum Rozwoju Startupów - Business Link Katowice, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach, Delegat do Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców w Brukseli, Inicjator i Organizator Ogólnopolskiego Konkursu "Młody Przedsiębiorca Roku" (2014, 2015, 2016), Współtwórca Programu "Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście" (2014, 2015, 2016), Członek Komitetu Organizacyjnego Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, Członek Europejskiej Delegacji na Spotkania Grupy G20 Young Entrepreneurs' Alliance w Stambule (2015) i Pekinie (2016), Współautor Manifestu Młodych Przedsiębiorców w Polsce, Wspólorganizator EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015, przedsiębiorca, trener biznesu, społecznik i niezależny publicysta (Europerspektywy, Wolny Rynek, Businessman Today).
Wcześniej specjalista i menadżer, zajmujący się sprzedażą, wsparciem sprzedaży, działaniami marketingowymi w polskich i zagranicznych korporacjach (ING Bank Śląski, DB Schenker, Getin Noble Bank i Getin Leasing) oraz Przewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie był inicjatorem i organizatorem wielu projektów społecznych (m.in. coroczne okrągłe stoły eksperckie dot. praktyk i staży studenckich, Spotkania Gospodarcze, międzynarodowe konferencje pn. Ekonomiczne Forum Młodych i Europejskie Forum Młodych Przedsiębiorców).
Wspierał starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz współpracował przy tworzeniu wniosku aplikacyjnego o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Dróżdż Jerzy

Dróżdż Jerzy

Firma: Biuro Współpracy z Zagranicą, Krajowa Izba Gospodarcza

Stanowisko: Dyrektor

Drzazga Beata

Drzazga Beata

Firma: BetaMed SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Założycielka i właścicielka największej firmy medycznej w Polsce świadczącej usługi opieki domowej od 2001 roku. Firma posiada 84 filie w 11 województwach, niesie pomoc około 5000 pacjentom i zatrudnia prawie 3000 pracowników.


W 2014 roku wybudowała własną Clinicę BetaMed Medical Active Care (8000m2) w Chorzowie, która jest odpowiedzią na kolejne dostrzeżone potrzeby społeczne. Ideą BetaMed Medical Active Care jest kompleksowe niesienie pomocy medycznej pacjentom w każdym wieku w obszarach takich jak: rehabilitacja, opieka stacjonarna i lekarze specjaliści.


Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi Nominacji do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, Złotego Laura Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Lider Społeczno- Gospodarczy i w kategorii: Kobieta Przedsiębiorcza, Kobieta Przedsiębiorcza Śląska – wyróżnienie za osiągnięcia na arenie międzynarodowej, Menedżer Roku 2014 na Śląsku, Kobieta Humanitas w kategorii Biznes, Businesswoman Roku 2014, Menedżera Rynku Zdrowia czy tytuł Polish Business Queen.


Swój sukces zawdzięcza pracowitości, samodyscyplinie, pasji oraz swoim wszystkim pracownikom.

Dubiński Józef

Dubiński Józef

Firma: Główny Instytut Górnictwa

Stanowisko: Naczelny Dyrektor

Dudek Joanna

Dudek Joanna

Firma: Kancelaria Deloitte Legal

Stanowisko: Radca Prawny, Partner Associate

Joanna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw. Główne obszary jej specjalizacji to fuzje i przejęcia, sprawy korporacyjne oraz ochrona konkurencji.
Uczestniczyła w transakcjach przejęcia i nabycia przedsiębiorstw na rynku polskim i międzynarodowym, zarówno po stronie nabywcy jak i zbywającego. Kierowała projektami typu due diligence oraz doradzała w projektach restrukturyzacyjnych.
Zajmuje się również kwestiami ochrony konkurencji w zakresie obejmującym kontrolę koncentracji oraz zagadnienia praktyk monopolistycznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
Pracowała dla Klientów m.in. z sektorów paliwowego, chemicznego, budowlanego oraz finansowego, doradzając zarówno inwestorom branżowym jak i finansowym.

Duszczyk Maciej

Duszczyk Maciej

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Instytut Polityki Społecznej, Kierownik, Zespół Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami

Dr hab. Maciej Duszczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej. Członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ekspert CEED Institute. W latach 2003-2007 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Współpracownik Międzynarodowej Organizacji Pracy, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Dybał Iwona

Dybał Iwona

Firma: Polska Unia Dystrybutorów Stali

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodziła się w Krakowie, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cała jej praca zawodowa związana jest z konstrukcjami stalowymi oraz wyrobami hutniczymi. Swoją karierę zawodową zaczęła jako specjalista w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina, następnie związała się z Mostostalem Kraków, firmą specjalizującą się w budowie mostów i konstrukcji stalowych. W latach 1996-2010 była Prezesem Zarządu Mostostal-Energomontaż S.A. firmie zajmującej się projektowaniem konstrukcji stalowych, dystrybucją wyrobów hutniczych, produkcją konstrukcji stalowych oraz ich finalnym montażem. Była Przewodniczącą Rad Nadzorczych w firmach produkcyjnych związanych z branżą metalową. W 2012 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród: Diament Forbesa, Gazela Biznesu, Kawaler Wawelskiego Dzwonu Spiżowego, Kobieta Lider Biznesu

Dziekoński Łukasz

Dziekoński Łukasz

Firma: Fundusz Marguerite

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu

Dziekoński Olgierd

Dziekoński Olgierd

Stanowisko: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010

Olgierd Roman Dziekoński - ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności
Architekt, urbanista; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;1975, absolwent; Salzburg Seminar 1987 r. (również wykładowca -1993 r.), Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego; 1974 – 1984. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-2010, odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę przestrzenną i nieruchomości, nadzór budowlany. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015, odpowiedzialny za koordynacją prac doradców Prezydenta, organizację Forum Debaty Publicznej, legislację w sferze innowacyjności, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego, a także za problematykę rozwoju gospodarczą, rynku energii i MŚP. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Dzienniak Stefan

Dzienniak Stefan

Firma: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodziny w 1952 r.; posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Cała kariera zawodowa Pana Stefana Dzienniaka związana jest z hutnictwem.
Swoją karierę zawodową rozpoczął od stanowiska stażysty w Hucie Cedler a następnie został zatrudniony w Hucie Katowice, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania, poznając dogłębnie specyfikę branży hutniczej.
W latach 2000 - 2012 pełnił kierownicze stanowiska najpierw w Hucie Katowice S.A. następnie w Polskich Hutach Stali SA i ArcelorMittal Poland SA (od Kierownika walcowni, poprzez Dyrektora Produkcji Huty, stanowisko Dyrektora Naczelnego Huty oraz Członka Zarządu AMP S.A.)
Piastował funkcje w wielu Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego.
W dniu 21 czerwca 2013 r. został powołany przez Walne Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby Przemysłowo na Prezesa Zarządu Izby.
Odznaczony złotym, srebrnym, brązowym krzyżem zasługi oraz wieloma wyróżnieniami branżowymi.

Dziewguć Magdalena

Dziewguć Magdalena

Firma: Google

Stanowisko: Head of Google for Work CEE

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Studiowała prawo i psychologię, posiada tytuł Executive MBA SGH oraz GMP Harvard Business School.
Obecnie pracuje dla Google w CEE. Poprzednio pracowała w zarządzie Exatel SA i kilku Radach Nadzorczych. Zarządzała również rynkiem biznesowym sieci komórkowych Orange i Plus. Jest ekspertem zarządzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Ponadto doradza funduszom inwestycyjnym i start-up’om w procesie budowania strategii komercjalizacji nowych pomysłów biznesowych. Założycielka Digital University . W najważniejszej dla niej roli życiowej, mama Soni i Adasia.
Magda wierzy, że dwa czynniki zmieniają świat na lepsze : nowe technologie i więcej decyzji podejmowanych przez kobiety.

Dzik Bogdan

Dzik Bogdan

Firma: Impel SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Karierę w Impelu rozpoczął w roku 1992. W 2003 roku wprowadził spółkę Impel na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Od  2006 do 2016  roku sprawował funkcję  Prezesa spółki Impel Cleaning. Pod jego kierownictwem Spółka Impel Cleaning otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. jest laureatem wyróżnienia Fair Play, Złotego Lauru Klienta, a także Lodołamaczy.


Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Impel S.A. będąc odpowiedzialny za rozwój obszaru Facility Management w Grupie Impel – w skład której wchodzi 30 spółek.  Zarządza dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu usług porządkowo-czystościowych, cateringu, technicznego utrzymania nieruchomości, rentalu i pralnictwa, dostaw środków higieny i BHP oraz zarządzania nieruchomościami oraz technicznej obsługi nieruchomości.  

Dzik Grzegorz

Dzik Grzegorz

Firma: Impel SA

Stanowisko: prezes zarządu, wiceprezydent Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Vantage Development S.A., TIM S.A. i Climbex S.A.
Aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych. W latach 1998 - 2012 Prezes, a od września 2012 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, organizacji zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf. W latach 2002 - 2005 Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Jako Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska wchodzi w skład Rady Pracodawców RP, a 30 czerwca 2016 roku został powołany na wiceprezydenta Pracodawców RP.
Od wielu lat udziela się społecznie i charytatywnie. Od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", z której działalnością związany jest od roku 1998. Inicjator budowy kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei". Od 2000 roku Członek Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W roku 2003 powołany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego na członka Rady Kolegium Europy Wschodniej. Od 2009 roku Konsul Honorowy Ukrainy, a od roku 2012 Przewodniczący Rady Fundacji „Młoda Gwardia". Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. 

Dziomdziora Wojciech

Dziomdziora Wojciech

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Stanowisko: Radca Prawny

Wojciech Dziomdziora jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie nowych technologii, prawa autorskiego, mediów i telekomunikacji, a także ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza wielu wiodącym firmom sektora mediów, telekomunikacji i e-commerce. Jest zaangażowany w działanie izb i organizacji branżowych. Pełnił funkcję Dyrektora Spraw Publicznych i CSR w Orange Polska oraz kierował projektami kluczowymi w Grupie TP, wcześniej pracował w grupie medialnej ITI. Jest byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2000–2005 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor departamentu prawno-legislacyjnego oraz wicedyrektor departamentu filmu i mediów audiowizualnych. Pracując w administracji publicznej zajmował się m.in. negocjacjami z Unią Europejską w dziedzinie prawa audiowizualnego i autorskiego oraz implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. Jest członkiem – arbitrem w Komisji Prawa Autorskiego.

Dzióba Katarzyna

Dzióba Katarzyna

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemiczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: matematyka, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiedzy o Unii Europejskiej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowała na menadżerskich stanowiskach w bankowości. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami. Przewodnicząca Rady Nadzorczej COIG-SOFTWARE Sp. z o.o. w Katowicach, w okresie 10.2010-08.2011. Od 01.09.2011 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta. W Urzędzie Miejskim sprawuje nadzór nad wydziałami infrastruktury komunalnej, budownictwa, ekologii, biurem konserwatora zabytków, biurem zamówień publicznych oraz Miejskim Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

E

Eberhardt Adam

Eberhardt Adam

Firma: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

Stanowisko: Dyrektor

Dr Adam Eberhardt - Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). W latach 2008-2016 pełnił funkcję wicedyrektora OSW. Wcześniej m.in. szef biura badań w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie.

Ehl Martin

Ehl Martin

Firma: Dziennik Gospodarczy Hospodářské Noviny

Stanowisko: redaktor naczelny

Dziennikarz z wieloletnim stażem w mediach czeskich, od roku 2006 szef działu zagranicznego dziennika ekonomicznego Hospodarske noviny, zajmuje się głównie Europa Środkową i bezpieczeństwem. Pisze także kolumnę środkowoeuropejską dla internetowego magazynu Transitions Online (www.tol.org). Autor książek o globalizacji i o Europie Środkowej, nagrodzony 2011 w Austrii nagroda Writing for Central Europe.

Elvermann Dirk

Elvermann Dirk

Firma: BASF Polska

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Na obecnym stanowisku od 2012. Wcześniej wiceprezes BASF ds. prawnych na Azję i Pacyfik. Odpowiedzialny za petrochemiczne projekty joint venture z Sinopec (Chiny) i Petronas (Malezja) oraz fuzje i przejęcia (CIBA, Engelhard). Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne. Posiada tytuł doktora.

Elżanowski Filip

Elżanowski Filip

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji

Engelbrecht Bryce

Engelbrecht Bryce

Firma: QeyMetrics

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, iQor, Dyrektor Generalny

Erbel Joanna

Erbel Joanna

Stanowisko: Ekspert, Rada ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydencie Warszawy

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska. Od 2007 roku działa aktywnie w Warszawie na rzecz wzmacniania społeczności lokalnej, podnoszenia poziomu partycypacji społecznej i jakości miejskiej demokracji, wspierania zrównoważonego rozwoju miasta oraz promowania dobrych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

Od 2011 członkini Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), od 2013 w Zarządzie Koordynacyjnym KRM. Jest współautorką uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, z których większość została uwzględniona w finalnym kształcie dokumentu. W ramach Kongresu Ruchów Miejskich zajmuje się głównie kwestiami partycypacji oraz polityki mieszkaniowej. Jest członkinią Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji przy Prezydencie Miasta Słupska.

W 2012 roku w ramach inicjatywa Grupa Obrońców Baru Prasowego brała udział we współtworzeniu ram do konkursu profilowanego z przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Śródmieście. W 2013 była Pełnomocniczką obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej „Stop Podwyżkom Cen Biletów ZTM”, która zebrała 18 tys. podpisów pod projektem uchwały zatrzymującej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

Członkini inicjatywy Otwarty Jazdów oraz Targowa 2.0, które szukały pola współpracy pomiędzy lokalną społecznością a urzędami odpowiedni dzielnic oraz stołecznym ratuszem – z sukcesem. Uczestniczka inicjatywy Kładką na Pragę, której celem było skuteczne zabezpieczenie do budżetu miasta pieniędzy na most pieszo-rowerowy łączy prawobrzeżna i lewobrzeżną Warszawę.

Współzałożycielka Fundacji Blisko, która od 2016 roku we współpracy z partnerami społecznymi oraz samorządowymi realizuje cykl seminariów „Polityka mieszkaniowa w XXI w. Dobre praktyki dla polskich miast”. Celem cyklu jest pokazanie alternatyw mieszkaniowych, które mogą zostać wdrożone przez polskie samorządy. Spotkania są dedykowane dla miejskich działaczy i działaczek zajmujących się polityką mieszkaniową, organizacji pozarządowych, samorządów.

F

Faber Antoni

Faber Antoni

Firma: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy, Komitet Sterujący Programu BIOSTRATEG

Faltynowicz Jacek

Faltynowicz Jacek

Firma: ELEKTROBUDOWA SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jacek Faltynowicz ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniczno – Technologiczny uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.
Przez 25 lat Jacek Faltynowicz pracował w Warszawskich Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR, rozpoczynając od technologa – programisty, poprzez głównego technologa, dyrektora ds. rozwoju kończąc na dyrektorze naczelnym ZWAR. W roku 1995 Jacek Faltynowicz objął stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWAR SA, aby w roku 1998 po prywatyzacji przez rok sprawować funkcję Prezesa Zarządu ABB – ZWAR SA.
Następnie w latach 1999 – 2000 pracował jako T&D Country Director w firmie ALSTOM Polska.
W roku 2000 r. Jacek Faltynowicz rozpoczął pracę dla firmy ELEKTROBUDOWA SA obejmując stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki.
Ukończył szereg studiów podyplomowych, prestiżowych kursów zagranicznych w tym kursów językowych. Między innymi na Uniwersytecie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych ukończył studium Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przemysłu, następnie na Politechnice Warszawskiej w 1995 roku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. W 1977 roku tokijskim Mitsui-Seiki Jacek Faltynowicz ukończył kurs Programowania Centrów Obróbczych Sterowanych Numerycznie. W latach 1996 – 1998 był Członkiem Zarządu Krajowej Izby Przemysłu Elektrotechnicznego, a od 1999 roku Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. W latach 1999 - 2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ABB - UETEM Jekatierynburg oraz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. W latach 2002 -2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PEP SA. Obecnie Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki prawa rosyjskiego „VECTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkinsku. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „ELEKTROBUDOWA Ukraina” z siedzibą w Zaporożu. Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce Energotest sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Jacek Faltynowicz pełni również funkcję Członka Założyciela i Członka Rady Fundacji Na Rzecz Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu.
Restrukturyzacja ELEKTROBUDOWY SA w latach 2000 – 2001 zainspirowana i przeprowadzona przez Jacka Faltynowicza uznana została wydarzeniem roku 2001. Nagroda przyznana została przez największą firmę venture capital w Polsce Enterprise Investors. Ponadto Jacek Faltynowicz otrzymał tytuł „Top Managera Roku 2008” w czwartej edycji konkursu organizowanego przez „MANAGER Magazin” w kategorii Handel i usługi.

Faryś Jakub

Faryś Jakub

Firma: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Całe życie zawodowe związany z branżą motoryzacyjną. Karierę rozpoczął w firmie Renault, następnie pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu u wyłącznego importera samochodów marki SAAB. Kontynuacją jego pracy w motoryzacji było zarządzanie działem marketingu w Scania Polska SA.
W 2002 roku objął stanowisko dyrektora Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, organizacji przekształconej następnie w Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na czele której stanął jako prezes. Pod jego kierownictwem PZPM stał się największą Polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli,  a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu.
Jakub Faryś  wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej – nominowany przez Ministerstwo Gospodarki do udziału w pracach grupy wysokiego szczebla – CARS 21 i CARS 2020, jako jeden z ekspertów rządowych ds. sektora motoryzacyjnego. Regularnie uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych – ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) i ACEM (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Motocykli) i CLCCR – (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Naczep, Przyczep i Zabudów) na forum których wyraża stanowiska polskiej branży motoryzacyjnej.
Jakub Faryś jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.

Fazlagić Jan

Fazlagić Jan

Firma: Katedra Badań Rynku i Usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. Badań i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, Autor pierwszego w Polsce doktoratu (2001) i pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej dotyczących zarządzania wiedzą w sektorze usług. Dyrektor Instytutu Kreatywności w Krakowie. Obecnie realizuje projekt mający na celu popularyzację koncepcji walut lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską pn. „DigiPay4Growth".
Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych, Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). Pracował w wielu projektach badawczych i szkoleniowych m.in. współtworzył europejski portal zarządzania wiedzą knowledgaboard.com. Współautor podręcznika RECORD opracowanego na zamówienie Komisji Europejskiej w roku 2004 (Recognising Central and Eastern European Centres of RTD: Perspectives for the European Research Area (ERA)). Brał udział w organizacji III Kongresu obywatelskiego (maj 2008) w obszarze edukacji („Edukacja dla modernizacji i rozwoju”). Organizator cyklicznych konferencji pt. „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”. Autor wielu ekspertyz dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Urząd Wojewódzki w Krakowie, PARP, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku). Posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów europejskich z zakresu edukacji i rozwoju kapitału intelektualnego.
Prowadził wiele szkoleń i warsztatów m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych.
Wykładał w Sam Houston State University w USA oraz Karel de Grote-Hogeschool w Belgii oraz w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.
Zrealizował lub jest w trakcie realizacji wielu projektów badawczych m.in. dotyczących kapitału intelektualnego powiatów, kapitału intelektualnego szkół wyższych, zarządzania wiedzą w edukacji, polskiej branży farmaceutycznej (GO Global! Polish Pharma), Innowacyjności Polskiej gospodarki Go Global!, Pracowników wiedzy 65+. Współtworzył Małopolskie Standardy Usług edukacyjno-szkoleniowych.

Figurski Mariusz

Figurski Mariusz

Firma: Wojskowa Akademia Techniczna

Stanowisko: Prorektor ds. Rozwoju

Fijuth Jacek

Fijuth Jacek

Firma: Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu

Fiszer Bogdan

Fiszer Bogdan

Firma: Conbelts Bytom SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek górniczy) oraz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (kierunek finanse). Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w KWK „Wesoła”, gdzie pracował do 1990 roku. W latach 1990 do 1995 jako Dyrektor i Prezes zarządzał i reorganizował przedsiębiorstwa komunalne na terenie miasta Mysłowice. W tym samym okresie wraz z 21 gminami województwa śląskiego współtworzył Netia S.A., w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W roku 1995 wrócił do branży górniczej. Do 2003 pracował w strukturach grupy Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. na stanowisku Dyrektora i Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za handel oraz finanse.
W 2003 r. objął funkcję Prezesa Zarządu w firmie faktoringowej Eurofaktor S.A., którą w grudniu 2004 r., po półtorarocznym okresie przygotowań, wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych. Od 2006 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej a od 2009 r. Prezes Zarządu Conbelts S.A. w Bytomiu.
• Donator, współzałożyciel pierwszej Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku,
• Członek Rady Nadzorczej Fundacji Medicina Pro Humana w Katowicach,
• Donator Fundacji Chopinowskiej w Brukseli.

Foryński Marek

Foryński Marek

Firma: Panattoni Europe

Stanowisko: Dyrektor, Grupa BTS

Marek Foryński dołączył do Panattoni Europe w 2008 roku, jako dyrektor działu BTS Group. Jest on odpowiedzialny za zarzadzanie strukturą BTS, realizację inwestycji na indywidualne zamówienia klientów (build-to-suit, a także za inicjowanie działań na rynku Środkowo-Wschodniej  Europy. Z branżą nieruchomości związany jest od ponad 20 lat. Marek Foryński jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również zarządzanie w Nottingham Business School, gdzie później uzyskał dyplom MBA. Pod jego kierownictwem Panattoni Europe wybudowało ponad 1,5 mln mkw powierzchni produkcyjnej w Polsce. Ostatnie realizacje to: 20,900 mkw dla Bombardier we Wrocławiu, 27 400 mkw dla Kellogg w Kutnie, czy 34 000 mkw dla Ifa Rotorion w Ujeździe.

Foy Henry

Foy Henry

Firma: Financial Times

Stanowisko: Korespondent na Europę Centralną

Frankiewicz Zygmunt

Frankiewicz Zygmunt

Firma: Związek Miast Polskich

Stanowisko: Prezydent Gliwic, prezes

Urodzony 19 czerwca 1955 w Gliwicach. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezydent Gliwic nieprzerwanie od 1993 r. W 1979 ukończył studia na Politechnice Śląskiej, po których został pracownikiem naukowym tej uczelni. W 1987 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1994 habilitację. W latach 1990–2002 zasiadał w Radzie Miejskiej w Gliwicach, od lutego do września 1993 był jej przewodniczącym. W 1993 Rada Miejska powołała go na stanowisko Prezydenta Miasta. Jest najdłużej urzędującym prezydentem miasta na prawach powiatu w Polsce. Pełni społecznie funkcję przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – największego regionalnego stowarzyszenia samorządowego w Polsce, a od 2009 wiceprzewodniczącego World Technopolis Association – stowarzyszenia miast-technopoli z siedzibą Korei Południowej. W 2014 r. został wybrany przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich samorządowców. Jego osiągnięcia zawodowe były wielokrotnie nagradzane. W 2010 r. za szczególne zasługi dla rozwoju posiej samorządności otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków. Zainteresowania: historia II wojny światowej, szczególnie woja na Pacyfiku, siatkówka, kajakarstwo, turystyka górska – licencjonowany przewodnik beskidzki.

Frasquilho Miguel

Frasquilho Miguel

Firma: AICEP Portugal Global – Trade & Investment Agency

Stanowisko: Prezes

Frnka Stanislav

Frnka Stanislav

Firma: HB Reavis Polska

Stanowisko: prezes zarządu

Futera Marcin

Futera Marcin

Firma: Europejski Bank Inwestycyjny

Stanowisko: Sektor Publiczny i Infrastruktury w Polsce i Krajach Bałtyckich

G

Gaj Magdalena

Gaj Magdalena

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Stanowisko: Prezes

Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Od 2001 roku nieprzerwanie zajmuje się sprawami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności sferą regulacji.
W 1998 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1998–2001 odbyła aplikację radcowską pracując w tym czasie w kancelarii radcowskiej i uzyskując uprawnienia radcy prawnego.
W 2001 r. podjęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji przekształconym później w Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a następnie w Urząd Komunikacji Elektronicznej. W 2005 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego UKE.
W 2009 r. została mianowana podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się sprawami poczty i telekomunikacji. W czasie sprawowania przez nią tej funkcji przygotowano i uchwalono ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozpoczęto proces przejścia z telewizji analogowej na naziemną telewizję cyfrową oraz przyjęto ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki jej staraniom Polska została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).
W listopadzie 2011 r. Magdalena Gaj objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
27 stycznia 2012 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gantner Andrzej

Gantner Andrzej

Firma: Polska Federacja Producentów Żywności

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Andrzej Gantner – dyrektor generalny, członek Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, członek zarządu Zrzeszenia Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Stowarzyszenia „Food for Future”, redaktor naczelny kwartalnika „Food Lex”, przewodniczący Zespołu doradców i pracodawców przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

Gawinecki Maciej

Gawinecki Maciej

Firma: A.T. Kearney

Stanowisko: Executive Advisor

Maciej Gawinecki posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym. Specjalizuje się w strategii korporacyjnej, organizacji i marketingu instytucji finansowych. Brał udział w wielu projektach dla dużych firm z sektora finansowego dotyczących m.in. optymalizacji finansowej, strategii cenowej kredytów i depozytów banku detalicznego czy strategii rozwoju akceptacji kart płatniczych w Polsce. Wspierał proces wdrożenia systemu bankowości internetowej w trzech głównych bankach detalicznych w Polsce i Republice Czeskiej. Bogate doświadczenie zdobył także dzięki wcześniejszej pracy w takich firmach jak Accenture czy Procter and Gamble.
Ukończył studia na Wydziale Handlu National University of Ireland, Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej, a także Executive Studies in Finance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Gawlik Marek

Gawlik Marek

Firma: Międzynarodowa Izba Handlowa Ukrainy (ICC Ukraine)

Stanowisko: Prezes, Polsko Saudyjska Rada Biznesu, Wiceprezes

Gawlik Zdzisław

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie oraz Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Od lat związany z administracją publiczną. W latach 2007-2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 1 lipca 2013 roku Sekretarz Stanu w tym resorcie. Autor książek i ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa z dziedziny prywatyzacji.

Gburek Ryszard

Gburek Ryszard

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Dyrektor Rynku, Energia i Surowce

Ryszard Gburek – a graduate of the Electrical Engineering Department of the Technical University of Lodz (special field: High Voltage Technique) and of the Executive MBA (a joint program of the Management Department of the Warsaw University and the University of Illinois, USA) as well as Gdańsk Banking Academy. For the last 25 years in business (he started as a junior consultant at the Polish branch of Coopers&Lybrand). In the years 1997 – 1999 took part in the creation of the new concept of restructuring and privatization of the Polish oil sector and subsequently in merger of CPN and Petrochemia Płock and the IPO of PKN Orlen. As a Director of the Privatisation Department of the Polish Oil & Gas Company (PGNiG) he took part in the IPO of PGNiG. As Vice President of Nafta Polska SA he supervised the process of consolidation of Grupa LOTOS with “southern refineries” and Petrobaltic and subsequent IPO of Grupa LOTOS (period 2004 – 2005). In the years 2006 – 2014 performed a function of the Director of Corporate Banking Office at mBank (formerly BRE Bank) responsible for co-operation mainly with the largest capital groups from the energy and raw materials sector. In this period he acquired as Clients of the bank inter alia a large company operating in the gas transmission business as well as a large independent power producer. Since 1 September 2014 performing a function of the Director responsible for Energy & Raw Materials Sector at BGK.

Gdański Przemysław

Firma: mBank

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.
Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.

Gepfert Dalida

Gepfert Dalida

Firma: ENEA SA

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Finansowych

Dalida Gepfert posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości i controllingu w branży energetycznej. Karierę zawodową zaczynała w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A. Przez 10 lat była związana z Grupą Vattenfall, gdzie pełniła m.in. funkcje Wiceprezesa Zarządu w spółce Vattenfall IT Poland Sp. z o.o. oraz funkcję Head of Finance and Controlling, Członka Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego projektu Vattenfall IT Infrastrukture Service – struktury realizującej zadania w Polsce, Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii. Wcześniej pracowała jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU.
Dalida Gepfert jest absolwentką rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów MBA organizowanych przez Stockholm University Business School. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, MSSF.

Ghosh Surojit

Ghosh Surojit

Firma: ArcelorMittal Poland

Stanowisko: Członek Zarządu

Surojit rozpoczął karierę w ArcelorMittal w roku 2004 jako kontroler w hucie Lazaro Cardenas w Meksyku. W połowie roku 2005 został dyrektorem finansowym w hucie koncernu w Rumunii, gdzie odpowiadał również za relacje z instytucjami państwowymi.
Od roku 2007 pełnił funkcję dyrektora finansowego ArcelorMittal na Europę Wschodnią i Polskę. Odpowiadał również za utworzenie pierwszego Centrum Usług Wspólnych ArcelorMittal na Europę Wschodnią. Od czerwca 2009 r. do grudnia 2011 r. Surojit był dyrektorem finansowym ArcelorMittal Poland. Od 2009 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Od września 2013 r. do lipca 2014 r. odpowiadał za współpracę z instytucjami państwowymi. Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego w Kazachstanie.

Gieleciak Zbigniew

Gieleciak Zbigniew

Firma: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Skończył studia podyplomowe w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim i Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Ukończył również studia podyplomowe na SGH w Warszawie w zakresie zarządzania projektem funduszy europejskich oraz Szkołę Controllingu i kursy wdrażania ISO. Jest rzecznikiem patentowym, rzeczoznawcą z zakresu transferu technologii i wdrażania innowacji technicznych. Jest autorem kilku patentów. Ukończył szereg kursów z zakresu wdrażania nowych technologii ekologicznych i zarządzania środowiskiem.
Od 2001 roku równolegle z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.
Bierze czynny udział w wielu zespołach doradczych i eksperckich. Był członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
W latach 2010- 2014 bierze udział we wdrażaniu licznych systemów zarządzania w RCGW SA m.in. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, ISO 15 838 oraz systemu zarządzania środowiskowego EMAS. W kwietniu 2005 roku został powołany przez Prezydenta Miasta Tychy na Pełnomocnika Prezydenta ds. realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” ( MAO). Projekt ten był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności i był jedną z największych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W wyniku jego realizacji powstało 337 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 24 przepompownie i część osadowa oczyszczalni ścieków.
W 2002 r. otrzymał tytuł „Integratora roku” przyznany przez Prezydenta Miasta Tychy. Jest laureatem „Zielonego Czeku” – nagrody indywidualnej w kategorii „Inwestycje proekologiczne”, przyznanej w 2006 roku przez WFOŚiGW w Katowicach. Odznaczony został wieloma wyróżnieniami m.in. Złotą odznaką Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” , Złotą odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
W 2009 r. Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów przyznało mu tytuł „Menedżer roku 2008 na Śląsku”. Dodatkowo Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała "Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności 2009" za wieloletnią i skuteczną działalność biznesową.
Docenieniem tych działań jest nagroda "Znakomity Przywódca 2010" - w uznaniu olbrzymiego wkładu w doskonalenie zarządzanej Spółki oraz konsekwentną realizację wizji jej rozwoju.
W latach 2010-2014 był doradcą Prezydenta miasta Tychy. W szczególności zajmował się infrastrukturą drogową, w tym modernizacją drogi krajowej DK1 współfinansowaną ze środków unijnych.
W roku 2011 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju.
W 2012r. otrzymał z rąk Wojewody Śląskiego medal „Za Długoletnią Służbę” przyznany przez Prezydenta RP.
Absolwent ukończonych z wyróżnieniem studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Przygotowania i zarządzania projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” oraz „Fuzji i przejęć przedsiębiorstw”.
W latach 2013 i 2014 prowadził szkolenia dla ministerstw i wojewodów (Żupanów) w Chorwacji w zakresie przygotowania i realizacji projektów unijnych.

Giemza Krzysztof

Giemza Krzysztof

Firma: Echo Investment SA

Stanowisko: Architekt, Prokurent

Gierek Adam

Gierek Adam

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Girek Marek

Girek Marek

Firma: Data Techno Park Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Data Techno Park, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownik naukowy. Specjalista ds. zarządzania i organizowania procesów medycznych. Organizator konferencji i seminariów eksperckich o zasięgu europejskim i regionalnym z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej (doradztwo finansowe, pozyskiwanie funduszy UE, zewnętrzne źródła wsparcia dla ZOZ). Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych.

Giziński Jacek

Giziński Jacek

Firma: DLA Piper Wiater sp.k.

Stanowisko: Radca Prawny, Partner Kierujący Praktyką Nieruchomości

Jacek Giziński kieruje praktyką prawa nieruchomości kancelarii DLA Piper w Warszawie. Jest radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem w doradztwie w zakresie projektów nieruchomościowych oraz akwizycji, szczególnie w sektorze energetyki odnawialnej.


Doradza klientom na wszystkich etapach projektów nieruchomościowych, w szczególności w zakresie prowadzenia badań due diligence, tworzenia struktur transakcji, negocjowania umów sprzedaży nieruchomości lub udziałów w spółkach celowych, uzyskiwania pozwoleń na budowę, a także oraz doradzania w zakresie procesów budowlanych i spraw związanych z zarządzaniem i komercjalizacją nieruchomości.  

Gjiknuri Damian

Gjiknuri Damian

Stanowisko: Minister Energii i Przemysłu, Albania

Glanowska-Szpor Anna

Glanowska-Szpor Anna

Firma: ING Bank Śląski SA

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający Sektorem Budowlanym

Gładyga Maciej

Gładyga Maciej

Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Transportu Kolejowego

Głogowski Maciej

Głogowski Maciej

Firma: Radio TOK FM

Stanowisko: zastępca redaktor naczelnej

Gniadek Paweł

Gniadek Paweł

Firma: Tauron Polska Energia SA

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR

Gniazdowski Mateusz

Gniazdowski Mateusz

Firma: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

Stanowisko: Wicedyrektor

Dr Mateusz Gniazdowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). W latach 2004-2010 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a następnie został kierownikiem Zespołu Środkowoeuropejskiego OSW. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, zasiada w Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych i jest współkoordynatorem konsorcjum Think Visegrad.

Gola Łukasz

Gola Łukasz

Firma: Hitachi Europe, Ltd.

Stanowisko: Head of Business Development

Łukasz Gola jest związany z sektorem energetycznym od ośmiu lat. Pracował w The Royal Bank of Scotland jako analityk odpowiedzialny za transakcje i klientów z sektora infrastruktury. W 2009 r. dołączył do Hitachi jako Menedżer ds. Rozwoju Biznesu odpowiadając za identyfikację, ewaluację oraz rozwój projektów i możliwości inwestycyjnych w sektorze energetyki. Od 2014 r. Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Rozwiązania Przesyłu i Dystrybucji Energii. Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Gołaś Maciej

Gołaś Maciej

Firma: ING Bank Śląski SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Produktów i Usług Bankowości Transakcyjnej,

Gołębiowska Ewa

Gołębiowska Ewa

Firma: Zamek Cieszyn

Stanowisko: dyrektor

Gołos Patrycja

Gołos Patrycja

Firma: Wiceprezes, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE)

Stanowisko: Dyrektor ds. Korporacyjnych i Polityki Publicznej, UPC Polska

Gondek Tomasz

Gondek Tomasz

Firma: Deloitte w Polsce

Stanowisko: Lider Centrum Kompetencyjnego R&D Networks, Innovation Consulting

Przed dołączeniem do Deloitte, Tomasz Gondek przez trzy lata pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Europejskim Instytucie Technologicznym we Wrocławiu (EIT+), gdzie zarządzał spółką realizującą projekty o wartości ponad 200 mln EUR. Odpowiadał za rozwój Kampusu Pracze - czołowej polskiej inwestycji naukowo-technologicznej w ramach minionej perspektywy finansowej UE, obejmującej programy badawcze z dziedziny nanotechnologii i biotechnologii i wyposażonej w światowej klasy infrastrukturę badawczą.
Wcześniej, w latach 2006-2012 aktywnie uczestniczył w kluczowych projektach strategicznych w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), gdzie piastował stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz wiceprezesa. Zespół działający pod jego kierownictwem przyczynił się do przyciągnięcia inwestorów, którzy w latach 2006-2012 w sumie zainwestowali 4 mld PLN. Był zaangażowany w stworzenie 40 000 miejsc pracy, z czego połowa powstała w sektorach usług oraz badań i rozwoju. W tym okresie Wrocław znajdował się na pierwszym miejscu wśród polskich miast pod względem napływu inwestycji.
Tomasz Gondek ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także studiował technologie informacyjne w Sydney w Australii. Dodatkowo, jest absolwentem podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Bankowości. Jest stypendystą programu"The International Visitor Leadership Program", prowadzonego przez amerykański Departament Stanu.

Gorzkowski Krzysztof

Gorzkowski Krzysztof

Firma: Kapsch Sp. z o.o.

Stanowisko: PR & Marketing Manager

Gościniarek Sebastian

Gościniarek Sebastian

Firma: BBSG Sp. z o.o.

Stanowisko: partner

Jest jednym z założycieli i partnerem w BBSG Sp. z o.o.. Od ponad 10 lat zawodowo związany z branżą lotniczą. Pracował dla lotnisk, linii lotniczych, firm handlingowych, samorządów i instytucji rządowych, inwestorów prywatnych w Polsce i w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Realizował projekty doradcze obejmujące zagadnienia strategiczne, rozwojowe, plany biznesowe, finansowanie i współpracę z inwestorami i podmiotami prywatnymi.


Obecnie szczególnie angażuje się w planowanie rozwoju działalności lotnisk, współpracę przewoźników i lotnisk, rozwój połączeń lotniczych, poprawę connectivity, współpracę różnych środków transportu. Pracuje też nad projektami z zakresu rozwoju gospodarczego i wpływu komunikacji lotniczej na atrakcyjność inwestycyjną regionów i miast - wpływ działalności lotniczej na rozwój gospodarczy i społeczny.


Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota – Carlson School of Management, gdzie zdobył tytuł MBA.

Góralczyk Bogdan

Góralczyk Bogdan

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Kierownik Zespołu Dydaktyczno-Badawczego ds. Europejskiej Integracji Polityczno-Obronnej, Centrum Europejskie

Górniak Jarosław

Górniak Jarosław

Firma: Uniwersytet Jagielloński

Stanowisko: Kierownik, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Górski Daniel

Górski Daniel

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Stanowisko: Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego

Jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Białostockiej oraz podyplomowe studium menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2004 swoją karierę związał z wdrażaniem w Polsce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, najpierw w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) uczestniczył we wdrażaniu programu przedakcesyjnego Phare oraz programów perspektywy finansowej 2004-2006. W latach 2007-2008 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa Zarządu RCS Sp. z o.o. Od maja 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, który odpowiada za realizację pierwszego programu finansowanego ze środków wspólnoty w pełni zarządzanego na szczeblu regionu. Od początku 2014 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, który ma za zadanie wspierać rozwój województwa i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości. Departament jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie oraz aktualizację regionalnych strategii rozwoju, programów operacyjnych, kontraktów regionalnych.

Grabarczyk Leszek

Grabarczyk Leszek

Firma: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Od 2011 roku, jako z-ca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge – pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej.

Grabkowska Justyna

Grabkowska Justyna

Firma: Scotwork Polska

Stanowisko: Dyrektor Zarządzająca

Justyna Grabkowska jest z wykształcenia magistrem nauk prawnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Law na Uniwersytecie Floryda. Specjalizowała się w prawie gospodarczym i finansowym. Ukończyła również program Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała w Collegium Civitas na studiach podyplomowych, kierunek: Dyplomacja.
Doświadczenie zawodowe jako menedżer i czynny negocjator zdobywa od ponad 15 lat głownie w międzynarodowych firmach specjalizujących się w consultingu strategicznym.
Justyna Grabkowska przez ponad 5 lat pracowała jako wiceszef programu „Capital Market Development and Regulation Program”, prowadzonego przez UNITAR (The United Nations Institute for Training and Research), departamet ONZ, mający na celu pomoc krajom rozwijającym się w kształtowaniu rynków kapitałowych.
Jest również mediatorem certyfikowanym zgodnie z prawem Stanu Floryda, USA w sprawach cywilnych.
Sprawowała funkcję wiceprezesa Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz była stałym delegatem Polski z ramienia ZPWiM w OPCE [Organizacji Pracodawców Stolic Europejskich].
Ze Scotwork Polska związana jest od dekady. Przeszła liczne szkolenia w zakresie negocjacji Scotwork. Pracuje jako doradca Klienta w zakresie consultingu negocjacyjnego, uczestniczy w projektach komercyjnych oraz społecznych jako negocjator. Uczestniczyła i nadzorowała wszystkie dotychczasowe projekty Scotwork Polska dla ponad 160 Klientów.
Od 2007 roku zarządza Scotwork na terytorium Polski.

Grabowski Maciej

Stanowisko: Minister Środowiska RP

Doktor ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz inżynier nawigator w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W latach 80. pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer pokładowy.
Przez 18 lat rozwijał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od roku 1991 pełnił funkcję wiceprezesa. Zajmował się badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją systemów społeczno-gospodarczych, rynkami pracy.
W latach 1994-2000 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie.
Brał udział w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
Od marca 2008 w Zespole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie 2008 powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie był odpowiedzialny za system podatkowy.
W latach 2011-2012 członek Komisji Nadzoru Finansowego, a od lutego 2013 Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Graliński Jacek

Firma: ZPIFF INFARMA

Stanowisko: Grupa Robocza ds. Leków Biologicznych


Grehl Adam

Grehl Adam

Stanowisko: Wiceprezydent Wrocławia

Adam Grehl urodzony w 1955 r. we Wrocławiu. Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczony samorządowiec. Radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II i III kadencji.
W latach 1992 – 1998; 2002 - nadal I Wiceprezydent Wrocławia aktualnie nadzorujący Departament Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Odpowiada za realizacje zadań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony zabytków, zieleni oraz oferty sprzedaży nieruchomości komunalnych.
Jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. rewitalizacji.

Grelowski Maciej

Grelowski Maciej

Firma: Business Centre Club

Stanowisko: Ekspert Gospodarczy, Przewodniczący Rady Głównej

Grodzki Janusz

Grodzki Janusz

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Pionu Mobility Management

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydz. Mechatroniki (Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna. l.89-93), oraz Politechniki Drezdeńskiej (Elektrotechnika/Telekomunikacja, w latach 94-98). W latach 2002 – 2004 ukończył MBA w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.
Z firmą Siemens jest związany od wielu lat. Początkowo pracował w firmie Cerberus (1998 – 2000 ), gdzie zajmował się zadaniami związanymi z rynkiem systemów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych. Następnie od 2000 w Siemens Building Technologies, gdzie był Dyrektorem odpowiedzialnym za systemy bezpieczeństwa oraz automatyki budynkowej. Od 2010 roku, jako Dyrektor Branży Mobility & Logistics, odpowiada za systemy transportowe. Pełni także funkcję Prokurenta spółki.
Prywatnie jest instruktorem jeździectwa i narciarstwa oraz miłośnikiem żeglarstwa.

Gruca Henryk

Gruca Henryk

Firma: Lotos Kolej Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

WYKSZTAŁCENIE
Politechnika Śląska, Organizacja i technika transportu kolejowego
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
14 lat w PKP na stanowiskach związanych z organizacją i techniką transportu kolejowego.
Od 1994 roku związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska). Przez 8 lat na różnych stanowiskach w Zakładzie Transportu Kolejowego Rafinerii Gdańskiej, a od powstania w 2003 roku LOTOS Kolej - Prezes Zarządu tej spółki.
Zdobywca tytułu "Człowiek roku - przyjaciel kolei 2012” w kategorii "Menedżer roku" przyznawanego przez PKP PLK S.A. wraz z Railway Business Forum za osiągnięcie pozycji jednej z największych kolei towarowych w Polsce.

Grzegorczyk Paweł

Grzegorczyk Paweł

Firma: Klub Jagielloński

Stanowisko: student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Zarządu

Redaktor naczelny portalu jagielloński24.pl, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, student Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grzelak Piotr

Grzelak Piotr

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Gdańska

ur. w 1982 r. w Gdańsku, mąż Emilii, ojciec sześcioletniego Franka i dwuletniego Bronka
- dziewiąty rok związany z Miastem
- wychowany na Morenie, we Wrzeszczu i w Brzeźnie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wybrane pozycje):
• Radny Miasta Gdańska w kadencji 2010-2014
• Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska (KRPiOŚ)
• Inicjator zespołu ds. estetyzacji KRPiOŚ, a następnie członek Komisji Rewitalizacji
• Członek Komisji Strategii i Budżetu
• Ponownie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska (startując z szóstego miejsca czwarty wynik na liście z liczbą 1224 głosów)
• Obecnie Project Manager w Zespole Doradztwa Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
• Odpowiedzialny za przygotowanie studiów wykonalności, możliwości oraz dokumentów strategicznych, w tym między innymi takich projektów, jak: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Szkoła Podstawowa w Gdańsku Kokoszkach, Strategia ZIT
• Współautor kompromisu wokół I Stanowiska Negocjacyjnego Obszaru Metropolitalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
• Wcześniej podinspektor i inspektor w Kancelarii Prezydenta pełniący kolejno funkcje pracownika Biura Prasowego i Asystenta Prezydenta Miasta
• Reprezentant Miasta Gdańska w Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities) - członek Rady Wykonawczej UBC z ramienia polskich miast
• 2010 - Szef Sztabu Wyborczego kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska
• Wieloletni Prezes Regionu Pomorskiego stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści
WYKSZTAŁCENIE (bez kursów):
• 1997 - Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Lili Wenedy w Gdańsku (w 1997 pierwszy uczeń w historii szkoły z tytułem Szkolara przyznawanym dla najlepszego ucznia)
• 2001 - Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (współinicjator powstania Koła Europejskiego, laureat olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej)
• 2006 – Absolwent Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Socjologia (Prezes Naukowego Koła Socjologicznego „Socjokolektiv), działacz samorządu studentów)
2014 – Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia, specjalność Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw (przewidywany termin obrony pracy magisterskiej – luty 2015 r.)

Guła Andrzej

Guła Andrzej

Firma: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Stanowisko: Prezes

Guzera Hubert

Guzera Hubert

Firma: alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i absolwent kierunku Bachelor Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Laureat i finalista wielu ogólnopolskich konkursów z dziedziny doradztwa biznesowego. Aktualnie pracuje jako Visiting Associate w The Boston Consulting Group. Zaangażowany w dziennikarstwo ekonomiczne, był m.in. redaktorem naczelnym magazynu Finance News, redaktorem w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu oraz czasopiśmie studenckim Magiel.

Gwóźdź Maciej

Gwóźdź Maciej

Firma: Prezes Zarządu, TRW Steering Systems Poland

Stanowisko: Vice President Operations TRW Steering Europe

H

Hajdarowicz Grzegorz

Hajdarowicz Grzegorz

Firma: Grupa Gremi

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy.
Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w skład której wchodzą: Jupiter SA, KCI SA, Gremi Media SA, Dragmor Sp. z o.o., Gremi Film oraz GREMI Business Communication sp. z o.o (GBC).
Konsul Honorowy Republiki Brazylii w Małopolsce i na Śląsku.
Wraz ze spółkami grupy kapitałowej GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz projektami nieruchomościowymi w Polsce i w Brazylii, gdzie Grupa posiada duże tereny inwestycyjne. Poprzez spółkę Gremi Film zaangażowany jest w produkcje filmowe. Wyprodukował sześć filmów fabularnych (w tym trzy międzynarodowe koprodukcje). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GBC sp. z o.o. wydawcy tytułów: Rzeczpospolita, Bloomberg Businessweek Polska, Parkiet, Sukces i Uważam Rze.
W latach 80. i 90. pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego tygodnika wydawanego w Nowym Jorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Absolwent Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hajduk Rafał

Hajduk Rafał

Firma: Norton Rose Fulbright

Stanowisko: Partner, Radca Prawny

Rafał Hajduk jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright odpowiedzialnym za praktykę energetyczną. Od 17 lat zajmuje się niemal wyłącznie transakcjami związanymi z sektorem energetycznym i obsługą przedsiębiorstw energetycznych.
Doświadczenie mec. Hajduka obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym i może być podzielone na następujące kategorie:
 kwestie regulacyjne w sektorze energetycznym;
 projekty energetyczne typu „greenfield”;
 przejęcia i połączenia (M&A) w sektorze energetycznym;
 obrót energią i uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: doradztwo prawne dotyczące aspektów regulacyjnych oraz kontraktowych w dziedzinie energii elektrycznej, gazu ziemnego, uprawnień do emisji oraz obrót ropą naftową oraz paliwami, a także instrumenty pochodne związane z tymi produktami.
Rafał Hajduk jest oficjalnym polskim doradcą prawnym EFET (European Federation of Energy Traders). Na zlecenia EFET przygotował opinię prawną dotyczącą wpływu prawa polskiego na stosowanie umowy EFET do obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz uprawnieniami do emisji oraz polskie wersje językowe umowy EFET dla sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaży uprawnień do emisji. Doradza także Towarzystwu Obrotu Energią.
Renomowane rankingi międzynarodowe Chambers and Partners Legal Directory i Legal 500 EMEA uznają go za wiodącego prawnika w Polsce w dziedzinie obsługi przedsiębiorstw energetycznych.
Według Chambers Europe 2014 Rafał Hajduk to „utalentowany” praktyk.
Rafał Hajduk jest zwycięzcą International Law Office „Client choice Awards” 2012-2014 w kategorii Energy: Poland.
Rafał Hajduk jest autorem wielu publikacji z zakresu regulacji sektora energetycznego oraz inwestycji w sektorze energetycznym.

Hajduk Wojciech

Hajduk Wojciech

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Halicki Andrzej

Halicki Andrzej

Stanowisko: Minister Administracji i Cyfryzacji RP

Hamdok Abdalla

Hamdok Abdalla

Firma: United Nations Economic Commission for Africa

Stanowisko: Zastępca Sekretarza Wykonawczego

Hanczarek Tomasz

Hanczarek Tomasz

Firma: Work Service SA

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Współzałożyciel, wieloletni członek Rady Nadzorczej,
a w latach 2010-2015 roku Prezes Zarządu Work Service S.A. Jeden z kreatorów polskiego rynku pracy, twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Od 2014 roku pełni również funkcję pełnomocnika Zarządu Krajowego Centrum Pracy. Obecnie piastuje także funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Work Express oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Finance Care, a także jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: KGHM Letia Park Technologiczny S.A.; Exact Systems, MediStaff, Work Service International. W latach 2004–2012 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Work Service Outsourcing, a latach 2009-2011 był prezesem Zarządu spółki SellPro specjalizującej się w usługach merchandisingu. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Young Travel Sp. z o.o. oraz Virtual Cinema Sp. z o.o.

Wrocławianin z pochodzenia i zamiłowania. Od wielu lat poza działalnością biznesową angażuje się
w działalność społeczną na rzecz miasta Wrocław i okolic. Radny pięciu kolejnych kadencji Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1998-2016. Obecnie pełni również funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Praworządności i Bezpieczeństwa w mieście Wrocław.

Absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej oraz IESE Business School w Barcelonie, gdzie ukończył program AMP (Advanced Management Program). Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Wielokrotny laureat prestiżowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

Hann Wojciech

Hann Wojciech

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: członek zarządu

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).


Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.


W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu  Energy&Utilities.  Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Harrington Nicola

Harrington Nicola

Firma: OECD

Stanowisko: Wicedyrektor, Development Centre

Heřman Michal

Heřman Michal

Firma: PG SILESIA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Michal Heřman – od grudnia 2012 Prezes Zarządu PG SILESIA.

Posiada 25-letnie doświadczanie w zarządzaniu firmami oraz finansami zdobyte w Czechach, Słowacji, Polsce oraz Rosji. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Český Telecom, Dyrektora Finansowego a potem Prezesa w Eurotel - czołowego operatora telefonii komórkowej w Czechach - gdzie odpowiadał za przygotowanie i skuteczną realizację procesu prywatyzacji Telefonica Group.

Odpowiadał za zarządzanie finansowe piastując stanowiska Dyrektora Finansowego oraz Wiceprezesa ds. Finansowych w dwóch czołowych bankach w Czechach i Rosji. Pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego w praskiej korporacji z branży transportowej, gdzie zaimplementował m.in. nowy model przepływu środków pieniężnych i stosowanie narzędzi prognozowania. Przez 6 lat był partnerem czeskiej firmy Star Communications, w której zbudował oraz zarządzał siecią ponad 5 tys. punktów dystrybucji.

Studia ekonomiczne ukończył w praskiej Szkole Głównej Handlowej; w Czechach uzyskał również dyplom MBA.

Herra Marcin

Herra Marcin

Firma: Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Stanowisko: Wiceprezes

Lata 2012 – 2016. Doświadczenie w zarządzaniu tzw. Mega projektami oraz Przemysłem Wolnego Czasu.
W latach 2008 – 2012 odpowiedzialny za zarządzanie firmą PL.2012, która była głównym koordynatorem i organizatorem polskich przygotowań do Euro 2012. Projekt Euro 2012 uznawany przez ekspertów jako jeden z najbardziej kompleksowych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich 25 latach.
Odpowiedzialny za opracowanie planu przygotowań tzw. Master plan w zakresie przygotowań infrastrukturalnych (ponad 300 projektów inwestycyjnych) oraz Mapę Drogową w zakresie zapewnienia odpowiedniej organizacji w przestrzeni publicznej (w tym program organizacji obsługi ruchu lotniczego, program organizacji transportu lądowego, zintegrowany program bezpieczeństwa, program zapewnienia jakości serwisu dla kibiców, program promocji Polski w kontekście Euro 2012).
Doświadczenie w zarządzaniu projektowym, które w projekcie Euro 2012 umożliwiło harmonijne współdziałanieponad 170 instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych.
Doświadczenie w przygotowaniu operacji turniejowej zapewniającej komfort i bezpieczeństwo dla gości i klientów.Opracowanie szczegółowego planu operacyjnego dotyczącego przebiegu turnieju w tym zapewnienie przeprowadzenia testów gotowości operacyjnej pozwalającej na prawidłowe przygotowanie procesów podejmowania decyzji, przepływu informacji i komunikacji tzw. 3 C (command, control andcommunications). Odpowiedzialny za kierowanie pracamikrajowego sztabu organizacyjnego podczas Euro 2012.
W latach 2012-2014 doświadczenie w zarządzaniu Przemysłem Wolnego Czasu.
Po Euro 2012 Zespół Marcin Herra został poproszony o podjęcie się wyzwania zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie. Od 01.01.2013 Spółka PL.2012+ (wcześniej PL.2012) podpisała umowę o zarządzanie Stadionem Narodowym zMSiT co stworzyło podstawę do zarządzania stadionem.Dzięki opracowanej i wdrożonej strategii zarządzania Stadion Narodowy w 1,5 roku po rozpoczęciu pracy stał się najpopularniejszym miejscem w Polsce. W krótkim czasie skutecznie zrealizowano cele pozwalające na sklasyfikowanie Stadionu Narodowego w czołówce stadionów europejskich takich jak Wembley, Stade de France, Amsterdam Arena.
Doświadczenie w realizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, społecznych dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Doświadczenie w pozyskiwaniu i organizacji największej liczby wydarzeń MICE. Doświadczenie w optymalizacji rezultatów dla multifunkcjalnych aren (osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego w II kwartale 2014 roku).
1995 – 2007. Doświadczenie w sektorze paliwowym. Zarządzanie i rozwój detalicznej sieci sprzedaży (stacje paliw). Zarządzanie i rozwój sprzedaży B2B. Praktyczne doświadczenie w realizacji dużych projektów realizowanych w globalnej firmie Shell.
Przed projektem Euro 2012 Marcin Herra pracował 13 lat w sektorze paliwowym. Zaczynał od stanowiska sprzedawcy na stacji paliw w roku 1995 a w roku 2002 został Prezesem Zarządu największej spółki zależnej w Grupie Lotos.Następnie był odpowiedzialny za sprzedaż paliw na rynku polskim zarówno w Hadlu detalicznym jak i rynki B2B. Oprócz obszaru handlu był również odpowiedzialny za rozwój obszaru wydobycia. W roku 2006 wyjechał do firmy Shell w Holandii, w której pracował przy realizacji dużych projektów jako konsultant ale także realizował intensywny program szkoleniowy w strukturach globalnej firmy.
Marcin Herra ukończył studia prawnicze oraz studia MBA oraz wiele kursów i szkoleń zarówno w Polsce jak i w środowisku międzynarodowym (w tym program mini MBA w Londynie).
Od 2012 roku vice prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w którym odpowiedzialny jest za przygotowania Polski do Euro 2016 w piłce ręcznej. Po raz pierwszy w historii Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie.
Współwłaściciel firmy Evolutio specjalizującej się w zarządzaniu obiektami i wydarzeniami jak również w realizacji dużych projektów.
Za zrealizowane rezultaty kierowany przez Marcin Herrazespół otrzymał wiele liczących się nagród w tym:
International Project Management Association Polska,Polish Project Excellence Award 2012 – nagroda za najlepiej zarządzany projekt w Polsce
Financial Times/RSG Consulting, FT InnovativeLawyers Awards za najbardziej innowacyjny zespół prawny w PL.2012
Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł „Ten, który zmienia polski przemysł” za profesjonalizm i sprawność organizacyjną, która przełożyła się na sukces promocyjny kraju w kategorii: „Wydarzenie, które zmienia polski przemysł”
Sportwin, Nagroda Biznesu Sportowego Demes 2012, nagroda w kategorii Sportowe Przeżycie Roku
Fundacja Innowacji i Rozwoju „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Organizacja
Forbes, Kamień Milowy Forbes za Projekt/Wydarzenie Roku dla Marcin Herra
Polish Market, Menadżer Roku

Hewelke Filip

Hewelke Filip

Firma: Korea Business Center (KOTRA)

Stanowisko: Project Development Manager

Filip Hewelke piastuje aktualnie stanowisko Eksperta ds. rynku publicznego w Koreańskiej Agencji Promocji Handlu i Inwestycji. Zakres obowiązków obejmuje wsparcie firm koreańskich w projektach publicznych w sektorze energetyki i ochrony środowiska oraz zaawansowanych technologii informacyjnych.
W latach 2005 - 2010 sprawował funkcję Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Seulu. W latach 2000 - 2004 oraz 2010 - 2012 był pracownikiem PAIiIZ S.A. zajmując stanowiska od kierownika projektu do Zastępcy Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych.

Hiszpański Rafał

Hiszpański Rafał

Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA

Stanowisko: Prezes

Rafał Hiszpański jest Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Euler Hermes Services Polska. Do Euler Hermes przeszedł z Grupy Warta, gdzie początkowo tworzył i zarządzał strukturami windykacyjnymi i działem obsługi sprzedaży. Następnie kierował projektem integracji back office’u operacyjnego Grupy KBC Polska, a także zarządzał działami administracji w spółkach Kredyt Bank S.A. oraz Grupy Warta. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa spółki Warta Nieruchomości Sp. z o.o. Ostatnio zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w TUiR Warta S.A., gdzie odpowiadał za sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym także poprzez sieci sprzedaży partnerów zewnętrznych. Z wykształcenia prawnik i manager - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Hlavatý Bohuš

Hlavatý Bohuš

Firma: Tatry Mountain Resorts, a.s.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Inż. Hlavatý został powołany na prezesa zarządu TMR w czerwcu 2009 roku. Od 2009 roku pełni jednocześnie funkcję dyrektora generalnego TMR, pod kierownictwem którego TMR przeszła skutecznie rewitalizację i rozpoczęła wykorzystywać współdziałanie w ramach spółek córek. Kierował z powodzeniem emisją akcji TMR na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bratysławie. Od 2006 roku pełnił liczne funkcje jako senior manager w sektorze hotelowym i turystycznym w Tatrach Wysokich i Niskich. W latach 2006-2008 pełnił funkcję kierownika generalnego JASNÁ Nízke Tatry (poprzednik TMR) i firmy Tatranské lanové dráhy. Wcześniej pełnił ważne funkcje kierownicze w słowackich, polskich i czeskich spółkach FMCG (fast moving consumer goods):
• Vodní sklo Brno – wiceprzewodniczący rady wykonawczej (2003-2006)
• Wyborova SA (Pernod Ricard Poland) – dyrektor sprzedaży (2001-2003)
• Seagram Poland – dyrektor sprzedaży (1999-2001)
• Seagram Poland – dyrektor sprzedaży (1995-2001)
• BOBI Slovakia (od 1997 r. Kimberley Clark) – dyrektor (1994-1995)

Hodač Ivan

Hodač Ivan

Firma: Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w latach 2001-2013

Stanowisko: Prezes Zarządu, Cabinet DN, Członek Rady Dyrektorów, Aspen Institute Prague

Hofelich Pablo

Hofelich Pablo

Firma: Hitachi Europe, Ltd.

Stanowisko: Chief Operating Officer

Pablo Hofelich pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w Hitachi Europe Ltd. Do spółki dołączył w 2015 r. Wcześniej pracował jako Dyrektor Handlowy w Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH - europejskiej spółce zależnej Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., która jest spółką typu joint venture założoną w 2014 r. przez Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. oraz Hitachi, Ltd.

Przed objęciem stanowiska Dyrektora Handlowego Pan Hofelich pracował jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Finansowy w Hitachi Power Africa (Pty) Ltd. Zajmował również wyższe stanowiska w PriceWaterhouseCoopers oraz ABB.

Jako Dyrektor Operacyjny w Hitachi Europe Ltd Pan Hofelich odpowiada za rozwój działalności oraz współpracę z biurami Hitachi w Europie w zakresie opracowywania i wdrażania firmowych strategii biznesowych w celu rozwoju firmy.

Hołda Arkadiusz

Hołda Arkadiusz

Firma: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Holdimex Sp. z o.o

Stanowisko: Założyciel

Urodzony 10 października 1957 roku .
Ukończył studia wyższe na Wydziale Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.
Pracę magisterską wykonał z architektury nakierowanej na pozyskiwanie energii słonecznej. Praca ta została wysłana na konkurs najlepszych prac dyplomowych w Polsce.

Po studiach pracował w Kombinacie Budowlanym w Katowicach a następnie był dyrektorem firm polonijnych Radimex i Rolstick.
Wspólnie z kolegami założył w połowie lat 80-tych jedną z pierwszych Sp. z o.o. -PUTiRB PBP. Firma ta przetarła szlaki dla przyszłych innych nowych, dużych prywatnych firm na Śląsku.

Następnie założył własną spółkę PRB Holdimex. Ta firma jest już prawie 29 lat na rynku. Zajmuję się w niej działalnością projektową i budowlaną i deweloperską.

11 lat temu stwierdził, że powinno się trochę zmienić sposób nauczania młodzieży na polskich uczelniach. Należy ich lepiej przygotowywać do zawodu tak, aby było im łatwiej wejść w życie zawodowe. W tym celu założył uczelnię wyższą; „Wyższą Szkołę Techniczną” w Katowicach. Dzisiaj na tej uczelni kształci się około 2.000 studentów na 10 kierunkach. Są to m.in.; architektura, budownictwo, grafika, projektowanie mody, gospodarka przestrzenna, reżyseria, realizacja obrazu filmowego i fotografia i inne.
Zamierza także uruchomić pierwszy w Polsce prywatny kierunek kształcenia lekarzy.

8 lat temu założył i uruchomił stację telewizyjną TVS. Stacja ta nadaje przez 24 godziny na dobę przez satelitę i sieci kablowe. Można ją oglądać w całej Europie. Sygnał jest także dostarczany do USA, Australii i Nowej Zelandii. Stacja ta promuje naszą kulturę regionalną. Stacja posiada portal internetowy www.tvs.pl.
Uruchomił także fundację TVS. Fundacja pomaga pokrzywdzonym przez los. Zbiera także pieniądze na operacje dla dzieci. Fundacja pomaga także promować talenty, a także wspiera inne fundacje.

6 lat temu uruchomił nową firmę budowlaną Holdinwest. Firma ta specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych na zlecenie.

3 lata temu powołał do życia Instytut Transferu Nowych Technologii. Obecnie oddaje do użytku pierwszy budynek Instytutu. Ma on około 7.000 m kw. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce. Wytwarza energię elektryczną z kolektorów słonecznych na elewacji, dachu i świetlikach dachowych. Również w podziemiach biurowca znajduje się turbina tri-generacyjna wytwarzająca prąd.
W tym instytucie ma się znajdować również ośrodek badawczy zajmujący się ograniczeniem emisji CO 2.3 lata temu powołał nową firmę wspólnie z przedsiębiorstwami gminnymi. Firma ma zająć się realizacją spalarni osadów ściekowych. Firma nazywa się ZUTOŚ i ma siedzibę w Sosnowcu. Będzie to pierwsza spalarnia osadów w województwie śląskim.
Rok temu uruchomił też swoją stację radiową „Silesia 96,2 FM”. Stacja promuje nasz region i dostarcza informacji z naszego terenu. Ma zasięg w ponad 20 miastach śląskich.


Działając w regionie o bogatej kulturze, przygotowuje studentów do uczestnictwa w procesie koniecznych przekształceń regionu, których celami są poprawa warunków życia i tworzenie alternatywy dla dominujących przemysłów przez przemysł nowoczesnych technologii. Daje szansę młodym ludziom. A gdy dostrzega talent wspiera go. Np. 20- letni Mariusz Kędzierski jest rysownikiem. Jego pracami zachwycają się już światowi eksperci. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że urodził się bez rąk. Mimo ogromnego talentu nie było go stać na studia więc mu je ufundował. Obecnie studiuje - właśnie w Wyższej Szkole Technicznej. Jest jednym z najlepszych studentów. Pokonał 150 sprawnych rysowników i malarzy z całego świata.

Jest żonaty od 21 lat. Żona Beata jest z wykształcenia ekonomistką. Posiada dwoje dzieci: Karolina lat 20 i Przemek lat 18.

Mieszka w Katowicach.

Posługuje się dwoma językami obcymi na poziomie średnim. Jest to język: niemiecki i angielski.

Jest Konsulem Honorowym Szwecji w Katowicach


Hong Ji-in

Hong Ji-in

Stanowisko: Ambasador Republiki Korei Południowej w Polsce

DATA URODZENIA: 24 lipca 1956
WYKSZTAŁCENIE:
Luty 1981 Licencjat z nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, Korea University, Seul, Korea
Maj 1985 Magister stosunków międzynarodowych, Columbia University, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
KARIERA ZAWODOWA:
05.1981 Zdaje egzamin dopuszczający do służby dyplomatycznej
12.1981 Zaczyna pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MOFA)
12.1986 Drugi Sekretarz, Ambasada Republiki Korei w Kanadzie
11.1992 Pierwszy Sekretarz, Ambasada Republiki Korei w Islamskiej Republice Pakistanu
06.1995 Pierwszy Sekretarz, Ambasada Republiki Korei w Stanach Zjednoczonych
03.1998 Dyrektor, Wydział Planowania i Badań, Biuro Instytutu Badań, Instytut Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego (IFANS), Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (MOFAT)
02.1999 Dyrektor, Wydział Współpracy Regionalnej, Biuro Handlu Wielostronnego, MOFAT
06.2000 Radca, Ambasada Republiki Korei w Republice Indii
07.2002 Radca, Ambasada Republiki Korei w Królestwie Niderlandów
12.2005 Zastępca Dyrektora Generalnego, Biuro Handlu Dwustronnego, MOFAT
04.2007 Dyrektor Generalny ds. Planowania Współpracy Handlowej, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii (MOCIE)
08.2008 Konsul Generalny, Konsulat Generalny Republiki Korei w Toronto, Kanada
08.2011 Dziekan Edukacji i Szkoleń, Instytut Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego (IFANS), MOFAT
09.2012 Prezes Instytutu Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego, Koreańska Państwowa Akademia Dyplomacji (KNDA), MOFAT
06.2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Ambasada Republiki Korei w Rzeczpospolitej Polskiej
09.2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Litewskiej
RODZINA: Żonaty, córka i dwóch synów

Hong Liao

Hong Liao

Firma: People’s Daily Online

Stanowisko: Prezes, Redaktor Naczelny

Horáčková Bohdana

Horáčková Bohdana

Firma: CEZ Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Horodecki Jarosław

Horodecki Jarosław

Firma: Dziennik Gazeta Prawna

Stanowisko: Dziennikarz

Housh Tony

Housh Tony

Firma: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Stanowisko: Przewodniczący

Tony Housh jest doradcą w zakresie polityki strategicznej, biznesu i komunikacji z ponad 20 letnim doświadczeniem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Były członek zarządu NASDAQ. Jest również starszym doradcą APCO Worldwide oraz Geopolityczne Usługi Informacyjne. Od 2015 Tony Housh jest Prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Hübner Danuta

Hübner Danuta

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych

Profesor dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego od lipca 2014 roku. Polska ekonomistka, współtwórczyni polskiej polityki gospodarczej od początku lat 90-tych. Wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej i OECD. Była pierwszą polską minister do spraw europejskich i pierwszą polską komisarz w Unii Europejskiej – najpierw w Komisji pod przewodnictwem Romano Prodiego jako komisarz współodpowiedzialny za handel międzynarodowy, następnie jako komisarz ds. polityki regionalnej w Komisji José Manuela Barroso.
W czerwcu 2009 roku wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej jako posłanka z Warszawy. Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego negocjowała nowy kształt polityki spójności na lata 2014-2020. W maju 2014 r. została ponownie wybrana do Parlamentu Europejskiego z warszawskiej listy Platformy Obywatelskiej. Obecnie jest członkiem i Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych, członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych, Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach, Delegacji PE ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Parlamentu Europejskiego, Konferencji Przewodniczących Komisji, Grupy Roboczej do spraw Unii Bankowej, oraz nowo powstałej Grupy Roboczej Europejskiej Partii Ludowej do spraw Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Uczestniczy również w pracach Komisji Handlu Międzynarodowego, Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Od początku lat 90-tych zaangażowana, jako akademik i polityk, w budowanie nowej polskiej gospodarki i w poszukiwanie dla niej najlepszego miejsca w gospodarce europejskiej i światowej. Służyła w polskiej administracji publicznej m.in. jako doradca, wiceminister, minister. Była pionierem nowego podejścia do polityki przemysłowej, a także stworzyła pierwszą polską politykę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zbudowała struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowała pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako Pełnomocnik rządu stworzyła Komitet Integracji Europejskiej, była Szefem tego Urzędu i pierwszym polskim Ministrem ds. europejskich.
Profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktor honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu Sussex oraz doktor honoris causa w dziedzinie nauk politycznych Università degli Studi Camerino i Université de Valenciennes.
W 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 roku doktoryzowała się na tej uczelni. W 1980 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 18 lutego 1992 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy tytuł profesora nauk ekonomicznych.

I

Igras Janusz

Igras Janusz

Firma: Insytut Nowych Syntez Chemicznych

Stanowisko: Dyrektor Naukowy

Prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS jest Dyrektorem Naukowym w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W latach 1990-2011 pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Prof. Janusz Igras jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy przy Grupie Azoty Puławy S.A. Prof. Janusz Igras jest uznanym ekspertem z dziedziny nawozów i nawożenia, łączy także działalność naukową z zakresu chemii i rolnictwa.

J

Jabłońska Magdalena

Jabłońska Magdalena

Firma: PwC

Stanowisko: Zespół Innowacji i R&D

Ekspert z ponad 11 letnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w realizacji innowacyjnych projektów przedsiębiorstw. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych w obszarze opracowania optymalnej ścieżki finansowania strategii biznesowej przy wsparciu środków publicznych oraz ulg podatkowych.
Ekspert w obszarze organizacji, optymalizacji procesów, w tym w szczególności procesów związanych z obsługą projektów B+R i innowacyjnych. Zrealizowała projekty doradcze w obszarach: budowania strategii B+R, organizacji funkcji B+R+I, skutecznego zarządzania własnością intelektualną, budowania efektywnych procesów zarządzania projektami B+R. Doradza także w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji, opracowywania koncepcji modeli biznesowych w obszarze działalności akceleracyjnej. Wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich finansowania, w tym w oparciu o VC.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji traktujących o pomocy publicznej na inwestycje innowacyjne i B+R przedsiębiorstw. Aktywnie wspiera prace konsultacyjne nad budowaniem systemu zachęt na B+R. Komentator TV i w prasie, prelegentka w debatach dotyczących ekosystemu innowacji, czy systemu zachęt dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R i innowacyjnej.

Jabłoński Tomasz

Jabłoński Tomasz

Firma: Qpony.pl Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Tomasz Jabłoński - założyciel i prezes spółki Qpony.pl, która jest właścicielem najpopularniejszej aplikacji zniżkowej w Polsce oraz prowadzi działalność wydawniczą katalogów rabatowych w kilkudziesięciu miastach Polski. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant w katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych UAM. Uczestnik i panelista konferencji m.in. w Turcji i Izraelu. Prywatnie maratończyk i miłośnik kultury Stanów Zjednoczonych.

Jaczyński Rafał

Jaczyński Rafał

Firma: PwC

Stanowisko: Dyrektor, Lider Zespołu Cyber Security

Rafał jest Dyrektorem w Dziale Risk Assurance Solutions PwC, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w największych firmach technologicznych w Polsce, specjalizuje się w zagadnieniach jakości i bezpieczeństwa systemów i procesów informatycznych i telekomunikacyjnych. Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, był prelegentem wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencji, m. in., CISCO FORUM, IDC, PLNOG, SECURE, SEMAFOR , SecurIT Summit.
Rafał był twórcą i wieloletnim szefem największego w Polsce zespołu specjalizującego się
w bezpieczeństwie informacji i systemów teleinformatycznych. Przeprowadził z sukcesem liczne wysokobudżetowe projekty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów, transformacji i BPMS.

Jakubiak Luiza

Jakubiak Luiza

Firma: Rynek Aptek i Rynek Zdrowia

Stanowisko: dziennikarz

Janicka Anna

Janicka Anna

Firma: Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego Brzeziny. Specjalistka zarządzania, finansów i księgowości; finansami Szpitala zajmuje się od początku 2013 r., a zarządza nim od kwietnia 2015 r. Odpowiada za rozwój, aspekty finansowe, prawne i administracyjne Szpitala. Zajmuje się ścisłą współpracą z NFZ, prowadzi dialog z pracownikami oraz negocjacje z dostawcami sprzętu, leków i usług dla szpitala. Jako dodatkowe wyzwanie traktuje rozwój prywatnego segmentu usług medycznych. Wielką wagę przywiązuje do wprowadzania w szpitalu najwyższych standardów jakości zarówno w zakresie medycznym, jak i bezpieczeństwa środowiska i pracy. Doradzała klientom w jednej z największych na świecie firm konsultingowych – Deloitte Audyt Sp. z o.o. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Od 2010 r. do początku 2013 r. była menedżerem finansowym w MBL Poland Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za kontakty z instytucjami finansowymi. Zajmowała się również doradztwem w zakresie: tworzenia spółek, przygotowywania projektów budżetowych, planowania i zarządzania przepływem gotówki. Ponadto pełniła rolę związaną z nadzorem nad działem księgowości spółki oraz kontaktami z instytucjami podatkowymi. Jest współautorką kompendium rachunkowości w rozdziałach dotyczących łączenia spółek i konsolidacji oraz współautorką opracowania „Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”.

Jankowiak Janusz

Jankowiak Janusz

Stanowisko: ekonomista

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku, stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiada w Radzie Nadzorczej MAK Investments S.A.. Współpracuje z Institute of International Finance w Waszyngtonie oraz The Conference Board. Zasiadał w Board of Economist w Lisbon Council w Brukseli. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”.

Jankowski Jacek

Jankowski Jacek

Stanowisko: Ambasador RP w Etiopii

Jacek Jankowski od listopada 2012 r. przebywa w Addis Abebie, gdzie jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Polski w Etiopii, Dżibuti oraz Sudanie Południowym, a także Stałym Przedstawicielem przy Unii Afrykańskiej oraz Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki. W styczniu 2013 nawiązał z ramienia Polski stosunki dyplomatyczne z nowopowstałym państwem: Sudanem Południowym. Aktywnie realizuje priorytety polskiej polityki zagranicznej w stosunku do kontynentu afrykańskiego oraz efektywnie wspiera rozwój współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej z krajami akredytacji.

Jacek Jankowski jest absolwentem trzech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (nauki polityczne), Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz Columbia University w Nowym Jorku (stosunki międzynarodowe). Był stypendystą, a następnie konsultantem Banku Światowego w Waszyngtonie w zakresie wspierania inicjatyw pro-rozwojowych w Afryce, głównie w dziedzinach energetyki i ochrony środowiska.

Od 1994 r. pracuje w polskich instytucjach rządowych. Jako ekspert narodowy w Sekretariacie Karty Energetycznej w Brukseli wspierał proces ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej w wielu państwach. Posiada również szerokie doświadczenie związane z obsługą medialną prac rządu oraz Premiera (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Od roku 2001 jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2005–2012 pracował jako dyplomata w Brukseli w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej (UE). Jako przedstawiciel Polski w Radzie UE współtworzył Wspólną Strategię Afryka – UE. Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE przewodniczył regularnym obradom Państw Członkowskich w ramach Grupy ds. Stosunków Zewnętrznych UE (RELEX).

W listopadzie 2014 r. Ambasador Jacek Jankowski został uhonorowany przez Grzegorza Schetynę, Ministra Spraw Zagranicznych RP nagrodą Amicus Oeconomiae, która jest wyrazem uznania dla osiągnięć w dziedzinie wsparcia i ochrony polskich interesów gospodarczych na rynkach zagranicznych. W lipcu 2015 r. Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, wręczył Ambasadorowi Jankowskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Janning Josef

Janning Josef

Firma: Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR)

Stanowisko: Senior Policy Fellow

Janoś Krzysztof

Janoś Krzysztof

Firma: Grupa Wirtualna Polska, Money.pl

Stanowisko: Redaktor

Krzysztof Janoś - dziennikarz ekonomiczny i wieloletni prezenter radiowy. Autor programów publicystycznych o tematyce gospodarczej poświęconych także tematyce nowych mediów i cyberbezpieczeństwa we współczesnym świecie. Pracował w Polskim Radiu, Radiu Ram, obecnie jest dziennikarzem portalu finansowego Money.pl i innych serwisów ekonomicznych grupy Wirtualna Polska. Z wykształcenia politolog.

Jarczewski Paweł

Jarczewski Paweł

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2013.
Wykształcenie
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, specjalność: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.
Szkolenia i kursy
Harvard Business Review Poland - Elite Leadership Program 2012 - program rozwoju liderów rozwijający umiejętności i wiedzę z zakresu innowacji, zarządzania organizacją oraz marketingu strategicznego.
Kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem.
Liczne kursy z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży.
Doświadczenie zawodowe
 od 2013 Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 2008-2013 Prezes Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. (obecna nazwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)
 2007-2008 Dyrektor ds. Rozwoju, CTL Logistics S.A.
 2007-2007 Własna działalność gospodarcza
 2002-2006 Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 1999-2002 Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 1992-1999 Kierownik Zespołu Akwizycji i Koordynacji, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych, PROZAP sp. z o.o.
Ponadto w latach 1999-2005 członek rad nadzorczych spółek zależnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Od maja 2011 do maja 2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bałtyckiej Bazy Masowej sp. z o.o.
Dodatkowe informacje
 Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (obecnie Fertilizers Europe) (2011-2013)
 Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (IFA)
 Przedstawiciel Spółki Grupa Azoty S.A. w Europejskim Stowarzyszeniu Petrochemicznym (EPCA) oraz w Stowarzyszeniu Central Europe Energy Partners (CEEP)
 Członek Konwentu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Konwentu Politechniki Lubelskiej, Konwentu Politechniki Warszawskiej i Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jarosławska Małgorzata

Jarosławska Małgorzata

Firma: alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

prawnik, konsultant podatkowy w Kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również program Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski) oraz International Tax Law Summer School (Wirtschaftsuniversität Wien). Praktyczne doświadczenie zdobywała w polskich kancelariach prawnych oraz organizacjach pozarządowych.

Jaroszek Paweł

Jaroszek Paweł

Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: członek zarządu

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA (International Social Security Association) - ISSA Network (IEN), Wiceprzewodniczący Stałej Komisji Technicznej ISSA ds. Inwestowania Funduszy Zabezpieczenia Społecznego, Zastępca członka Komisji Kontroli ISSA. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko-finansowych oraz z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Słuchacz studiów doktoranckich Doctoral Programme in Management and Economics w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarzębowski Sebastian

Jarzębowski Sebastian

Firma: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Stanowisko: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Koordynator Klastra Innowacje w Agrobiznesie

Jaworowski Jakub

Jaworowski Jakub

Firma: Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Wzmocnienia Przemysłowego Śląska

Stanowisko: Sekretarz Stanu, Sekretarz Rady Gospodarczej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, w ramach którego studiował finanse na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończył również historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Korespondent makroekonomiczny Agencji Reutera w Warszawie (2006-2011), ekonomista Banku BPH (2011), a od 2012 roku Radca początkowo w Biurze Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, a później w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnik programu Chartered Financial Analyst (CFA).

Jażdżyński Tomasz

Jażdżyński Tomasz

Firma: Dyrektor Zarządzający, Segment Media i Komunikacja, Grupa Allegro Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, GG Network SA

Tomasz Jażdżyński (44) jest absolwentem Informatyki (1995) oraz Zarządzania i Marketingu (1998) na AGH w Krakowie.

Był jednym z założycieli, powstałej w roku 1994, spółki Abakus - producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje kapitałowe. Począwszy od 1995 r. przez 5 kolejnych lat pracował w krakowskich domach maklerskich KDM (obecnie IDM SA) i Penetrator, między innymi jako analityk rynku kapitałowego i szef działu IT.

We wrześniu 1999 r. związał się z portalem Interia.pl, w którym w kwietniu 2000 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki. W lutym 2001 r. - przed ukończeniem 30 roku życia, jako najmłodszy w historii polskiego rynku kapitałowego prezes zarządu - wprowadził Interia.pl SA na GPW w Warszawie.

Po zablokowaniu przez jednego z właścicieli planowanego przez portal przejęcia komunikatora Gadu-Gadu, odszedł w październiku 2004 r. z Interia.pl i związał się z Wirtualną Polską. Tam pełnił funkcję dyrektora finansowego i był odpowiedzialny za restrukturyzację finansową i operacyjną, znajdującej się wówczas w stanie upadłości spółki.

Od listopada 2005 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Bankier.pl, z którym w czerwcu 2006 r. zadebiutował na GPW w Warszawie. Był pierwszym prezesem zarządu, który wprowadził na warszawską giełdę dwie spółki.

Po przejęciu kontroli nad Interia.pl przez grupę Bauer Media, ponownie, od maja 2008 r., pełnił funkcję prezesa zarządu portalu.

Od stycznia 2011 roku jest prezesem GG Network SA (wchodzącego w skład koncernu mediowego Naspers Ltd.), operatora komunikatora Gadu-Gadu. Od początku 2013 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego Segmentu Media i Komunikacja Grupy Allegro w skład którego poza GG Network SA jeszcze do niedawna wchodziły również Grupa Bankier.pl sp. z o.o. i Wykop.pl sp. z o.o.

Redakcja Internet Standard przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2004 polskiego Internetu, a Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce tytuł Menedżer Roku 2007
W 2009 r. otrzymał przyznawaną przez Interactive Advertising Bureau Polska prestiżową nagrodę MIXX Awards za dokonania życiowe.

Jędrzejczak Ryszard

Firma: Exalo Drilling SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Wykształcenie:
Uniwersytet Łódzki
- Tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
- Magister studiów ekonomicznych
Doświadczenie zawodowe:
Exalo Drilling S.A. – od 05.2014
Spółka działająca w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym w ramach Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
Stanowisko: Prezes Zarządu
Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. – od 2009 do 2014
Wiodący na rynku europejskim dostawca rozwiązań technologicznych do zarządzania energią.
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu (General Manager)
Lafarge Roofing – od 2003 do 2009
Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, cementu i kruszyw.
Stanowisko: CEO, Regional Manager
Saint Gobain – od 1995 do 2002
Światowy lider na rynkach związanych z budownictwem, techniką sanitarną i grzewczą.
Stanowisko: Dyrektor Regionalny

Jędrzejczak Tomasz

Jędrzejczak Tomasz

Firma: Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Ur. 7 grudnia 1981 roku w Rawie Mazowieckiej. Absolwent studiów socjologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa nieruchomościami w Wyższej Szkole Finansów Handlu i Finansów Międzynarodowych, z rolnictwa realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego i SGGW, z zarządzania zespołem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim
w EUROREG, i w tej samej jednostce naukowej studia podyplomowe pt. Akademia Ewaluacji.
Pracował m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prowadził firmy JTK Consulting oraz Maxprof, które specjalizowały się w pozyskiwaniu funduszy unijnych i prowadzeniu kampanii PR, także dla polityków i samorządowców.
Zajmował się także doradztwem w zakresie PR oraz prowadził szkolenia m.in. z ekonomii społecznej, ewaluacji i pozyskania funduszy unijnych.
Jest wykładowcą w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, gdzie prowadzi zajęcia z negocjacji i psychologii w zarządzaniu.
W okresie od grudnia 2012 r. do 25 lutego 2013 r. sprawował funkcję szefa gabinetu politycznego ministra gospodarki.
Od 26 lutego 2013 do 19 grudnia 2014 był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny m.in. za sprawy obywatelskie i obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie i Rady ds. Uchodźców.
Interesuje się marketingiem politycznym, teorią administracji oraz socjotechniką. Jego pasją są podróże, gra w piłkę nożną, pływa. Jego ulubionym deserem jest szarlotka.

Jędrzejczyk Tadeusz

Jędrzejczyk Tadeusz

Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

Stanowisko: Prezes

Doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.
Posiada specjalizację z zakresu medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.
Pracował jako lekarz w szpitalu na Zaspie, następnie w ZOZ nr 3 w Gdańsku jako asystent i adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
W latach 1994-1998 radny Miasta Gdańska, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W latach 2008-2009 był zastępcą dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 2010 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
W październiku 2013 roku został wybrany na stanowisko dyrektora pomorskiego oddziału Funduszu.
Od 3 czerwca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jian Xu

Jian Xu

Stanowisko: Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Jianwei Li

Jianwei Li

Firma: Development Research Center of the State Council (DRC), Chiny

Stanowisko: Wicedyrektor Generalny

Jorg Dariusz

Jorg Dariusz

Firma: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stanowisko: Dyrektor

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, specjalista w zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się tematyką prowadzenia oraz rozwoju badań klinicznych w Polsce.

Jóźwiak Jarosław

Jóźwiak Jarosław

Stanowisko: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Od 1999 roku związany z Fundacją "Świat na TAK", gdzie początkowo działał w grupie wolontariackiej, następnie został koordynatorem programu rozwoju i tworzenia młodzieżowych grup wolontariackich.
W latach 2001-2006 Członek Zarządu Fundacji "Świat na TAK" odpowiedzialny za finanse i organizację.
Od 2006 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta odpowiedzialny za współpracę z Radą Miasta, nadzór nad dzielnicami, przygotowanie rocznic i wydarzeń ważnych dla Miasta oraz współpracę zagraniczną.
Od 2013 roku Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny za partycypację społeczną, promocję Miasta i współpracę zagraniczną.
W dniu 4 grudnia 2014 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, gospodarkę nieruchomościami, kulturę i sztukę, obsługę prawną Urzędu m.st. Warszawy, sport i rekreację, politykę promocyjną m.st. Warszawy, a także komunikacje społeczną i partycypację.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre national du Mérite).

Jurkowitsch Franz

Jurkowitsch Franz

Firma: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Stanowisko: Prezes Zarządu

Juzyk Agata

Juzyk Agata

Firma: KGHM Polska Miedź SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Badań i Innowacji

K

Kacperczyk Katarzyna

Kacperczyk Katarzyna

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Ekonomicznej oraz Polityki Amerykańskiej, Azjatyckiej i Europejskiej

Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej - Katarzyna Kacperczyk

Katarzyna Kacperczyk zatrudniona jest w MSZ od 2002 roku. Pracowała w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, w latach 2005 do 2009 w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, a od 2009 w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej. Od 2010 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Polityki Ekonomicznej a następnie dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Pracowała również – w ramach programu stażowego KE – w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Polityka Przedsiębiorstw oraz w Centrum ds. Energii i Polityki Publicznej na uniwersytecie Columbia.

Katarzyna Kacperczyk jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekcji prawa Europa Institut na Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Ukończyła prestiżowy Columbia University w Nowym Jorku, gdzie oprócz studiów ekonomicznych ukończyła dodatkową specjalizację w zakresie zarządzania rynkami energii.

Studiowała również w Szkole Głównej Handlowej w ramach Programu Studiów Europejskich realizowanego wspólnie z francuska uczelnią Institut d'Etudes Politiques. Jest stypendystką DAAD.

W 2011 roku odznaczona została przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Włada biegle j. niemieckim, angielskim i francuskim, roboczo używa również j. włoskiego, rosyjskiego i arabskiego.


Kaczmarzyk Michał

Kaczmarzyk Michał

Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

Stanowisko: Dyrektor Naczelny

Michał Kaczmarzyk jest absolwentem Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), Concordia University w Montrealu, Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie i korporacyjne w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego i B2B. Zrealizował wiele projektów restrukturyzacyjnych, fuzji i przejęć, doradzał międzynarodowym koncernom w zakresie lokalizacji inwestycji w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W listopadzie 2010 r. objął funkcję prezesa zarządu LOT Cargo S.A., a następnie prezesa zarządu LS Airport Services S.A.
Michał Kaczmarzyk jest żonaty, ma dwóch synów.

Kalantri Vijay G.

Kalantri Vijay G.

Firma: Dyrektor, WTC Mumbai

Stanowisko: Prezes, All India Association of Industry

Kalarus Zbigniew

Kalarus Zbigniew

Firma: Kierownik, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko: Past-Prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; specjalista chorób wewnętrznych, doświadczony kardiolog i elektrofizjolog kliniczny. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Specjalizuje się głównie w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii klinicznej. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodych lekarzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2013-2015.

Kamińska Danuta

Kamińska Danuta

Firma: Unia Metropolii Polskich

Stanowisko: Skarbnik Katowic, Przewodnicząca Komisji Skarbników Polskich

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe MBA. Od 2001 roku jest Skarbnikiem Miasta Katowice. Wieloletni członek Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Od 7 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, w ubiegłym roku wybrano ją na Prezesa Zarządu Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, spotkań tematycznych, zjazdów naukowych, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych. Autor i współautor wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych. Odznaczona przez Prezydenta PR Złotym Krzyżem Zasługi. Oprócz pracy zawodowej pasjonują ją podróże, poznawanie ludzi i ich kultury, interesuje się polityką, malarstwem, muzyką i psychologią.

Kamińska Teresa

Kamińska Teresa

Firma: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes

Członkini Rady Programowej EFNI. Szefowa powołanego przez wojewodę pomorskiego zespołu ds. budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Od 2004 r. stoi na czele grupy doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. W latach 2000-2001 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 1999-2000 Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, w latach 1997-1999 Minister-koordynator reform społecznych i członek Rady Ministrów.

Kania Kamil

Kania Kamil

Stanowisko: student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kapica Jacek

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej

W Ministerstwie Finansów od roku 2008 nadzoruje Służbę Celną (izby i urzędy celne), a od 2013 Administracje Podatkową (izby i urzędy skarbowe).
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę rozpoczął w 1991 r. jako dziennikarz w lokalnych mediach szczecińskich. Po studiach pracował jako marketing manager i dyrektor wykonawczy.
W Głównym Urzędzie Ceł pracował od roku 1999 do czasu likwidacji urzędu w 2002 r. Potem pracował jako dyrektor handlowy i prowadził działalność gospodarczą.
Do Służby Celnej powrócił w marcu 2004 r. W Ministerstwie Finansów zajmował się przeprowadzeniem audytu realizacji Strategii działania polskiej administracji celnej w roku 2004, a także kierował zespołem projektującym Strategię działania Służby Celnej na lata 2005-2007.
W sierpniu 2004 r. został powołany na zastępcę Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie. 22 marca 2006 roku zaczął pełnić obowiązki Dyrektora Izby Celnej. Z dniem 9 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, z którego zrezygnował w związku z mianowaniem na, podsekretarza stanu i Szefa Służby Celnej 1 lutego 2008.

Kapiszewski Jakub

Kapiszewski Jakub

Firma: Dziennik Gazeta Prawna

Stanowisko: Dziennikarz

Kapłucha Marek

Kapłucha Marek

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję WP GA S.A. od lipca 2013, z odpowiedzialnością za obszar zakupu surowców strategicznych i zarządzanie łańcuchem dostaw.
Odpowiada m.in. za formułowanie i realizację przyjętej strategii zakupowej i logistycznej oraz zakupy surowców i logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie.
Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także odpowiada za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezydent Fertilizers Europe
Od czerwca 2013 roku pełni funkcję VP Fertilizers Europe – organizacji zrzeszającej europejskich producentów nawozów z siedzibą w Brukseli. W czerwcu 2015 roku ponownie wybrany na 2-letnią kadencję wiceprezydenta organizacji. Poprzednio, w latach 2011-13 pracował w Komitecie Handlowo-Ekonomicznym tej organizacji.

Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Ekonomia.

Doświadczenie zawodowe
od 2013 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
2009-2013 Członek Zarządu Grupy Azoty Puławy S.A.
2006-2009 Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Kraft Foods Int. East Adriatic Markets (8 krajów – Europa płd-wsch), Wiedeń, Austria
2001-2006 Kierownik Sprzedaży w Kraft Foods w South-East Europe Development Markets (7 krajów), Wiedeń, Austria
1997-2001 Kierownik Sprzedaży do Kluczowych Klientów na Polskę, Kraft Foods Polska, Warszawa
1992-1997 kolejno stanowiska: Kierownik Regionu, Kierownik działu ds. Marketingu Handlowego, odpowiedzialny za Kluczowych Klientów, Kraft Foods Polska, Warszawa
1991-1992 Interpegro-Lubex S.A., Specjalista ds. handlu z Europą Zach., od 1992 Członek Zarządu, Lublin

Dodatkowe informacje
Od listopada 2009 członek Council w International Fertilizer Association (IFA), od 2014 pełni rolę Ambasadora tej organizacji w Polsce
W okresie 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, przekształconej później w AGROCHEM Puławy Sp. z o.o.
Od kwietnia 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej.
Od grudnia 2013 pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej SIARKOPOL S.A. z siedzibą w Grzybowie
Od grudnia 2013 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ‘PUŁAWY’ S.A.
Od kwietnia 2014 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Karasek Jan

Karasek Jan

Firma: Firma Doradcza KPMG w Polsce

Stanowisko: Partner

Jan dołączył do KPMG w 2006 roku. Ma niemal 20 lat doświadczenia zawodowego m.in. świadcząc profesjonalne usługi konsultingowe, w ramach firm tzw. Wielkiej Czwórki głównie w zakresie: wprowadzania nowych produktów i usług; opracowywania strategii; optymalizacji modeli operacyjnych; podnoszenia efektywności operacyjnej.
Posiada również doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym z okresu, gdy pełnił funkcje Dyrektora Strategii / Rozwoju Biznesu między innymi w przedsiębiorstwach z polskich i międzynarodowych grup kapitałowych.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz zdobył tytuł EMBA w ramach programu realizowanego m.in. przez London Business School, HEC School of Management-Paris i Norwegian School of Economics.

Karczewski Witold

Karczewski Witold

Firma: Contractus Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes, Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, Wiceprezes Zarządu

Pan Witold Karczewski jest powszechnie znaną i ceniona z uwagi na wieloletnią działalność zawodową jak również społeczną na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego, integracji środowiska przedsiębiorców, aktywizacji kontaktów środowisk krajowych ze środowiskami zagranicznymi. Swoją działalność inicjował poprzez społeczną działalność w strukturach wiodących organizacji gospodarczych regionu, a mianowicie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, Podlaskiego Klubu Biznesu. Pan Witold Karczewski był inicjatorem powołania na bazie istniejących organizacji samorządu gospodarczego województwa podlaskiego wspólnej konsolidującej inicjatywy występującej pod nazwą Podlaskie Forum Gospodarcze. Po zawiązaniu inicjatywy, w 2001r. został wybrany na roczną kadencję Przewodniczącego Podlaskiego Forum Gospodarczego, funkcję jeszcze pełnił dwukrotnie. Obecnie Podlaskie Forum Gospodarcze zrzesza 15 organizacji gospodarczych i jest określane jako sukces regionalnej oddolnej inicjatywy środowiska przedsiębiorców. Od roku ubiegłego Pan Witold Karczewski pełni również społeczną funkcję Prezesa Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza, organizacji działającej na rzecz rozwoju i promocji podlaskiego rolnictwa, które stanowi istotny element potencjału gospodarczego regionu.

Karnowski Jakub

Karnowski Jakub

Firma: Polskie Koleje Państwowe SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie doradzał (2000-01) w sprawach makroekonomicznych PKPP „Lewiatan”. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-03).
Od 2003 do 2008 r. pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008-12 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu CFA Society of Poland.

Karolczak Kazimierz

Karolczak Kazimierz

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 założył jedną z pierwszych w Polsce agencji - zatrudnienia która stała się wkrótce jedną z największych firm działających w swojej branży na terenie całego kraju. W 2005 został członkiem założycielem oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), w tej chwili największej w Polsce branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR. Do 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora generalnego wprowadzając inwestora na polski rynek. W 2013 roku został powołany na funkcje wicemarszałka województwa śląskiego odpowiedzialnego za sprawy Europejskiego Funduszu Społecznego, Ochrony Środowiska i Kultury. W obecnej kadencji samorządu województwa został wybrany radnym oraz członkiem zarządu województwa. Zgodnie z nowym podziałem obowiązków odpowiada za nadzór merytoryczny nad wydziałami: Europejskiego Funduszu Społecznego, Inwestycji oraz Gospodarki, Turystyki i Sportu.

Karpiński Włodzimierz

Stanowisko: Minister Skarbu Państwa RP

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE. Od lat związany z administracją publiczną. Od 24 kwietnia 2013 r. Minister Skarbu Państwa. Poprzednio pełnił funkcję m.in. sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.

Kassenberg Andrzej

Kassenberg Andrzej

Firma: Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Stanowisko: Fundator

Katainen Jyrki

Katainen Jyrki

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności

Jyrki Katainen is currently Vice President of the European Commission responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness. He joined the college in July 2014 as Vice-President for Economic and Monetary Affairs and the euro.
Before that he served as a Prime Minister of Finland, 2011 ¬¬¬- 2014 and Minister of Finance, 2007 - 2011. He was Member of Finnish Parliament 1999 - 2014 for the National Coalition Party (Kokoomus).
He was Member of the Finnish Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly 2003 - 2007, Member of the Administrative Council of the Finnish Broadcasting Company 2003 - 2005, Member of the Finish Delegation to the Western European Union Parliamentary Assembly 2004 - 2005 and the Deputy Member of the Finnish Delegation to the Nordic Council 2001 -2003.
Jyrki Katainen has MSc in Political Science from the University of Tampere, Finland (1998) and he did an Erasmus exchange year at the University of Leicester, UK.
His hobbies are running, cycling and tennis.

Keller-Sikora Anna

Keller-Sikora Anna

Firma: Amarante Investments Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Kercher Pete

Kercher Pete

Firma: Design for All Europe

Stanowisko: założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, Ambasador

Kerger Rafał

Kerger Rafał

Firma: Portalsamorządowy.pl, Pulshr.pl

Stanowisko: Redaktor Naczelny

Kędzia Michał

Kędzia Michał

Firma: Enterprise Investors

Stanowisko: Partner

Michał Kędzia Koncentruje się na sektorach FMCG, usług finansowych i opieki zdrowotnej. Do najważniejszych projektów w jego dotychczasowej karierze należą Dino, X-Trade Brokers i Nu-Med Grupa. Przed podjęciem pracy w EI pracował w Zespole Fuzji i Przejęć Ernst & Young (obecnie EY) w Warszawie.

Kędziora Włodzimierz

Kędziora Włodzimierz

Firma: Veolia Energia Polska SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Studiował na Uniwersytecie w North Dakota i w Wyższej Szkole Optimus. Od 40 lat związany z energetyką. Przez ponad 20 lat był Członkiem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi SA po prywatyzacji Dalkii Łódź SA. Od stycznia 2015 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Veolii Energii Polska. Od wielu lat jest aktywnym ekspertem wielu organizacji branżowych. Pracował jako Członek Zespołu Doradców Ministra Gospodarki. Szczególnie w tym czasie, dzięki jego inicjatywom i zaangażowaniu, powstało wiele ważnych dla kogeneracji uregulowań prawnych.

Kiciński Jan

Firma: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Stanowisko: Przewodniczący Rady Programowej

Profesor dr hab. inż. Jan Kiciński jest obecnie Dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Instytut rozwinął się dość mocno w ostatnich latach oraz zdobywa coraz to więcej nagród w kategorii najszybciej rozwijających się firm w regionie pomorskim.
Profesor Kiciński specjalizuje się w tematyce budowa i eksploatacja maszyn oraz w tematach związanych z energetyką czyli: odnawialne źródła energii, generacja rozproszona bazująca na OZE, urządzenia i technologie rozproszonej energetyki URE/OZE, dynamika maszyn (wirników), diagnostyka techniczna, tribologia. Jest autorem wielu popularnych również na świecie monografii, koordynatorem wielu projektów badawczych, w tym projektu obejmującego budowę największego w Europie Centrum Badawczego w Jabłonnie (konwersja energii i źródła odnawialne).
Profesor Kiciński jest Przewodniczącym Rady programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego – największego klastra tej branży w Polsce. Jest również ekspertem w Zespole Ministra Rolnictwa ds. OZE, członkiem Komitetu ds. Problemów Energetyki w Prezydium PAN. Był członkiem grupy doradczej specjalistów nisko- emisyjnej ekonomii przy Ministrze Gospodarki.

Kiciński Piotr

Kiciński Piotr

Firma: Cinkciarz.pl

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Kiechl Rainer

Kiechl Rainer

Firma: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe

Stanowisko: Prezes Zarządu, CEO

Kinde-Czyż Renata

Kinde-Czyż Renata

Firma: Metro Properties Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Renata Kinde-Czyż od 17 lat związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Pracę w koncernie rozpoczęła w 1997 roku na stanowisku dyrektor regionalnej, a następnie dyrektor do spraw zarządzania centrami handlowymi. W 2005 roku została powołana na stanowisko członka zarządu. Od marca 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Metro Properties w Polsce. Firma oferuje pełny wachlarz usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W Polsce Metro Properties zarządza m. in. 17 parkami i centrami handlowymi, 9 obiektami sieci M1, CH Ster w Szczecinie, CH Kometa w Toruniu, CH Tulipan w Łodzi, CH Centrum Ursynów w Warszawie, także 4 parkami handlowymi w Opolu, Olsztynie, Tychach i Kielcach.
Renata Kinde-Czyż jest absolwentką uniwersytetów w Gdańsku oraz Oslo, w Norwegii w zakresie nauk humanistycznych. Biegle porozumiewa się w języku norweskim i angielskim, zna też duński i niemiecki. Posiada tytuł Master of Business Administration, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Jako członkini zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych a zarazem jedna z jej założycielek ma znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Aktywnie promuje nowoczesne, międzynarodowe standardy zarządzania, zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i standaryzacji procesów zarządzania centrami handlowymi. Za jej inicjatywą portfolio obiektów zarządzanych przez METRO PROPERTIES w Polsce poddane zostało certyfikacji BREEAM In-Use, uzyskując rekordowe wyniki na skalę międzynarodową. 13 obiektów otrzymało ocenę doskonały w zakresie Building Management oraz bardzo dobry za Asset Rating. Procesy inwestycyjne przeprowadzone pod jej ścisłym nadzorem zwiększyły wartość zarządzanych centrów handlowych o 60 milionów euro. Znaczącym osiągnięciem, które przyspieszyło rozwój spółki w Polsce i rozszerzyło jej zasięg terytorialny było również pozyskanie do współpracy zewnętrznych inwestorów oraz funduszy inwestycyjnych, na rzecz których Metro Properties świadczy usługi z obszaru zarządzania nieruchomościami.
Renata Kinde-Czyż uczestniczy w licznych wydarzeniach branżowych, konferencjach i panelach dyskusyjnych dzieląc się know-how oraz przedstawiając i proponując rozwiązania biznesowe wynikające z wieloletniej praktyki zawodowej w międzynarodowym środowisku.
Prywatnie pasjonuje się narciarstwem, pływaniem oraz literaturą fantastyczno-naukową. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.

Kinelski Grzegorz

Kinelski Grzegorz

Firma: ENEA SA

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Handlowych

W spółce i Grupie Kapitałowej ENEA odpowiedzialny za handel energią i budowanie efektywnie funkcjonującej sprzedaży oraz nowoczesnej obsługi klienta. Z branżą energetyczną związany od 1994 roku. Karierę zawodową zaczynał w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach. W latach 2000-2010 związany z firmą Vattenfall, w której odpowiadał m.in. za wdrożenie modelu obsługi klientów Vattenfall w Polsce oraz wdrożenia systemów wsparcia obsługi i sprzedaży. W latach 2011-2013 Wiceprezes Zarządu w spółkach z Grupy TAURON. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, posiada dyplom MBA Dominican University.

Kirps Georges

Kirps Georges

Firma: Eurometal

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Kittony Kiprono

Kittony Kiprono

Firma: Kenya National Chamber of Commerce and Industry

Stanowisko: Prezes

Kitwanga Charlse M.

Kitwanga Charlse M.

Firma: Ministerstwo Energii i Górnictwa, Tanzania

Stanowisko: Wiceminister

Kliczko Witalij

Kliczko Witalij

Firma: Przewodniczący Partii, Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform (UDAR)

Stanowisko: Mer Kijowa

Kłaczyńska Katarzyna

Kłaczyńska Katarzyna

Firma: EY

Stanowisko: Ekspert w Zakresie Energetyki

Kobosko Michał

Kobosko Michał

Stanowisko: Dyrektor Polskiego Biura Atlantic Council

Kochlewska Edyta

Kochlewska Edyta

Firma: dlahandlu.pl

Stanowisko: redaktor naczelna

Koczy Bogdan

Koczy Bogdan

Firma: Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich

Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii

Köhler Horst

Köhler Horst

Stanowisko: Prezydent Niemiec w latach 2004-2010, były Dyrektor Generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, niemiecki ekonomista i polityk

Kolarska-Bobińska Lena

Kolarska-Bobińska Lena

Stanowisko: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Ukończyła studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University.
W okresie 1991–1997 zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. W latach 1997 r. - 2009r. sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Od 2009 r. do 2013 r. była posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadała w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji.
Doradzała prezydentom RP: w latach 1992–1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w okresie 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna nt. przyszłości Unii Europejskiej), a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią Europejską. W latach 2003-2006 była Członkiem Grupy Doradczej przy Komisarzu UE ds. “Social Sciences and Humanities in the European Research Area”.
Jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP, a także „Ordre National du Mérite” – odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji, Medalem Europejskim przyznanym przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
Prof. Lena Kolarska-Bobińska jest autorem ponad 300 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej.

Komornicki Leon

Komornicki Leon

Stanowisko: Generał Wojska Polskiego w Stanie Spoczynku

Generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Od 1968 r. do 1998 r. żołnierz zawodowy. Były zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowodził między innymi pułkiem czołgów, dywizją pancerną i okręgiem wojskowym. Od 1991 prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Przedsiębiorca i właściciel firmy doradczej. Członek Loży Założycieli i Rady Organizatorów BCC; Minister przemysłu obronnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC; Członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego; Ekspert spraw wewnętrznych i administracji.

Komorowski Bronisław

Komorowski Bronisław

Stanowisko: Prezydent RP

Kondraciuk Mariusz

Kondraciuk Mariusz

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: dyrektor branży Energy Management

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w specjalizacji Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym Warszawa – Teren. Następnie współtworzył polski oddział firmy STS (obecnie BTC). W Siemens Sp. z o.o. pracuje od 2000 r., gdzie początkowo odpowiadał za sprzedaż systemów automatyki dla sektora elektroenergetycznego. W latach 2008 – 2010 związany był z firmą Pentair/Schroff na stanowisku Dyrektora Handlowego na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. Od 2010 r. pełnił w Siemens Sp. z o.o. funkcje Dyrektora Branż: Energy Distribution, Smart Grid, Low & Medium Voltage. Aktualnie kieruje Branżą Energy Management, odpowiadając za kompleksowe rozwiązania dla przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej.


 

Koński Maciej

Koński Maciej

Firma: KGHM Polska Miedź SA

Stanowisko: Dyrektor Naczelny, Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Programu International Business and Economics przy Uniwersytecie w Kopenhadze. W roku 2014 uzyskał stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej. Autor artykułów z zakresu rynku towarowego do prasy krajowej i zagranicznej.

Z KGHM Polska Miedź S.A. związany od 2006 roku. Pracę rozpoczął w Wydziale Ryzyka Rynkowego, gdzie odpowiedzialny był za analizy rynku towarowego oraz zarządzanie ryzykiem rynkowym.
W latach 2010-2012 członek Zespołu ds. Rozwoju Bazy Zasobowej w KGHM Polska Miedź S.A., którego celem było przeprowadzenie procesu due diligence oraz doprowadzenie do przejęcia górniczej Spółki Quadra FNX. W zespole odpowiedzialny za wycenę Spółki. Powołany na członka Rady Właścicieli Sierra Gorda, odpowiedzialnej za kluczowe decyzje związane z rozwojem nowo otwartej kopalni, podejmowane wspólnie z japońskim inwestorem Sumitomo.

Od września 2012 Dyrektor Naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za strategię Spółki oraz rozwój bazy zasobowej.

Członek Rad Nadzorczych- od października 2012 przewodniczący Rady Nadzorczej niemieckiej Spółki KGHM Kupfer AG, od września 2014 roku członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Kopacz Jacek

Kopacz Jacek

Firma: Supra Brokers Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Supra Brokers S.A., Broker Ubezpieczeniowy.
Z wykształcenia lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Od 2000 roku związany z ubezpieczeniami w służbie zdrowia. Zajmuje się Zarządzeniem Ryzykiem Klinicznym w szpitalach.
Jest jednym z trzech prezesów firmy Supra Brokers S.A., którzy jako jedyni w kraju od 2014 są członkami American Society of Healthcare Risk Management, zrzeszającej menagerów ryzyka w Stanach Zjednoczonych.

Kopeć Marcin

Kopeć Marcin

Firma: Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.

Stanowisko: Partner, Radca Prawny

Radca Prawny, doktor nauk prawnych, Partner w Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna. Doradca klientów z branży budowlanej, energetycznej, lotniczej, oraz ochrony zdrowia. pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, jak również w postępowania arbitrażowych.

Koperski Tadeusz

Koperski Tadeusz

Firma: Haldex SA

Stanowisko: prezes zarządu

Od 39 lat związany ze Spółką Haldex S.A., od stanowiska stażysty, poprzez Głównego Księgowego do członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego.
Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Menadżerskie oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.
Osiągnięcia zawodowe i udział w różnych przedsięwzięciach: • Udział jako ekspert kluczowy w „FORESIGH-U” opartym na funduszu europejskim dotyczącym odpadów wydobywczych organizowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo – Hutniczą

 • Współautorstwo patentu „Sposób pozyskania kruszywa budowlanego z odpadów powęglowych”— Biuletyn Urzędu Patentowego 18/2003 poz.775 

 • Współpraca przy technologii granulacji mułów z prof. St. Serkowskim

 • Pełnił funkcję eksperta w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w zakresie odpadów z ramienia Pracodawców Kruszyw 

 • Autorstwo wielu opracowań i artykułów w zakresie gospodarki odpadowej przemysłu wydobywczego o charakterze naukowym np.:
  a) AGH doc. Iwona Kuczyńska, Tadeusz Koperski „Prorynkowe i proekologiczne działania w zakresie wykorzystania odpadów węglowych”
  b) Uniwersytet Rolniczy Prof. Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka, Tadeusz Koperski, Barbara Lech ”Odczyn i przewodnictwo elektrolityczne w wybranych materiałach powęglowych stosowanych w rekultywacji”.

 • Przeprowadzenie inwestycji w spółce w latach 2010 - 2015 w kwocie 50,0 mln zł z dotacją NFOŚiGW.


W zarządzaniu spółką kieruję się dewizą, że podstawą działania są inwestycje, innowacje technologiczne i organizacyjne.

Kopiński Dominik

Kopiński Dominik

Firma: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 50 publikacji i artykułów naukowych dotyczących Afryki Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, relacji afrykańsko-chińskich oraz polityki surowcowej. Jego artykuły ukazywały się m.in. w Journal of Contemporary African Studies, Africa Spectrum, African Affairs. Założyciel i Wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Jest m.in. autorem książki Pomoc rozwojowa: teoria i polityka (Difin, Warszawa 2011) oraz współredaktorem China's Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection (Routledge, London 2011). Prowadził badania terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie i Namibii.

Koral Piotr

Koral Piotr

Firma: Grupa Investin

Stanowisko: Prezes Zarządu

Piotr Koral jest ekspertem z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych do start-up’ów technologicznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, zaangażowany od 2000 r. w proces upamiętniania martyrologii więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen. W zakresie tych działań prowadzi ścisłą współpracę z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości oraz Enterprise Investors. Wieloletni zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i koordynator licznych projektów, w tym międzynarodowych. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także podyplomowo zarządzanie na tej samej uczelni.

Kořan Michal

Kořan Michal

Firma: Institute for International Relations in Prague, the Czech Republic

Stanowisko: Deputy Director

Korolec Marcin

Korolec Marcin

Firma: Ministerstwo Środowiska RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

Kosiniak-Kamysz Władysław

Kosiniak-Kamysz Władysław

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015

Kostempski Dawid

Kostempski Dawid

Stanowisko: Prezydent Świętochłowic

Kościesza Alicja

Firma: BBI Development SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Projekt ZŁOTA 44

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenia naukowe zdobywała także w Wyższej Szkole Ekonomii (VSE) w Pradze.
Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, strategiach marketingowych na rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą. Współpracowała przy dużych inwestycjach, m.in.: „Miasteczko Wilanów” w Warszawie czy Porto Sao Cristovao w Sergipe, Brazylia. Od 2006 do 2014 roku pełniła funkcję dyrektora ds. Sprzedaży i marketingu oraz rzecznika spółki Orco Property Group S.A. Obecnie dla BBI Development S.A. zarządza sprzedażą i działaniami promującymi najbardziej ekskluzywny projekt mieszkaniowy w Polsce – ZŁOTA 44.
Promotor działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie. Współpracowała z Habitat for Humanity, Cartitas Polska oraz Urban Land Institute.

Kościński Piotr

Kościński Piotr

Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Stanowisko: Koordynator Programu Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Od 2013 r. koordynator programu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmuje się prowadzeniem projektów badawczych dotyczących Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji prasowych, na temat sytuacji politycznej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, a także stosunków Polski z tymi krajami. W latach 1991-2013 dziennikarz Rzeczpospolitej, m.in. zastępca kierownika działu zagranicznego i korespondent w Kijowie (1997-1999).

Koślińska Sara

Koślińska Sara

Firma: Startup Poland

Stanowisko: Członek Rady Fundacji/ Współzałożycielka

Sara Koślińska zajmuje się przedsiębiorczością technologiczną w Europie jako teoretyk i praktyk. Jest jednym z założycieli fundacji Startup Poland i wspiera merytorycznie takie instytucje i inicjatywy jak CEE Changers, Next Steps Mentoring fundacji Prince’s Trust czy Młodzi Reformują Polskę. Występuje publicznie. Jej publikacje ukazały się m.in. w Res Publica Nowa, Visegrad Insight, CEED Institute. Doświadczenie zdobywała w Polsce, Izraelu i Wielkiej Brytanii. Podróżuje po Europie poznając lokalne ekosystemy startupowe.

Kowalczyk Andrzej

Kowalczyk Andrzej

Firma: Uniwersytet Śląski

Stanowisko: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Kowalczyk Wojciech

Kowalczyk Wojciech

Firma: Ministerstwo Skarbu Państwa RP

Stanowisko: Sekretarzu Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego

Ekonomista związany z bankowością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
Urodzony 1 listopada 1965 r. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych.
Od lutego 2001 do października 2004 Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego.
Od wielu lat związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie najpierw odpowiadał za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011w randze wiceprezesa zarządu BGK nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Obecnie jest szefem jego Rady Nadzorczej.
Od 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym.
Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Od 18 listopada 2014 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Odpowiedzialny za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego.
Od 13 lutego 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kontynuuje misję pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Kowalski Andrzej

Kowalski Andrzej

Firma: Energoprojekt-Katowice SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Born in 1947 in Bytom, Poland. He is a graduate of Politechnika Śląska, Technical University of Silesia (Faculty of Automatic Control). In 1977-1980 he was Assistant Professor at Instytut Informacji Naukowo-Technicznej, Institute of Scientific and Technical Information of Uniwersytet Śląski, University of Silesia. He earned a doctorate in information theory. In 1970 he started his career in Katowice Division of Energoprojekt, as assistant designer; he became chief designer, and took the position of director in 1990. Since November 1993, Andrzej Kowalski has been the President of the Board of Energoprojekt-Katowice SA, a joint stock company.
Under his direction, Energoprojekt-Katowice SA has become one of the largest engineering companies in Central Europe. It specializes in comprehensive project management, from concept work through economic studies, design and completion of deliveries to execution and commissioning.
For several years, he has been working for Politechnika Śląska again, offering academic lectures on new design methods for CHP plants. He reviewed a number of research projects applying for NCBiR funding. His texts were often published in trade magazines.
Also his work–or the company’s work–for the community should not go unnoticed. For over a decade now, Energoprojekt Katowice SA has supported Bezpieczny Dom educational care centre in Bytom, a foundation for children with cerebral palsy, as well as Korez theater and the Silesian Opera in Bytom.
Andrzej Kowalski is a great fan of SF. He co-founded Śląski Klub Fantastyki, Silesian SF Club. An active reader of the work of J. R. R. Tolkien, Andrzej Kowalski goes by the moniker Bilbo in the fandom. His love for books–hundreds read every year–helps him find way through many challenges, that are not uncommon even nowadays in Poland’s economic situation. He never loses hope.

Kowalski Marek

Kowalski Marek

Firma: Ekspert, Konfederacja Lewiatan

Stanowisko: Członek Rady Głównej, Ekspert

Kowalski Piotr

Kowalski Piotr

Firma: Fitch Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Piotr Kowalski jest Prezesem Zarządu Fitch Polska S.A., odpowiedzialnym za działalność agencji w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej.
Piotr Kowalski ma za sobą 18 lat pracy w branży ratingowej. Przed podjęciem współpracy z Fitch, zatrudniony był w największej wówczas na świecie agencji PR Burson-Marsteller. Zajmował się instytucjami finansowymi i zarządzaniem kryzysowym. W latach 1992 – 1995 pełnił funkcję wiceprezesa odpowedzialnego za obszar marketingu w amerykańskim funduszu mikropożyczkowym. Piotr Kowalski rozpoczął swoją drogę zawodową w administracji państwowej, gdzie pracował w latach 1990 - 1992.
Piotr Kowalski ukończył Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra, zaś tytuł MBA otrzymał na Uniwersytecie w Wisconsin (USA).

Kozera Justyna

Kozera Justyna

Firma: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Stanowisko: Wicedyrektorka

Kozicz Jerzy

Kozicz Jerzy

Firma: CMC Poland Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Jerzy Kozicz ma 52 lata . Ukończył studia wyższe o specjalności rachunkowość w Stanach Zjednoczonych. Od ośmiu lat jest Prezesem CMC Poland Sp. z o.o. dawniej CMC Zawiercie S.A. Wcześniej przez 10 lat pracował w firmie Fater Wheeler w Polsce pełniąc przez kilka lat funkcję Prezesa Foster Wheeler Energia Polska i Foster Wheeler Energy Fakop.

Kozłowski Grzegorz

Kozłowski Grzegorz

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Ameryki

Kramarz Michał

Kramarz Michał

Firma: Google

Stanowisko: Head of Startups, Export & Entrepreneurship Development

Z branżą internetową związany od 2004 roku. Do Google dołączył w 2006 roku, jako jeden z pierwszych pracowników w Polsce. Od 2015 odpowiedzialny za wspieranie polskich firm i startupów w ekspansji na globalne rynki. Wcześniej przez ponad 8 lat odpowiedzialny za rozwój współpracy z branżą handlową, e-commerce, finansową i turystyczną. Absolwent International Faculty of Engineering na Politechnice Łódzkiej, oraz Executive MBA na Towson University/University of Maryland.

Krasiński Zygmunt

Krasiński Zygmunt

Firma: Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko: Dyrektor

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Od 1 maja 2004 r. ekspert, a od 1 stycznia 2005 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (grupa robocza 7PR dotycząca RSFF, Komitet Programowy 7PR „Współpraca międzynarodowa”, Komitet Programowy PR Horyzont 2020 „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka” oraz Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a zwłaszcza Programów Ramowych UE. Doradca, trener i autor/współautor publikacji w obszarze zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Kraszewski Andrzej

Kraszewski Andrzej

Firma: Politechnika Warszawska

Stanowisko: Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, jest specjalistą w zakresie oddziaływania energetyki i przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. W latach 2010-2011 pełnił funkcję ministra środowiska w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Obecnie jest doradcą ministra środowiska.

Krawczyk Jacek

Krawczyk Jacek

Firma: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Stanowisko: Przewodniczący Grupy Pracodawców

Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Autor opinii EKES nt. TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego).
W latach 2010-2013 był wiceprezydentem Komitetu, odpowiedzialnym za budżet. Wiceprezydent PKPP Lewiatan, największej organizacji reprezentującej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Były przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT. Jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem, byłym prezesem i członkiem Rad Nadzorczych banków oraz spółek z różnych branż gospodarki.

Kreilgaard Kim

Kreilgaard Kim

Firma: Europejski Bank Inwestycyjny

Stanowisko: Head of Division, Corporates, Poland and Baltics

Krężel Arkadiusz

Krężel Arkadiusz

Firma: Impexmetal SA

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Król Krzysztof

Król Krzysztof

Stanowisko: Doradca Prezydenta RP

Uczestnik opozycji demokratycznej w latach PRL, 1985-1986 więziony przez 1,5 roku za działalność w podziemnych strukturach KPN, 1991-1997 poseł na Sejm RP, 1995 - autor interpelacji poselskiej dotyczącej cen Internetu w Polsce, 1990-1991 – członek Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskichm, 1991-1995 – cżłonek Zarządu Głównego SDP, 1997 - doradca portalu Wirtualna Polska i wykonawca projektu wspólnota-on-line, 1997-2004 dziennikarz tygodnika „Wprost”, a następnie kierownik działu „Intermedia”, 1998 - współzałożyciel stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, 2004 - pełnomocnik ds. reformy Rzeczpospolita onLine, 2005-2008 pracownik Prokom Software na stanowisku wicedyrektora departamentu komunikacji ds. informatyki, 2008-2011 doradca zarządu Asseco Poland S.A. , 2011-2013 członek Rady Fundacji „Nowoczesna Polska”, 2005-2013 wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od maja 2013 przewodniczący Rady, od 2011 członek zespołu w Kancelarii Prezydenta ds. odznaczeń za działalność w opozycji, od lipca 2011 doradca Prezydenta RP.
Odznaczony w 2009 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Król Maciej K.

Król Maciej K.

Firma: Xcity Investment Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Maciej K. Król, prezes Xcity Investment ma ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.

Od 3 lat związany z Grupą PKP SA. Od stycznia 2015 roku jest prezesem spółki Xcity Investment, która w Grupie PKP SA odpowiedzialna jest za projekty deweloperskie. Wcześniej był Dyrektorem w Departamencie Inwestycji, gdzie odpowiadał za zarządzanie kilkunastoma projektami inwestycyjnymi w formule joint venture oraz za wdrożenie założeń i powołanie podmiotu zależnego PKP S.A. dedykowanego do prowadzenia i realizacji projektów deweloperskich na rynku nieruchomości.

Przed związaniem się z Grupą PKP SA Maciej K. Król zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. prowadząc projekty inwestycyjne, analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również projekty marketingowe i IT w sektorze publicznym i prywatnym. W trakcie swojej kariery był partnerem i dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału międzynarodowej sieci doradców rynku nieruchomości GVA Worldwide oraz członkiem zarządu dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości odpowiadając za restrukturyzację portfela i finansowania. W związku z pełnionymi funkcjami w organizacjach międzynarodowych, odpowiadał za nadzór nad koordynacją transakcji inwestycyjnych, najmu oraz wycen portfeli międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.

Zdobył wykształcenie na polskich i zagranicznych uczelniach na kierunkach zarządzania i finansów, specjalizując się w sektorze usług rynku nieruchomości i negocjacji w biznesie, między innymi w Szkole Głównej Handlowej oraz Sheffield Hallam University. Posiada doświadczenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uzyskał tytuł członkowski Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute.

Krupa Marcin

Krupa Marcin

Stanowisko: prezydent Katowic

Urodził się i mieszka w Katowicach. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami. W latach 2006 - 2010 radny Rady Miasta Katowice, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Forum Samorządowe i Piotr Uszok, a także przewodniczącego Komisji Skarbu. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Wiceprezydent Katowic w latach 2010 - 2014, odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście. Nadzorował prace w zakresie: planowania strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz budownictwa. Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.

Krych Piotr

Krych Piotr

Firma: Saule Technologies

Stanowisko: Prezes

Krych Przemysław

Krych Przemysław

Firma: Griffin Real Estate Sp. z o.o.

Stanowisko: Założyciel, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Griffin Group - firmy zarządzającej funduszami private equity, dedykowanymi rynkowi nieruchomości, z aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek był Dyrektorem Zarządzającym i Partnerem TDA Capital Partners (poprzednio Templeton Direct Advisors) i managerem Emerging Europe Private Equity Funds. Wcześniej zajmował szereg wysokich stanowisk w Banku Handlowym w Warszawie SA (obecnie Citibank Handlowy), w tym jako Członek Komitetu Zarządzającego Banku, Komitetu Kredytowego i Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Banku. Przemysław Krych był również asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym zdobył dyplom Magistra Prawa (summa cum laude).

Krystowski Krzysztof

Krystowski Krzysztof

Firma: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA

Stanowisko: dyrektor zarządzający

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się także w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP, najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce.


W latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006 – 2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym.
W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.


Krzysztof Krystowski urodził się w 1972 r. Ma żonę oraz trzech synów. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Polish Open University i Oxford Brookes University (MBA) oraz studia doktoranckie na SGH
w Warszawie.

Krzykowski Marek

Krzykowski Marek

Firma: International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ur. 24.02.1960 r. w Radogoszczy. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, gdzie rozpoczął swoją pierwszą pracę. Od ponad 30 lat związany jest z branżą papierniczą. Od 1996 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa oraz Dyrektora ds. technicznych, aby w 2005 roku objąć stanowisko Prezesa Zarządu International Paper – Kwidzyn, które pełni do dziś. Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Sekcji Papieru w Stowarzyszeniu Papierników Polskich. Swoją działalnością wspiera również Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pełniąc w niej funkcję Wiceprezydenta Fundacji. Członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej, powołanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego. W 2011 roku otrzymał tytuł „Ambasadora Fair Play w Biznesie”, a w 2013 Lidera Polskiego Biznesu. Od 2013 jest również Członkiem Prezydium Gdańskiej Loży Business Centre Club. W 2014 roku nagrodzony Pierwszym Diamentem a w 2015 Drugim Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. W tym samym roku został wyróżniony tytułem „Złotego Inżyniera” Przeglądu Technicznego. Odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2002, 2012), państwowymi odznaczeniami przyznawanymi przez Prezydenta RP.

Krzyżanek Andrzej

Krzyżanek Andrzej

Firma: PGE Systemy SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Krzyżewski Piotr

Krzyżewski Piotr

Firma: ARP Venture Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunków: finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia.
W dotychczasowej karierze zawodowej zarządzał finansami w dużych grupach kapitałowych na poziomie spółki i grupy – był m.in. Dyrektorem ds. Finansów w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. Posiada doświadczenie w ocenie rentowości inwestycji, przejęć, restrukturyzjacji spółek zarządzaniu ryzykiem finansowym i płynnością spółki/grupy. Budował i realizował strategie finansowania przedsiębiorstw. Zarządzał procesami pozyskiwania źródeł finansowania projektów.
Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Polskiego Holdingu Obronnego, nadzorującego projekty badawczo-rozwojowe. Członek Komitetu ds. Innowacyjności koordynowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Członek i przewodniczący rad nadzorczych – obecnie LOT AMS Sp. z o.o., wcześniej spółek: Cenzin SA., Przemysłowy Instytut Telekomunicji SA., Zakład Elementów Tłocznych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.

Kucharski Marek

Kucharski Marek

Firma: Aleo Grupa ING Banku Śląskiego

Stanowisko: Wiceprezes

Kuczmierowski Michał

Kuczmierowski Michał

Firma: Bank Zachodni WBK SA

Stanowisko: Dyrektor Programu Santander Universidades

Dyrektor Santander Universidades, Bank Zachodni WBK S.A.
Zarządza programem Santander Universidades w Polsce, w ramach którego realizowana jest wielowymiarowa współpraca ze szkołami wyższymi i środowiskiem akademickim.
Oparta jest ona na wsparciu finansowym i merytorycznym projektów stypendialnych i stażowych, wymianach akademickich, badaniach naukowych, współpracy międzynarodowej, rozpowszechnianiu wiedzy i technologii, inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązaniach m.in. legitymacje z funkcją płatniczą Smartcard
Santander Universidades to prawie 1200 uczelni z całego świata, w tym ponad 50 z Polski.
Wcześniej pracował w Banku przy wdrażaniu innowacyjnych usług bankowych m.in. nowatorskich funkcji instrumentów płatniczych. Przez wiele lat zajmował się doradztwem strategicznym oraz zarządzaniem informacjami.

Kukhtanych Yuriy

Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: Ekspert, Alumn

Kula Teodor

Kula Teodor

Firma: Hitachi Transport System Group

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający ESA Logistika Polska

Od roku 2009 odpowiedzialny za powstanie i rozwój polskiego oddzialu firmy ESA Logistika / Hitachi Transport System. Wcześniej zajmował stanowiska menadżerskie i specjalistyczne w firmach ESM Logistics SA, Wincanton Trans European Polska oraz Stolica SA, tym samym gromadząc ponad 10-letnie doświadczenie z zakresu logistyki, zarządzania, sprzedaży i rozwoju biznesu w międzynarodowym środowisku. Absolwent z tytulem magistra Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kulczyk Jan

Kulczyk Jan

Firma: Założyciel, CEED Institute

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kulczyk Investments

Kulesa Marek

Kulesa Marek

Firma: Towarzystwo Obrotu Energią

Stanowisko: Dyrektor

Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią - TOE (od rozpoczęcia działalności w 2003 roku), od 2003 roku prowadzący także pod firmą PHUP Multienergia własną działalność gospodarczą. Absolwent Politechniki Śląskiej (1997), studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1998), uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Od 1997 roku dyrektor, od 1999 wiceprezes, a w latach 2001 - 2005 prezes zarządu w jednej z polskich spółek konsultingowych.


W latach 2003 – 2006 radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.


Członek Towarzystwa Obrotu Energią (www.toe.pl), Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców  Energii Skojarzonej (www.snwes.pl), Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej – PKEE (www.pkee.pl). Przewodniczący Komitetu Rynki PKEE.


Od 2008 roku Członek Zespołu ekspertów przy Instytucie Ekonomicznym NBP. Od października 2009 roku (moment powołania) Członek Zespołu doradczego ds. zmian funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Od grudnia 2010 roku Członek (stanowiącego ciało doradcze dla Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku) Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektro­energetycznych w Polsce. Od lutego 2014 roku członek (powołanego przez Ministra Gospodarki) Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Od lipca 2015 roku Członek (powołanego przez Ministra Gospodarki) Komitetu Odwoławczego ds. certyfikacji instalatorów OZE. Członek innych, licznych zespołów zadaniowych ds. zmian na rynku energii w Polsce.


Brał czynny udział w tworzeniu licznych spółek obrotu, opracowywaniu strategii tych spółek na rynku energii. W TOE współpracuje na bieżąco z kluczowymi spółkami obrotu  w Polsce.


Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udział w pracach dot. zmian ustawy - Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku o towarów i usług (VAT), ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Kuliński Krzysztof

Kuliński Krzysztof

Firma: Research & Engineering Center Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Krzysztof Kuliński urodził się w 1957 roku we Włocławku. W 1983 roku ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki na Politechnice Wrocławskiej i wyjechał do Wiednia, gdzie podjął pracę w Departamencie Badań i Rozwoju firmy Siemens. Przez ponad 25 lat pracował na wielu kierowniczych stanowiskach w jednostkach badawczo-rozwojowych. W 2000 roku uzyskał pełnomocnictwo do utworzenia i koordynacji ośrodka Siemens Research and Development Center (SDC) we Wrocławiu. Oddział zatrudniał ponad 1000 osób i spowodował eksplozję zagranicznych inwestycji IT w Polsce. Krzysztof Kuliński postanowił jednak stworzyć własną firmę, która będzie dostarczała usługi inżynierii oprogramowania klientom z wielu branż, również tych nieobsługiwanych przez nowo otwarty oddział SDC.
W 2007 roku, wraz z przyjaciółmi i wieloletnimi współpracownikami, m.in.: Małgorzatą Rak i Sewerynem Krajewskim, Krzysztof Kuliński utworzył własną spółkę z polskim kapitałem – Research & Engineering Center we Wrocławiu, która rozpoczęła działalność operacyjną w roku 2008. Dziś REC Global jest dynamicznie rozwijającą się grupą firm, dostarczających usługi inżynierii oprogramowania dla klientów z całego świata. Firma posiada 7 centrów badań i rozwoju w Europie (w Polsce, Słowacji i Chorwacji), 15 biur sprzedaży i wsparcia na świecie oraz zatrudnia ponad 450 wykwalifikowanych inżynierów i menedżerów. Firma wykonała już ponad 500 projektów dla przeszło 100 klientów z branż takich jak: motoryzacja, przemysł morski, półprzewodniki, internet rzeczy (IoT) i komunikacja maszyn, automatyka przemysłowa oraz telekomunikacja.
Krzysztof Kuliński, za wkład i zaangażowanie w rozwój sektora R&D w Polsce, otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia:
2005 rok – nagroda „Biznesowy Ambasador Wrocławia” – wyróżnienie przyznane przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
2008 rok – nagroda prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza za inicjatywę rozwoju branży informatycznej we Wrocławiu
2012 – finalista konkursu Ernst &Young „Przedsiębiorca Roku 2012”
2014 – „Ten, który zmienia polski przemysł”.

Kurihara Takao

Kurihara Takao

Firma: Power Systems Company, Hitachi, Ltd.

Stanowisko: Dyrektor Generalny ds. Systemów Jądrowych, Dział Sprzedaży Międzynarodowej i Marketingu, Kierownik Departamentu Rozwoju Energetyki Jądrowej Litwy

Pan Takao Kurihara jest Dyrektorem Generalnym Europejskiego Oddziału Rozwoju Energii Jądrowej spółki Hitachi Ltd. (Japonia) oraz Dyrektorem Generalnym spółki Hitachi Visaginas Project Investment UAB (Litwa). Pracę w spółce Hitachi Ltd. rozpoczął w 1982 roku i od tamtej pory angażuje się w globalne działania marketingowe i rozwój projektów jądrowych. Zajmował się projektem budowy elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa nr 6 i 7 (ABWR - zaawansowany reaktor wodny wrzący), projektem rozwoju mieszanego paliwa uranowo-plutonowego (MOX) oraz projektem budowy tajwańskiej elektrowni jądrowej Lungmen.
W 2008 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie odegrał wiodącą rolę w promowaniu energii jądrowej. W styczniu 2012 roku został wyznaczony na kierownika projektu budowy Wisagińskiej Elektrowni Atomowej. Na swoje obecne stanowisko został powołany w czerwcu 2012 roku.

Pan Kurihara rozpoczął swoją karierę jako inżynier turbin parowych w spółce Hitachi Works po uzyskaniu stopnia magistra w zakresie inżynierii mechanicznej. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Podkomitetu Centrum Informacji na temat Kontroli Bezpieczeństwa Handlu (CISTEC).

Kuropaś Daniel

Kuropaś Daniel

Firma: Rynek Zdrowia

Stanowisko: Dziennikarz

Kurzydłowski Krzysztof Jan

Kurzydłowski Krzysztof Jan

Firma: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Stanowisko: Dyrektor

Ukończył studia na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Technicznej Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 r. W pracy naukowej zajmuje się inżynierią materiałową, opisywaniem struktury i modelowaniem właściwości materiałów, badaniami nad nanomateriałami, kwestią degradacji materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Od 1993 do 1999 r. zajmował stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni. Od 2000 do 2005 r. był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, a następnie Rady Nauki, w której stał na czele Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki.
Od listopada 2005 r. do grudnia 2007 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uprzednio Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki).
W 2009 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, w 2012 r. Politechniki Śląskiej.

Kusz Roman

Kusz Roman

Firma: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Stanowisko: Adwokat,Przewodniczący, Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W latach 90-tych przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz członek władz Krajowych NZS.
Od 1997r. czynnie wykonuje zawód adwokata. W 2001 r. został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach i od tego roku aktywnie działa na rzecz Samorządu Adwokackiego. W 2007 wybrany na Dziekana Izby Katowickiej , którą to funkcję pełnił do 2013 roku. Inicjator wielu działań Śląskiej Palestry na cele społeczne, które to są realizacją głównego zadania adwokatury jakim jest udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Obecnie jest Wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich.
Sekretarz Rady Programowej Fundacji j Górnika Zabrze oraz Członek Rady Nadzorczej Górnika Zabrze SA.
W 2013r. został powołany na przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Kuśpik Wojciech

Kuśpik Wojciech

Stanowisko: Prezes PTWP SA, Inicjator EEC

Redaktor Naczelny Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Wydawca czasopism: Rynek Zdrowia, Rynek Spożywczy, portali internetowych m.in.: portalsamorządowy.pl, propertynews.pl, dlahandlu.pl oraz organizator uznanych konferencji w tym największej imprezy w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Kuta Wojciech

Kuta Wojciech

Firma: Rynek Zdrowia

Stanowisko: redaktor naczelny

Kwiatkowski Maciek

Kwiatkowski Maciek

Firma: DCT Gdańsk SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Maciek Kwiatkowski posiada ogromne doświadczenie w zakresie operacji żeglugowych i portowych. Po udanej karierze oficera i kapitana statków w Europie, w roku 1984 rozpoczął pracę w przemyśle portowym w Australii. Zanim przeniósł się do P&O Ports w 1994 r., pracował na stanowiskach kierowniczych w terminalach kontenerowych w Sydney oraz Melbourne.
W P&O Ports Maciek Kwiatkowski kierował rozwojem portu oraz projektami budowy terminali w Rosji, Chinach oraz na Sri Lance. Ponadto był Dyrektorem Zarządzającym w terminalach kontenerowych w Rosji, Indonezji oraz na Sri Lance.
W marcu 2006 r. Maciek Kwiatkowski dołączył do DP World w związku z przejęciem P&O Ports. Do roku 2011 prowadził, jako Dyrektor Zarządzający, projekt budowy i eksploatacji terminalu kontenerowego w porcie Callao w Peru. W maju 2010 r. terminal Muelle Sur rozpoczął działalność, stając się największym oraz najbardziej nowoczesnym terminalem kontenerowym na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej.
Maciek Kwiatkowski dołączył do DCT Gdańsk w kwietniu 2013 r. Od tego czasu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

L

Langer Jerzy

Firma: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prof. Jerzy Langer jest jednym z pomysłodawców powołania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Z wykształcenia jest fizykiem i na stałe pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoim dorobku naukowym ma około 250 wysoko cytowanych prac, wykłady na najważniejszych światowych konferencjach z fizyki ciała stałego i ponad 150 opracowań oraz prezentacji dotyczacych polskiej i europejskiej polityki naukowej. Przez pięć lat był głównym doradcą Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a następnie Wiceministrem Nauki. Od kilku lat jest również doradcą Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza ds. nauki.
Prof. Jerzy Langer został wybrany na członka rzeczywistego (APS Fellow) - American Physical Society, otrzymał również Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie – to najwyższe polskie wyróżnienie naukowe w dziedzinie fizyki i chemii. Jest również członkiem "Academia Europaea" i jej sekretarzem zagranicznym (Foreign Secretary), a także założycielem i honorowym wiceprzewodniczącym EUROSCIENCE.
W swojej karierze zawodowej był również członkiem kluczowych ciał doradczych Komisji Europejskiej d/s nauki (EURAB, ISTAG i Rada Zarządzająca Joint Research Centre). Współtworzył głowne dokumenty programowe odnoszące się do ERA (Europejskiego Obszaru Badawczego). Jest jednym z inspiratorów powstania ERC (European Research Council), w którym przewodniczy panelowi oceny najbardziej prestiżowych grantów dla europejskich liderów zespołów badawczych z zakresu materii skondensowanej.
Prof. Jerzy Langer uczestniczy także jako Doradca w pracach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej — DG Regio (członek Smart Specialisation Strategy High level mirror group) i Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Zasobów i Technologii (DG CONNECT) w programie FET (Future & Emerging Technologies).

Langer Ryszard

Langer Ryszard

Firma: Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodzony 10 marca 1952 r., absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, swoją wiedzę poszerzał podejmując studia podyplomowe m.in. na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Karierę zawodową rozpoczynał w 1978 r., podejmując pracę w jednej z największych fabryk przemysłu maszynowego w Polsce południowej, Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury
im. St. Szadkowskiego w Krakowie. Przez 20 lat zdobywał doświadczenie (m.in. w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, stosowania metod organizacji i zarządzania, udoskonalania rozwoju zawodowego pracowników), dzięki któremu w latach 90-tych został Członkiem Zarządu, a później objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Od 1999 roku (w wyniku wygranego konkursu) jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie działa w służbie Miastu i jego Mieszkańcom.
W 2013 r. (w wyniku uznania dla dotychczasowych osiągnięć, a także z uwagi na posiadane doświadczenie zawodowe), otrzymał dodatkowo nominację na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
W ramach pracy w sektorze gospodarki komunalnej zarządzał szeregiem kluczowych projektów inwestycyjnych: m.in. modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków „Płaszów,” budową Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, udoskonaleniem zakładów uzdatniania wody oraz programami rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierowane przez niego przedsiębiorstwa skutecznie wykorzystują środki pochodzące z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie Prezes Ryszard Langer nadzoruje realizację Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, w ramach którego wybudowano jeden z największych w Polsce Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów o wydajności 220 tys. Mg/rok.
Ryszard Langer przeprowadził wdrożenie w zarządzanym przedsiębiorstwie wielu systemów zarządzania jakością oraz zastosował szereg nowoczesnych metod z zakresu organizacji i zarządzania. Jest również inicjatorem utworzenia platformy współpracy pomiędzy światem nauki, samorządem różnych szczebli oraz przedsiębiorstwami branżowymi pod nazwą małopolskiego klastra wodnego. Uznanie za jego styl działania i osobowość potwierdzają liczne nagrody i tytuły przyznawane przez środowiska branżowe, biznesowe, a także naukowe. Odznaczony m.in. KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie, przyznawanym osobowościom polskiego biznesu, postaciom szczególnie zasłużonym w dziele propagowania idei etyki w działalności gospodarczej.


Langr Jakub

Langr Jakub

Firma: Aspen Institute Prague

Stanowisko: student University of Oxford, alumn Fundacji Zdenka Bakali

Lath Amit

Lath Amit

Firma: Sharda Europe co. Ltd

Stanowisko: CEO, Partner Zarządzający

Pełnione funkcje:

• Prezes i współwłaściciel - SHARDA Group of Companies - www.shardagroup.pl
• Wiceprezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej, - www.ipcci.pl
• Honorowym Ambasadorem Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa - www.izba.lodz.pl
• Członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni - www.gca.org.pl
• Współzałożyciel i Członek Zarządu , British International School of University of Lodz - www.interschool.uni.lodz.pl
• Partner Fundacji Rozwoju Edukacji i Sportu – współpracującej z Fundacją REAL MADRYT - www.freis.pl
• Ambasador Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego - www.technopark.lodz.pl)
• Oficjalny Przedstawiciel ds. Marketingu i Mediów The TIMES Group na Polskę i Litwę www.timesgroup.com
• Członek Zarządu Polsko-Indyjskiego Business House - www.pibh.eu
• Dyrektor Wykonawczy Indyjsko Brytyjskiej Izby Handlowej dla kontaktów z Polską - www.ibtc.org.uk
• Założyciel i Promotor Sharda Business Centre - www.276.resume.pl
• Były Wiceprezes Polsko-Indyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury - www.ipcc.pl

Krótka informacja:
Amit Lath jest jedną z wiodących osobowości i czołowych przedstawicieli indyjskiego biznesmen w Polsce ostatnich 16 lat. Znany jest jako bardzo skromny i praktyczny człowiek. Dzięki ogromnemu wysiłkowi na rzecz rozwoju swojej działalności w Indiach i za granicą, stał się nową twarzą indyjskiej firmy – profesjonalnym, nowoczesnym i ukierunkowanym na przyszłość przedsiębiorcą.
Amit studiował w Sasmira Institute of Technology, w Bombaju w Indiach.
Amit bardzo wiele podróżuje, odwiedził już w interesach ponad 40 krajów na całym świecie, zapraszany jest jako gość i prelegent do udziału w różnych delegacjach biznesowych, forach gospodarczych, sympozjach ekonomicznych aby podzielić się swoją wiedzą nt. prowadzenia biznesu i wspierania handlu między Indiami i Polską.
Aktywnie uczestniczy nie tylko w kręgach biznesu, ale jest również odpowiedzialny za wspieranie i promocję rozwój regionu łódzkiego.
Jest członkiem założycielem łódzkiej British International School i ściśle współpracuje z administracją państwową i rządową na szczeblu centralnym w budowaniu dobrych relacji handlowych i kulturalnych między Indiami i Polską.
Jest również zaangażowany w szeregu kluczowych projektów dla Łodzi i regionu łódzkiego w różnych sektorach i ściśle współpracuje z samorządem lokalnym i wojewódzkim
Działalność Amit’a sprawia, że każdy Indyjski sen staje się większy i większy, a dzięki jego osiągnięciom wyznaczane są coraz wyższe standardy.
Kilka lat temu, dzięki jego działaniom reaktywowane zostały znane polskie marki tekstylne - jak UNIONTEX® (1827) i Pamotex® (1825), a wyroby produkowane pod tymi tradycyjnymi znakami towarowymi sprzedawane są obecnie na wielu rynkach międzynarodowych za pośrednictwem rozbudowanej sieci dystrybucyjnej.
Dzięki swojej wizji rozwoju firmy, w 2012 roku z sukcesem uruchomił przedsięwzięcie "Sharda Business Center" w Polsce, w którym takie firmy takie jak Philip Morris, czy AGO Logistyki mają swoje siedziby i Centrum Logistyczne.
Przywódcze cechy Amit’a Lath’a pozwoliły firmie Sharda Group osiągnąć wiele sukcesów w kraju i na arenie międzynarodowej .
 Sharda Europe została sklasyfikowana przez Ministerstwo Gospodarki RP na I miejscu w sektorze włókienniczym i jest wśród 10 najlepszych firm handlowych pomiędzy Indiami i Polską.
Ponadto, osiągnięcia handlowe przyniosły firmie szereg prestiżowych nagród;
 Grupa Sharda zaliczona została do 500 najlepszych firm w Polsce na liście Diamentów Forbes’a ‘2012;
 zajęła 301 w kraju i 13 w regionie łódzkim tego rankingu i jest pierwszą indyjska firmą w Polsce nominowaną na liście Diamentów Forbes’a.
 W 2012 i 2013 roku otrzymała prestiżową nagrodę Fair Play – Polska.
 Przez Ministerstwo Gospodarki uhonorowana została tytułem Największego Partnera handlowego wśród firm tekstylnych w roku 2007 do 2011;
 przyznawany został jej tytuł Najbardziej Dynamicznej Firmy przez "Puls Biznesu" w latach - 2009/2010/2011;
 Oceniona została jako najszybciej rozwijająca się firma w ramach rankingu Gepardy Biznesu 2011 oraz uzyskała najlepsza ocenę od Dun & Bradstreet w latach 2011/2012/2013.
 Grupa Sharda uznana została jako jedna z 10 najlepszych firm regionu łódzkiego – wg Gazety Prawnej za 2010 i 37 pośród najszybciej rozwijającą się firmą – wg rankingu Gazety Prawnej w 2007 roku.

Latos Tomasz

Latos Tomasz

Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

Stanowisko: poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego

Laufer Edward

Firma: Vantage Development SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Edward Laufer jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w SGH w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość. Edward Laufer posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji, restrukturyzacji i finansowania podmiotów i grup gospodarczych. W latach 90. był m.in. dyrektorem Agencji Przekształceń Własnościowych w Wałbrzychu oraz dyrektorem jednego z oddziałów Invest Banku S.A.
Od 1999 roku związany z Grupą Impel, zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Ekonomicznego, Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego oraz od 2000 roku do 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. W okresie pracy w Impel S.A. współdziałał w przeprowadzeniu reorganizacji Grupy Impel, współuczestniczył w przygotowaniu i wprowadzeniu akcji spółki Impel S.A. na GPW. Od 1 lipca 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Vantage Development S.A. organizując i dynamicznie rozwijając grupę developerską. W marcu 2012 roku wprowadził akcje Vantage do notowań na GPW.
Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich i członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu.

Lenartowicz Gabriela

Lenartowicz Gabriela

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Stanowisko: Członek Zarządu

Leonkiewicz Jacek

Leonkiewicz Jacek

Firma: PKP Intercity SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Studiował w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pracę zaczynał w J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach equity capital markets, debt capital markets oraz equity private placements. Pracował także w zespole debt capital partners banku Merrill Lynch. Kolejnym miejscem pracy było PKO TFI. W funduszu analizował rynek akcji, przede wszystkim spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego do spraw nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji w PKP S.A. Od stycznia 2015 roku jest prezesem PKP Intercity.

Leszczyna Izabela

Leszczyna Izabela

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Do jej obowiązków jako Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych należy miedzy innymi promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych, zagadnień ekonomiczno-społecznych oraz identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych. Zajmuje się także funkcjonowaniem systemu emerytalnego, a także tematyką dobrowolnych form oszczędzania na przyszłość.
Izabela Leszczyna urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach wg normy ISO 9001:2000, konstruowania i ewaluacji programów nauczania oraz audytu i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Edukacja jest jej pasją, ważną część kariery zawodowej poświęciła różnorodnym zadaniom edukacyjnym.
Realizując swoje zadania w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna dba o usprawnienie komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędem oraz o propagowanie tematyki z zakresu edukacji finansowej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podatkowe. Minister Leszczyna inicjuje kampanie edukacyjne i informacyjne, skierowane m.in. do młodzieży gimnazjalnej i studentów, ale także do wszystkich podatników. Swoją działalność opiera na standardach profesjonalnej i odpowiedzialnej administracji państwowej przyjaznej obywatelom. Odpowiada również za promowanie działań ministerstwa, przywiązując dużą wagę do prawidłowego rozwoju portalu internetowego Ministerstwa Finansów i nowych kanałów komunikacji z obywatelami.

Leszczyński Mirosław

Leszczyński Mirosław

Firma: John Deere Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2005 roku Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu John Deere Polska sp. z o.o. zajmującej się dystrybucją maszyn rolniczych oraz urządzeń do pielęgnacji zieleni marki John Deere.

Leszkiewicz Adam

Leszkiewicz Adam

Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Sprawuje nadzór nad obszarami strategii i rozwoju, zarządzania, polityki personalnej oraz marketingu strategicznego.
Doświadczenie zawodowe:
2002-2006 Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
2007- Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy
2007-2009 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2009-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Wykształcenie:
Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dodatkowe informacje:
Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Wiceprezydent Pracodawców RP –przewodniczący platformy chemicznej Pracodawców RP; Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Członek Małopolskiej Rady Gospodarczej, Członek Rady Naukowej ICSO.

Leśnodorski Bogusław

Leśnodorski Bogusław

Firma: Legia Warszawa SA

Stanowisko: Współwłaściciel, Prezes Zarządu

Lewandowski Bartłomiej

Lewandowski Bartłomiej

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: Koordynator GoAfrica

Lewandowski Janusz

Lewandowski Janusz

Stanowisko: Przewodniczący, Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Lewicki Arkadiusz

Lewicki Arkadiusz

Firma: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Stanowisko: Dyrektor

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 mały przedsiębiorca. Absolwent prawa (UMK w Toruniu), zarządzania finansami przedsiębiorstwa (SGH), europeistyki (CSE im. Jeana Monneta) oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.

Lidke Robert

Lidke Robert

Firma: Polskie Radio SA

Stanowisko: Redaktor Naczelny, Naczelna Redakcja Gospodarcza

Data i miejsce urodzenia: 03.12.1958. Warszawa

1997-1982 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister

Doświadczenia zawodowe:

Od lipca 2013 Redaktor Naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia


Od grudnia 2009 r Dziennikarz ekonomiczny w Programie 1 Polskiego Radia

Od listopada 2007 r. Redaktor Naczelny Gazety Prawnej
do końca czerwca 2009 r

Od stycznia 2005 do 2007 Kierownik Działu Gospodarczego w Redakcji Gospodarczo-Społecznej Polskiego Radia ,
Od czerwca 2003 r. do
końca 2004 Wydawca bloku porannego „Sygnały Dnia”

Od 29 listopada 2002 r.
do końca 2004 r. Kierownik Redakcji Gospodarczej „Radio Biznes” w Programie 1 PR

Od lutego 1994 r.
do listopada 2002 Zastępca dyrektora, zastępca Redaktora Naczelnego Programu 1 Polskiego Radia i jednocześnie dziennikarz ekonomiczny w audycji „Radio Biznes”, od 2001 roku kierujący równolegle redakcją „Radio Biznes”

Od grudnia 1989 r. Dziennikarz audycji, a następnie redakcji „Radio Biznes”


Nagrody

Październik 2011 - Dziennikarz Ubezpieczeniowy Roku nagroda Polskiej Izby Ubezpieczeń

Styczeń 2006 - główna nagroda w konkursie dziennikarskim Banku Ochrony Środowiska za cykl autorskich audycji „Czysta Polska – czysty biznes”

Sierpień 2003 - główna nagroda im. Władysława Grabskiego w kategorii „radio” w konkursie organizowanym przez NBP i agencję Reuters Polska dla dziennikarza ekonomicznego

Liedel Krzysztof

Liedel Krzysztof

Firma: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Stanowisko: Dyrektor, Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Lijuan Liu

Firma: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Stanowisko: Radca Ekonomiczno-Handlowy

Pani Liu Lijuan pracowała w Ministerstwie Handlu ChRL od ponad 35 lat.
Pracowała w Biurze Radcy Ekonomiczno-handlowego Ambasady ChRL w Danii i w Biurze Ekonomiczno-handlowego Stałego Przedstawicielstwa ChRL w Biurze ONZ w Genewie.
Od 2010 r. do 2014 r., była radcą ekonomiczno-handlowego Ambasady Chin w Libii. Od maja 2014 r., została radcą ekonomiczno-handlowego Ambasady Chin w Polsce.

Lisowski Paweł

Lisowski Paweł

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Doradca Prezesa, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Litwa Piotr

Litwa Piotr

Stanowisko: Wojewoda Śląski

Lorbiecki Michał

Lorbiecki Michał

Firma: Instytut Współczesnego Miasta

Stanowisko: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Planista, urbanista, entuzjasta miast. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Członek Instytutu Współczesnego Miasta oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zatrudniony w biurze architektonicznym Konior Studio. Posiada doświadczenie przy projektach badawczych i opracowaniach strategicznych. Działacz społeczny i współorganizator działań poświęconych rozwojowi oraz rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej.

Lubera Dariusz

Lubera Dariusz

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1983 roku w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Od 1985 roku związany zawodowo z energetyką dystrybucyjną. W Zakładzie Energetycznym Tarnów, a następnie w Enionie przeszedł wszystkie szczeble kariery od referenta po stanowisko Prezesa Zarządu.
W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE S.A. Wieloletni, aktywny członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 roku prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 roku członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.
Funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od marca 2008 roku.

Lubieniecki Michał

Lubieniecki Michał

Firma: Polskie Inwestycje Rozwojowe SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz dziennych studiów MBA na INSEAD w Fontainebleau. Od 2004 roku posiada tytuł CFA. Przed dołączeniem do PIR, od 2009 pracował w firmie doradczej ICENTIS Corporate Solutions (od 2010 roku jako partner), gdzie doradzał klientom korporacyjnym oraz funduszom inwestycyjnym w transakcjach finansowania oraz fuzjach i przejęciach (M&A) w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym, telekomunikacyjnym i górniczym. W latach 2003-2008 w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Warszawie i Luksemburgu, odpowiadał za finansowanie projektów w sektorze naftowo-gazowym, transportowym, energetycznym i telekomunikacyjnym. Koordynował też współpracę banku z innymi instytucjami finansowymi. Od 2006 roku pełnił funkcję pierwszego szefa warszawskiego biura EBI. W latach 1997-2002 pracował w banku inwestycyjnym HSBC w Warszawie i Londynie jako członek międzynarodowego zespołu telekomunikacyjnego, gdzie brał udział w transakcjach M&A, emisjach papierów wartościowych oraz innych projektach doradczych w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Lublińska-Kasprzak Bożena

Lublińska-Kasprzak Bożena

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: Prezes

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Liczne staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz Komisji Europejskiej. Były ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Autorka publikacji z wykorzystania funduszy europejskich.
Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). W 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego TAFTIE.
Od kwietnia 2008 do marca 2009 r. Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 do kwietnia 2008 r. Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ARiMR związana była od 2001 r. Zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrażaniem Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Od 1999 do 2001 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach 1995-1996 doradca w międzynarodowej firmie konsultingowej. W latach 1997-1998 r. pracowała w amerykańskich programach pomocowych. W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie.

Luoma Arvi A. I.

Luoma Arvi A. I.

Firma: W.P. Carey

Stanowisko: Executive Director

Rozpoczął pracę w zespole ds. inwestycji międzynarodowych W. P. Carey w 2006 r. Wcześniej pracował dla UBS Investment Bank (w zakresie projektów typu „asset-backed finance”) oraz w zespole badań i rozwoju Grupy BMW. Od początku współpracy z W. P. Carey, Pan Luoma, działając na rzecz funduszy typu REIT (W. P. Carey Inc. oraz CPA®) był bezpośrednio zaangażowany w akwizycje i finansowanie projektów typu sale net-lease, lease-back oraz build-to-suit, o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy euro w całej Europie, z czego ponad 200 milionów w Polsce.
Arvi Luoma posiada doświadczenie w inwestowaniu we wszystkie typy nieruchomości i we wszystkich sektorach rynku. Pan Luoma specjalizuje się ponadto w ocenie nowych rynków na potrzeby inwestycji oraz rozwój globalnego portfela W. P. Carey.

Ł

Łazor Ireneusz

Łazor Ireneusz

Firma: Towarowa Giełda Energii SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ireneusz Łazor obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii S.A. w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Pełni również funkcję członka zarządu EUROPEX - organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie.
Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Łącka-Matusiewicz Małgorzata

Łącka-Matusiewicz Małgorzata

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Regulacji i Funduszy Zewnętrznych

Łącki Adam

Łącki Adam

Firma: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Adam Łącki jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu o specjalności zarządzanie jednostkami służby zdrowia.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych. Od 1 marca 2005 roku sprawuje funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Pod jego zarządem KRD znacząco umocniło swoją pozycję lidera rynku i jako jedyne stworzyło ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych. Krajowy Rejestr Długów jest też członkiem prestiżowego Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS), czyli Stowarzyszenia Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim.
W latach 2010, 2011 i 2013 Adam Łącki został zaliczony przez „Gazetę Finansową” do grona 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce.
Magazyn Home&Market uznał go za najlepszego menedżera roku 2013 r., a w 2014 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Łuba Piotr

Łuba Piotr

Firma: PwC

Stanowisko: Partner Zarządzający, Dział Doradztwa Biznesowego

Lider Doradztwa Biznesowego PwC w Polsce. W swojej pracy koncentruje się na usługach dla sektora energetycznego oraz zagadnieniach dotyczących cyfrowej transformacji. Od ponad 20 lat doradza klientom w różnych branżach. Pracował z wieloma firmami podczas kluczowych etapów ich transformacji, tworząc strategie, analizując i określając kierunki inwestycji oraz warianty finansowania. Prowadzi zespół ponad 400 specjalistów z różnych dziedzin, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu, także na międzynarodowym rynku, proponują szeroką gamę rozwiązań biznesowych od strategii do wdrożenia z użyciem innowacyjnych narzędzi.

Łuczak Wojciech

Firma: A.T. Kearney

Stanowisko: Senior Expert

Swoje 14 letnie doświadczenie zdobył doradzając wiodącym europejskim koncernom energetycznym (elektroenergetyka, gaz, ciepłownictwo) i paliwowym. Kierował projektami w zakresie definiowania i wdrażania strategii, restrukturyzacji, reorganizacji i optymalizacji wydatków zakupowych w Polsce. Zaangażowany w budowę Centrów Usług Wspólnych w obszarze zakupów i inżynierii. Zrealizował szereg projektów w zakresie restrukturyzacji największych niemieckich przedsiębiorstw. Jest współautorem metodyki Optimization from the middle.
Posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie zarządzania i marketingu. Ukończył międzynarodowy program zarządzania CEMS oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Strategie zarządzania na Europejskich rynkach energetycznych.

Łukaszczyk Zygmunt

Łukaszczyk Zygmunt

Firma: Katowicki Holding Węglowy SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Łukaszewski Jacek

Łukaszewski Jacek

Firma: Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes arządu

Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska odpowiada za działalność operacyjną w Polsce, Czechach oraz Słowacji bezpośrednio zarządzając czterema pionami biznesowymi: Budynków, Energetyki, Przemysłu oraz IT. Od ponad 20 lat związany z branżą elektrotechniczną, posiada bogate doświadczenie w obszarze systemów automatyki oraz rozwiązań dystrybucji energii. W strukturach Schneider Electric od 2002 roku. Poprzednio zarządzał dywizją automatyki budynków w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, obejmującym ponad 20 krajów.


Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z University of Illinois at Urbana-Champaign.

M

Machajewski Mariusz

Machajewski Mariusz

Firma: Grupa Lotos SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Machała Tomasz

Machała Tomasz

Firma: NaTemat.pl

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny

Magaczewska Aleksandra

Magaczewska Aleksandra

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Majchrzak Henryk

Majchrzak Henryk

Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dr inż. Henryk Majchrzak - od 15 października 2010 r. Prezes Zarządu PSE S.A. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwi¬cach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i został adiunktem w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni. W 2003 r. ukończył studia menedżerskie MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra ekonomii.
Od początku kariery zawodowej w 1986 r. związany zawodowo z energetyką. Pracował od stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrow¬ni Bełchatów, a od 1991 r. jako kierownik wydziału ruchu bloków, następnie główny inżynier eksploatacji w Elektrowni Opole. Od 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego ds. eksploatacji, w 2004 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego. W 2005 r. objął funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego BOT Elektrowni Opole S.A. W 2008 r. wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A., a w latach 2009 – 2010 - dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. piastował stanowisko Członka Zarządu PSE.
Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).
Posiada Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie B – Certified Senior Project Manager.

Majchrzak Jerzy

Majchrzak Jerzy

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu

Majkut Robert

Majkut Robert

Firma: Studio Robert Majkut Design

Stanowisko: Designer, Dyrektor Generalny

Majman Sławomir

Majman Sławomir

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Majszyk Konrad

Majszyk Konrad

Firma: Dziennik Gazeta Prawna

Stanowisko: dziennikarz

W dziale biznes „Dziennika Gazety Prawnej” od 2012 r. Zajmuje się transportem drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim oraz inwestycjami infrastrukturalnymi, spółkami budowlanymi i energetyką. Oprócz wydań codziennych publikuje też w Magazynie DGP oraz na portalach forsal.pl, gazetaprawna.pl i dziennik.pl. W latach 2003-2012 dziennikarz „Rzeczpospolitej” zajmujący się tematyką transportową i komunikacyjną. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego studium bankowości centralnej i polityki pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN pod patronatem NBP. Moderator debat m.in. podczas EKG, WKG i „Zmieniamy Polski Przemysł”

Makowski Jarosław

Makowski Jarosław

Stanowisko: Radny Sejmiku Śląskiego, Dyrektor Instytutu Obywatelskiego w latach 2010-2015

Małecka-Libera Beata

Małecka-Libera Beata

Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

Stanowisko: poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, laryngolog z II stopniem specjalizacji. W 1999 r. uzyskuje stopień naukowy doktora nauk medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 2003 r. kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Pracowała jako lekarz laryngolog w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej ,w latach 1986 - 2000 dyrektor medyczny a następnie do 2005 dyrektor naczelny tego szpitala. Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2007 r. zostaje wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, którą to funkcję pełni do dziś, a w 2012 roku powołuje Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego której jest przewodnicząca. W 2015r powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jako pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. W lipcu 2015 roku ustawa zostaje przegłosowana w parlamencie i po raz pierwszy w Polsce mamy ustawę o zdrowiu publicznym.

Manikowski Adam

Manikowski Adam

Firma: Tesco Polska

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Mańka-Szulik Małgorzata

Mańka-Szulik Małgorzata

Firma: Górnośląski Związek Metropolitalny

Stanowisko: Prezydent Zabrza, Przewodnicząca Zarządu

W 2006 roku wybrana na Prezydenta Miasta Zabrze z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Ponownie wybrana na to stanowisko w 2010 roku i 2014 roku. Od 20 lutego 2015 roku kieruje pracami Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób. Ostatnie lata to czas tak znaczących przedsięwzięć w zakresie infrastruktury jak budowa zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, rozwój zabrzańskiej terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, modernizacja wodociągów i kanalizacji, realizacja projektów ekologicznych, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa szpitala czy budowa obiektów rekreacyjno-sportowych.Zabrze jest miastem stawianym jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W 2007 roku została udostępniona Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido. Obecnie trwają prace przy oddaniu do użytku Sztolni Królowa Luiza. Turyści już mogą korzystać z części znajdującej się na powierzchni. W 2014 roku Zabrze było najchętniej odwiedzanym miastem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Organizowane są tu cykliczne międzynarodowe targi turystyczne i konferencja na temat turystyki.Małgorzata Mańka-Szulik zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Będąc jej dyrektorem zbudowała model szkoły kreującej aktywnego odbiorcę i twórcę kultury.Jako założyciel i przewodnicząca wielu organizacji pozarządowych przez lata działalności społecznej podejmowała szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, stawiając na partnerski dialog. To właśnie takie podejście oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i całych grup społecznych są zauważalnymi cechami jej prezydentury.Z wykształcenia matematyk. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bezpartyjna.

Marciniak Daniel

Marciniak Daniel

Firma: Faurecia Grójec R&D Center SA

Stanowisko: Kierownik Prototypowni i Projektów Międzynarodowych

Marciniak Maciej

Marciniak Maciej

Firma: Górażdże Beton Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Prezes Zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Absolwent Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Śląskiej, posiadacz dyplomu INSEAD.
Od lat osiemdziesiątych związany z wykonawstwem robót budowlanych w Polsce i za granicą. Od roku 1997 zajmuje kierownicze stanowiska w branży betonu towarowego, cementu i prefabrykacji. Z Grupą Górażdże związany od czerwca 1997 roku. Od roku 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Górażdże Beton Sp. z o.o.

Marcinkowski Bartosz

Marcinkowski Bartosz

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Stanowisko: Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć

Bartosz Marcinkowski, Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Bartosz Marcinkowski zajmuje się doradztwem w zakresie prawa gospodarczego oraz problematyką prawa handlowego. Jest specjalistą w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, doświadczonym negocjatorem M&A. Doradza wielu wiodącym spółkom polskim i zagranicznym w zakresie prawnych aspektów działalności operacyjnej oraz restrukturyzacji. Jest autorem publikacji i prelegentem na wielu konferencjach i seminariach w Polsce i za granicą (m.in. Londyn, Madryt, Walencja, Chicago, Vancouver, Columbus, Kopenhaga, Hamburg) na temat prawnych aspektów inwestycji w Polsce.

Marcińska Małgorzata

Marcińska Małgorzata

Firma: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Marciński Włodzimierz

Marciński Włodzimierz

Firma: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Stanowisko: Lider Cyfryzacji, Pełnomocnik Ministra ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji

Matematyk, ekonomista, informatyk. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie w powołanym zespole ds. zastosowań administracyjnych. W Instytucie a następnie Zakładzie Technik Komputerowych MERA tworzy oprogramowanie systemowe dla produkowanych w Polsce komputerów. Jest także
twórcą wielu zastosowań teleinformatycznych w administracji, gospodarce i w sporcie. M.in. opracował system obsługi Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Katowicach w roku 1975.
Od 1992 roku pełni funkcję pełnomocnika ministra ds. rozwoju informatyki w MSZ. Tworzy pierwsze zastosowania w służbie dyplomatyczno-konsularnej. W okresie negocjacji akcesyjnych w latach 1998-2004 odpowiada za tematykę telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w polskim przedstawicielstwie w Brukseli. W latach 2004-2005 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji współtworzy ustawę o informatyzacji i w imieniu Polski przeciwstawia się przyjęciu dyrektywy o patentowaniu oprogramowania. W latach 2008-2011 jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA.
Aktualnie w MAiC jest pełnomocnikiem ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, jest inspiratorem projektu integrującego środowisko IT administracji.
Od 2012 roku pełni funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce, jest członkiem sieci narodowych liderów zainicjowanej przez przewodniczącego KE. Jest ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy oraz członkiem Komitetu Informatyki PAN.

Markiewicz Waldemar

Markiewicz Waldemar

Firma: Izba Domów Maklerskich

Stanowisko: prezes zarządu

Markkula Markku

Markkula Markku

Stanowisko: Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Markku Markkula, ur. 15 lipca 1950 w Kolari, Finlandia. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Członkiem KR został w 2010 roku i w ciągu ostatnich pięciu lat sprawował wiele ważnych funkcji. Jednocześnie był sprawozdawcą takich opinii jak: "Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego", "Europejska Agenda Cyfrowa", "Horyzont 2020", "Zlikwidować przepaść innowacyjną". Jako osoba od wielu lat zaangażowana w politykę, M. Markkula był członkiem Rady Miasta Espoo od 1980 r. oraz jej przewodniczącym w latach 1990-92 i 2010. Był również członkiem fińskiego parlamentu (1995-2003). Obecnie zasiada w Zarządzie Rady Regionu Helsinki-Uusimaa oraz przewodniczy Zarządowi Planowania Miejskiego w Espoo. Dodatkowo pracuje na Uniwersytecie w Aalto jako doradca rektorów, gdzie koncentruje się głównie na sprawach związanych z polityką badań, innowacji i edukacji.

Markowski Jerzy

Markowski Jerzy

Stanowisko: Wiceminister Gospodarki w latach 1995-1996

JERZY MARKOWSKI dr inż. - górnik


W latach 1995-1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie wiceminister gospodarki. Pełnomocnik Rządu d/s restrukturyzacji górnictwa.


W latach 1997-2005 senator RP - IV i V kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP.


Dyrektor - budowniczy Kopalni Węgla Kamiennego “Budryk” w Ornontowicach w latach 1990-1995.


29 lat pracy na wszystkich kolejnych - od górnika do dyrektora kopalni - stanowiskach w dozorze ruchu pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku, w tym 14 lat ratownik górniczy.


Autor wielu publikacji z zakresu górnictwa oraz polityki energetycznej.


Współpracownik zagranicznych uczelni oraz instytucji gospodarczych.


Członek Komisji Górnictwa - Polskiej Akademii Nauk.


Założyciel, honorowy przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Górniczych.

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Firma: Towarzystwo Urbanistów Polskich

Stanowisko: Prezes

Prof. zw. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Uniwersytecie Łódzkim. Jest Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2006 r. Od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 - 2012 był także członkiem i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego.

Marzec Dariusz

Marzec Dariusz

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Pan Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Organizacji i Zarządzania). Od 2009 roku pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar M&A Energy w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej i nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Premiera Marka Belki. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).

Masiulis Rokas

Masiulis Rokas

Stanowisko: Minister Energetyki, Litwa

Rokas Masiulis przez 14 lat pracował w Arthur Andersen i Ernst & Young gdzie zajmował się kwestiami dotyczącymi energetyki. Polem jego aktywności była Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Rosja, Kazachstan.
Przed objęciem stanowiska prezesa Klaipedos Nafta AB Rokas Masiulis był członkiem zarządu LEO LT -litewskiego holdingu, jednoczącego większość aktywów elektroenergetycznych na Litwie.
Od maja roku 2010 Rokas Masiulis pełnił funkcje dyrektora generalnego Klaipedos Nafta AB, jednego z najnowocześniejszych terminali naftowych w Europie. Od września 2010 został członkiem rady nadzorczej spółki. Jednym z najważniejszych zadań Rokasa Masiulisa było zbudowanie i oddanie do użytku terminala LNG, który zaczął działać w grudniu 2014 roku.
Rokas Masiulis jest absolwentem wydziału ekonomii na uniwersytecie Wileńskim oraz ukończył studia podyplomowe w Instytucie stosunków międzynarodowych i nauk politycznych.
We wrześniu 2014 roku Rokas Masiulis został powołany na stanowisko Ministra Energetyki Republiki Litewskiej.

Materna Krzysztof

Materna Krzysztof

Firma: MM Communications

Stanowisko: współwłaściciel

Reżyser, satyryk, producent i współzałożyciel MM Communications. Reżyseruje i gra w spektaklach w Teatrze Imka, Polonia i Och Teatrze. Jest felietonistą Newsweeka.

Matusewicz Wojciech

Matusewicz Wojciech

Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko: prezes

Dr n. med. Wojciech Matusewicz – od 23 kwietnia 2008 szef Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (najpierw dyrektor, a po zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od stycznia 2010 roku - Prezes AOTM, a od 1 stycznia 2015 roku Prezes AOTMiT). Urodzony w 1952 roku, Łodzianin – lekarz  II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski  Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1996 roku Menadżerskie Studium Podyplomowe z zakresu zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.


Od 1977 roku do 2008 roku pracował na Akademii Medycznej w Łodzi (następnie na Uniwersytecie Medycznym). W 1991 roku utworzył jako dyr. placówki w ZOZ Dla Szkół Wyższych w Łodzi Zakład Farmakologii Klinicznej z oddziałem klinicznym. I pełnił też funkcję z-cy  ordynatora a następnie ordynatora oddziału klinicznego w tej placówce (1996-2001).


W latach 2002 -2008 był ordynatorem oddziału Wewnętrznego SZOZ Szpitala im E. Biernackiego w Pabianicach a potem z-ca dyr. ds. Opieki Zdrowotnej tej placówki.  W 2008 roku pracował także jako naczelnik Departamentu Gospodarki Lekami w centrali NFZ (przez 2 miesiące).


Ma ogromne doświadczenie kliniczne i dydaktyczne – od samego początku związany był z Akademią Medyczną – dziś Uniwersytetem Medycznym w Łodzi  jako starszy wykładowca pracował w Zakładach: Farmakologii Klinicznej oraz Higieny i Epidemiologii. Od 1999 roku jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmakologii klinicznej. W 2012 roku został powołany do Rady Naukowej Instytutu Leków i Komisji ds. Produktów Leczniczych URPL. Jest też członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków.


Dr n. med. W. Matusewicz jest autorem ponad 90 publikacji naukowych i 40 wystąpień zjazdowych i kongresowych z zakresu: chorób wewnętrznych, hematologii, farmakologii klinicznej, zdrowia publicznego; autorem 2 książek: „Farmakologia kliniczna. Aspekty epidemiologiczne, ekonomiczne, społeczne”, „Niezamierzone skutki stosowania leków”,  współautorem 5 książek  i 2 skryptów oraz wielu wystąpień . Jest też laureatem wielu nagród m.in. za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz w zakresie ochrony zdrowia.

McCoy Aneta

McCoy Aneta

Firma: BoardMaps

Stanowisko: Członek Zarządu

Ekspert w sprawach ładu korporacyjnego. W Institutional Shareholder Services (ISS) w Waszyngtonie, od roku 2004 do 2011, zajmowała się doradztwem dla inwestorów instytucjonalnych w kwestiach ładu korporacyjnego spółek publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji. Od 2011 partner zarządzający w Aneta McCoy Advisory Group Ltd. (AMAG) w Moskwie, firmie konsultingowej specjalizującej się doradztwem w kwestiach zarządzania, ładu korporacyjnego i praw akcjonariuszy oraz programów kwitów depozytowych. Jako ekspert w sprawach ładu korporacyjnego i zarządzania wielokrotny prelegent na konferencjach OECD i Giełdy MICEX. Obecnie także w zarządzie BoardMaps, która oferuje specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania procesu decyzyjnego i zarządzania procesami dla rad, zarządów, komitetów i innych ciał zarządzających i doradczych.

Mehta Vijay

Mehta Vijay

Firma: PHD Chamber of Commerce and Industry

Stanowisko: Prezes

Menard Damien

Menard Damien

Firma: Veolia Energia Warszawa SA

Stanowisko: Dyrektor Heat-Tech Center Research & Innovation

Damien Menard jest związany z sektorem energetycznym od prawie 15 lat. Po uzyskaniu stopnia doktora w dziedzinie i pięciu latach doświadczenia w branży inżynierii naftowej i gazowej, w 2007 r. dołączył do Grupy Veolia, koncentrując się na projektach R&D w obszarze efektywności energetycznej przemysłu. Od 2012 r. pracuje w Polsce i jest zaangażowany w rozwijanie koncepcji Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych.

Merfeld Karl-Heinz

Merfeld Karl-Heinz

Firma: Urząd Miasta Kolonia

Stanowisko: Kierownik, Biuro Wspierania Gospodarki

Meysner Maciej

Meysner Maciej

Firma: Vantage Development SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Michalak Tomasz

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Ceł

Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. w Głównym Urzędzie Ceł (na stanowisku wicedyrektora, a potem Prezesa), w Kancelarii Prezydenta RP (Dyrektor Biura Integracji Europejskiej), był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów oraz Attaché Celnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Ze Służbą Celną i kontaktami ze środowiskami gospodarczymi związany od 1990 roku. Zaangażowany m.in. w tworzenie kolejnych Strategii Służby Celnej, realizację projektów informatycznych, integrację Polski z UE a następnie Prezydencję, działania Służby Celnej w czasie EURO2012 a także prace Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, konferencje, szkolenia i działania informacyjne na temat przepisów celnych i praktyki ich stosowania. Szczególne miejsce w jego działalności zajmuje dążenie do ułatwiania legalnej działalności gospodarczej, ograniczanie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obsłudze klientów Służby Celnej. Przykładem takich rozwiązań jest Projekt „Porty 24h” skracający czas odpraw towarów w polskich portach morskich. Jest autorem publikacji krajowych i zagranicznych o tematyce celnej i Unii Europejskiej.

Michalčák Ján

Michalčák Ján

Firma: Aspen Institute Prague

Stanowisko: student University College London, alumn Fundacji Zdenka Bakali

Michalska Jowita

Michalska Jowita

Firma: Fundacja FSCD Polska

Stanowisko: Dyrektor Zarządzająca

Michalski Paweł

Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: Ekspert, Alumn

Michna Mirosław

Michna Mirosław

Firma: KPMG

Stanowisko: Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu Doradców dla Branży Motoryzacyjnej, Doradca Podatkowy, Radca Prawny

Aktywny członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1997 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. Kierował licznymi projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji i przejęć. Doradzał w procesie prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, przejęcia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nadzorował liczne przeglądy podatkowe i finansowe.

Michniowski Zbigniew

Michniowski Zbigniew

Firma: Wiceprezes, Energy Cities

Stanowisko: Prezes, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Zbigniew Michniowski z wykształcenia jest inżynierem-energetykiem. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Ponadto ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz Ekonomikę przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W swojej pracy zawodowej zajmował się m.in. wzornictwem przemysłowym, pełnił funkcje Prezesa Beskidzkiej Agencji Poszanowania Energii oraz Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. W roku 2002 został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Bielska-Białej i funkcję tą pełni do dziś. W ramach struktur Urzędu Miejskiego nadzoruje pracę m.in. takich wydziałów jak:
- Biuro Zarządzania Energią,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Rozwoju Miasta,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Wydział Informatyki,
Jako przedstawiciel Bielska-Białej pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” a także jest sekretarzem Energy Cities (sieć europejska). Bielsko-Biała jest dzisiaj postrzegana jako jedno z miast pionierskich i jeden z liderów jeśli chodzi o działania związane z efektywnością energetyczną w Polsce. Potwierdzają to nagrody przyznane miastu za osiągnięcia w tym zakresie oraz aktywny udział miasta w licznym projektach krajowych i międzynarodowych. W ostatnich latach Bielsko-Biała realizowało wiele autorskich projektów z zakresu zarówno efektywności energetycznej jak i ochrony klimatu gdzie Zbigniew Michniowski występował jako lider zespołów realizujących te działania. Bielsko-Biała aktywnie uczestniczy w wielu projektach realizowanych przy współpracy z Energy Cities a także przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami” zainicjowanego przez Komisję Europejską i realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”.

Mieleszko Anna

Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: Dyrektor

Dyrektor Fundacji im. Lesława A. Pagi. Mgr socjologii UW ze specjalizacją organizacje pozarządowe. Pracowała w wielu organizacjach non-profit i administracji publicznej. W Fundacji od 2008 roku odpowiada za relacje z firmami Partnerami i projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego. Inicjatorka programu Think Paga – platformy współpracy młodych ludzi z biznesem i mediami.

Mielniczuk Antoni

Mielniczuk Antoni

Firma: Inspirat Business Consulting & Communication

Stanowisko: Partner

Inżynier elektryk, dziennikarz Polskiego Radia i TVP, przez prawie 10 lat członek kierowniczego zespołu Polskiej Telefonii Cyfrowej - pierwszego operatora GSM w Polsce, od 2005 roku doradca organów rządowych, polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji.

Mikloš Ivan

Mikloš Ivan

Stanowisko: Słowacki polityk, Wicepremier i Minister Finansów Słowacji w latach 2010-2012

Mikos Ewa

Mikos Ewa

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uniwersytetu Freie Universitaet w Berlinie; ukończyła również podyplomowe studia europejskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Siemens Sp. z o.o. w 2001 roku pracując w dziale rozwoju strategii, biurze zarządu oraz uczestnicząc w międzynarodowym projekcie strategicznym realizowanym w centrali koncernu w Monachium.
Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu. Jest odpowiedzialna za budowanie relacji oraz aktywną współpracę z samorządami oraz uczelniami wyższymi. Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach branżowych takich jak: Konfederacja Lewiatan i Polsko-Niemiecka Izbie Przemysłowo Handlowa.
Jej zawodowe zainteresowania wiążą się z tematyką europejską głównie w aspekcie kształtowania polityki regionalnej, ,jej wpływu na rozwój gospodarczy Polski poprzez wdrażanie programów operacyjnych i innych instrumentów wsparcia. Angażuje się aktywnie w promowanie nowoczesnego kształcenia w kierunkach technicznych, szczególnie wspiera wszelkie inicjatywy zachęcające kobiety do podejmowania tej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Mikuła Krzysztof

Mikuła Krzysztof

Stanowisko: Wiceprezydent Katowic

Absolwent prawa. Od 2014 roku jest Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice.
Będąc radnym Katowic w latach 1998-2005 między innymi zainicjował powstanie pierwszego w Katowicach wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Słowian”. W latach 2005-2007 jako poseł na Sejm RP podjął skuteczne działania na rzecz przekazania w ręce samorządu śląskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W latach 2010-2014 będąc wpierw wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu w spółce Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), pracował nad koncepcjami budowy mieszkań na wynajem z opcją stopniowego dochodzenia do
własności oraz koordynował przygotowanie i realizację jednej z pierwszych w kraju inwestycji budowy mieszkań społecznych, finansowanej przez emisję obligacji. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, między innymi współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów społeczno-politycznych „Kuźnia”, Dni Młodych Chrześcijan i katowicki Orszak Trzech Króli. Będąc zwolennikiem i propagatorem szkół i przedszkoli rodzinnych, współtworzył katowickie Przedszkole Niepubliczne „Węgielek”, Szkołę Podstawową
dla chłopców „Kuźnica” i Szkołę Podstawową dla Dziewcząt „Płomień”.

Miller Leszek

Miller Leszek

Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Premier RP w latach 2001-2004

Urodzony w 1946 r. w Żyrardowie. Magister nauk politycznych 1963-1973 – elektromonter w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. 1989 – uczestnik obrad „okrągłego stołu”, współprzewodniczący zespołu ds. młodzieży.1993-1996 – minister pracy i polityki socjalnej. 1996 – minister – szef Urzędu Rady Ministrów. 1997 – minister spraw wewnętrznych i administracji. 2001-2004 – prezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. 2002 – przewodniczący delegacji rządowej na posiedzenie Rady Europejskiej zamykające negocjacje Polski z Unią Europejską. 2003 – przewodniczący delegacji rządowej na podpisanie traktatu akcesyjnego o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Od XII 2011 – przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Poseł I, II, III, IV i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Misiak Tomasz

Misiak Tomasz

Firma: Work Service SA

Stanowisko: Prezydent Rady Nadzorczej

Założyciel i Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A, lidera rynku usług HR w Centralnej Europie, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1999-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. Właściciel i zarządzający Mizyak Investment Fund LTD. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych spółek: Exact Systems Sp. z o.o.; IT Kontrakt Sp z.o. o.; Finance Care Sp. z o.o.; Telakces Com Sp z .o.o. , MM Conferences S.A, która jest spółką notowaną na New Connect. Wcześniej był również członkiem Rad Nadzorczych spółek: Hawe S.A., IDM S.A.
Pełnił funkcję Prezesa Fundacji Świat Idei , wydawcy polskiej edycji Project- Syndicate. Od 2012 roku jest Wiceprezydentem Pracodawców RP, a od roku 2014 jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Posiada bogate doświadczenie w działalności społeczno-politycznej. Po okresie aktywności w organizacjach studenckich rozpoczął działalność samorządową we Wrocławskiej Radzie Miejskiej gdzie piastował funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach 2005-2011 jako Senator RP sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki oraz brał udział w pracach Komisji Unii Europejskiej.
Laureat licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, czy Lider Rynku, Manager Roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, IESE Bussines School oraz Global Leadership Seminar Georgetown University oraz Global CEO Program.

Mitulski Janusz

Mitulski Janusz

Firma: Sieć Marriott International

Stanowisko: Dyrektor ds. Rozwoju na Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie

Mochocki Marcin

Mochocki Marcin

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Stanowisko: Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji

Moczulski  Marek

Moczulski  Marek

Firma: Bakalland SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Marek Moczulski funkcję Prezesa Zarządu BAKALLAND S.A. pełni od kwietnia 2014 roku. W sierpniu 2014 objął też stanowisko Prezesa Zarządu firmy Rieber Foods Polska S.A., która to następnie, w lipcu 2015 roku jako Delecta S.A została zintegrowana z firmą Bakalland. Wcześniej od czerwca 2013 pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej BAKALLAND. Nieprzerwanie od 2011 roku sprawuje też stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Od roku 2009 jest także niezależnym konsultantem w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych. W poprzednich latach swojej kariery, od października 2003 do kwietnia 2009 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ZPC Mieszko S.A. Jednocześnie pełnił też funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej BGŻ Bank w latach 2005-2007. W 2000 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Agros Fortuna Sp. z o.o. które sprawował do kwietnia 2003. W okresie od 11.1998 do 04.2003 związany był z Grupą Kapitałową Agros (Grupa Pernod Ricard). Początkowo piastował stanowisko Dyrektora Finansowy Agros Holding S.A., a od 1999 r. Członka Zarządu. W latach 1994-1998 pełnił szereg funkcji na czołowych stanowiskach w firmie Shell Gas: począwszy od kontrolera finansowego, potem dyrektora finansowego, a następnie Członka Zarządu. Karierę biznesową rozpoczął na początku lat 90 jako konsultant w PriceWaterhouse (obecnie PWC). Marek Moczulski ukończył historię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał również tytuł MBA na Carlson School of Management University of Minnesota. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie oraz zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Modzelewski Andrzej

Modzelewski Andrzej

Firma: EDF Polska SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Strategiii Rozwoju

Andrzej Modzelewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Finansowych na Uniwersytecie w Essen w Niemczech. Ukończył również zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Macquarie w Sydney w Australii w 2002 roku. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 na rynku niemieckim roku jako konsultant w branży energetycznej. Przez kilka lat doradzał międzynarodowym koncernom energetycznym w fazie liberalizacji rynków energii.
W latach 2003-2014 związany był z koncernem RWE. W RWE Polska odpowiadał między innymi za strategię i rozwój, zarządzanie zakupami energii oraz za inwestycje sieciowe. W latach 2010-2014 był odpowiedzialny za koordynację działalności sprzedażowej i sieciowej Grupy RWE w Europie Środkowo-Wschodniej. Koordynował działalność operacyjną w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Turcji i Chorwacji.
Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Strategii i Rozwoju Biznesu w EDF Polska SA.

Moedas Carlos

Moedas Carlos

Stanowisko: Komisarz UE ds. Badań, Nauki i Innowacji

Mokrysz Adam

Mokrysz Adam

Firma: Mokate SA

Stanowisko: prezes zarządu

Dr Adam Mokrysz jest Prezesem Zarządu Mokate S.A. i CEO Grupy Mokate. Odpowiada za rozwój nowych kierunków biznesowych firmy, współtworzy jej strategię i tożsamość międzynarodową, a także prowadzi działania mające na celu dalszą ekspansję marki Mokate na całym świecie. Jest autorem eksportowego sukcesu firmy. Jako Członek Zarządu firmy (od 2009 roku) przewodzi międzynarodowemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów i menadżerów w branży FMCG. 


Adam Mokrysz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora z zakresu ekonomii. Posiada także dyplom Uniwersytetu w Londynie z zakresu handlu zagranicznego. Ponadto ukończył prestiżowe studia podyplomowe IMD-AEDP - Accelerated Executive Development Program na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii.


 

Monaghan Paul

Monaghan Paul

Firma: Up the Ethics

Stanowisko: Director of Management Consultancy

Morawiecka Monika

Morawiecka Monika

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Stanowisko: doradca prezesa zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczka międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół ekonomicznych CEMS.


Z energetyką związana już ponad 10 lat. W PGE Polskiej Grupie Energetycznej pracuje od 2006 roku. Od trzech lat kieruje Departamentem Strategii, będąc odpowiedzialna za strategiczne analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE, proponowanie długoterminowych kierunków rozwoju Grupy oraz krajowe i europejskie regulacje.  Uprzednio pracowała m.in. w firmach doradczych – Central Europe Trust i Moellendorf & Company, realizując projekty m.in. w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, ciepłowniczym.

Moskalewicz Marcin

Moskalewicz Marcin

Firma: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

W PERN „Przyjaźń” S.A. od 6 marca 2012 roku. Wcześniej Prezes Zarządu OBR PR w Płocku, wiceprezes Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezes Zarządu spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm m.in. jako Wiceprezes i Członek Zarządu PZU SA oraz PZU Życie.
Jest absolwentem studiów MBA Institute of Business Studies - Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University USA, podyplomowych w studium kształcenia kadr kierowniczych Akademii Ekonomicznej oraz magisterskich Akademii Rolniczej w Krakowie.
Jest Członkiem Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Możeński Cezary

Możeński Cezary

Firma: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Stanowisko: Dyrektor

Dr inż. Cezary MOŻEŃSKI prof. nadzw. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Pilitechniki Krakowskiej. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W 1981 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach. Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji amoniaku i technologii otrzymywania i oczyszczania gazów syntezowych. Od 2007 r. kieruje Instytutem. Jest Członkiem: Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., a także Przewodniczy Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Mrożek Michał

Mrożek Michał

Firma: HSBC Bank Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Mróz Grzegorz

Mróz Grzegorz

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Administracji Podatkowej

Zastępca Dyrektora w Departamencie Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek – Prawo (1999) oraz Wydziału Finansów i Systemów Informacyjnych w Biznesie Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University w Warszawie (2008).
Od 1998 r. związany z Administracją Podatkową, pełniąc różne funkcje w Urzędzie Skarbowym Kraków – Nowa Huta (1998-2003), Małopolskim Urzędzie Skarbowym w Krakowie (2004-2008), w Urzędzie Skarbowym Kraków – Stare Miasto (2008-2011), a od 2011 r. w Ministerstwie Finansów.
Do jego głównych obowiązków w Ministerstwie Finansów należy nadzór nad organizacją poboru należności podatkowych w urzędach i izbach skarbowych oraz nadzór nad systemem egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych.

Musyoka Carol

Musyoka Carol

Firma: Członek Zarządu, British American Tobacco Ltd. Kenia

Stanowisko: Członek Zarządu, TransCentury Limited

Muszyński Piotr

Muszyński Piotr

Firma: Orange Polska SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001, początkowo jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 - 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006 - 2008 Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od listopada 2009 Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych.
Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Wiceprezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT.
Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010 i 2011 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 - za wybitny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

Muturi Sławek

Muturi Sławek

Firma: Grupa Mzuri

Stanowisko: Założyciel

Sławek Muturi – pół Polak, pół Kenijczyk mieszkający na stałe w Warszawie. Absolwent handlu zagranicznego na SGH, prawa na UW oraz MBA w London Business School. Do niedawna partner w Andersen Business Consulting oraz w Deloitte Central Europe. Równolegle do robienia kariery zawodowej, w 1998 roku zaczął inwestować w mieszkania na wynajem w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach. Zbudowany portfel mieszkań na wynajem pozwolił mu przejść na emeryturę w maju 2009 roku w wieku 43 lat.
Dziś wypełnia swój wolny czas propagowaniem idei wolności finansowej dzięki inwestowaniu w mieszkania na wynajem. Napisał 5 książek o tej tematyce, ponad 500 artykułów prasowych, wygłosił setki prezentacji dla studentów oraz organizacji biznesowych w Polsce, ale też w Anglii, Irlandii, Kanadzie, Australii oraz w Singapurze. Założył jedyne w Polsce stowarzyszenie właścicieli mieszkań na wynajem, a także spółki Mzuri (największa w Polsce firma opiekująca się mieszkaniami na wynajem, obecnie obsługuje ponad 1800 jednostek w kilkunastu polskich miastach), Mzuri Investments (w ciągu ostatnich dwóch lat pomogło inwestorom kupić ponad 450 tanich mieszkań na wynajem) oraz Mzuri CFI (platforma do grupowego inwestowania).
Misją Sławka jest pomoc jak największej liczbie osób w osiągnięciu wolności finansowej.
Jego hobby to podróże (odwiedził już wszystkie – bez wyjątku – kraje na świecie, wiele z nich wielokrotnie) oraz języki obce (zna ich już 11 i każdego roku uczyć się będzie kolejnego; w tym roku zaczął się uczyć języka mandaryńskiego).

Mwanyika Dorothy

Mwanyika Dorothy

Firma: Ministerstwo Finansów, Tanzania

Stanowisko: Deputy Permanent Secretary

Mysiorski Bartosz

Mysiorski Bartosz

Firma: Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.

Pracuje w Centrum PPP od początku powołania jednostki w 2008 r.

Autor/współautor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria).

Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia). Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Bierze udział w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, transport, odpady).

Organizator Sektorowych Warsztatów PPP przeznaczonych dla przedstawicieli władz publicznych. Koordynował prace nad projektem Leonardo Da Vinci Project “Transeuropean Promotion of PPP”, którego celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie Unii Europejskiej, a także prace nad projektem Erasmus+ „PPP: Meetings Analysis Results”, w którym wypracowywane były dobre praktyki PPP w dziedzinie klastrowania projektów PPP.

Jest odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi jednostkami zajmującymi sie tematyką PPP. Reprezentuje Centrum PPP na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists).

Od 2013, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP.

Od 2014, członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

N

Nawrat Aleksander

Nawrat Aleksander

Firma: Zakład Sterowania i Robotyki, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska

Stanowisko: Przewodniczący, Komitet Sterujący Programu STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ndiaye Mankeur

Ndiaye Mankeur

Stanowisko: Minister Spraw Zagranicznych, Senegal

Neneman Jarosław

Neneman Jarosław

Firma: Ministerstwo Finansów RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Dr Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za legislację podatkową (pełnił tę funkcję także w latach 2004-2005 i 2006), w latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do sprawa samorządu, wykładowca na Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Neska Jacek

Neska Jacek

Firma: PKP CARGO SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Doświadczony menadżer, specjalizujący się w zarządzaniu dużymi organizacjami. Od 20 lat pracuje w polskich i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, realizując na ich potrzeby projekty polegające, między innymi, na budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych oraz projektowaniu i wdrażaniu strategii handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menadżer międzynarodowej firmy konsultingowej Arthur Andersen, gdzie koordynował szereg projektów w segmencie transportowym, telekomunikacyjnym i energetycznym. Za jeden z najbardziej istotnych projektów realizowanych przez niego w tym okresie uważa proces przekształcenia PKP z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną oraz budowę Grupy Kapitałowej PKP. Pracował także dla funduszy typu private equity takich jak Innova Capital oraz Enterprise Investors, gdzie pełnił funkcje zarządcze w ich spółkach portfelowych.
W latach 2006-2012 był Prezesem Zarządu Spółki Lotos Oil SA, największego producenta olejów i środków smarnych w Polsce. Równolegle do tej funkcji w latach 2008-2009 pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Handlu Grupy Lotos, sprawując nadzór nad wszystkimi obszarami działalności handlowej oraz logistycznej grupy, budując efektywne struktury sprzedażowe. Od grudnia 2013 roku Jacek Neska jest związany z PKP CARGO, gdzie odpowiada za optymalizację procesu sprzedaży i poszerzanie bazy klientów. 24 kwietnia 2014 roku został wybrany w wyniku postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO.

Neska Łukasz

Neska Łukasz

Firma: eSKY.pl

Stanowisko: Marketing Director

Neverovič Jaroslav

Neverovič Jaroslav

Stanowisko: Minister Energii w latach 2012-2014, Litwa

Ngethe Njenga George

Ngethe Njenga George

Firma: Strathmore Business School, Nairobi, Kenia

Stanowisko: Dziekan

Niemiec Dariusz

Niemiec Dariusz

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Operatora Rynku i Obsługi Handlu

Niemiec Krzysztof

Niemiec Krzysztof

Firma: Track Tec SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Niemiec ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Przez ponad 20 lat pracował w PKP, przechodząc od stanowiska z-cy Naczelnika stacji Kraków Nowa Huta do członka Zarządu PKP S.A. Kolejny etap to praca w Zarządzie CTL Logistics, a obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Track Tec S.A. znaczącego producenta i dostawcy elementów nawierzchni kolejowej.

Niewęgłowski Jacek

Niewęgłowski Jacek

Firma: P4 Sp. z o. o.

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu

Niewiedział Tomasz

Niewiedział Tomasz

Firma: Bank Zachodni WBK SA

Stanowisko: Head of Mobile & Internet Banking Area

Dyrektor Obszaru Bankowości Mobilnej i Internetowej Banku Zachodniego WBK Tomasz Niewiedział jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalnościach Informatyka i Historia. Od 1995 roku związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Bankiem Zachodnim WBK.
W latach 2000 – 2004 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi i Eksploatacji nadzorując działalność operacyjną wszystkich krytycznych systemów informatycznych Banku. Od roku 2004 jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji a następnie jako Dyrektor Obszaru Rozwoju Systemów odpowiadał za development systemów bankowych. Od 2013 roku jest odpowiedzialny za biznes i rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji zarządzając Obszarem Bankowości Mobilnej i Internetowej.
Od 2014 roku Tomasz Niewiedział jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności wprowadzającego płatności mobilne BLIK w Polsce.

Nikel Rolf Wilhelm

Nikel Rolf Wilhelm

Stanowisko: Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

ur. 22.07.1954 roku we Frankfurcie nad Menem, żonaty, 2 dzieci

1973 r. matura
1973 – 1974 r. zasadnicza służba wojskowa
1974 - 1979 r. studia politologiczne, ekonomiczne, prawo międzynarodowe
oraz język angielski
1980 - 1982 r. przygotowanie do służby zagranicznej wyższego stopnia
1982 - 1983 r. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
1983 - 1986 r. Ambasada w Moskwie
1986 - 1989 r. Ambasada w Nairobi
1989 - 1994 r. Urząd Kanclerza Federalnego
1994 - 1998 r. Ambasada w Paryżu
1998 - 2001 r. Urząd Kanclerza Federalnego, kierownik referatu
2001 - 2002 r. Fellowship-Program Uniwersytetu Harvarda
2002 - 2005 r. Ambasada w Waszyngtonie, kierownik Wydziału Politycznego
2005 - 2011 r. Urząd Kanclerza Federalnego, dyrektor wydziału
2011 - 2014 r. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dyrektor departamentu
od kwietnia 2014 r. Ambasador Niemiec w Polsce

Nita Tomasz

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Zajmował stanowisko prezesa zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Był liderem procesu rozbudowy fabryki oraz jej ekspansji produktowej i sprzedażowej. Członek rad nadzorczych spółek przemysłu zbrojeniowego, związany z branżą od 2000 r.

Noga Krzysztof

Noga Krzysztof

Firma: Grupa Duon SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Noga jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym oraz studiów MBA – Uniwersytet Gdański / Erasmus Rotterdam. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W Grupie DUON jest odpowiedzialny za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w DUON Marketing and Trading S.A. (poprzednio KRI Marketing and Trading S.A.).

Posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie w branży energetycznej, w której sprawował funkcje zarządcze m.in. w PGNiG Energia S.A., Energa S.A., PSE Electra S.A., PGE S.A. oraz Elnord S.A. Ponadto był członkiem rad nadzorczych m.in. w takich spółkach, jak: NOM S.A. (2007), PSE Electra S.A. (2007), ENERGA Obrót S.A. (2008), Zespół Elektrowni Wodnych Straszyn Sp. z o.o. (2008).

Jest także współzałożycielem Towarzystwa Obrotu Energią.

Novak Tamas

Novak Tamas

Firma: Instytut Światowej Ekonomii, Węgierska Akademia Nauk

Stanowisko: Węgierski Ekonomista

Tamás Novák is Associate Professor at Budapest Business School and senior research fellow in the Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. He was the 2013/14 Austrian Marshall Plan Foundation Fellow in Central European Studies at the Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University.

Nowacki Tomasz

Nowacki Tomasz

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej

Nowak Marek

Nowak Marek

Firma: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu

Stanowisko: Dyrektor

Wykształcenie:
1976 - studia medyczne
1984 - chirurg dzieci
1997 - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania
Zakładem opieki zdrowotnej – Akademia Ekonomiczna Wrocław
2000 - szkolenie dla zarządzających ochroną zdrowia ze stażem
Zagranicznym w Stanach Zjednoczonych
2004 - studia podyplomowe w katedrze prawa gospodarczego – Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Doświadczenie samorządowe:
- 1990 – 1994 - Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza
- 1994 – 2000 - Radny Rady Miejskiej i członek Zarządu
Od wielu lat zarządzam Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym
im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu:
- 1995 – 2000 oraz 2003 – nadal.
Pełniłem również funkcję doradcy Ministra Zdrowia Śp. Franciszki Cegielskiej w Rządzie Jerzego Buzka.
Sprawuję spokojny i konsekwentny styl zarządzania.
Jestem dynamiczny. Potrafię podejmować decyzje.
Z natury jestem wrażliwy i optymistycznie nastawiony do ludzi i otoczenia.
Z udanego związku mam dwie córki – lekarki.
Jestem szczęśliwym dziadkiem pięciorga wnucząt

Nowak Wojciech

Nowak Wojciech

Firma: Centrum Energetyki AGH

Stanowisko: Dyrektor

Urodził się w 22 kwietnia 1954 w Częstochowie, jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej; obecnie dyrektor Centrum Energetyki. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej z Instytutu Metalurgii, Mariupol, Ukraina uzyskany w 1979 roku; tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej w roku 1983 i 1991. W 1987 roku otrzymał stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor inżynierii chemicznej w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 26 4 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilka wdrożeń przemysłowych.
Koordynator międzynarodowych programów badawczych (4 i 5. PR, 7. PR UE, Norweski Mechanizm INCO Copernicus, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ERA NET Biomodelling, NEDO Japonia), Przewodniczący Rady Naukowej projektu "Bloki nadkrytyczne" (2008-2010 ). Koordynator Krajowego programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011-2015), koordynator kilku grantów badawczych, projektów rozwojowych i prac wdrożeniowych w krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu.

Nunn Matthew

Nunn Matthew

Firma: EDF Polska SA

Stanowisko: Dyrektor SME

Matthew Nunn jest absolwentem business school na Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Na początku swojej kariery związany był z RWE Group, najpierw w brytyjskiej spółce sektora wodnego Thames Water a następnie w RWE npower z sektora energetycznego. Podczas pracy w RWE Group Matthew Nunn był odpowiedzialny za obszar strategii, fuzji oraz marketingu.
W 2006 roku dołączył do EDF, pracując początkowo w obszarze polityki, regulacji oraz strategii korporacyjnej. Przez wiele lat pełnił wiodącą rolę w tworzeniu istotnych reform na rynku energii w Wielkiej Brytanii, których celem było umożliwienie inwestycji w nowe moce wytwórcze o niskiej emisji dwutlenku węgla, takie jak projekty jądrowe i odnawialne źródła energii.
W latach 2011 i 2014 Matthew Nunn pracował w obszarze działalności detalicznej jako członek zespołu zarządzającego rynkiem B2B, gdzie był odpowiedzialny za kształtowanie cen oraz tworzenie kompleksowych ofert produktów dla dużych odbiorców przemysłowych i usługowych oraz dla instytucji sektora publicznego. Do Polski przyjechał w maju 2014 roku z misją stworzenia i uruchomienia nowej działalności biznesowej EDF na polskim rynku – sprzedaży energii elektrycznej do małych i średnich przedsiębiorstw. Sprzedaż została pomyślnie uruchomiona w lutym b.r.

O

Olbrycht Jan

Olbrycht Jan

Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku. Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W latach 2004-2009 wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W kadencji 2009-2014 członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Kontroli Budżetowej, oraz wiceprzewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych. Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem oraz członek Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra. Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie oraz Przewodniczący grupy roboczej „Wartości i wolności” Sieci Idei Europejskich, która jest think tankiem Europejskiej Partii Ludowej. Współzałożyciel i przewodniczący intergrupy parlamentarnej URBAN zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską. Obecnie jedna z 28 intergrup działających w Parlamencie Europejskim, skupia ponad 100 partnerów i 86 europosłów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem National du Mérite Francji w 2002. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie w 2005. Ponadto uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna oraz „Europoseł Roku 2013″ w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowane, a także nagrodą rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej.

Olechnowicz Paweł

Olechnowicz Paweł

Firma: Grupa Lotos SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Olender Marcin

Olender Marcin

Firma: Google Polska

Stanowisko: Public Policy and Government Relations Manager, Central and Eastern Europe

Olszewski Marcin

Olszewski Marcin

Firma: Dyrektor Zarządzający regionu Europy Wschodniej w Fujitsu

Stanowisko: Prezes Zarządu, Fujitsu w Polsce

Wiceprezes Fujitsu, Dyrektor Zarządzający Fujitsu w regionie Europy Wschodniej oraz Prezes Zarządu firmy w Polsce.
Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął w 1994 roku, jako kierownik działu finansowego Tech Data Polska, po czym kolejno zajmował kierownicze stanowiska w firmach IT w Polsce, takich jak Datrontech, czy Ingram Micro. Dołączył do Fujitsu jako dyrektor finansowy w Polsce w roku 2003. Później został awansowany kolejno na stanowiska Dyrektora Finansowego na Europę Wschodnią, Dyrektora Finansowego Europy Północno-Wschodniej, Regionalnego Dyrektora Finansowego Emerging Markets. Przed objęciem obecnego stanowiska był również szefem działu Business Operations w regionie WEMEIA.

Olszewski Tomasz

Olszewski Tomasz

Firma: JLL

Stanowisko: Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Olszowski Janusz

Olszowski Janusz

Firma: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Stanowisko: Prezes

Janusz Olszowski jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończył  dodatkowo Podyplomowe Studium Aerologii oraz Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ustawicznie podnosił swoje kwalifikacje na licznych specjalistycznych  szkoleniach z zakresu ekonomii, prawa i górnictwa.


W latach 1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią w kopalniach węgla „Janina”, „Halemba”, a także Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Pełnił tam funkcję głównego inżyniera i uczestniczył w akcjach ratowniczych oraz przeprowadzał kontrole kopalni podziemnych, odkrywkowych i otworowych. W roku 1996 został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od roku 1998 jest prezesem Izby.


Kieruje pracą Zarządu Izby, a ponadto osobiście zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac komisji rządowych i parlamentarnych. Zakres jego obowiązków obejmuje ponadto kwestie związane z ekonomiczno-finansowymi aspektami funkcjonowania i restrukturyzowania sektora paliwowo – energetycznego oraz sprawy dotyczące czystych technologii węglowych.


Dodatkowo od stycznia 2016 r. Janusz Olszowski pełni funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL.


Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach i innych gremiach takich jak np.: Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EUROCOAL, Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Rada Społeczna Akademii Górniczo-Hutniczej, Rady Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.


Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

Ołowski Piotr

Ołowski Piotr

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowisko: Prezes

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Ur. 25 stycznia 1963 roku w Gdańsku.
Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1988 r. obronił dyplom magisterski z prawa lotniczego.
Z lotnictwem związany jest od 1979 r. Wówczas zaczął latać jako pilot szybowcowy i samolotowy w Aeroklubie Gdańskim. Od 1989 roku pilot Polskich Linii Lotniczych LOT. Posiada licencję pilota samolotowego liniowego; nalot ogólny 10 000 godzin na samolotach typu AN-24, ATR-72, B-737, B-767. Na samolotach typu B-737 oraz ATR-72 pełnił funkcję kapitana.
Odbył szkolenia specjalistyczne m.in. w Tuluzie we Francji - ATR Training Center oraz w Seattle w USA - Boeing Commercial Airplane Group. Ukończył Program dla szczebla kierowniczego z zakresu lotnictwa organizowany przez Akademię Lotniczą w Singapurze.
Od 2012 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest członkiem Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA MB), a w 2014 roku został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu. Od 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (CERG) oraz zastępcy Stałego Przedstawiciela Polski w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Posiada doświadczenie samorządowe jako Radny Rady Miasta Pruszcz Gdański (2002-2006), Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego (od 2014), oraz w administracji rządowej jako Wojewoda Pomorski (2006-2007). Poseł na Sejm RP w latach 2010-2011. Zasiadał w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu ds. Lotnictwa oraz aktywnie uczestniczył w pracach podkomisji ds. nowelizacji prawa lotniczego.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Orlof Paweł

Orlof Paweł

Firma: ENEA SA

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Od 2013 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych ENEA SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Przez wiele lat pełnił funkcje m.in. Prezesa oraz Dyrektora Naczelnego Elektrociepłowni Będzin (do 2014 r. Grupa RWE AG). W tym okresie (2004-2013) przygotował i przeprowadził głęboki program restrukturyzacyjny. Odpowiadał też za wdrożenie nowych struktur organizacyjnych oraz regulacji wewnętrznych funkcjonowania spółki. Wcześniej był Prezesem spółki enviaM Polska należącej do Grupy RWE. Pracował też m.in. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu RP oraz Ministerstwie Gospodarki RP.
Paweł Orlof ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Orłowski Witold

Orłowski Witold

Firma: PwC

Stanowisko: Główny Doradca Ekonomiczny

Ou Owen

Ou Owen

Firma: Huawei Poland Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Generalny

P

Pachciarz Agnieszka

Pachciarz Agnieszka

Stanowisko: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2012-2013

Palenica Zbigniew

Palenica Zbigniew

Firma: Solaris Bus & Coach SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Mgr Zbigniew Palenica jest członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Finanse, Zakupy, Inwestycje oraz Utrzymanie Ruchu. Wspiera również Zarząd w działaniach związanych z Pojazdami Szynowymi.Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjął pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej w Niemczech. Tam też skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zatrudniony był w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W 2003 roku zostaje członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse i projekty inwestycyjne spółki, a od 2006 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie odpowiada za stronę finansową największych projektów firmy: pozyskiwanie środków z funduszy europejskich czy montaż finansowy przy udziale EBOiR oraz EBI.
Aktywnie działa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGMK) oraz międzynarodowych strukturach UITP. W styczniu 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Komisji Lekkich Pojazdów Szynowych, jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. Jest pierwszym, w historii UITP, Polakiem piastującym w organizacji tak wysokie stanowisko.Z dniem 01.06.2012 Zbigniew Palenica został członkiem Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A., przejmując zagadnienia związane z Finansami, Zakupami, Inwestycjami, jak również wspiera firmę w jej działalności w obszarze Pojazdów Szynowych.
Zbigniew Palenica jest żonaty, ma trzech synów. Pasjonują go szachy, dobra książka (najlepiej historyczna) oraz górskie wycieczki, najchętniej po rodzinnych Tatrach.

Palmen Luk

Palmen Luk

Firma: Menedżer, Silesia Automotive

Stanowisko: Prezes Zarządu, InnoCo Sp. z o.o.

Luk Palmen jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów. Od 2011 roku jest menedżerem Klastra Silesia Automotive.

Panczyj Paweł

Panczyj Paweł

Firma: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL Polska)

Stanowisko: dyrektor zarządzający

Ekspert w zakresie wyboru lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Reprezentował zarówno sektor publiczny (Miasto Wrocław), jak również inwestorów biznesowych w procesie negocjacji dotyczących wyboru lokalizacji projektów. Pełnił funkcję Eksperta Ernst & Young. Przez wiele lat był odpowiedzialny za wsparcie inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych po podjęciu decyzji lokalizacyjnej, nadzór nad procesem legislacyjnym w zakresie rejestracji firm i udzielania wsparcia na poziomie krajowym i lokalnym, doradztwo w procesie inwestycyjnym w zakresie udzielania lokalnych pozwoleń związanych z inwestycją, wsparcie w procesie ubiegania się o przywileje specjalnej strefy ekonomicznej.

Paprocki Wojciech

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: Kierownik, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Katedra Transportu

Parker Ed

Parker Ed

Firma: Fitch Ratings

Stanowisko: Managing Director, Head of Europe, Middle East & Africa Sovereign Group

Ed Parker jest w Fitch Ratings szefem zespołu zajmującego się ratingami państw, odpowiedzialnym za obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Jest odpowiedzialny za nadzór nad ratingami oraz raportami przygotowywanymi dla podmiotów z ww. regionów. Przed 2011 rokiem Ed był szefem zespołu Rynków Wschodzących w Fitch oraz analitykiem wiodącym dla wielu krajów wschodzących m.in. Węgry, Polska, Rosja, Turcja, Ukraina.
Ed rozpoczął pracę w Fitch w 2000 roku, przechodząc z Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii, w którym pracował przez 9 lat zajmując się wieloma aspektami polityki ekonomicznej dotyczącymi Wielkiej Brytanii oraz sfery międzynarodowej. Przez wiele lat był doradcą ekonomicznym w sprawach Rosji i krajów CIS. Był bezpośrednio zaangażowany w odpowiedź Wielkiej Brytanii na kryzys w Rosji w 1998 roku, uczestnicząc w negocjacjach z MFW, Klubem Paryskim i grupą G8. Jeszcze wcześniej zajmował się prognozowaniem bilansu płatniczego Wielkiej Brytanii oraz inflacji jak również doradztwem w zakresie stóp procentowych.
Edward ukończył Uniwersytet Southampton w Wielkiej Brytanii i uzyskał tytuły bachelor oraz magister ekonomii.

Parys Jacek

Firma: Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Pion Budynków i Ekobiznesu

Paskali Brunilda

Paskali Brunilda

Firma: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Przedsiębiorczości, Albania

Stanowisko: Wiceminister

Pastwa Jan

Firma: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Stanowisko: Dyrektor

Powołany przez Premiera na stanowisko Dyrektora KSAP 26 listopada 2012 r.
Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego (magisterium w 1990 r.).
W 1994 r. ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej (II promocja „Pro publico bono”). Członek-założyciel Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Związany z harcerstwem, wychowanek i drużynowy (w latach 1980–1986) Gdyńskiej „Czarnej Czwórki” im. Bolesława Chrobrego, w latach 1980-82 członek trójmiejskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W 1981 r. brał udział w harcerskiej obsłudze I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W latach 1982–1989 działał w niejawnym Ruchu Harcerskim, współtwórca jego Szkoły Instruktorskiej „Matecznik”.
Należy do współzałożycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jest harcmistrzem ZHR, w latach 1990–1995 był jego wiceprzewodniczącym.
Jako student Uniwersytetu Gdańskiego uczestnik podziemnego kolportażu i strajku w Gdańsku w maju 1988 roku.
Od 1989 r. pracownik, następnie kierownik działu informacji Biura Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Od 1990 r. zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w latach 1990–1992 rzecznik prasowy ówczesnego Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Od 1994 do 1996 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a w 1997 r. kierownik Urzędu Rejonowego w Gdyni.
7 listopada 1997 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Funkcję tę sprawował do dnia 26 października 2006 r.
Mianowany ambasadorem RP w Pradze przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 26 marca 2007 r. złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi Republiki Czeskiej. Misję dyplomatyczną w Czechach zakończył 30 czerwca 2012 r.
16 listopada 2012 r. „za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej” został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Żonaty, dwóch dorosłych synów.

Paszkowicz Zbigniew

Paszkowicz Zbigniew

Firma: Grupa Lotos SA

Stanowisko: Wiceprezes ds. Poszukiwań i Wydobycia

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 28 czerwca 2012 roku; powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji.
Od października 2012 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz od stycznia 2013 roku zasiada w Radzie Dyrektorów LOTOS E&P Norge AS – pełniąc w niej funkcję Członka Rady.
Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo - wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym nadzoruje działalność spółek ww. segmentu, oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.
W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiego Instytutu Ropy Naftowej w Paryżu , gdzie uzyskał w 1991 roku dyplom inżyniera Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych (Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs).
Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany jest zawodowo od 1992 roku - początkowo zatrudniony jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu odpowiadając za reorganizację służb remontowych i utrzymanie ruchu rafinerii w oparciu o nowoczesne metody profilaktyczne.
W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A. i odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie i realizację remontu postojowego „Wiosna 2005” podczas którego podniesione zostały moce przerobowe zakładu z poziomu 4,5 do 6 mln ton ropy naftowej rocznie. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Rozbudowy Rafinerii i został osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Po zakończeniu ww. Programu od kwietnia 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A., a w jego zakresie kompetencji znalazło się m.in. monitorowanie realizacji Strategii Spółki, nadzór nad całokształtem spraw związanych z obsługa organów Spółki oraz nad opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją zawieranych umów, oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa i ochrony fizycznej.
Stanowił również wsparcie Dyrektora Generalnego w zakresie udzielonych uprawnień. Tu od stycznia 2012 – Przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic. W czerwcu 2012 roku został powołany na funkcję Wiceprezesa Grupy LOTOS S.A., a od października 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. Główny kierunek Jego działań skoncentrowany jest na rozwoju obszaru poszukiwań i wydobycia. Od czerwca 2012 roku był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie strategii i pomyślnie zakończenie negocjacji (z operatorem koncesji – kanadyjską firmą Talisman) związanych z usunięciem wadliwej platformy ze złoża Yme oraz odzyskanie zainwestowanych środków finansowych (marzec 2013). Ponadto monitorował zawarcie transakcji dotyczącej nabycia udziału w złożu Heimdal, stanowiącego centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (listopad 2013). Ponadto nadzoruje prowadzenie intensywnych prac rozpoznawczych mających na celu zdobycie pełnej wiedzy na temat złóż węglowodorów na obszarze Morza Bałtyckiego, aby w pełni wykorzystać potencjał i zasoby, które znajdują się w polskiej strefie ekonomicznej. Nadzorował finalną fazę programu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża B8 obejmującego przede wszystkim przebudowę platformy „Petrobaltic”– z wiertniczej na eksploatacyjną, budowę podwodnej infrastruktury produkcyjnej. W ramach realizowanych zadań strategicznych w marcu 2014 roku, ówcześnie nowo nabyta platforma „LOTOS Petrobaltic”, została przetransportowana na Morze Bałtyckie.

Pawiński Krzysztof

Pawiński Krzysztof

Firma: Grupa Maspex Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes

Krzysztof Pawiński jest współzałożycielem i współwłaścicielem Grupy Maspex Wadowice. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzupełniał edukację w Technische Uniwersitaet w Clausthal-Zellefeld w Niemczech. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1990 prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie Prezes Zarzadu Grupy Maspex Wadowice.
Grupa Maspex Wadowice to jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Firma jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie. Jest również wiodącym producentem produktów instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne). Maspex to także lider na rynku makaronów w Polsce oraz ich wiodący producent w Rumunii. Firma zajmuje również liderską pozycję na rynku dżemów, keczupów i sosów oraz jest czołowym producentem w segmencie dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce.
Firma stawia na niezmienną od lat strategię, czyli na budowę marek, które są silnie zakorzenione w świadomości konsumentów i realizację projektów - akwizycji, które mogą ją powiększyć i rozbudować jej ofertę produktów markowych. Marki takie jak: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Kotlin, Krakus, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa to zdecydowani liderzy w swoich kategoriach. W 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Maspex Wadowice osiągnęły poziom 3,7 miliarda zł. Sprzedaż zagraniczna stanowi obecnie 33% obrotów firmy. Produkty Grupy Maspex Wadowice trafiają do prawie 50 krajów na całym świecie.Pečonka Jaromir

Pečonka Jaromir

Firma: Eco-Wind Construction SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ECO-Wind Construction


 
Jaromír Pečonka ukończył kierunek Finanse na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Jest również absolwentem Executive MBA, Thunderbird, The Garvin School of International Management, CMC, gdzie specjalizował się w międzynarodowym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


W Grupie CEZ od 2005 roku. Początkowo pełnił funkcje Dyrektora Finansowego w spółce Elektrorazpredelenie Sofia Oblast i Dyrektora Finansowego spółki Distribuce Bulharsko. Jako członek zespołu CEZ Bulgaria brał udział w projektach unbundligu i fuzji 3 bułgarskich spółek dystrybucyjnych.


Przed rozpoczęciem pracy w Grupie CEZ jako kierownik działu finansowego Vítkovice Steel, a.s. i Vítkovice, a.s. brał udział w restrukturyzacji tych spółek.

Piasecki Marcin

Piasecki Marcin

Firma: dziennik Rzeczpospolita

Stanowisko: redaktor

Piątkowska Monika

Piątkowska Monika

Firma: Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w latach 2013-2015

Stanowisko: Członek Zarządu, PMPG Polskie Media SA

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu; była też stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA (2007).
W latach 2003-2012 pełniła funkcję szefa Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa gdzie współtworzyła Strategię Rozwoju Krakowa oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Od listopada 2009 r pełniła równocześnie obowiązki pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków. Jest pomysłodawcą projektu KRK2B (Krakow to business), utworzyła też Centrum Obsługi Inwestorów w krakowskim magistracie.
Członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Radia Kraków. Przez wiele lat pracowała również w międzynarodowych instytucjach finansowych.
Ostatnio pełniła funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki i rzecznika Ministra Gospodarki.

Piątkowski Marcin

Piątkowski Marcin

Firma: Bank Światowy

Stanowisko: Starszy Ekonomista

Piechociński Janusz

Piechociński Janusz

Stanowisko: Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012-2015

Piechota Jacek

Piechota Jacek

Firma: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Stanowisko: prezes

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz współpracy ekonomicznej między Polską i Ukrainą. Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „Europa – Północ – Wschód”, organizującego corocznie Baltic Business Forum. Wcześniej - Minister Gospodarki i Minister Gospodarki i Pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Pieczonka Andrzej

Pieczonka Andrzej

Firma: Konsulat Generalny RP w Szanghaju

Stanowisko: były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju

Dyplomata - I Radca. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu (WPHI) Generalnego RP w Szanghaju, Od szeregu lat zaangażowany w rozwój współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Ur. w Katowicach w 1959 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Handlu Zagranicznego, Przez szereg lat pracował w firmie Kopex – Katowice, zajmując się m.in. realizacją dostaw sprzętu górniczego na rynki pozaeuropejskie, w tym do Chin, W latach 1991 – 1996 pracował jako attache handlowy w Ambasadzie RP w Kuwejcie, Od 2003 roku ponownie w dyplomacji gospodarczej, najpierw jako szef Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu, a następnie od 2008 roku do chwili obecnej kieruje działalnością WPHI Szanghaj. Uczestniczył m.in. we współorganizacji programu promocji polskiej gospodarki w czasie Wystawy Światowej Shanghai Expo 2010.

Piekacz Jacek

Piekacz Jacek

Firma: EDF Polska SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych

Jacek Piekacz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Przez większość swej kariery zawodowej związany był z Elektrociepłowniami Warszawskimi, gdzie pełnił wysokie funkcje menedżerskie. Miedzy innymi przez ponad 10 lat był Członkiem Zarządu Spółki Elektrociepłownie Warszawskie S.A., a następnie Vattenfall Heat Poland S.A. odpowiedzialnym za inwestycje i rozwój oraz za sprzedaż i marketing.
W latach 2010-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Krajowego Vattenfall Poland Sp. z o.o. Wcześniej był Dyrektorem ds. Współpracy z Unią Europejską w Vattenfall Heat Poland S.A. i jednocześnie Doradcą w Vattenfall European Affairs Office w Brukseli.
Obecnie zajmuje się kwestiami legislacji krajowej i wspólnotowej w zakresie energetyki i ochrony środowiska. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych a także Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych w EDF Polska S.A.

Piela Piotr

Piela Piotr

Firma: EY

Stanowisko: Partner, Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego

Karierę rozpoczął w 1995 roku w firmie Arthur Andersen. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorstwom sektora energetycznego. Prowadził szereg projektów dla kluczowych polskich oraz zagranicznych podmiotów tego sektora. Projekty te obejmowały: program elektroenergetyki dla Polski, rozwiązanie kontraktów długoterminowych, wydzielenie operatorów systemów przesyłowych oraz dystrybucyjnych, proces konsolidacji sektora energii elektrycznej, procesy restrukturyzacyjne, doradztwo strategiczne, inwestycyjne i prywatyzacyjne.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z wyróżnieniem. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania w Harvard Business School. Uczestniczył w licznych szkoleniach organizowanych przez IMD, Oxford czy Princeton. Prowadził szkolenia i przemawiał na konferencjach dotyczących zagadnień finansowych w sektorze energetycznym. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Pielech Artur

Pielech Artur

Firma: FBSerwis SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Od listopada 2012 r. wiceprezes zarządu, od lipca 2014 r. prezes zarządu i dyrektor generalny FBSerwis SA, polskiej firmy założonej przez Ferrovial Services S.A. i Budimex S.A. Firma działa w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.
Zawodową karierę rozpoczął w 1996 r. w konsultingu, od r. 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants. Był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie CEE. W tym czasie, polska filia powiększyła się pięciokrotnie. Podczas jego pracy w CTL Logistics, gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju, firma – jako jedna z nielicznych – wyszła zwycięsko z kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Następnie, Artur Pielech przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH SA. Nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrożył strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy.
Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi.

Pieriegud Jana

Pieriegud Jana

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: Profesor Nadzwyczajny, Katedra Transportu

Jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Transportu SGH od 2001 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół interdyscyplinarnych obszarów takich jak megatrendy, cyfryzacja, rozwój sektorów sieciowych (kolej, elektroenergetyka, telekomunikacja), planowanie rozwoju i finansowanie infrastruktury technicznej, polityka rozwoju korytarzy transportowych i sieci TEN-T, restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych, konkurencja na rynku usług kolejowych, transport intermodalny, ICT w transporcie i logistyce, smart cities, współpraca transgraniczna, rynki wschodnie.

Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji, współredaktorem naukowym monografii pt. „System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej” (2015), “Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (2015), „Cross-border Cooperation in the Framework of the European Neighbourhood Policy: The Eastern Partnership and Russia” (2014), „Benchmarking and best practices in transport sector” (2009), współautorką raportu badawczego „Effectiveness of National Roads Maintenance Management in Poland”, przygotowanego w ramach Programu Ernst & Young „Sprawne Państwo” (2012).

Ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Jest niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej (DG RTD, DG MOVE, INEA). W latach 2013-2015 była członkiem Grupy Doradczej Transport (TAG) Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Od marca 2015 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Jest członkiem Transport Economists' Group (UK) oraz Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP, USA).

Pietkiewicz Krzysztof

Pietkiewicz Krzysztof

Firma: NITROERG SA, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA

Stanowisko: Doradca Zarządu

Pietraszkiewicz Krzysztof

Pietraszkiewicz Krzysztof

Firma: Związek Banków Polskich

Stanowisko: Prezes

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.


 

Pietrewicz Jerzy

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Od lutego 2013 roku jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pełnomocnikiem Rządu ds. Deregulacji. Odpowiada za inicjatywy deregulacyjne rządu związane gospodarką, obszar energetyki odnawialnej w połączeniu z polityką klimatyczną państwa, nadzór nad instytutami naukowo – badawczymi powiązanymi z gospodarką oraz działającymi poza granicami kraju Wydziałami Handlu Promocji i Inwestycji. Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W okresie maj – listopad 2014 roku był Przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Od listopada 2014 roku jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W okresie wcześniejszym, był przez 8 lat Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, a także Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pracował w strukturach Narodowego Banku Polskiego oraz jako Doradca Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA. J.W. Pietrewicz jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i nadal czynnym pracownikiem naukowym i dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Rynków i Konkurencji. Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki ekonomii, ochrony środowiska, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości. W latach 2007-2011 - członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
J.W. Pietrewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej Warszawie (1980) oraz II Letniej Szkoły Banku Światowego (EDI) „The Economics of the Market” (1992).
Jest żonaty, ma 4 dzieci, interesuje się przyrodą, sportem – gra w siatkówkę i w tenisa.

Pietruszko Stanisław

Pietruszko Stanisław

Firma: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Stanowisko: Prezes

Pilitowski Janusz

Pilitowski Janusz

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej

Janusz Pilitowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) - magistrem ekonomii o specjalności finanse przedsiębiorstw. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 1985-2003 zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. (d. Mennica Państwowa), gdzie pełnił funkcję m.in. głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu i prezesa zarządu spółki. W 2004 roku przeszedł do pracy w Grupie Brasco S.A., zajmując się rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych. Od 2007 roku pracuje w administracji rządowej, początkowo w Urzędzie Regulacji Energetyki, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. Od stycznia 2011 roku Pan Janusz Pilitowski był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w kwietniu 2012 roku został Dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej.

Pilot Andrzej

Pilot Andrzej

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stanowisko: Prezes Zarządu

Andrzej Pilot urodził się 16.10.1960 w Tarnowskich Górach. Ukończył studia na kierunku polityka społeczna w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008 - 2010 był zastępcą Prezesa Zarządu WFOSiGW w Katowicach, gdzie odpowiadał za ochronę atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami, ochronę ziemi, gospodarkę wodną i ochronę wód. W 2010r. był koordynatorem likwidacji szkód w środowisku, wyrządzonych przez powódź w województwie śląskim.
W latach 2007 - 2008 członek rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 2008 - 2010 członek rady nadzorczej Beskid Ekosystem oraz PEC Ciepłogaz, a od grudnia 2010 do lutego 2013 wicestarosta powiatu tarnogórskiego, odpowiedzialny między innymi za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, rolnictwo i ochronę środowiska. Od marca 2013 do listopada 2014 pełnił funkcję I wicewojewody śląskiego, gdzie odpowiadał za pracę Wydziałów: Finansów i Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Polityki Społecznej oraz Certyfikacji i Rozwoju. Sprawował również nadzór nad Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Od grudnia 2014 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Andrzej wraz z żoną i synem mieszka w Tarnowskich Górach. Interesuje się etnografią, myślistwem oraz sportem. W wolnych chwilach jeździ na nartach, gra w tenisa i podróżuje.

Piłat Ewa

Piłat Ewa

Firma: T-Mobile Polska SA

Stanowisko: CSO

Obecnie:
Chief Security Officer w T-Mobile Polska S.A. / Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Odpowiada za szerokorozumiane bezpieczeństwo wspierające działalność biznesową; włączając: bezpieczeństwo informacji, fizyczne, osobowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie incydentami jak również zapobieganie i zwalczanie nadużyć.
Wcześniejsze doświadczenia:
Regionalny (Europe, Middle East, South Africa) Dyrektor Bezpieczeństwa Korporacyjnego (Bezpieczeństwo Informacji, Transakcji Płatniczych i Ochrony Danych) w The Royal Bank of Scotland.
Historia kariery:
Z wykształcenia matematyk i informatyk. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 W 2002r. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Swoje wcześniejsze 17letnie doświadczenie zdobywała w sektorze telekomunikacyjnym, mediach oraz instytucjach finansowych w obszarach Bezpieczeństwa i Technologii. Specjalizuje się w IS Risk Management.
Zdobyte certyfikaty : Certified Information Systems Security Professional (CISSP) oraz Information Security Manager (CISM).

Piotrowski Adam

Piotrowski Adam

Firma: VIGO System SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A. Od stycznia 2015 Prezes VIGO System S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli PPTF. Był autorem wielu publikacji naukowych dotyczących metod wytwarzania i zastosowań detektorów podczerwieni.

Pobóg-Pągowski Wojciech

Pobóg-Pągowski Wojciech

Firma: Ministerstwo Gosporarki RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej

Podgórski Jacek

Podgórski Jacek

Firma: Anwil SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym (Petrobank; obecnie Nordea Bank Polska). W latach 1997-2004 związany z Grupą Pekao SA. m.in. jako Wiceprezes do spraw finansowych (Pekao Development oraz Pekao Leasing). Odpowiedzialny za wprowadzenie zmian systemowych zwiększających efektywność prowadzonej działalności. Pracę dla Grupy ORLEN rozpoczął w styczniu 2006 roku obejmując stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego w spółce ORLEN Asfalt. W latach 2007 - 2014, Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins, odpowiedzialny za prace departamentów finansów, księgowości oraz IT. Od listopada 2014 roku Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Podraza Zbigniew

Podraza Zbigniew

Stanowisko: Prezydent Dąbrowy Górniczej

Po ukończeniu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach związał swoją drogę zawodową
z dąbrowskim szpitalem specjalizując się w chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także w dziedzinie zdrowia publicznego. W latach 1995-2001 pełnił funkcję dyrektora szpitala. Równocześnie rozwijał swoją działalność społeczną i samorządową, między innymi w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej, Sejmiku Województwa Śląskiego, Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2006 mieszkańcy Dąbrowy Górniczej wybrali go na urząd Prezydenta Miasta. Dwie kadencje sprawowania tej funkcji przez Zbigniewa Podrazę owocuje wszechstronnym rozwojem miasta, który wsparty jest partycypacją mieszkańców, również w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i poprzemysłowych. Mając na uwadze potrzeby miasta i całego regionu powstał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej - jeden z najnowocześniejszych kompleksów
w Polsce. Takie projekty jak „Miejski System Informacji Przestrzennej”, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza”, czy „Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa Górnicza” upowszechniają otwarty dostęp do nowoczesnych technologii oraz zwiększają atrakcyjność inwestycyjną miasta. Od 2007 roku w Dąbrowie Górniczej zostało zrealizowanych, bądź są w trakcie realizacji inwestycje o łącznej wartości niemal 1 miliarda złotych. Warto zaznaczyć, że na ich wykonanie miasto pozyskało ponad 500 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Od 2013 roku mieszkańcy mają jeszcze większy wpływ na kolejne inwestycje dzięki wdrożeniu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Podsiadło Jerzy

Podsiadło Jerzy

Firma: Węglokoks SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent byłego Wydziału Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 1978 r obronił dysertację doktorską pt. „Międzynarodowy podział pracy w polityce i w praktyce gospodarczej Polski.” W 1986 r. podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Od 1988 r. pracował w spółce Stalexport S.A., jako główny specjalista, a następnie jako dyrektor finansowy.Wiceprezes Zarządu. Od listopada 2001 roku do maja 2002 roku kierował równocześnie Hutą Katowice S.A. i Hutą im. T. Sendzimira S.A., będąc prezesem ich zarządów. Po połączeniu hut został Prezesem Zarządu holdingu Polskie Huty Stali /przekształconego od 1.01. 2003 r. w jednolite przedsiębiorstwo Polskie Huty Stali S.A./. Od momentu prywatyzacji firmy w marcu 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ArcelorMittal Poland S.A./ a wcześniej Ispat Polska Stal S.A. i Mittal Steel Poland S.A./ W grudniu 2008 roku złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Przewodniczący i członek wielu rad nadzorczych, między innymi obecnie kieruje pracami Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Członek wielu towarzystw i organizacji biznesowych między innymi Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Katowice. W latach 2005- 2010 doradca Komisji Europejskiej w Steel Advisory Group w Komitecie Węgla i Stali. Od sierpnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Węglokoks S.A.

Pokojski Zenon

Pokojski Zenon

Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od 1 lipca 2009r. Odpowiedzialny za obszary: Pionu Handlowego, Pionu Technologii i Rozwoju, Pionu Wsparcia, Pionu Korporacyjnego oraz Działu Komunikacji Korporacyjnej.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Blisko 30 lat rozwija swoje umiejętności zarządzania na stanowiskach kierowniczych.
Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Członek Kapituły Responsible Care. Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
Współautor programów dotyczących m.in. strategii wzrostu firmy, restrukturyzacji, współpracy nauki i biznesu a także strategii rozwoju regionu w oparciu o partnerskie projekty biznesu, samorządu i NGO. Autor i współautor publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości oraz public relations. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.
Jest jednym z inicjatorów powstania Centrum Kompetencji Puławy, które łączy przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych oraz instytucje naukowe i przedstawicieli biznesu.

Pokropski Arkadiusz

Pokropski Arkadiusz

Firma: PKP CARGO SA

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży

Polaczek Jerzy

Polaczek Jerzy

Stanowisko: poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007

Polus Andrzej

Firma: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Doktor habilitowany nauk politycznych o specjalności stosunki międzynarodowe, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Pracę doktorską pt. „Commonwealth na arenie międzynarodowej” obronił w marcu 2008 roku. Autor ponad 50 publikacji i artykułów naukowych (w tym 4 monografie, 3 prace pod redakcją naukową). Kierownik lub wykonawca 14 projektów badawczych, w ramach których prowadził badania terenowe m.in. w: RPA, Ghanie, Namibii, Zambii, Botswanie, Ugandzie, Tanzanii. Ekspert Narodowego Centrum Nauki. Obszary badawcze: teoria stosunków międzynarodowych, współczesny multilateralizm, sytuacja społeczno – polityczna w Afryce Subsaharyjskiej.

Poncyljusz Paweł

Poncyljusz Paweł

Firma: Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Polonia Aero Sp. z o.o.

Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poniewierski Aleksander

Poniewierski Aleksander

Firma: EY

Stanowisko: Partner, Dział Doradztwa Informatycznego, Lider Grupy Doradztwa Informatycznego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnik wielu prestiżowych programów organizowanych przez Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania IT, podnoszeniem efektywności systemów informatycznych stosowanych w biznesie oraz ryzykach związanych z ich użytkowaniem, jak również w zagadnieniach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i infrastruktury krytycznej. Doradzał czołowym spółkom w zakresie bezpieczeństwa IT, zarządzania IT, strategii IT oraz transformacji IT. Szczególnym obszarem zainteresowania Aleksandra jest tematyka cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury krytycznej.

Popa Maricel

Popa Maricel

Firma: Ministerstwo Gospodarki, Rumunia

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Popek Mariusz

Popek Mariusz

Firma: ZPC Otmuchów SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Popko Artur

Popko Artur

Firma: Budimex SA

Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku jako kierownik budowy realizował jeden z największych projektów infrastrukturalnych – budowę autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA.

Pospisil Josef

Pospisil Josef

Firma: Fitch Ratings

Stanowisko: Head, EMEA Utilities & Transport

Josef Pospisil jest szefem grupy Energetyka i Transport na region Europa, Bliski Wschód, Afryka. Jego zespół nadaje ratingi korporacjom oraz emisjom papierów dłużnych, a także transakcjom zabezpieczonym kowenantami (z branż: wytwarzanie prądu, przesył, dostarczanie energii, gazu, wody). W ramach sektora transportowego, grupa ocenia państwowe linie kolejowe, linie lotnicze, firmy zajmujące się transportem morskim oraz logistyką.
Jozef powrócił do Fitch Ratings w styczniu 2009r. Do tego czasu w Baring Asset Management Ltd w Londynie był szefem sekcji zajmującej się analizami dotyczącymi emitentów globalnych z ratingami na poziomie inwestycyjnym oraz emitentami papierów high yield. W latach 2000-2005 pracował w Fitch w Londynie i zajmował się ratingami spółek energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku związany był z czeską filią Duff & Phelps Credit Rating Co.
Josef jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, uzyskał tytuł magistra na wydziale handlu zagranicznego oraz integracji Europejskiej. Josef Pospisil ma tytuł CFA, zna czeski, słowacki, angielski oraz na poziomie komunikacyjnym rosyjski i polski.

Posytek Robert

Posytek Robert

Firma: zastępca redaktora naczelnego, Propertydesign.pl

Stanowisko: redaktor naczelny, Propertynews.pl

Pośniak Andrzej

Pośniak Andrzej

Firma: CMS

Stanowisko: Partner, Doradca Podatkowy

Andrzej Pośniak jest doradcą podatkowym i partnerem w Departamencie Transakcji i Prawa Spółek w CMS.
Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego i prawa spółek handlowych. W szczególności, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi, podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Doradza również w zakresie aspektów podatkowych struktur joint venture/konsorcjum, planowania podatkowego i korporacyjnego na potrzeby transakcji międzynarodowych, restrukturyzacji firm międzynarodowych, jak również transakcji połączeń i przejęć.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS, Andrzej Pośniak pracował w kilku znanych firmach międzynarodowych, m.in. w jednej z największych firm leasingowych w Europie oraz w firmie doradczej należącej do „wielkiej czwórki”.
Zgodnie z oceną klientów wyrażoną w ramach rankingu Legal 500, Andrzej jest uznawany za „doświadczonego” i „wiarygodnego” eksperta, który jest „zaangażowany” i „preferuje praktyczne podejście”.
Wśród klientów Andrzeja można wyróżnić: Saipem SpA (Grupa ENI), Techint Spa, Philip Morris, Pramerica, British Vita, UniCredit Bank Austria, mBank S.A. oraz Bank PKO BP S.A.
Andrzej jest autorem licznych publikacji dotyczących kwestii prawno-podatkowych oraz regularnie występuje, w charakterze eksperta z zakresu tej tematyki, w programach telewizyjnych nadawanych przez stacje ogólnokrajowe.

Prażyński Michał

Prażyński Michał

Firma: Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Energetyki Odnawialnej

Prigan Anna

Prigan Anna

Firma: Wardynski & Partners

Stanowisko: Legal Adviser

Radca prawny w praktyce infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP. Odpowiada również za obszar projektów partnerstwa publiczno-prawnego w praktyce prawa nowych technologii i jest zaangażowana w działalność Korean Desk.
Świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu projektów infrastrukturalnych, w tym w kontraktach FIDIC oraz EPC. Doradza podmiotom po stronie publicznej i prywatnej projektów we wszelkich aspektach prawa zamówień publicznych i reprezentuje je w postępowaniach odwoławczych. Specjalizuje się w projektach realizowanych w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w koncesji na roboty budowlane i usługi. Jej ostatnie doświadczenie obejmuje projekty z zakresu budowy dróg, autostrad oraz linii kolejowych, sieci internetu szerokopasmowego, spalarni odpadów, elektrowni, terminali przeładunkowych. Doradzała i doradza klientom koreańskim w szeregu projektów publicznych, zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie oraz przy realizacji kontraktów

Prończuk Dariusz

Prończuk Dariusz

Firma: Enterprise Investors

Stanowisko: partner zarządzający

Partner Zarządzający , członek Rady Dyrektorów Enterprise Investors Corporation i członek Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors (EI). Posiada ponad 28-letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1993r. przeprowadził w EI ponad 20 inwestycji, głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG. Kluczowe inwestycje: Lukas, Comp Rzeszów (now Asseco Poland), COMP, Magellan, Kruk, and AVG.

Pruchnik Kamil

Pruchnik Kamil

Firma: Młodzi Reformują Polskę

Stanowisko: Prezes

Ekonomista, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (promotor - prof. Balcerowicz). Prezes i założyciel stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę. Obecnie pracuje jako Specjalista od ładu korporacyjnego oraz planowania strategicznego w HSBC Bank Polska. W trakcie studiów doktoranckich odbywał staże naukowe na Georgetown University w Waszyngtonie, Tufts University w Bostonie oraz na Harvard Univerisity w Cambridge. Jesienią 2014 roku był członkiem oficjalnej delegacji polski na 69 zjeździe Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W latach 2012-2013 pracował jako konsultant Banku Światowego w zespole głównego ekonomisty, Dr Indermita Gilla - twórcy pojęcia "pułapka średniego dochodu". Zwycięzca wielu stypendiów oraz konkursów, m.in.: zwycięzca konkursu Młody Ekonomista (Towarzystwo Ekonomistów Polskich), laureat pierwszej edycji Diamentowego Grantu (MNiSW) oraz Youth Innovation Fund (Banku Światowy). Jego publikaje ukazały się w Polse oraz zagranicą m.in: w Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation; Journal of Applied Economics and Finance; Historical Review of Business and Economics; World Bank Institute, World Business Institute.

Pruszyńska-Witkowska Joanna

Pruszyńska-Witkowska Joanna

Firma: Inicjatorka, Znane Ekspertki

Stanowisko: Prezes, Headlines Porter Novelli

Prezes Headlines Porter Novelli. Od blisko 20 lat związana z branżą marketingu i komunikacji. Posiada unikalne doświadczenie w tworzeniu strategii i ich implementacji oraz kampanii, które dokonały znaczących zmiany w percepcji, poglądach i zachowaniach społecznych.
Headlines Porter Novelli zarządza od 20 lat, rozwijając i nadzorując realizacje ponad 200 projektów z obszaru komunikacji korporacyjnej, produktowej i społecznej, wielokrotnie nagradzanych przez jury międzynarodowe i krajowe. Działania prowadzone są zarówno dla podmiotów biznesowych, agend rządowych, jak i sektora NGO.
Absolwentka wydziału humanistycznego Concordia University w Montrealu, członek-założyciel Związku Firm Public Relations. Biegle włada angielskim i francuskim. Regularnie zabiera głos na kongresach branżowych oraz przy okazji wydarzeń w kraju. Wykładowca teorii i praktyki PR we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz London School of PR. Jurorka w konkursach ZFPR, SIFE oraz branżowym Złote Spinacze. Jest również współautorką książki „Sztuka Public Relations. Z doświadczenia polskich praktyków”.
Inicjatorka projektu „Znane Ekspertki”, którego celem jest zwiększenia udziału i widoczności kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. Poza pracą, aktywnie wspiera liczne organizacje charytatywne. Jest szczęśliwą mężatką, matką czwórki dzieci.

Pruszyński Krzysztof

Pruszyński Krzysztof

Firma: Pruszyński Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Przybylik Mariusz

Firma: A.T. Kearney Sp. z o.o.

Stanowisko: Partner

Przybylski Paweł

Przybylski Paweł

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Pionu Wind Power and Renewables Onshore

Dyrektor Pionu Wind Power and Renewables Onshore, Siemens Sp. z o.o.
Absolwent kierunku Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat jest związany z Siemensem. W latach 2001-2011 pracował w obszarze rynku telekomunikacji zarówno w Warszawie, jak i w Monachium dla Siemens Sp. z o.o. oraz Nokia Siemens Networks. Odpowiadał za projekty i sprzedaż w obszarze rozwiązań i systemów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Chorwacji, Słowacji, a także na Węgrzech. Od 2011 zajmuje się energetyką odnawialną, w szczególności tą wykorzystującą wiatr. Jest dyrektorem pionu Wind Power & Renewables Onshore w Siemens Sp. z o.o. gdzie koordynuje sprzedaż i wdrażanie na rynek polski rozwiązań Siemensa w zakresie technologii energetyki wiatrowej.
Jego hobby to podróże i sport. Od wielu lat uprawia narciarstwo, biegi długodystansowe i sporty motorowodne.


Purwin Adam

Purwin Adam

Firma: PKP Cargo SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania czołowych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał w BRE Banku i Banku Pekao SA, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie zajmował się realizacją projektów inwestycyjnych i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.
W 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w PKP SA, gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Pilotował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP CARGO oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. W lutym 2013 roku objął stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO SA, a 6 lutego został wybrany w drodze konkursu przez Radę Nadzorczą na Prezesa Spółki PKP CARGO.

Pycia Mateusz

Pycia Mateusz

Firma: GlobKurier.pl i GlobBox.net Punkty Paczkowe

Stanowisko: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, laureat nagrody L. Czarneckiego, Założyciel

Pyć Dorota

Pyć Dorota

Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Dorota Pyć została powołana 28 listopada 2013 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Od 4 września 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Urodzona w 1971 r. w Gdyni.W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Gdańskim, w 2000 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego tej uczelni. Od marca 2013 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG. Od 2000 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG. W latach 2007–2013 była wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz w Akademii Morskiej w Gdyni. Ostatnio prowadziła badania w zakresie prawa morskiego i prawa ochrony środowiska w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG.
Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA Gdańsk. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa morskiego i prawa morza.

Zakres obowiązków:
1. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.
2. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
• Dyrektorami Urzędów Morskich;
• Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej;
• Akademią Morską w Gdyni;
• Akademią Morską w Szczecinie;
• Instytutem Morskim w Gdańsku;
• Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
• Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
• Izbą Morską w Szczecinie;
• Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.
3. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1-3, Podsekretarz Stanu Dorota Pyć reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
5. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM).

Pyffel Radosław

Pyffel Radosław

Firma: Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB)

Stanowisko: zastępca dyrektora, członek rady dyrektorów

Radosław Pyffel, prezes think-tanku Centrum Studiów Polska Azja (CSPA). W przeszłości studiował na prestiżowych chińskich uniwersytetach (m.in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University) później pracował dla polskiego biznesu. Obecnie prowadzi wiele projektów biznesowych i edukacyjnych w Chinach. Często pojawia się jako komentator spraw chińskich w polskich i międzynarodowych mediach. Autor kilku książek poświęconych Chinom i chińskiemu biznesowi. Twórca programów i wykładowca przedmiotów związanych z Chinami i Azją, na kilku polskich uczelniach wyższych (m.in.: WSE im. Ks Józefa Tischnera w Krakowie, Politechnika Opolska, Collegium Civitas).

R

Raben Dorota

Raben Dorota

Firma: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

W 1988 roku ukończyła Chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszą pracę podjęła na uczelni, w „Zakładzie Unikalnej Aparatury Chemicznej – Nuclear Magnetic Resonance„.
W 1991 roku związała się z logistyką i Supply Chain, czemu poświęciła całe swoje życie zawodowe do dnia dzisiejszego – począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla przedstawicielstwa firmy „Herlitz”, poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej „Raben” w Polsce, po pracę dla „Royal Frans Maas Group”, „Gefco”, czy „FM Logistic”. Życie zawodowe związane było z pracą i poznawaniem logistyki na całym świecie, zatem dużą część tego czasu spędziła w tzw. podróży.
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dodatkowo dzieli się prowadząc zajęcia i wykłady z zarządzania logistyką oraz budowania strategii firm na studiach podyplomowych, MBA oraz DBA jednocześnie na 3 uczelniach wyższych : Akademii Leona Koźmińskiego, SGH oraz PAN.
Posiada certyfikat „Trenera Organizacji” – Brian Tracy International.

Rabiega Ryszard

Rabiega Ryszard

Firma: BIO POWER Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Radziewicz-Winnicki Igor

Radziewicz-Winnicki Igor

Firma: Ministerstwo Zdrowia RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Rajczyk Kazimierz

Rajczyk Kazimierz

Firma: ING Bank Śląski SA

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym

Randriarimanana Harison

Randriarimanana Harison

Stanowisko: Specjalny Doradca Prezydenta Madagaskaru

Rapp Markus

Rapp Markus

Firma: EWE Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu EWE Polska Sp. z o.o.
Doktor nauk inżynierskich związany z branżą gazowniczą od 1997 roku. Absolwent Wydziału Górnictwa Uniwersytetu Technicznego Clausthal-Zellerfeld. Wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
W latach 1997-2002 zatrudniony w Preussag Energie GmbH w Niemczech oraz w Wenezueli. W roku 2003 podjął obowiązki zawodowe jako manager regionu Ameryka Łacińska w firmie OMV AG w Wiedniu. W ramach przejęcia przez OMV AG rumuńskiej spółki PETROM SA objął funkcję zarządzania projektami PETROM w Kazachstanie i przeniósł się do Bukaresztu. Od 2005 roku dr Markus Rapp zatrudniony jest EWE AG w Oldenburgu. Od roku 2006 dr Markus Rapp odpowiedzialny jest za całokształt działań grupy EWE Polska.

Rasochová Tereza

Rasochová Tereza

Firma: Aspen Institute Prague

Stanowisko: studentka Uniwersytetu Karola w Pradze, studentka Kings College London, alumn Fundacji Zdenka Bakali

Rawa Łukasz

Rawa Łukasz

Firma: Magazyn Rynek Spożywczy, portalspozywczy.pl

Stanowisko: Dziennikarz

Rawski Piotr

Rawski Piotr

Firma: Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Stanowisko: Partner

Piotr Rawski kieruje Departamentem Prawa Pracy w kancelarii Baker & McKenzie. Ma ponad 20 letnie doświadczenie, specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych oraz indywidualnych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw (zarówno w zakresie aspektów korporacyjnych jak i prawno-pracowniczych) oraz transakcji outsourcingowych. Doradzał również w wielu prestiżowych transakcjach akwizycyjnych.
Piotr Rawski jest członkiem European Steering Committee, organu koordynującego prace wszystkich europejskich Departamentów Prawa Pracy Baker & McKenzie.

Rączka Jan

Rączka Jan

Firma: Forum Analiz Energetycznych

Jan Rączka, PhD in economics, in 2008-12 he was Chairman of the National Environmental Protection and Water Management Fund in Warsaw. Earlier, he was assistant professor at the Department of Economics, Warsaw University. A financial expert with the EBRD. In 1993-1995, he was in the staff of the Central and Eastern European Forum of the Batory Foundation. During his tenure as the Chairman of the NEPWMF, he improved the efficiency of the organisation and expanded the scope and scale of its activities. In 2009, Mr Rączka was invited to the governmental panel that negotiated the first sales of the CO2 emission rights pursuant to the Kyoto Agreement. He is an advocate and co-author of the system of subsidies for solar panels for private users. He actively developed the instruments for improving energy efficiency, smart power grids, and new technologies for environmental protection.
Jan Rączka represents the Regulatory Assistance Project (RAP), a global, non-profit team of experts focused on the long-term economic and environmental sustainability of the power and natural gas sectors, providing technical and policy assistance to policymakers and regulators on a broad range of energy and environmental issues. Most of RAP’s experts previously occupied distinguished positions in public administration, and they draw on first-hand experience to develop appropriate policy and regulatory solutions. RAP operates in the US, Europe, China and India

Reger Joseph

Reger Joseph

Firma: Fujitsu EMEIA

Stanowisko: CTO

Joseph Reger pełni rolę Głównego Dyrektora ds. Technologii (Chief Technology Officer - CTO) w ramach różnorodnych jednostek organizacyjnych Fujitsu od 2002 roku. 1 sierpnia 2014 r. został mianowany CTO Fujitsu w regionie EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka).

Jako CTO, kieruje wdrożeniami dotyczącymi dynamicznych infrastruktur IT, rozwiązań mobilnych, biznesowych systemów obliczeniowych i wdrożeniami cloud wewnątrz firmy oraz po stronie klientów. Jego osiągnięcia w ramach sprawowanej funkcji stały się inspiracją dla strategii Dynamicznej Infrastruktury firmy, której jest głównym architektem. Ostatnio pełnił główną rolę w opracowywaniu Strategii Fujitsu Cloud Computing, a aktualnie skupia się na tematach dotyczących Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz Industry 4.0.

Joseph stworzył w firmie wielokrotnie nagradzany proces wdrażania innowacji, którym obecnie zarządza w całym regionie Fujitsu EMEIA.

Jako znany ekspert branży IT i wizjoner, Joseph jest uznawany za swoją zdolność zrozumienia i przewidywania trendów IT, jakie będą miały największy wpływ na przyszłość biznesu. Pracując z klientami Fujitsu, pomaga zidentyfikować i wdrożyć innowacje najbardziej odpowiadające ich strategii. W samym Fujitsu Joseph jest główną osobą kształtującą strategię technologiczną firmy. Ma w Fujitsu decydującą rolę podczas dokonywania wyborów dotyczących kierunku rozwoju technologii.

Joseph rozpoczął pracę w firmie jako Szef Marketingu Technologicznego w 1998 roku, po przejściu z IBM, w którym wcześniej pełnił rolę Konsultanta Wykonawczego i Głównego Architekta IT.

Swoją karierę rozpoczął w środowisku akademickim, w dziedzinie teorii fizyki oraz nauk badań komputerowych. Studiował i pracował na uniwersytetach na Węgrzech, w Norwegii, Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych przez 3 lata pracował jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz, gdzie zajmował się interdyscyplinarnymi badaniami systemów złożonych.

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Kolonii, a najwyższy, niemiecki stopień naukowy – habilitację – na Uniwersytecie w Moguncji.

Reich Andrzej

Reich Andrzej

Firma: Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko: Dyrektor, Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Rejner Andrzej

Rejner Andrzej

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju

Reluga Maciej

Reluga Maciej

Firma: Bank Zachodni WBK SA

Stanowisko: Główny Ekonomista

Rendall John

Rendall John

Firma: HSBC Bank Polska SA

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

John Rendall został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego HSBC Bank Polska S.A. Funkcje te sprawuje od 1 lipca 2012 roku. John odpowiada przede wszystkim za nadzór nad liniami biznesowymi banku - Pionem Bankowości Komercyjnej i Globalnej oraz Pionem Skarbu.
John ma 25-letni staż pracy w HSBC, z czego 20 lat przepracował na różnych stanowiskach
w Pionie Bankowości Komercyjnej w Wielkiej Brytanii. Zanim dołączył do zespołu HSBC
w Polsce, przez trzy lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w HSBC w Szkocji.
John studiował ekonomię na Uniwersytecie St Andrews oraz w Queen Mary College na Uniwersytecie Londyńskim w Wielkiej Brytanii.
Interesuje się muzyką, jest miłośnikiem przyrody oraz entuzjastą podróży i górskich wędrówek.

Rennert Klaus Dieter

Rennert Klaus Dieter

Firma: Hitachi, Ltd.

Stanowisko: Chief Executive for EMEA and CIS

Klaus Dieter Rennert pełni funkcję Dyrektora Generalnego na Europę (CEE), jest Członkiem Zarządu spółki Hitachi Ltd. oraz Prezesem Zarządu Hitachi Europe Ltd. Z Grupą Hitachi związany jest od 2003 roku, gdy przeprowadzono fuzję spółek Babcock Borsig Power Energy Group GmbH i Hitachi, tworząc Babcock-Hitachi Europe GmbH. Pan Rennert objął wtedy stanowisko Dyrektora ds. operacyjnych (COO) oraz został Wiceprezesem Zarządu. Pan Rennert odegrał kluczową rolę w procesie przekształcania spółki w Hitachi Power Europe GmbH, a w 2008 roku został Dyrektorem Generalnym (CEO) oraz Prezesem Zarządu. Na obecne stanowisko został mianowany we wrześniu 2013 roku.
Pan Rennert rozpoczął karierę zawodową jako inżynier w L. & C. Steinmüller GmbH, po uzyskaniu stopnia naukowego w zakresie Inżynierii Mechanicznej i Technik Przekształcania Energii na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. Sprawuje on również funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia ds. konstrukcji stalowych i energetyki w Düsseldorfie oraz jest Członkiem Zarządu i Rady Dyrektorów w BDI.

Rewald Roman

Rewald Roman

Firma: Partner, Weil, Gotshal & Manges LLP

Stanowisko: Członek Zarządu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Roman Rewald posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie, jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA) a w Polsce jest wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest partnerem kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges przebywającym w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi podmiotów gospodarczych, w tym akwizycji, finansowania inwestycji i projektów infrastrukturalnych. Roman Rewald jest Prezesem Centrum Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan. Posiada certyfikat International Commercial Mediation Training. Jest także wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Roman Rewald pełnił funkcję Prezesa a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jednym z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych, za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.

Ristori Dominique

Ristori Dominique

Firma: Komisja Europejska

Stanowisko: Dyrektor Generalny ds. Energii

Roaf James

Roaf James

Firma: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Stanowisko: Senior Regional Resident Representative

Rogińska Maja

Rogińska Maja

Firma: Europejski Bank Inwestycyjny

Stanowisko: Loan Officer, Public Sector, Poland and Baltics

Rok Bolesław

Rok Bolesław

Firma: Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Rolnik Józef

Rolnik Józef

Firma: Rolnik Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Rosati Dariusz

Rosati Dariusz

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych w latach 1996-1997

Rotaub Ryszard

Rotaub Ryszard

Firma: Rynek Zdrowia

Stanowisko: Dziennikarz

Rozenfeld Katarzyna

Rozenfeld Katarzyna

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Ukończyła studia z zakresu ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Ukończyła także kurs doradców inwestycyjnych.
Pracowała kolejno: w latach 1994-1999 w PriceWaterhouseCoopers w Warszawie jako executive w dziale doradztwa finansowego, gdzie m.in. kierowała projektem nabycia największej elektrociepłowni w Europie przez Vattenfall; w latach 1999-2001 w PwC w Londynie jako menedżer w dziale prywatyzacji i finansów przedsiębiorstw; w latach 2001-2005 w PwC w Warszawie jako menedżer/wicedyrektor w dziale finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji, gdzie pracowała nad wprowadzeniem czołowych europejskich spółek na rynek energetyczny w Polsce, w tym m.in. EdF, Vattenfall i RWE; w latach 2005-2008 w PwC w Warszawie jako dyrektor działu doradztwa, gdzie stworzyła i prowadziła pierwszy w PwC w Polsce zespół branżowy (energetyczny); w latach 2009-2012 w Vattenfall Energy Trading na stanowisku członka Zarządu, dyrektora zarządzającego ds. handlowych; od 2013 r. partner w Telos Partners, gdzie zajmowała się wspieraniem przedsiębiorstw w procesie transformacji, działalnością coachingową i mentoringową.

Różacki Wiesław

Różacki Wiesław

Firma: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Wiesław Mariusz Różacki urodził się 23 stycznia 1958 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Energomontażu Północ na budowie elektrowni w Bełchatowie, później na budowie elektrowni w Helsinkach i w Hanau (Niemcy). W przedsiębiorstwie pracował ponad 20 lat zaczynając od stanowiska Inspektora do Prezesa Zarządu. Współuczestniczył w transformacji przedsiębiorstwa państwowego do spółki publicznej notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, kierował restrukturyzacją doprowadzając do uzdrowienia przeżywającej głęboki kryzys firmy.
W latach 2005-2012 jako Prezes Zarządu kierował największą w Polsce fabryką kotłów RAFAKO w Raciborzu. W tym czasie raciborska spółka przekształciła się z producenta kotłów w generalnego wykonawcę kompleksowych inwestycji energetycznych, jednego z największych w Europie. Wdrożone też zostały nowoczesne technologie oparte na zakupionych licencjach i technologiach własnych, unowocześniono i zautomatyzowano procesy produkcyjne.
Cały czas aktywnie udziela się w środowisku biznesowym – m.in. jest członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska – oraz naukowym – jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Od roku 2013 kieruje na rynku polskim działalnością międzynarodowego koncernu Mitsubishi Hitachi Power Systems, który realizuje m. in. budowę największego w Polsce bloku energetycznego w elektrowni Kozienice o mocy 1075 MWe oraz bloku w Turowie o mocy 500 MWe.

Rulkiewicz Anna

Rulkiewicz Anna

Firma: prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Stanowisko: prezes zarządu, Grupa LUX MED Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Z LUX MED związana jest od 2002 r., gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2007 r. została Prezesem Grupy LUX MED. Od końca 2011 roku pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. W czerwcu 2013 roku została powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy). W 2016 roku została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego.

Ruman-Dzido Renata

Ruman-Dzido Renata

Firma: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu


 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu. Do najważniejszych osiągnięć należy przekształcenie niedoinwestowanego, zaniedbanego Szpitala Wojewódzkiego w sprawnie funkcjonujący, stale rozwijający się, osiągający bardzo dobre wskaźniki finansowe a także wprowadzenie zmian niemal we wszystkich obszarach funkcjonowania Szpitala, umiejętne pozyskiwanie środków finansowych z wielu źródeł i intensywne inwestowanie
  w modernizację obiektów, infrastrukturę informatyczną oraz nowoczesny sprzęt medyczny,
  z dbałością o rozwój pracowników.
  Projakościowa filozofia działania znajduje uznanie i potwierdzenie w licznych wyróżnieniach:
  Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
  Certyfikaty ISO 9001, 14001, 27001, OHSAS,
  Qualitas,
  Opolska Nagroda Jakości ,
  Statuetka „Znakomity Przywódca” nadana przez Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości
  Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „menedżer - lider społeczno - gospodarczy” przyznany przez Opolską Izbę Gospodarczą
  Statuetka w Trosce o Środowisko za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska,
  Certyfikat „Szpital bez bólu”,
  Wysoka pozycja w tzw. „złotej setce” jednostek wielospecjalistycznych w rankingu „Bezpieczny Szpital”
  Statuetka Odnawialnych Źródeł Energii w kategorii „Biznes i ekoenergetyka”.

Ruta Leszek

Ruta Leszek

Firma: Członek Zarządu, Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes, Stowarzyszenie Transportu Publicznego

Leszek Ruta jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu technicznej eksploatacji kolei (Politechnika Warszawska), marketingu i zarządzania (Politechnika Krakowska) strategii i finansów spółek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).
Od wielu lat związany z transportem publicznym. Był naczelnikiem dworca Warszawa Centralna, członkiem zarządu PKP Intercity, prezesem spółki PKP Przewozy Regionalne, dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, ekspertem i dyrektorem ds. projektów transportowych w ZespoleDoradców Gospodarczych „Tor”. Obecnie jest członkiem Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, największego przewoźnika autobusowego w komunikacji miejskiej w Polsce, jednego z największych w Europie.
Od wielu lat poświęca się promocji i ochronie dziedzictwa kulturowego kolei. Jest współzałożycielem Fundacji Wieku Pary, a także prezesem Stowarzyszenia Transportu Publicznego.
Prywatnie miłośnik komunikacji i fotografii przyrody.

Rutkowski Krzysztof

Firma: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Stanowisko: Katedra Logistyki

Rytel Marzena

Rytel Marzena

Firma: PwC

Stanowisko: Dyrektor

S

Sadowski Bartosz

Sadowski Bartosz

Firma: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Sadowski Krzysztof

Sadowski Krzysztof

Firma: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Krzysztof Sadowski jest, zarówno zawodowo jak i naukowo, od lat związany z branżą energetyczną. Od czerwca 2013 Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie. Wcześniej przez blisko 20 lat związany z Elektrociepłownią Białystok. Sadowski ma stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ponadto ukończył podyplomowe Studium Zarządzania Finansowego, studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych rynków energii elektrycznej.

Sala Aleksander

Sala Aleksander

Firma: Kolibro Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

• Prezes Zarządu KOLIBRO – Internal Business Apps,
• Dyrektor generalny INTERNALE – konkursu na najlepszy intranet i komunikację wewnętrzną w Polsce,
• Dyrektor programowy EICIM – European Internal Communication & Intranet Meeting,
• ekspert w obszarze Digital Workplace, audytu komunikacyjnego i wdrożeń Intranetów,
• współautor pierwszej w Polsce książki i Intranetach, wiedzy i kapitale intelektualnym
• od 15 lat zajmuje się komunikacją wewnętrzną i intranetami
• brał udział w ponad 100-stu projektach optymalizacji komunikacji wewnętrznej i zarządzania w Polsce i Europie
• prekursor wdrożeń systemów komunikacji wewnętrznej i realizacji audytu komunikacyjnego w Polsce
• pomysłodawca i współtwórca pierwszego polskiego Intranetu w gotowym do wdrożenia pakiecie modułów i pierwszego gotowego systemu Digital Workplace 3.0 na platformę SharePoint
• bada uwarunkowania sukcesów i porażek wdrożeń systemów komunikacji wewnętrznej

Salomon Tomasz

Salomon Tomasz

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Instrumentów Wsparcia

Saługa Wojciech

Saługa Wojciech

Stanowisko: marszałek województwa śląskiego

Wojciech Saługa urodził się w 1969 roku. W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów. W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. 1 grudnia 2014 roku został wybrany Marszałkiem Województwa Śląskiego. Obecnie p.o. przewodniczący Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej. Żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jego pasją jest turystyka górska i żeglarstwo.

Samaddar Sanjay

Samaddar Sanjay

Firma: ArcelorMittal Poland

Stanowisko: prezes zarządu

Sanjay Samaddar pełni funkcję prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland oraz dyrektora generalnego części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich. Z przemysłem stalowym związany jest od roku 2003, kiedy rozpoczął pracę w Galati w Rumunii jako dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu. W lipcu 2005 r. został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland. Po połączeniu koncernów Arcelor i Mittal awansował na stanowisko dyrektora ds. marketingu na Europę Wschodnią; odpowiadał za sprzedaż w Rumunii, Polsce i Czechach. W marcu 2008 r. Sanjay Samaddar objął stanowisko dyrektora generalnego i prezesa Zarządu w ArcelorMittal Ostrava. Od czerwca 2009 roku do stycznia 2012 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland. Zanim rozpoczął pracę w Grupie, Sanjay pracował w przemyśle aluminiowym w Indiach, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze.

Samoliński Bolesław

Samoliński Bolesław

Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko: Członek, Komisja Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk, Kierownik, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński,
twórca polityki senioralnej w Polsce. Współtwórca strategii rozwoju zdrowia publicznego w naszym kraju. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w 2015 roku, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2013-2016), stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator krajowego i międzynarodowego Kongresów Zdrowego Starzenia się, konsultant krajowym ds. zdrowia publicznego (2012-2014), członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Był przewodniczącym Podzespołu w Ministerstwie Zdrowia ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie priorytetów i konkluzji Rady UE.
Specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz Zakładu Alergologii i Immunologii SP CSK. ekspert, członek Komitetu Sterującego STRATEGNMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek planning group of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases WHO. Członek: Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Kraju. Wice-Przewodniczący Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.
Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2012-2015), V-ce prezydentem GA2LEN Executive Committee; przewodniczący i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne (2007-2011), z-ca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (2007 -2009), Dyrektorem SP CSK WUM (2001-2002), dyrektorem naukowym Instytutu Reumatologii (2010-2011), prodziekanem ds. zdrowia publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM (2002-2008), szef gabinetu politycznego Ministra Zdrowia (2002-2003); dyrektorem Centrum Medycyny Środowiskowej WUM (2009- 2012).

Sawicki Ireneusz

Sawicki Ireneusz

Firma: Handen Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 2000-2006 odbył studia na specjalizacji Inżynieria Gazownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Od samego początku był związany z branżą gazową. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w PGNiG, gdzie zajmował się tematami związanymi z telemetrią transportu gazu oraz kwestiami bilansowania. Po wydzieleniu Operatora Gazociągów Przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. zajmował się tematami związanymi z symulacją transportu gazu w gazociągach przesyłowych, prognozowaniem, bilansowaniem i kwestiami rozliczeniowymi oraz tematami powiązanymi z Krajową Dyspozycją Gazu. Od 2007 roku związany ze spółką HANDEN Sp. z o.o., w której kontynuował pracę zawodową w obszarze zarządzania portfelem, sprzedażą, planowaniem, kwestiami regulacyjnymi i prawnymi oraz taryfikacji. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dot. rozwoju rynku gazu oraz organizacjach zrzeszających branżę. Od marca 2011 pełni funkcję Członka Zarządu HANDEN Sp. z o.o. do spraw ekonomiczno-handlowych.

Schernikau Heinz

Firma: HMS Bergbau AG

Stanowisko: CEO

Professional Activities:
 2011-2013 CEO and Co-founder of IchorCoal N.V., listed in Frankfurt, Berlin and Hamburg
 since 2008 CEO of HMS Bergbau AG
o listing HMS 2008;
o experience in mining and logistic
 2006-2007 Advisor to SUEK (largest Russian coal producer)
 since 1995 founder and CEO of HMS Bergbau Agentur AG
- coal products
 1990 – 1995 Board of Directors at Stinnes Intercoal AG, Mülheim
o Director of Stinnes Coal Energy, Export-Import GmbH, Berlin
Markets East Europe, Germany, Asia, Australia, USA
 1985 – 1990 Vice-Chairman of AHB Kohle-Energie Export-Import, Berlin
o (international trade of the former GDR), Ex- and Import of Coal, Coke, Lignite products, Natural Gas and Electricity
 1982-1990 Member of Administrative Council of EUMIT SPRL in Turin
 1982 – 1985 Executive Vice-President of AHB Kali-Bergbau, Berlin
o (international trade of the former GDR)
o Export of Potash and other Fertilizers
 1978 – 1982 Branch Director, Bergbau-Handel GmbH, Berlin
o Coal Department
 1973 – 1978 Export Trader Coal Division, Bergbau-Handel GmbH, Berlin
o (international trade of the former GDR)
Importmanager Natural Gas
Education:
 1991 AMP INSEAD, Fontainebleau
 1969 - 1973 Masters Degree (Dipl. oec.)
in Business Economics/Foreign Trade
Other Professional Experience:
 since 1973
International activity in Import and Export of solid fuels (coal, coke), natural

Schmidt Włodzimierz

Schmidt Włodzimierz

Firma: IAB Polska

Stanowisko: Prezes Zarządu

Seemann Anna

Seemann Anna

Firma: PKP Energetyka SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Oferty Produktowej

Segawa Hiroshi

Segawa Hiroshi

Firma: The Chugoku Electric Power CO., INC

Stanowisko: Dyrektor Zarządzający

Sędzikowski Krzysztof

Sędzikowski Krzysztof

Firma: Kompania Węglowa SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Instytutu Telekomunikacji i Elektroniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Posiada dyplom z zarządzania finansowego, handlu
i marketingu Polsko-Niemieckiej Szkoły Zarządzania.
Pełnił kierownicze funkcje w zarządach wielu spółek i przedsiębiorstw.
- w latach 1993-1995 - prezes zarządu - dyrektor KGHM Polska Miedź,
- w latach 1995-1999 - prezes zarządu, dyrektor Creditanstalt SCG Fund Management S.A. - firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Hetman,
- w latach 1999-2003 był prezesem zarządu ZPW S.A. w Grajewie w koncernie Pfleider AG Neumarkt,
- w latach 2003-2004 pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora Frantschach/Monti,
- w latach 2005-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu - dyrektora generalnego Boryszew S.A. i Impexmetal,
- w latach 2006-2010 - członek zarządu - dyrektor wykonawczy, prezes zarządu CTL Logistics SA.,
- był również doradcą procesów restrukturyzacyjnych w takich firmach jak Lotos SA, Eurolot SA, PLL LOT SA, LOT Aircraft Maintenance
sp. z o.o., JSW SA.
Podczas swojej pracy zawodowej dał się poznać jako specjalista w budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez wprowadzanie zmian, podwyższanie zyskowności, rozwój rynkowy, rozwijanie i wdrażanie strategii, budowanie silnie motywowanych zespołów, przygotowanie i wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych.

Sharma Rohit

Sharma Rohit

Firma: FICCI

Stanowisko: Additional Director & Head-Europe and Turkey Division

Siedlik Karolina

Firma: CMS

Stanowisko: Partner, Kierownik Departamentu Energetyki

Karolina Siedlik jest radcą prawnym i Partnerem kierującym Departamentem Energetyki i Projektów w CMS. Wielokrotnie doradzała klientom kancelarii w zakresie budowy i eksploatacji w oparciu o różne struktury kontraktowe nowych instalacji wytwórczych w energetyce, instalacji rafineryjnych oraz hutniczych. Karolina Siedlik doradza również w kwestiach regulacji energetyki (w szczególności dotyczących przyłączenia, taryf i koncesji) oraz reprezentuje klientów w sporach z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jej doświadczenie obejmuje również przygotowanie i negocjowanie rozmaitych umów związanych z działalnością w sektorze elektroenergetycznym, paliwowym i gazowym, zwłaszcza sprzedaży energii, sprzedaży praw majątkowych z certyfikatów pochodzenia energii z określonego rodzaju źródeł, dostawy paliw stałych i ciekłych, oraz usług związanych z działalnością przemysłową w tych sektorach. W ostatnim czasie mec. Siedlik doradza jednej z wiodących firm technicznych działających w sektorze energetyki nuklearnej w związku z projektowaną budową elektrowni jądrowej w Polsce.

Sienkiewicz Przemysław

Sienkiewicz Przemysław

Firma: EMFC Loan Syndications

Stanowisko: Advisory Board Member

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Menadżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w kreowaniu strategii przedsiębiorstw, kierowaniu zespołami sprzedaży i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Bliskiego Wschodu. Budował firmy startup i prowadził regionalne odziały korporacji dla Minolta, Lucent Technologies, Portal Software, Oracle, Central Europe On-Demand oraz Google. W chwili obecnej koncentruje się na rozwijaniu nowych firm i pomysłów w oparciu o nowe technologie oraz doradztwie biznesowym.

Sikora Christoph

Sikora Christoph

Firma: Dow Austria GES.M.B.H.

Stanowisko: Regional Leader Central Europe

Singh J.J

Singh J.J

Firma: Indyjsko-Polska Handlowo-Przemysłowa

Stanowisko: prezes

Siwicki Jacek

Siwicki Jacek

Firma: Enterprise Investors

Stanowisko: Prezes

Jacek Siwicki zarządza działalnością operacyjną firmy i jest odpowiedzialny za wdrażanie jej strategii w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził 20 inwestycji, m.in. w spółki W. Kruk, LPP, Stomil Sanok i Zelmer. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w branży informatycznej i w konsultingu. W 1991 roku był wiceministrem przekształceń własnościowych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej kraju i osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Skolmowski Andrzej

Skolmowski Andrzej

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za finanse Spółki Dominującej i całej Grupy Kapitałowej. Ponadto nadzoruje obszar IT i relacji
z inwestorami giełdowymi. W przeszłości odpowiedzialny za kluczowe projekty restrukturyzacyjne, nadzorował także procesy przejęcia spółek: ATT Polymers GmbH, ZAK S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wykonując nadzór właścicielski pełni funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Dodatkowo reprezentuje Grupę Azoty jako Członek Zarządu Fertilizers Europe oraz CEFIC, a także zasiadając w branżowych organizacjach krajowych: PIPC, Polsko-Brazylijskiej Izbie Gospodarczej.

Skowronek Aleksandra

Skowronek Aleksandra

Stanowisko: Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Wicemarszałek Aleksandra Skowronek urodziła się Tarnowskich Górach. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie studia podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademię Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Dorosłe życie nierozerwalnie związała z Rudą Śląską. W 1992 roku rozpoczęła pracę w rudzkim Urzędzie Miasta na stanowisku inspektora w Wydziale Zdrowia. Dziesięć lat później została naczelnikiem tego wydziału. W 2005 roku powierzono jej stanowisko wiceprezydenta miasta Ruda Śląska ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych. Tymi samymi resortami zajmowała się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, będąc od 2010 roku zastępcą prezydenta miasta.
Od marca 2014 roku pełni funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.

Skucha Małgorzata

Skucha Małgorzata

Firma: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanowisko: Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ukończyła matematykę stosowaną na Politechnice Śląskiej. W 1992 r. obroniła pracę magisterską z bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie o uruchomieniu Banku Ochrony Środowiska S.A. Ukończyła również podyplomowe studia z informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczyła w Programie British Know How Fund i British Council i uzyskała międzynarodowy certyfikat Uniwersytetu Thames Valley w Londynie - trenera szkoleń, uczenia się i rozwoju. Ukończyła także kurs maklerski i doradcy inwestycyjnego, posiadała również licencję maklera papierów wartościowych. W 2012 r. uzyskała certyfikat skutecznego zarządzania programami – MSP (Managing Successful Programmes).
Swoje związki z finansami i ochroną środowiska rozpoczęła w 1992 r. od pracy w BOŚ S.A. W 1993 r. tworzyła od podstaw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej i była prezesem zarządu tego funduszu do 1999 r. W związku
z reformą administracyjną została dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w Katowicach. W latach 1999 -2003 była Prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A., firmy wspierającej w szczególności jednostki samorządu terytorialnego w budowaniu zrównoważonego rozwoju pomagając w przygotowaniu strategii, programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz w pozyskiwaniu środków pomocowych.
W latach 2005-2010 związana była z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej. Pracowała w radach nadzorczych m.in. Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.
W latach 2008 - 2012 pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW, nadzorując m.in. Departamenty Ochrony Wód, Ochrony Ziemi, Księgowości i Rozliczeń oraz Planowania i Sprawozdawczości.
Obecnie nadzoruje m.in. Departament Strategii i Komunikacji, Departament Rozwoju Systemów Informatycznych, Zespół Kontroli Wewnętrznej, Zespół Audytu Wewnętrznego, Zespół Radców Prawnych, Zespół Zarządzania Personelem, Zespół ds. Legislacji, Zespół ds. Współpracy Regionalnej i Rzecznika Prasowego.

Skulich Janusz

Firma: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Stanowisko: Dyrektor

Nadbryg. Janusz Skulich od 29 kwietnia 2014 roku dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Od 9 stycznia 2008 roku zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Przez większą część służby związany z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W latach 2002- 2008 pełnił funkcję śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4 maja 2005 roku otrzymał nominację z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na pierwszy stopień nadbrygadiera.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ukończył również studia podyplomowe na tej uczelni.
W 2010 r. Janusz Skulich został laureatem nagrody im. Jerzego Zimowskiego, która jest przyznawana za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych.

Skwarka Bogdan

Skwarka Bogdan

Firma: Najwyższa Izba Kontroli

Stanowisko: Dyrektor, Departament Administracji Publicznej

Smoczyński Wawrzyniec

Smoczyński Wawrzyniec

Firma: Polityka INSIGHT

Stanowisko: dyrektor zarządzający

Wawrzyniec Smoczyński jest pomysłodawcą i twórcą Polityki Insight. Kieruje zespołem analitycznym i odpowiada za rozwój projektu. Dziennikarz i redaktor, przez sześć lat był kierownikiem działu zagranicznego „Polityki”. Laureat nagrody im. Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne (2010), Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne (2011) i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2012). Open Society Fellow (2008), Marshall Memorial Fellow (2009), Munich Young Leader (2012), IMF Journalist Fellow (2011). Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze.

Smolar Eugeniusz

Smolar Eugeniusz

Firma: Centrum Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Senior Fellow

Studia na Wydziale Ekonomii Politycznej UW zostały przerwane w 1968 roku w następstwie uwięzienia i skazania w związku z uczestnictwem w demonstracjach studenckich w marcu oraz protestów przeciwko inwazji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r. Po uwolnieniu z więzienia w 1970 r. i karnym wyrzuceniu z UW, wyemigrował do Szwecji, gdzie studiował na Wydziale Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Uppsali. W 1975 roku został dziennikarzem Sekcji Polskiej Serwisu Światowego BBC w Londynie a następnie jej wicedyrektorem (1982) i dyrektorem (1988-1997).
Współtwórca kwartalnika politycznego „Aneks” (1973-1990) oraz Wydawnictwa Aneks. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników i innych środowisk demokratycznej opozycji, NSZZ „Solidarność”, jak też podziemnych wydawnictw. Wspomagał także opozycję w Czechosłowacji (Karta 77), na Węgrzech oraz Grupy Helsińskie w b. ZSRR. Współredagował „Uncensored Poland News Bulletin” (1977 – 1989) a z działaczami czeskimi i węgierskimi wydawał w Londynie angielskojęzyczny kwartalnik „The East European Reporter”.
Po powrocie do Polski z emigracji został m.in. odpowiedzialnym za program wiceprezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. (1998-2002) a następnie Dyrektorem Programowym PR S.A. (2002-2004). Prezes Zarządu Centrum Stosunków Międzynarodowych (2005-2009)
Był przewodniczącym Rady Forum Polsko-Czeskiego przy MSZ i angażuje się w liczne formy dialogu z Niemcami, Rosjanami i Ukraińcami, obronę praw człowieka oraz promocję demokracji.
W centrum jego profesjonalnego zainteresowania znajdują się problemy bezpieczeństwa europejskiego (CFSP i ESDP), przyszłość NATO a stosunki transatlantyckie, Polityka Wschodnia Polski i UE, polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji.

Smoleń Paweł

Smoleń Paweł

Firma: Deloitte

Stanowisko: Partner, Energy & Resources Consulting Leader

Partner, Lider Energy & Resources w Deloitte Consulting.
Do 2015 roku Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, jest Doradcą Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Wcześniej pracował na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w PGE, był Dyrektorem Strategii i Rozwoju Grupy Vattenfall, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój i zarządzanie aktywami produkcyjnymi całej Grupy Vattenfall, a do 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Vattenfall Heat Poland. Przed 2001 rokiem Paweł był partnerem odpowiedzialnym za branżę energetyczną w Arthur Andersen.

Socha Jacek

Socha Jacek

Firma: Minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005

Stanowisko: Wiceprezes, Partner, Dział Doradztwa Biznesowego, PwC,

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom. Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.
Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.
Jest Honorowym Członkiem:
- Giełdy Papierów Wartościowych,
- Izby Domów Maklerskich,
- Związku Maklerów i Doradców.
Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.
Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Soja Rafał

Soja Rafał

Firma: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Sokołowski Waldemar

Sokołowski Waldemar

Firma: Rzetelna Firma Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Waldemar Sokołowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Systemy Informatyczne oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie. Karierę zawodową rozpoczął już na początku studiów. Od 1996 pełnił funkcję dyrektora handlowego i dyrektora zarządzającego w takich firmach jak Softechnik, Microtech International i FVB. Od 2003 roku związany z Krajowym Rejestrem Długów, twórca działu sprzedaży internetowej KRD. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży, w strukturach, którego utworzył nowoczesne Centrum Obsługi Klienta. W 2008 roku stworzył program „Rzetelna Firma”, a w 2009 roku objął stanowisko prezesa Zarządu nowopowstałej spółki Rzetelna Firma Sp. z o.o.
Do głównych zainteresowań Waldemara Sokołowskiego należy marketing, a szczególnie marketing internetowy, a także bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne oraz ich wpływ na sytuację małych i średnich przedsiębiorców. Prywatnie ojciec czwórki dzieci, pasjonat fotografii, nowinek technicznych i motocykli.

Sokólski Dariusz

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Bydgoską. Uzyskał tytuł MBA nadany przez WSB i Franklin University. Od 1987 funkcjonuje w strukturach Polskich Sił Powietrznych. Pełnił funkcję prezesa zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Ekspert zagadnień w zakresie techniki lotniczej, zarządzania oraz funkcjonowania spółek cywilnych.

Sowa Marek

Sowa Marek

Stanowisko: Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z samorządem regionalnym związany od początku jego istnienia. Od 2006 roku nieprzerwanie radny Województwa Małopolskiego. W latach 2007-2010 Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2 grudnia 2010 r. Marszałek Województwa Małopolskiego, wybrany ponownie na to stanowisko 30 listopada 2014 roku. Odpowiada m.in. za politykę rozwoju województwa, finanse, współpracę międzynarodową, rozwój gospodarczy, nadzór właścicielski i mienie oraz zarządzanie Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020.
Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej zasiadający w komisji ds. polityki gospodarczej ECON. Reprezentant Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W 2012 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stachacz Grzegorz

Stachacz Grzegorz

Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: Ekspert

Ekspert ochrony zdrowia, specjalista zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej. Stypendysta
projektu Liderzy w ochronie zdrowia oraz Akademii Analiz i Mediów organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studiował również w Instituto Politécnico de Bragança w Portugalii. Obecnie doktoryzuje się w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zawodowo związany z obszarem zarządzania, brał udział m.in. w realizacji inwestycji budowy Szpitala Pediatrycznego WUM. Obecnie zaangażowany w pracę w obszarze kluczowych wskaźników efektywności ochrony zdrowia. Autor komentarzy eksperckich na łamach dziennika „Parkiet” oraz artykułów w miesięczniku „Zarządzanie placówką medyczną”.

Stangierski Przemysław

Stangierski Przemysław

Firma: A.T. Kearney Sp. z o.o.

Stanowisko: Partner

Starzec Robert

Starzec Robert

Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

Stanowisko: Dyrektor

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej
Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi
Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Służbą Zdrowia
Absolwent Studiów MBA
Specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej
Kierownik Klinki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Od 2008 roku Dyrektor Szpitala MSW w Łodzi

Stasieńko Marek

Stasieńko Marek

Firma: Skanska AB, Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Stanowisko: Regionalny Dyrektor ds. Wynajmu

Marek Stasieńko posiada 9-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. W Skanska Property Poland pracuje od 2011 r. Obecnie - jako regionalny kierownik ds. wynajmu - koordynuje komercjalizację projektów biurowych Skanska w Regionie Południe, takich jak Silesia Business Park w Katowicach, Axis w Krakowie i Dominikański we Wrocławiu. Odpowiada za pozyskiwanie najemców oraz za współpracę z agencjami nieruchomości.

Wcześniej Marek Stasieńko pracował w międzynarodowych firmach doradczych (m.in. Knight Frank), gdzie zajmował się reprezentacją najemców i wynajmujących, negocjowaniem umów najmu, a także w ramach Asset Management - usługami doradczymi dla największych europejskich funduszy inwestycyjnych, tj. SEB Investment i DEKA Immobilien.

Steinhoff Janusz

Steinhoff Janusz

Stanowisko: Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

Janusz Wojciech Steinhoff dr nauk technicznych, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ajou , absolwent i długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji z zakresu górnictwa i energetyki.
W 1980 r. był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” na Politechnice Śląskiej, później działał w podziemnych strukturach związku. Ekspert strony społecznej obrad Okrągłego Stołu. Poseł tzw. Sejmu Kontraktowego z ramienia Komitetu Obywatelskiego ,,S”. Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Partii Chrześcijańskich Demokratów, z ramienia której był posłem na Sejm I
i III kadencji. W latach 1990-1994 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w 1997-2001 Minister Gospodarki, a w latach 2000-2001 Wiceprezes Rady Ministrów. W latach 2009-2010 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i notowanych na GPW. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Doradca zarządu PwC.

Steinhoff-Traczewski Marek

Steinhoff-Traczewski Marek

Firma: Klub Jagielloński

Stanowisko: student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stelmach Beata

Stelmach Beata

Firma: GE na Polskę i Kraje Bałtyckie

Stanowisko: Prezes

Stępień Radosław

Stępień Radosław

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Wiceprezes

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W 1991 r. rozpoczął pracę w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Łodzi. Później pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stępniak Łukasz

Stępniak Łukasz

Firma: Magazyn Rynek Spożywczy, portalspozywczy.pl

Stanowisko: Redaktor Naczelny

Stoczyńska Beata

Stoczyńska Beata

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Azji i Pacyfiku

Stopa Zbigniew

Stopa Zbigniew

Firma: Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Urodzony w 1959 r. Studia magisterskie ukończył w 1984 r. na Wydziale Górniczym – Kierunku Górnictwa i Geologii – specjalność - Technika Eksploatacji Złóż w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Od początku pracy zawodowej związany jest z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty pod ziemią do Kierownika Działu Robót Górniczych. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.

Strážay Tomáš

Strážay Tomáš

Firma: Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (RC SFPA)

Stanowisko: Senior Research Fellow, Szef Programu Badania Europy Środkowej i Południowowschodniej

Stryczek Jacek

Stryczek Jacek

Firma: Stowarzyszenie Wiosna, Szlachetna Paczka

Stanowisko: założyciel

Ks. Jacek WISONA Stryczek. Ukończył najpierw AGH Wydział Mechaniczny, a następnie Papieski Uniwersytet Teologiczny w Krakowie. Wieloletni duszpasterz akademicki. Pomysłodawca SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOSCI. Prezes Stowarzyszenia WIOSNA, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych. Laureat licznych nagród: 1 Edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii działalność społeczna; Społecznik Roku Tygodnika Newsweek, Nagrody im. Władysława Stasiaka przyznawanej przez NIK; Wyróżniony Nagrodą Gentlemana roku 2014.  W 2015 roku ks. Stryczek nakładem Wydawnictwa Literackiego wydał swoją pierwszą książkę, pt. „Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu”. Zna się miedzy innymi na biznesie, zarządzaniu, CSR, PR, HR i reklamie.

Styś Tomasz

Styś Tomasz

Firma: Instytut Sobieskiego

Stanowisko: Ekspert w Dziedzinie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Tomasz Styś jest niezależnym konsultantem doradzającym podmiotom prywatnym i publicznym, analitykiem rynku i ekspertem Instytutu Sobieskiego w dziedzinie: gospodarki o obiegu zamkniętym, ekonomii 4.0, zarządzania strategicznego, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz gospodarki odpadami. Autor i współautor wielu raportów i analiz, w tym m.in. takich, jak „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”, „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu”, „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” czy „Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę”

Sukiennik Rafał

Sukiennik Rafał

Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Stanowisko: Dyrektor, Departamentu Rozwoju Cyfrowego

Suleiman Wael

Suleiman Wael

Firma: Polish Business Group, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Stanowisko: Prezes

Jest założycielem, Partnerem i Członkiem Zarządu Gulf Fluor LLC, kompleksu chemicznego w Abu Dhabi, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest jednym z założycieli i od 4 lat Prezesem Polish Business Group w Abu Dhabi. Od lat aktywie wspiera rozwój współpracy pomiędzy Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz krajami regionu. Dr Suleiman jest właścicielem holdingu Fidelity Group. Od 1991 roku związany z branżą chemiczną i petrochemiczną. Wspiera wiele inicjatyw charytatywnych, także jako Rotarianin. Był Prezydentem Rotary Club Warszawa City. Dr Suleiman jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył także specjalistyczne studia podyplomowe w dziedzinie medycyny, zarządzania i ekonomii na takich uczelniach jak Harvard University, Cornell University i Heriot-Watt University.

Swaczyna Monika

Swaczyna Monika

Firma: Młodzi Reformują Polskę

Stanowisko: doktorantka w PAN, Członek Zarządu

Absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska promowana przez prof. Modzelewskiego) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską u prof. Leszka Balcerowicza. Studiowała również na Uniwersytecie w Cambridge. Aplikantka adwokacka i doktorantka w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Praktyczne doświadczenie zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawniczych (Norton Rose Fulbright, Linklaters, Weil, Gotshal & Manges), instytucjach międzynarodowych (ONZ, Ambasada RP w Japonii) oraz bankach inwestycyjnych (Rothschild). Obecnie pracuje w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli oraz angażuje się w działalność społeczną będąc członkiem zarządu Stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę.

Sylwestrowicz Jakub

Sylwestrowicz Jakub

Firma: JLL

Stanowisko: National Director

Sypek Marek

Sypek Marek

Firma: Agros Nova Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Szabó László

Szabó László

Stanowisko: Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu, Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych, Węgry

Szczepański Krystian

Szczepański Krystian

Firma: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu

Krystian Szczepański jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH.
Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Następnie w latach 2003-2007 pracując w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Ochrony Środowiska poznał i był odpowiedzialny za realizację zadań przewidzianych dla Prezydenta Miasta i Starosty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto nadzorował m.in.: ówczesny Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz Miejski Ogród Zoologiczny. W 2007 roku rozpoczął pracę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie początkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Wydziału Funduszy Pomocowych i był odpowiedzialny za wszystkie działania związane
z wdrażaniem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem
w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.
Krystian Szczepański - Zastępca Prezesa ds. Przedsięwzięć Środowiskowych nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez: Departament Ochrony Ziemi, Departament Ochrony
i Gospodarowania Wodami i Zespół ds. Koordynacji PO IiŚ.

Szczepański Marek

Szczepański Marek

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

W Zarządzie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od lutego 2015 r., odpowiada za restrukturyzację, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad niektórymi kluczowymi projektami.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił na Akademii im. Leona Koźmińskiego.
W latach 2009–2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił funkcje dyrektora departamentu oraz dyrektora zarządzającego.
W sektorze prywatnym (lata: 2007-2009) był m.in. prezesem zarządu firmy konsultingowej.
W latach 2003-2005 pracował w administracji publicznej: w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu; w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poczta Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję członka, następnie przewodniczącego, rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Szczepański Rafał

Szczepański Rafał

Firma: BBI Development SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Rafał Szczepański pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu BBI Development SA i Prezesa Zarządu Juvenes – Projekt Sp. z o.o.
Do jego kompetencji należy pozyskiwanie nowych projektów a także nadzór nad polityką sprzedażową i marketingową. Rafał Szczepański posiada bogate doświadczenie w aktywizacji przedsięwzięć developerskich. Przy jego aktywnym udziale zostały powołane spółki celowe do realizacji takich spektakularnych projektów jak Plac Unii, Nowy Sezam, Centrum Praskie Koneser i ZŁOTA 44 w Warszawie.
Obok działalności stricte biznesowej Rafał Szczepański prowadzi szeroką działalność społeczną. W styczniu 2010 r. zapoczątkował akcją STOP Janosikowe. Rafał Szczepański zainicjował powstanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy „janosikowej”, którą poparło swoimi podpisami 157 tysięcy Polek i Polaków. Prezentował projekt nowelizacji podczas plenarnego posiedzenia Sejmu zimą 2012 r. Reprezentuje inicjatorów nowelizacji podczas prac w komisjach sejmowych.
Rafał Szczepański jest także pomysłodawcą cyklu książek poświęconych historii Warszawy „oglądanej” przez pryzmat inwestycji prowadzonych przez spółkę BBI Development SA. Dotychczas z serii „Warszawa wielkomiejska” ukazały się: „Pasaż Simonsa”, „Rezydencja Foksal i okolice”, „Koneser, Ząbkowska i okolice” , „Plac Unii i okolice” i „ZŁOTA 44 i inne warszawskie niebotyki”.
Za działalność społeczną na rzecz stolicy Rafał Szczepański został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Warszawy”. Ponadto Rafał Szczepański za swoją działalność społeczną i biznesową wyróżniony został min. nagrodą Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego, medalem im. Profesora Mirosława M. Mossakowskiego, prestiżową nagrodą FLORIANA 2011, medalem „PRO MASOVIA” oraz medalem z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego.

Szczerba Michał

Szczerba Michał

Firma: Przewodniczący, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

Stanowisko: Poseł na Sejm RP

Szczypiński Witold

Szczypiński Witold

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 1979 rozpoczął pracę w Azotach Tarnów (aktualnie Grupa Azoty S.A.). Od 1999r członek ścisłego kierownictwa firmy, obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Grupy Azoty S.A. odpowiedzialnego za obszar integracji produkcji, tworzywa i syntezy organiczne. Jest autorem lub współautorem blisko 40 specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym objętych ochroną patentową. Współautor restrukturyzacji Azotów Tarnów w 1999r, Programu Naprawczego w latach 2002-2007, Programu Rozwoju w latach 2002-2007 oraz Strategii i Programu Rozwoju w latach 2008-2012. Współautor i współrealizator Projektu akwizycji Unylon GmbH w 2010r. Jest jednym z głównych twórców giełdowego sukcesu Azotów Tarnów i współrealizatorem przejęcia kontroli nad Zakładami Azotowymi Kędzierzyn i Zakładami Chemicznymi Police – obecnie Grupa Azoty jest jedną z największych Firm w swojej branży w Europie Środkowo- Wschodniej. Wieloletni aktywny członek SITPChem – pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Koła oraz przewodniczącego Oddziału Tarnów SITPChem, był członkiem prezydium krajowego tej organizacji. Obecnie Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Sterującego Programu Strategicznego „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn Koźle.

Szewczyk Andrzej

Szewczyk Andrzej

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Promocji Gospodarczej

Szewczyk Damian

Firma: Młodzi Reformują Polskę

Stanowisko: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członek Zarządu

Szkaradek Dariusz

Szkaradek Dariusz

Firma: Deloitte

Stanowisko: Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Audyt, Zarządzanie Ryzykiem

Dariusz Szkaradek. Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych Deloitte. Nadzoruje projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ryzykiem, transakcji fuzji i przejęć oraz sprawozdawczości zewnętrznej w największych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Absolwent jednego z najbardziej prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuły zawodowe biegłego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej.

Szlachta Anna

Szlachta Anna

Firma: PwC

Stanowisko: Manager

Od ponad 8-lat związana jest z PwC, pracując głównie w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym czasie, Anna zajmowała się głównie badaniem sprawozdań finansowych, weryfikacją danych niefinansowych w tym wielu rankingów, audytem wewnętrznym, doradztwem w zakresie raportowania w tym raportowania zintegrowanego oraz analizą procesów biznesowych i zarządczych. Członek grupy roboczej ds. monitorowania trendów CSR przy Ministerstwie Gospodarki, projekt przygotowanie rekomendacji dla Ministerstwa Finansów w zakresie wdrożenia Dyrektywy 2014/95/UE. Certyfikowany trener Global Reporting Initiative.

Szlagowski Piotr

Szlagowski Piotr

Firma: PGNiG SA

Stanowisko: Dyrektor, Departament Regulacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Advanced Master in Energy and Environmental Lwa( LLM, magna cum laude) na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Obecnie w trakcie studiów MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in w PGNiG SA jako Dyrektor Departamentu Strategii i Regulacji, Dyrektor Departamentu Regulacji, Kierownik Działu Regulacji Rynku Gazu i Energii oraz prawnik w kancelariach polskiej i międzynarodowej.

Szlęk Edward

Szlęk Edward

Firma: JSW Koks SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Sznajder Ryszard

Sznajder Ryszard

Firma: Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza

Stanowisko: Prezes

- ur.22.03.1948 Poznań

- 1969 mgr prawa - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

- 1974 - 1999 Ministerstwo Spraw zagranicznych

1975 - 1977 Ambasada Polska w Waszyngtonie - sekretarz d/s kulturalnych i
naukowych
1984 - 1988 Ambasada Polska w New Delhi - I sekretarz
1992 - 1996 Ambasada Polska w New Delhi - radca

- 1996 - 1997 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Lotniczego PZL
Mielec

- 1999 - niezależny konsultant biznesowy i prywatny przedsiębiorca

- 2008 - współzałożyciel i Wiceprezes Polsko - Indyjskiej Izby Gospodarczej (PIIG)

- 2009 - Prezes Polsko - Indyjskiej Izby Gospodarczej

- języki: angielski , rosyjski , hiszpański

Lektor tematyki indyjskiej na sympozjach i seminariach organizowanych przez PIIG samodzielnie lub we współpracy z miastami , samorządami i innymi organizacjami oraz na konferencjach międzynarodowych.

Szpara Agnieszka

Szpara Agnieszka

Firma: Affidea Polska

Stanowisko: Prezes Zarządu

WYKSZTAŁCENIE:

1988 – 1993 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1998 Szkoła Zdrowia Publicznego w Łodzi
2008 – 2009 Program Advanced Management w IESE Business School University of Navarra

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

20 lat doświadczenia w zarządzaniu w opiece medycznej w tym 15 lat doświadczenia w zarządzaniu strategicznym.
W latach 1994 – 2009 związana zawodowo z rozwojem Grupy Medicover w krajach Europy Centralnej, w tym od roku 2000 na stanowisku Prezes Zarządu Medicover w Polsce.
W latach 2009-2013 Prezes Zarządu Continuum Care – spółki tworzącej system specjalistycznej opieki dla osób starszych.
Od stycznia 2014 roku Dyrektor Zarządzający Care Experts, Grupa Medicover – spółki oferującej koordynowaną opiekę dla osób starszych i niesamodzielnych.
Od września 2014 roku Prezes Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – właściciela grupy szpitalnej EMC Szpitale, operatora 10 szpitali, 16 przychodni i 8 ośrodków opieki długoterminowej w Polsce.
Od maja 2016 roku Prezes Zarządu Affidea Polska, międzynarodowej grupy świadczącej usługi diagnostyki obrazowej oraz radioterapii.
Współzałożycielka i od 2002 roku Wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej organizacji zrzeszającej najważniejsze prywatne firmy świadczące usługi medyczne.
Przewodnicząca Forum Opieki Długoterminowej w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej. Doradca ds. polityki senioralnej Prezydenta Pracodawców RP.
Wieloletni konsultant rynku opieki zdrowotnej współpracujący z instytucjami finansującymi jego rozwój. Członek rad nadzorczych.
Członek Grupy ds. Innowacji przy Polskiej Akademii Nauk, powołanej w celu propagowania poprawy jakości w sektorze ochrony zdrowia.
Wykładowca tematów związanych z ładem korporacyjnym i optymalnymi strukturami zarządzania
w ramach MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie

DODATKOWE ZAJĘCIA I UMIEJĘTNOŚCI:

Rozwój biznesu, Zarządzanie służbą zdrowia, Start-up, Fuzje i przejęcia, Zarządzanie zmianami, Analiza konkurencyjna, Nowy rozwój biznesu, Planowanie strategiczne, Przedsiębiorczość, Biznes Międzynarodowy, Negocjacje, Transformacje biznesowe, Konsulting, Analizy biznesowe

Sztuczkowski Przemysław

Sztuczkowski Przemysław

Firma: Cognor SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Szugajew Jacek

Szugajew Jacek

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Od ponad 20 lat związany jest z sektorem bankowym. W tym okresie sprawował stanowiska kierownicze i był odpowiedzialny przede wszystkim za strategie banków oraz relacje z klientami. W latach 2009-2014 zajmował stanowisko prezesa Zarządu Rabobank Polska S.A., a od października 2014 r. pracował w PKO Banku Polskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ABN Amro Bank (w Warszawie i w holenderskiej centrali banku
w Amsterdamie), w Citibank Poland oraz Narodowym Banku Polskim.
Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie oraz Uniwersytetu Sztokholmskiego w zakresie bankowości
i finansów.

Szulwiński Marcin

Szulwiński Marcin

Firma: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Współwłaściciel i jeden z założycieli Grupy Nowy Szpital, z wykształcenia manager. Zarządzaniem w służbie zdrowia zainteresował się w okresie tworzenia Kas Chorych. Naprawianie szpitali i leczenie służby zdrowia stało się jego życiową pasją. W 2003 r. związał się z Zakładem Usług Konsultingowych Know How, gdzie m.in. przygotowywał i przeprowadzał projekty restrukturyzacyjne placówek medycznych. Od 2008 prezes Grupy Nowy Szpital.

Szymańska Małgorzata

Szymańska Małgorzata

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Dyrektor, Departament Ropy i Gazu

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w latach 2002-2004, odbyła także staż w Ecole Nationale d’Administration. W 1991 r. rozpoczęła pracę zawodową w dziale inwestycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Od 1994 r. kontynuowałam pracę zawodową w zakresie przygotowania realizacji inwestycji w powołanej do życia na mocy ustaleń polsko-rosyjskiego Porozumienia Międzyrządowego z 1993 r. spółce EuRoPol Gaz S.A., której zdaniem było wybudowanie polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. Od 2004 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej, zatrudnionym w Ministerstwie Gospodarki, gdzie przez osiem lat pełniła funkcję naczelnika wydziału gazu ziemnego. Była członkiem Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Od sierpnia 2011 r. jest dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu, który wypełniania zadania Ministra Gospodarki związane z nadzorem nad bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski, a także opracowaniem ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie obu sektorów, w tym projektów implementacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego. Reprezentuje Polskę w pracach Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu Komisji Europejskiej. Współprzewodniczy pracom grupy roboczej ds. paliwowo-energetycznych Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Szymczak Jacek

Szymczak Jacek

Firma: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Stanowisko: prezes zarządu

Szymielewicz Katarzyna

Szymielewicz Katarzyna

Firma: Fundacja Panoptykon

Stanowisko: Prezes, Współzałożycielka

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem . Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini rady Tactical Technology Collective i Amnesty International (Polska). Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

Ś

Ślęzak Tomasz

Ślęzak Tomasz

Firma: Work Service SA

Stanowisko: wiceprezes zarządu

Ukończył studia w zakresie zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W trakcie studiów pracował przez ponad dwa lata jako ankieter dla Pracowni Badań Społecznych z Sopotu, spółki badającej opinię publiczną pod kątem preferencji politycznych i zwyczajów konsumenckich. Następnie pracował przez sześć miesięcy jako asystent managera projektu i asystent trenera w agencji szkoleniowej Profes. Przez krótki czas był także konsultantem w SJOS, firmie oferującej doradztwo biznesowe, gdzie brał udział we wdrażaniu projektu funkcji kontroli finansowej w spółce z branży energetycznej.


Po ukończeniu studiów, pracował przez prawie dziewięć lat w Procter&Gamble. Jako Menadżer ds. Kluczowych Klientów zarządzał zespołem odpowiedzialnym za współpracę z jednym z głównych klientów P&G (real,- grupa METRO). Prowadził również liczne projekty strategicznego wsparcia sprzedaży w portfelu P&G. Wspierał rozwój organizacji jako trener wewnętrzny, oraz certyfikowany rekruter na stanowiska kierownicze.


Po objęciu stanowiska Menadżera ds. Strategii i Planowania Marketingowego na rynkach Europy Centralnej, Afryki i Bliskiego Wschodu (CEEMEA) Pan Ślęzak opracował i wprowadził nowe strategie produktowe dla kategorii Detergentów na podległych rynkach. Świadczył usługi doradztwa strategicznego dla kluczowych klientów w Regionie (innowacje w punktach sprzedaży i projekty w oparciu o psychologię kupującego). Opracowywał także koncepcje sprzedaży i inicjatywy rynkowe aktywnie współpracując z centralą koncernu. Za swoje osiągnięcia otrzymał złotą nagrodę Brand Building Award. Po powrocie do Polski objął stanowisko Menadżera marketingu handlowego Gillette, gdzie odpowiadał za wprowadzanie nowych produktów oraz egzekucję rynkową inicjatyw marketingowych we wszystkich kanałach sprzedaży.


Od grudnia 2010 prowadził Pion Sprzedaży w polskim oddziale wiodącego operatora logistycznego – DB Schenker. Jako Dyrektor Sprzedaży był członkiem ścisłej Grupy Kierowniczej spółki, reprezentował również DB Schenker Polska na forum Europejskiej Grupy Sterującej Sprzedażą (European Sales Steering Team).


Ponadto, od marca 2009 do końca 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Metromedia Polska, firmy reklamowej specjalizującej się w mobilnych nośnikach reklamowych.


W chwili obecnej pełni również funkcję Prezesa Zarządu w Lensvision Sp. z o.o.

Śliwa Romana

Śliwa Romana

Firma: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Stanowisko: Katedra Przeróbki Plastycznej (MP), Kierownik, Biuro ds. Obsługi Projektu (MBI)

Prof. dr hab. inż. Romana Ewa ŚLIWA jest pracownikiem naukowym w Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Jest koordynatorem Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza W ramach aktywności Centrum AERONET DL oraz w ramach realizacji bieżących badan naukowych, w tym we współpracy z przemysłem realizuje projekt kluczowy z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju pn.”Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym „(POIG, 2008–2015). Jest kierownikiem tego projektu, który był wielokrotnie wyróżniany za efekty jego realizacji.
Ponadto czynnie współpracuje z SGPPL „Dolina Lotnicza”, jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, ekspertem w 6 i 7 Programie Ramowym UE oraz ekspertem Grupy Doradczej Transportu (w tym lotnictwa) 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2007–2012)
Jest członkiem: Komitetu Metalurgii PAN, Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN, Towarzystwa Materiałoznawczego, Towarzystwa. Europejskiego ESAFORM, Stowarzyszenia SEFI – European Society for Engineering Education – Ethics Working Group oraz członkiem SIMP – Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.
Posiada doświadczenia naukowe zdobyte za granicą w ramach wizyt studyjnych i wykładów w programie SOCRATES / ERASMUS oraz staży w uczelniach w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Belgii, Niemczech, Austrii, Czechach, Francji, USA i Szwecji.
Jej dorobek naukowy dotyczy głównie teoretycznych i eksperymentalnych badań w zakresie materiałów kompozytowych , mechaniki materiałów oraz przeróbki plastycznej i biomechaniki. Jest autorem lub współautorem obecnie ponad 280 publikacji naukowych i referatów konferencyjnych. Do głównych obszarów działalności badawczej należą: metalurgia, inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, przeróbka plastyczna, mechanika materiałów, biomechanika, materiały i technologie dla lotnictwa.

Śmidowski Witold

Śmidowski Witold

Stanowisko: Ambasador RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej

Światłowski Bartosz

Światłowski Bartosz

Firma: Portal Visegrad Plus, Członek, Klub Jagielloński

Stanowisko: Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, Redaktor

Świątek Bogdan

Świątek Bogdan

Firma: Veolia Energia Poznań ZEC

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

Wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rozwoju Veolii Energii Poznań SA oraz Veolii Energii Poznań ZEC SA. Absolwent i pracownik Politechniki Poznańskiej, przeszedł do praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy w branży ciepłowniczej.  Pracuje w niej od ponad  30 lat, a od 25 lat pełni funkcje menadżerskie najwyższego szczebla. W Poznańskiej Energetyce Cieplnej SA był odpowiedzialny za eksploatację i restrukturyzację techniczną oraz rynkową i marketingową reorientację przedsiębiorstwa, a od 2002 roku za rozwój handlowy. Jest autorem wspólnej dla Grupy Veolia w Polsce koncepcji współpracy z partnerami samorządowymi, odpowiadał także za rozwój nowych produktów: usług technicznego utrzymania obiektu (facility management), usług dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,  wytwarzania i dystrybucji chłodu systemowego, a ostatnio usług zarządzania energią w obiektach oraz za projekty w obszarze efektywności energetycznej. Jest uznanym autorytetem w branży ciepłowniczej. 

Świątkowska Joanna

Świątkowska Joanna

Firma: Instytut Kościuszki

Stanowisko: dyrektor programowy CYBERSEC

Dr Joanna Świątkowska - Dyrektor programowy CYBERSEC, ekspert Instytutu Kościuszki. W latach 2016 – 2017 była członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Posiada tytuł doktora w zakresie nauk o polityce.

Świechowicz Robert

Świechowicz Robert

Firma: PESA Bydgoszcz SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Urodzony 1974 r. Chełmno

Wykształcenie
Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.
W 1999 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami, a 2002 roku podyplomowe Prawo Podatkowe.
Swoje umiejętności systematycznie rozwija na licznych szkoleniach i kursach menedżerskich.

Doświadczenie zawodowe
W PESA Bydgoszcz SA od 1997 r.
Przeszedł wszystkie szczeble kariery od samodzielnego pracownika ds. ekonomicznych, przez specjalistę, kierownika działu finansowego, Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu od 2000 roku , do Wiceprezesa firmy od 2012 roku

Świerczewski Arkadiusz

Świerczewski Arkadiusz

Firma: PKN ORLEN SA

Stanowisko: Dyrektor, Biuro Projektów Innowacyjnych

Świlski Ryszard

Świlski Ryszard

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Stanowisko: prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, członek zarządu

Urodzony w 1971 roku w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego - wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny Powiatu Gdańskiego - przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny Powiatu Gdańskiego - wicestarosta Powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

T

Tabiś Wojciech

Tabiś Wojciech

Firma: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Stanowisko: Dyrektor Biura

Takáč Kristián

Takáč Kristián

Firma: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Słowacji w latach 2011-2012

Stanowisko: Partner, Central European Policy Institute (CEPI)

Tamborski Paweł

Tamborski Paweł

Firma: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku.
Od lipca 2014 r. Prezes Zarządu GPW. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne, w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym.
W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej.
Od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski, gdzie rozpoczął karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK S.A.).
W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE).
Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Towarowej Giełdy Energii.

Taylor Charles

Taylor Charles

Firma: Cushman & Wakefield

Stanowisko: Partner Zarzadzający

Charles Taylor jest Partnerem Zarządzającym w polskim oddziale firmy Cushman & Wakefield i posiada ponad 23-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Zanim objął to stanowisko w lipcu 2013 roku, przez 15 lat zarządzał oddziałem C&W w Budapeszcie, gdzie odpowiadał także za koordynację działań Grupy Rynków Kapitałowych w regionie Europy Środkowej. Jeszcze wcześniej pracował w londyńskim biurze Cushman & Wakefield, gdzie świadczył usługi doradztwa w zakresie nieruchomości handlowych w centralnym Londynie.
W swojej wieloletniej karierze odnosił liczne sukcesy zawodowe, do których należy między innymi przeprowadzenie takich transakcji jak: nabycie portfela 5 nieruchomości biurowych w Budapeszcie na rzecz firmy Heitman oraz zakup należącego do TriGranit obiektu Arena Centar w Zagrzebiu. Od momentu objęcia stanowiska Partnera Zarządzającego w Polsce, Charles nadzoruje również działalność Grupy Rynków Kapitałowych oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi.

Taylor Ian

Taylor Ian

Firma: University of St Andrews

Tejchman Marek

Tejchman Marek

Firma: Dziennik Gazeta Prawna

Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

Teta João Sebastião

Teta João Sebastião

Stanowisko: Sekretarz Stanu ds. Nauki i Technologii, Angola

Tobiacelli Marek

Tobiacelli Marek

Firma: Siemens Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Już od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną systemów produkcji, dystrybucji, transformacji i zużycia energii w budynkach. Kompetencje swoje rozbudowywał w ramach kolejnych obszarów obowiązków jako projektant, handlowiec oraz menedżer. Od 2004 roku związany z firmą Siemens. Jako dyrektor Działu Efektywności Energetycznej początkowo wprowadzał rozwiązania typu ESCO i energy performance contracting, by następnie zaangażować się również w realizację projektów efektywności energetycznej w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego oraz rozwój i wdrożenie koncepcji zdalnego monitorowania i zarządzania energią. Do tej pory brał udział w kilkunastu postępowaniach tego typu zakończonych sukcesem.

Tokarski Krzysztof

Tokarski Krzysztof

Firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Z rynkiem finansowym związany zawodowo od ponad 20 lat.
Z wykształcenia magister matematyki, ukończył także studia z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rynku kapitałowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada tytuł MBA w finansach międzynarodowych (WSHiFM w kooperacji z Erasmus University Rotterdam). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych.
Karierę zawodową zaczynał w banku Pekao i jego Biurze Maklerskim.
W kolejnych latach pracował dla Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie m.in. jako Head of Investment Control for Central and Eastern Europe zajmował się kontrolą inwestycji w strukturach grupy Pioneer.
Był także dyrektorem ds. Inwestycji w KGHM TFI, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem specjalistycznych funduszy do udziału w prywatyzacji sektora energetycznego.
W Grupie PZU od sierpnia 2011. Od lutego 2012 r. jest prezesem zarządu TFI PZU S.A.

Tokarski Stanisław

Tokarski Stanisław

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jak również szereg studiów podyplomowych, w tym między innymi w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).
Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w Elektrowni Jaworzno III, gdzie między innymi zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992-1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996-1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997-2001). W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie SA.
Jest działaczem wielu organizacji, min: Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Dyrektorów VGB. Aktywnie działa w KIC InnoEnergy, międzynarodowej spółce prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Tomanek Robert

Tomanek Robert

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: rektor

Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i profesor w Katedrze Transportu. Zajmuje się ekonomiką transportu i logistyką miejską.


Autor i współautor 150 publikacji, w tym 6 książek. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie 27 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym.


Członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny” oraz rady naukowej kwartalnika „Transport Problems”.


W latach 1992-1997 zastępca dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W latach 2005-2008 prodziekan na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 2008-2016 prorektor, a od 2016 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


 

Tomasik Artur

Tomasik Artur

Firma: Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Artur Tomasik jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg.
Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.
Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA., Spółki zarządzającej MPL Katowice Airport.
Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, głównie bankach.
Aktualnie również Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Przewodniczący Rady Naukowo –Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, a także Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tomczykiewicz Tomasz

Tomczykiewicz Tomasz

Firma: Ministerstwo Gospodarki RP

Stanowisko: Sekretarz Stanu

Tomecki Maciej

Tomecki Maciej

Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: Ekspert, Alumn

Tovmasyan Petros

Tovmasyan Petros

Firma: Klub Jagielloński

Stanowisko: Absolwent, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej

Tóth Krisztián

Tóth Krisztián

Firma: Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH)

Stanowisko: Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych

Traczyk Bogdan

Traczyk Bogdan

Firma: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Bogdan Traczyk, lat 61, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku „lotnictwo” i specjalności – „konstrukcja śmigłowców”. 
Z regionem śląskim jest związany od 1980 roku. W latach 80 pracował jako konstruktor w Przedsiębiorstwie Doświadczalno – Produkcyjnym Szybownictwa „PZL – Bielsko”. Na przełomie lat 80 i 90, jako inicjator i przewodniczący Regionalnego Porozumienia Samorządów Pracowniczych, doprowadził do powstania spółki AQUA S.A., której akcje w 1997 roku wprowadził do obrotu publicznego. W latach 90 był jej Prezesem Zarządu. W 1998 roku objął funkcję Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Po upływie kadencji powrócił do pracy w AQUA S.A.. W latach 2004-05 dyrektor w firmie Aqua System Sp. z o.o., powstałej w wyniku prywatyzacji jednego z wydziałów AQUA S.A. W 2006 roku pracował dla międzynarodowej korporacji jako szef zespołu ekspertów kontraktu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”. Od 2007 roku Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach. Z końcem 2013 roku w wyniku włączenia części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach w struktury ARL Sp. z o.o., doprowadził do powstania Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, do której aktywów należą m/in. Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, parki przemysłowe w Bytomiu i Żorach oraz ponad 97% udziałów Śląskiego Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i ponad 69% akcji GAPP S.A. w Rybniku. W kwietniu br. dokonał fuzji z Agencją Rozwoju Lokalnego w Jaworznie.


Prezesem GAPR sp. z o.o. jest do tej pory. Ponadto od 20.03.2015 roku – Prezes Aeroklubu Gliwickiego.


 

Trakelis Darius

Trakelis Darius

Firma: Ministerstwo Finansów, Litwa

Stanowisko: Dyrektor, Departament ds. UE i Współpracy Międzynarodowej

Trepczyński Ryszard

Trepczyński Ryszard

Firma: PZU SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Zarządzania i Marketingu.
Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie związane z budowaniem i realizacją strategii inwestycyjnych oraz tworzeniem zasad polityki lokacyjnej. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu portfelami aktywów o znaczącej wartości i zróżnicowanej strukturze.
Brał udział w budowaniu struktur zarządzających strategiczną alokacją aktywów, płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym.
W latach 1994 - 1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1996 - 2002 był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych. Od grudnia 2002 roku do czerwca 2011 roku związany z Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Papierów Dłużnych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, a od marca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji.
Od lipca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU i PZU Życie. Odpowiada za Pion Inwestycji.

Trojanowski Wojciech

Trojanowski Wojciech

Firma: Strabag Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu

Z koncernem STRABAG związany jest od 18 lat. Od lutego 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce, odpowiadając za pion finansowy.
Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość .
Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. W tym czasie firma stała się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce, zwiększając ponad dwukrotnie zatrudnienie oraz przychody. Do referencyjnych inwestycji tego okresu zalicza się m.in. realizacja odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. Kierował także integracją spółek grupy NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu STRABAG m.in. Hermann Kirchner Polska, a w latach 2012-2013 odpowiedzialny był za przeniesienie wytwórni mas bitumicznych i rozwój potencjału koncernu STRABAG do Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o należącej do grupy kapitałowej STRABAG.
Pod jego nadzorem STRABAG zdobył szereg nagród i wyróżnień w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego m.in. tytuł Firmy Roku w Konkursie Liderów Branży Infrastruktury (2010), oraz kolejne diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club, tytuł Tytana roku w obszarze budownictwa podziemnego (2012). Jest przewodniczącym Platformy Budowlanej organizacji Pracodawcy RP.

Truskolaski Tadeusz

Truskolaski Tadeusz

Stanowisko: prezydent Białegostoku

Tadeusz Truskolaski (ur. 1958) ekonomista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Na swoim koncie ma przeszło 90 publikacji naukowych. Pełnił funkcję doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Po utworzeniu samorządów wojewódzkich kierował Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wdrażał program PHARE. Stworzony przez Tadeusza Truskolaskiego zespół zapewnił Podlasiu ponad 400 mln złotych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2011, już jako Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski został członkiem Komitetu Regionów, organu doradczego UE, zajmującego się polityką regionalną Unii. W roku 2006 Tadeusz Truskolaski po raz pierwszy wybrany został na Prezydenta Miasta Białegostoku. Cztery lata później białostoczanie w pierwszej turze zdecydowali, iż życzą sobie jego reelekcji. Podobną decyzję mieszkańcy Białegostoku podjęli po zakończeniu kolejnej kadencji – w grudniu 2014 roku Tadeusz Truskolaski po raz trzeci złożył ślubowanie jako Prezydent Miasta.

Turowski Jakub

Turowski Jakub

Firma: Facebook

Stanowisko: Head of Public Policy for Poland

Twardowska Jowita

Twardowska Jowita

Firma: Grupa Lotos SA

Stanowisko: Dyrektor ds. Komunikacji i CSR

Twarowska Katarzyna

Twarowska Katarzyna

Firma: Fundacja Liderek Biznesu

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Dyrektor EY w Dziale Audytu, Lider Rynku Nieruchomości w audycie na kraje Centralnej i Południowo – Wschodniej Europy, Biegły Rewident, Business Coach. Globalna ambasadorka TIAW (The International Alliance for Women ) na Polskę. Publicystka w Forbes.pl. Od 2003 roku związana z jedną firmą EY (wcześniej Ernst &Young). Obsługuje międzynarodowe korporacje oraz spółki giełdowe.
Zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe współpracując z różnorodnymi podmiotami z sektora prywatnego i publicznego przeprowadzając badania i przeglądy zarówno skonsolidowanych, jak i jednostkowych, sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Katarzyna posiada szerokie doświadczenie w pracy dla największych polskich spółek, w tym dla podmiotów notowanych reprezentowanych w indeksie giełdowym WIG20. Uczestniczyła w procesach dopuszczenia spółek do obrotu publicznego.
Poprzez Fundację Liderek Biznesu chce aktywnie wspierać i inspirować kobiety do rozwijania talentów i świadomego podążania ścieżką przedsiębiorczości, a także włączać liderów w aktywne promowanie kultury różnorodności w organizacjach.

Twaróg Marek

Twaróg Marek

Firma: Dziennik Zachodni

Stanowisko: Redaktor Naczelny

Redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, wcześniej trzy lata na czele „Gazety Wrocławskiej”. Interesuje się kwestiami europejskimi, Kościołem i zagadnieniami śląskimi. Jest autorem publikacji popularno-naukowych z zakresu mediów, a wraz z Arkadiuszem Golą współautorem albumu „Ludzie z węgla”. Dwukrotny laureat nagrody w konkursie Silesia Press i juror w konkursie Grand Press. Lubi pracę na uczelni.

Tycholiz Wojciech

Tycholiz Wojciech

Firma: Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Stanowisko: Członek Zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Tylman Beata

Tylman Beata

Firma: PwC

Stanowisko: Dyrektor

Specjalizuje się w innowacjach, w tym projektach badawczo – rozwojowych. Od ponad 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji dla przedsiębiorców, szczególnie na ich działalność innowacyjną i B+R. Nie jest jej obca perspektywy drugiej strony stołu, gdy na zlecenie różnych instytucji polskich i europejskich ocenia i kontroluje dofinansowane projekty. Wspiera przedsiębiorców w przygotowywaniu strategii i narzędzi w obszarze innowacji oraz działalności B+R. Wspierała przedsiębiorstwa z wielu sektorów w opracowaniu ich studiów sektorowych zawierających agendy badawcze na lata 2015 - 2020. Od zawsze pokazuje praktyczny aspekt prowadzenia projektów badawczych oraz pozyskiwania dotacji i jej rozliczania, przygotowując przedsiębiorców do tego, jak najlepiej przejść ten proces z sukcesem. Ostatnio jako dyrektor zespołu ds. Innowacji i B+R, Dotacji i ulg w PwC.

Tynel Paweł

Tynel Paweł

Firma: EY

Stanowisko: partner

Paweł jest szefem zespołu Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych wspierającego inwestorów krajowych i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną z funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Specjalizuje się w negocjacjach pakietów pomocy publicznej dla największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz realizacji projektów B+R. Ma wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE oraz prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W swojej praktyce prowadził wiele projektów dotyczących procesu wyboru lokalizacji inwestycji uwzględniających – obok zachęt inwestycyjnych – także czynnik dostępu do wykwalifikowanych kadr, koszty pracy, aspekty logistyczne, jak również współpracę z lokalnymi władzami oraz sektorem naukowym. Głównymi klientami Pawła są przedsiębiorstwa i koncerny z branży motoryzacyjnej, chemicznej, spożywczej, stalowej oraz centra usług biznesowych. Paweł jest autorem szeregu publikacji oraz artykułów na temat pomocy publicznej oraz zachęt inwestycyjnych, włączając w to raport Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku.

U

Urbańczyk Roman

Urbańczyk Roman

Firma: KZK GOP

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu

Uszko Marek

Firma: KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


V

Valente David

Valente David

Firma: Expandglobe

Stanowisko: CEO

Prezes Expandglobe, dynamicznej firmy, która jest jednym z najaktywniejszych promotorów działalności biznesowej między Polską a Południową Afryką, ze szczególnym uwzględnieniem Angoli. Podczas współpracy z polskimi firmami, miał okazję kierować udanymi działaniami eksportowymi kilku polskich producentów żywności i innych produktów na rynku Angoli. Jego wysoki poziom specjalistycznej wiedzy oraz sieć kontaktów w Angoli wspierają także rozwój kilku potencjalnych projektów inwestycyjnych, opracowywanych obecnie między polskimi i angolskimi firmami z sektorów takich jak m. in. sprzedaż detaliczna, energetyka, telekomunikacja czy rybołówstwo. Expandglobe rozwija także działalność na innych portugalskojęzycznych rynkach Afryki, takich jak Mozambik czy Republika Zielonego Przylądka.
W przeszłości pracował w sektorze bankowym zarówno w Polsce, jak i w Portugalii (Grupa Millennium Bank).
Absolwent Business Management w lizbońskiej Nova School of Economics oraz International Business Strategies w Maastricht University w Holandii. Napisał książkę "The reaction of corporate growth strategies to systems change – the case of 2008-09 global financial crisis”.

Vass Róbert

Vass Róbert

Firma: Central European Strategy Council

Stanowisko: Wiceprezes, CEO

Vilaseca Josep

Vilaseca Josep

Firma: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Virbickas Daivis

Firma: Litgrid

Stanowisko: Prezes Zarządu

Voelkel Piotr

Voelkel Piotr

Firma: Grupa Kapitałowa Vox

Stanowisko: Założyciel

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.
Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox - firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz.
Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort.
Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Collegium Da Vinci (dawnej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa).
Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu.
Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej.
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.

von Liechtenstein Książe Michael

von Liechtenstein Książe Michael

Firma: Geopolitical Information Service AG

Stanowisko: Prezes Zarządu

Książę Michael von Liechtenstein, założyciel i prezes zarządu Geopolitical Information Service AG, międzynarodowej firmy analitycznej i doradczej z siecią ekspertów na całym świecie.
Jest także prezesem Industrie und Finanzkontor, międzynarodowego funduszu powierniczego z siedziba w Vaduz (Księstwo Liechtenstein); oraz prezesem think thanku ECAEF (European Center of Austrian Economics Foundation).
Książę ukończył handel na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu, a następnie pracował na stanowiskach zarządczych w sektorze bankowym i przemysłowym w Europie, Kanadzie i USA. Od 1978 do 1987 roku pracował dla Nestlé SA w zakresie controllingu, zarządzania i marketingu na różnych rynkach w Europie i Afryce.

W

Waliszewski Leszek

Waliszewski Leszek

Firma: FA Krosno SA

Stanowisko: prezes zarządu

Inżynier, przedsiębiorca i menedżer. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Pracował na wysokich stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach takich jak General Motors (USA) i Delphi (Europa) jak również w firmach rodzinnych Borg Automotive i FA Krosno. W latach 1994 – 2002 jako Dyrektor Krajowy koordynował rozwój w Polsce amerykańskiej korporacji motoryzacyjnej Delphi. W 1994 roku był pierwszym pracownikiem Delphi w Polsce, w 2002 Delphi miała 6 fabryk, Centrum Techniczne w Krakowie i ponad 6000 pracowników. W 2002 Delphi otrzymała nagrodę Prezydenta Polski dla najlepszego inwestora zagranicznego. W latach 2002 – 2004 jako Dyrektor Operacyjny zarządzał 8 fabrykami Delphi w Europie Północnej. Od 2006 roku jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu polskiej firmy motoryzacyjnej FA Krosno; trzeciego w Europie producenta sprężyn gazowych. W latach 1980 – 1982 zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej biorąc udział w organizowaniu powstania Solidarności w regionie Śląsko-Dąbrowskim stając się jego pierwszym przewodniczącym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W 1983 wyjechał do USA gdzie pracował w General Motors w Arlington, Texas i w GM-Saturn w Spring Hills, Tennessee. W 1994 wrócił do kraju. Urodził się w Gdańsku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Elektroniki. Za wybitny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości i za działalność w opozycji antykomunistycznej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wałęsa Lech

Wałęsa Lech

Firma: Ambasador CEED Institute

Stanowisko: Prezydent RP w latach 1990-1995

Wang Yiwei

Wang Yiwei

Firma: Uniwersytet Ludowy Renmin w Chinach

Stanowisko: Dyrektor

Wasilewska-Semail Agnieszka

Wasilewska-Semail Agnieszka

Firma: Rafako SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wasira Stephen Masatu

Wasira Stephen Masatu

Stanowisko: Minister Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywieniowego i Spółdzielczości, Tanzania

Wasyłeczko Magdalena

Wasyłeczko Magdalena

Firma: alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

Stanowisko: absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Watzl Alfred

Watzl Alfred

Firma: Strabag Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu

Od lutego 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce odpowiadając za pion techniczny.
Ukończył inżynierię lądową (specjalizacja prawo budowlane i zarządzanie) na Uniwersytecie Technicznym w Deggendorf/Passau.
Jego doświadczenie zawodowe w Polsce rozpoczęło się w 1998r. na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. Nadzwyczajne osiągnięcia zaowocowały w 2004 roku awansem na Członka Zarządu STRABAG Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne. Poprzez grupę STRABAG posiada liczne kontakty w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest Członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Laureat tytułu „Osobowość Branży” przyznanego w 2014r przez miesięcznik Builder.
Pod jego kierownictwem firma STRABAG, zatrudniająca prawie 3500 osób, została wyróżniona m.in. tytułem „Firma budowlana Roku” w latach 2005, 2009 i 2012 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w prestiżowym konkursie CEEQA a także tytułem „Pracodawca Roku 2013 w Budownictwie”, miesięcznik Builder przyznał zaś spółce STRABAG certyfikat „Budowlanej Firmy Roku 2014” za skuteczne zarzadzanie i innowacyjność.

Wen Wang

Wen Wang

Firma: Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University, China

Stanowisko: Dziekan

Wenbo Hou

Wenbo Hou

Firma: Bank of China

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Wendel Iwona

Wendel Iwona

Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Odpowiada za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych wspierających innowacyjność, nowe technologie i komercjalizację działalności badawczo-rozwojowej (Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój), inwestycje w szerokopasmowy Internet, elektroniczne usługi, otwieranie publicznych zasobów, cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Polska Cyfrowa), rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności pięciu wschodnich województw (Rozwój Polski Wschodniej i Polska Wschodnia).

Wenecki Tadeusz

Wenecki Tadeusz

Firma: Polski Koks SA

Stanowisko: prezes zarządu

Przebieg kariery zawodowej: Absolwent Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. chemik o specjalności inżynieria chemiczna. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania - AGH Kraków, z zakresu finansów i prawa- PAN Warszawa. Duże doświadczenie menadżerskie, w tym ponad 20 lat w branży koksowniczej. Prezes Zarządu Huty Metali Niezależnych Szopienice SA, Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia w Katowicach i Koksowni Częstochowa Nowa. Autor wielu projektów organizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych firm. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Koksu SA. w Grupie JSW

Werle Jerzy

Werle Jerzy

Firma: Warbud SA

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

JERZY WERLE, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Warbud SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Graduate School of Business SEP 2006 na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii.
Po skończeniu w 1983 roku Wydziału Inżynierii Sanitarnej - specjalność Budownictwo Wodne, szlify inżynierskie zdobywał na budowie ujęcia wody dla Warszawy w Wieliszewie i stacji Metra „Wilanowska” w Warszawie.
Przez 5 lat był Dyrektorem Technicznym firmy Domy Phenix budującej domki jednorodzinne w stalowej konstrukcji szkieletowej. Firma należała do jednego z największych holdingów budowlanych na świecie „Generale des Eaux”.
Od roku 1995 sprawował nadzór nad budowami w firmie Warbud SA. Jako Dyrektor ds. produkcji kierował przygotowaniem produkcji, opracowaniem technologii wykonania oraz budową m.in. takich obiektów jak: pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie, Mostu Sucharskiego w Gdańsku, Mostu Siekierkowskiego i Węzła Czerniakowska w Warszawie, wiaduktu w ul. Obornickiej w Poznaniu. Od 1 stycznia 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego. W październiku 2012 r. został powołany na Wiceprezesa Zarządu Warbud SA, a w dniu 29 lutego 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Warbud SA.

Nagrodzony odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministerstwo Budownictwa. Za projekt technologii montażu Mostu Siekierkowskiego otrzymał nagrody: Ministra Infrastruktury za osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej za dokonania w dziedzinie techniki.Wiater Krzysztof

Wiater Krzysztof

Firma: DLA Piper Wiater sp.k.

Stanowisko: Partner Zarządzający

Krzysztof Wiater jest radcą prawnym i doktorem nauk ekonomicznych. Od 2007 r. kieruje zespołem DLA Piper w Polsce.
Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć, projektach greenfield/brownfield, prywatyzacjach bezpośrednich i pośrednich oraz w restrukturyzacji. Doradza w zakresie pomocy publicznej, jak również w kwestiach związanych z obronnością oraz umowami offsetowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania oraz koordynowania procesu równoległego świadczenia usług korporacyjnego doradztwa prawnego w kilku krajach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto ma wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami publicznymi oraz agencjami rządowymi, którą zdobył podczas reprezentacji tych instytucji w licznych projektach,
w tym przy prywatyzacji oraz restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa.
Wiącek Robert

Wiącek Robert

Firma: Stal-Service Sp. z o.o.

Stanowisko: Członek Zarządu

Wirth Herbert

Wirth Herbert

Firma: KGHM Polska Miedź SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Wiśniewski Arkadiusz

Stanowisko: Prezydent Opola


Wiśniewski Grzegorz

Wiśniewski Grzegorz

Firma: Instytut Energetyki Odnawialnej

Stanowisko: Prezes Zarządu

Prezes zarządu (od 2001 r.) Instytutu Energetyki Odnawialnej – niezależnego think-tanku. Był  dyrektorem (1997-2005) Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii dla Regionu Morza Bałtyckiego  (EC BREC) i przewodniczącym (2008-2009) Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki (managEnergy). Specjalizuje się w energetyce odnawialnej oraz kształtowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jest współautorem „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2000), pierwszego rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (2003)  oraz tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015). Jest członkiem od (2013 r.) Komitetu Sterującego  ds. Zaawansowanych  Technologii  Pozyskania Energii  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczącym (od 2013 r.) Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Był dwukrotnie (1992,2008) odznaczony srebrnym medalem Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska.  Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej” miesięcznika Czysta Energia (2014), „Nowy Impuls” miesięcznika Nowy Przemysł (2014) oraz laureatem tytułu „Człowiek Roku Polskiej Ekologii” za 2014 rok. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP (od 15.10.2015).

Wiśniewski Jerzy

Wiśniewski Jerzy

Firma: Fujitsu w Polsce

Stanowisko: Dyrektor R&D

Manager z ponad 20 - letnim stażem pracy w polskich jak i międzynarodowych firmach branży usług (outsourcingu), rozwiązań informatycznych i oprogramowania w tym Kordbab Bygdatta, Intergaph czy TomTom . Bogate doświadczenie związane z budowaniem i organizacją biur oraz departamentów a także zarządzania programami i projektami w środowisku wielokulturowym. Posiada ekspercką wiedzę na temat zagadnień R&D oraz dotyczących dostarczania usług (ITO) i rozwiązań dla klientów oraz produkcji oprogramowania. Uczestnik, a zarazem prelegent na międzynarodowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz outsourcingiem (ITO). Reprezentant firm w grupach i organizacjach ICT.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunków: Organizacja i Zarządzanie oraz Elektroniki i Telekomunikacji

Witkowski Radosław

Witkowski Radosław

Stanowisko: Prezydent Radomia

Woicka-Żuławska Iwona

Woicka-Żuławska Iwona

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko: Dyrektor, Departament Współpracy Ekonomicznej

W latach 1997-2009 pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, zajmując się negocjacjami i procesem akcesji Polski do UE w zakresie swobody świadczenia usług oraz społeczeństwa informacyjnego. Od maja 2004 r., po uzyskaniu przez RP członkostwa w Unii, pracowała w Departamencie Polityki Integracyjnej, uczestnicząc w procesie decyzyjnym UE w trzech obszarach: usług, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki naukowej.
W 2010 r. objęła stanowisko samodzielnego eksperta ds. rynku wewnętrznego UE w Departamencie Strategii i Planowania MSZ. W latach 2010-2014 oddelegowana do pracy w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie pełniła funkcję kierownika Wydziału Ekonomicznego. Po powrocie z Wielkiej Brytanii mianowana zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, zajmowała się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, polskim członkostwem w międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz promocją polskiej gospodarki i wsparciem polskich podmiotów gospodarczych na rynkach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Od listopada 2015 r. piastowała funkcję p.o. dyrektora, odpowiedzialnego również za wsparcie na rynkach Ameryki Północnej oraz Europy. Od kwietnia 2016 r. jest dyrektorem DWE.
Doktor nauk ekonomicznych — rozprawę doktorską obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów i opracowań dot. integracji europejskiej. Mężatka.
Języki — angielski, hiszpański, włoski oraz w stopniu podstawowym — francuski.

Wojaczek Piotr

Wojaczek Piotr

Firma: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Stanowisko: prezes zarządu

Piotr Wojaczek - od roku 1996, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Członek grupy roboczej ds. polityki klastrowej przy Ministrze Gospodarki. Absolwent Politechniki Śląskiej. Ukończył Studia Doktoranckie EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Laureat licznych nagród, m.in.: nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli oraz „Crystal Dragon of Success“ dla najlepszych managerów na polskim rynku w 2014 roku. Pod jego kierownictwem Katowicka SSE S.A. zagospodarowała gruny o powierzchni ponad 1 tys. ha, tworząc dzięki pozyskanym inwestycjom za ponad 22 mld PLN ponad 56 tys. miejsc pracy. Inicjator założonego w 2011 roku klastra „Silesia automotive”, którego celem jest stworzenie środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej.

Wojciechowski Andrzej Filip

Wojciechowski Andrzej Filip

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji

Wojciechowski Paweł

Wojciechowski Paweł

Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stanowisko: minister finansów w 2006 roku, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w latach 2009-2010, główny ekonomista

Dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 2014 r.  Wcześniej piastował stanowiska: Stałego Przedstawiciela RP przy OECD, podsekretarza stanu w MSZ, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz ministra finansów. W latach 1995-2005 był prezesem kilku spółek rynku finansowego, m. in. PTE Allianz Polska S.A.. Ukończył studia ekonomiczne na John Caroll University, a doktoranckie na Case Western Reserve University, doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykłady gościnnie  na Harvard Kennedy School of Government, John Carroll University i w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Harvard Club of Poland. 

Wolniewicz-Warska Ewa

Wolniewicz-Warska Ewa

Firma: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

Stanowisko: Country Sales Manager

Wolny Wojciech

Wolny Wojciech

Firma: LGBS Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Wolski Józef

Wolski Józef

Firma: Kopex SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Wołoszyn Alina

Wołoszyn Alina

Firma: KPMG

Stanowisko: partner, szef zespołu finansowania i infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Alina Wołoszyn dołączyła do zespołu KPMG w 2008 roku gdzie zarządza zespołem specjalistów zajmujących się doradztwem między innymi w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji finansowania dla przedsiębiorstwa w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej-Wschodniej. Poprzednio pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw w Citibanku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), gdzie zarządzała zespołem specjalistów w dziedzinie strukturyzacji i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw na polskim oraz międzynarodowym rynku. Alina Wołoszyn pracowała w Citibanku Handlowym od 1996 roku, tworząc i rozwijając Departament Finansowania Przedsiębiorstw w Polsce. Posiada 20-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Posiada bogate doświadczenie między innymi w sektorze górniczym, chemicznym, energetycznym, telekomunikacyjnym i publicznym, które zdobyła przy wielu transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów.

Wołyniec Ilona

Wołyniec Ilona

Firma: PKO Bank Polski

Stanowisko: Dyrektor, Pion Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów

Woszczyk Marek

Woszczyk Marek

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Jest uznanym ekspertem w branży energetycznej. Od początku swojej aktywności zawodowej zaangażowany jest w promowanie konkurencji oraz budowę stabilnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego. Pełniąc przez wiele lat funkcje kierownicze w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), w tym od 2011 r. funkcję Prezesa, odegrał kluczową rolę w transformacji polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Funkcję Prezesa Zarządu PGE polskiej Grupy Energetycznej S.A. pełni od grudnia 2013 roku. Jest także prezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Woszczyński Tadeusz

Woszczyński Tadeusz

Firma: Information Systems Group at Hitachi Europe, Ltd.

Stanowisko: Regional Manager CEE&CIS

Przewodniczący Grupy ds. Biometrii, Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych przy ZBP

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz stypendium Master Program Infotech (Infomatyka) na Universitat Stuttgart w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery związany z firmą Hitachi Europe Ltd., gdzie był jednym z pierwszych pracowników w Polsce. W latach 2005-2006 odpowiedzialny za zorganizowanie szeregu wydarzeń promocyjnych Grupy Hitachi w Polsce we współpracy z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. W latach 2007-2008 związany z Biurem Rozwoju Biznesu Hitachi Europe (HEU BDO) w Przedstawicielstwie Hitachi Europe w Warszawie, gdzie jego głównym zadaniem było stworzenie od podstaw biznesu IT Security firmy Hitachi Europe Ltd. w Polsce (Grupy IFG). Od stycznia 2009 roku zarządza powstałą jednostką biznesową w Polsce i Regionie Europy Centralno-Wschodniej obejmującą rozwiązania bezpieczeństwa IT i koncentrującą się przede wszystkim na sektorze bankowym i government. Od 2014 roku zarządza biznesem Hitachi Europe zakresie IT w w całym regionie CEE i CIS jako Dyrektor Regionalny. Jeden z głównych promotorów idei bankowości biometrycznej, uczestniczący jako ekspert i wykładowca na wielu konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą. Stworzony przez niego zespół jest odpowiedzialny za szereg innowacyjnych na skalę europejską projektów takich jak: sieć bankomatów biometrycznych w Grupie BPS i SGB, sieć bankomatów biometrycznych w największym tureckim banku komercyjnym - IS Bankasi A.S., pierwszymi w Europie projektami biometrycznych oddziałów bankowych w bankach BPH S.A. i Getin Bank, jak również projekt Getin Point (pierwsze w Polsce samoobsługowe oddziały bankowe) i PlanetCash (pierwsza w Europie niezależna sieć bankomatów biometrycznych).
Współzałożyciel i od 2007 roku przewodniczący Grupy ds. Biometrii Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. Od 2010 roku Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych. Współautor publikacji FTB na temat biometrii, w tym "Raport biometryczny: Biometria w bankowości i administracji publicznej" (2009) oraz "Prawne Aspekty Biometrii" (2011). Współtwórca corocznej, międzynarodowej konferencji Spring Biometric Summit (obecnie International Biometric Congress). Pod jego redakcją stworzony został najnowszy raport FTB na temat biometrii – "Raport biometryczny 2.0: Bankowość biometryczna".

Wójcicki Jacek

Wójcicki Jacek

Stanowisko: Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego

Wójcik-Stasiak Małgorzata

Wójcik-Stasiak Małgorzata

Firma: TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Wrona Zbigniew

Wrona Zbigniew

Firma: Najwyższa Izba Kontroli

Stanowisko: p.o. Dyrektora, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego

Zbigniew Wrona (ur. 21.05.1961r.) – doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik organów władzy publicznej, w tym: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aktualnie zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku Radcy Prezesa NIK pełni obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. W latach 90-tych pracownik naukowy Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie związany z Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Autor wielu publikacji naukowych, członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Kontrola państwowa”. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach i seminariach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Wróbel Piotr

Wróbel Piotr

Firma: Rynek Zdrowia

Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

Wylęgała Edward

Wylęgała Edward

Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Programów Rozwojowych i Innowacji

MD PhD (urodzony 5 czerwca 1960 w Bielsku-Białej, Polska) jest profesorem medycyny. Obecnie prof. Wylęgała jest kierownikiem Klinicznego Oddziału Okulistyki (Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnomocnik Rektora ŚUM ds. Programów Rozwojowych
i Innowacji. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał na Akademii Medycznej
w Warszawie. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych między innymi Polskie Towarzystwo Okulistyczne, American Academy of Ophthalmology, Italian Society
of Ophthalmology, American and European Society of Catract and Refractive Surgery, International Society of Ocular Trauma, Societa Italina Trapianti di Cornea, The Cornea Society. Uzyskał stypendium z Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie
w ramach którego szkolił się w dziedzinie okulistyki we Włoszech (pod kierunkiem Prof. F.Trimarchi, Pavia; Prof. C.Paganoni, Bergamo). Opublikował ponad 200 artykułów
w recenzowanych czasopismach naukowych ("Ophthalmology", "Journal of Cataract and Refractive Surgery", "Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging", "Eye", "European Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology"), 12 podręczników i rozdziałów
z dziedziny okulistyki. Prof. E. Wylęgała był promotorem 15 rozpraw doktorskich. Jest doświadczonym chirurgiem zarówno przedniego jak i tylnego odcinka oka. Wyszkolił 17 chirurgów okulistów. Przeprowadził ponad 2000 przeszczepów rogówki. Jest pionierem chirurgicznych procedur w Polsce: przeszczep komórek macierzystych nabłonka rogówki, głębokiej keratoplastyki warstwowej, keratoplastyki warstwowej tylnej DSEK, keratoprotezy, przeszczep rogówki za pomocą lasera femtosekundowego, sklerektomia głęboka niepenetrująca za pomocą lasera CO2. Nauczyciel akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Wyszkowski Kamil

Wyszkowski Kamil

Firma: Global Compact w Polsce

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Wyszomirski Paweł

Wyszomirski Paweł

Stanowisko: Prezes Fundacji Napraw Sobie Miasto, Sekretarz Jury Konkursu Mieszkam tu! – Mądre pomysły na mądre miasto

Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, kurator konferencji TEDxKatowice, koordynator europejskiego projektu DITOs - promującego naukę obywatelską (citizen science), realizowanego we współpracy z University College London. Publikował m.in. w Miasto Think Tank, Magazynie Autoportret. Redaktor książek "Jak rozwiązywać problemy lokalne dzięki mapom?" i "Przedsiębiorczość społeczna 2.0". Więcej na wyszomirski.biz

X

Xinning Song

Xinning Song

Firma: School of International Studies Director, Centre for European Studies Renmin University, Pekin

Stanowisko: Jean Monnet Chair ad personam

Xinxin Zhao

Xinxin Zhao

Firma: Beijing Investment Promotion Agency

Stanowisko: Wicedyrektor Generalny

Y

Yang Ivy Yu

Yang Ivy Yu

Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Stanowisko: Kierownik, Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny, Pełnomocnik Zarządu ds. Azji

Yiwei Wang

Yiwei Wang

Firma: Renmin University, Chiny

Stanowisko: Dyrektor

Yongshan LI

Yongshan LI

Firma: Hebei Provincial Department of Agriculture, Chiny

Stanowisko: Dyrektor Generalny

Z

Zabłoński Arkadiusz

Zabłoński Arkadiusz

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych. Zajmował się także rynkiem kapitałowym (licencja maklera papierów wartościowych) oraz nadzorem właścicielskim (były członek rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PKO Bank Polski SA). Obecnie członek Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doświadczenie bankowe zdobywał między innymi w Deutsche Bank Polska, grupie Unicredit oraz PKO Bank Polski.

W Banku Gospodarstwa Krajowego od 2011 r. Obecnie odpowiada za rozwój finansowania eksportu w zakresie bezpośredniego finansowania transakcji eksportowych oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, zarówno w ramach programów rządowych, jak i działalności własnej BGK.
Zaborowski Zbyszek

Zaborowski Zbyszek

Stanowisko: Poseł na Sejm RP

Zachariasz Katarzyna

Zachariasz Katarzyna

Stanowisko: Dziennikarz

Dziennikarka gospodarcza. Była redaktor naczelna serwisu o innowacjach INN Poland. Wcześniej pracowała w dziale gospodarczym Gazety Wyborczej, Parlamencie Europejskim i Warsaw Business Journal. Pisze o innowacjach i współpracy nauka - biznes, a także o przedsiębiorczości i funduszach europejskich. Zdobywczyni nagród dziennikarskich m.in. Urzędu Patentowego RP za cykl artykułów o Jednolitym Patencie Europejskim czy Economicus 2014 w kategorii "najlepszy poradnik ekonomiczny".

Zadura-Lichota Paulina

Zadura-Lichota Paulina

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje prace Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Raportu „Innowacyjność”, oraz „Global Entrepreneurship Monitor. Polska”, wydawanych przez PARP.

Zagórowski Jarosław

Zagórowski Jarosław

Firma: Wiceprezes Zarządu, CEEP

Stanowisko: Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w latach 2007-2015

Zajusz Aleksander

Zajusz Aleksander

Firma: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Gliwicach

Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki

Zaleska Małgorzata

Zaleska Małgorzata

Firma: Narodowy Bank Polski

Stanowisko: Członek Zarządu

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska jest Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, Członkiem Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse, Wicedyrektorem w Instytucie Bankowości SGH. W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 340 publikacji.
W latach 1998-2003 była doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2000-2002 członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, a w 2007 r. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego. W latach 2007-2009 pełniła funkcję Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008-2009 była także Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers oraz Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers, a w latach 2009-2013 Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym.

Zalicki Łukasz

Zalicki Łukasz

Firma: EY

Stanowisko: Partner

Łukasz Zalicki przez ponad 20 lat pracy w branży konsultingowej zdobył bogate doświadczenie w różnych dziedzinach, obejmujących strategię organizacji, zarządzanie efektywnością, finansowanie inwestycji oraz transakcje kapitałowe. Od kilku lat specjalizuje się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia. Pracował dla szeregu klientów z tego sektora, zarówno prywatnych jak i publicznych.
Łukasz ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Warszawskiej, równolegle studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył kursy managerskie na Kellogg School of Management oraz Harvard Business School w USA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Zamasz Krzysztof

Zamasz Krzysztof

Firma: ENEA SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Krzysztof Zamasz kieruje Spółką oraz Grupą Kapitałową Enea od stycznia 2013 r. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia S.A. Wcześniej kierował Elektrociepłownią Tychy S.A. (Grupa TAURON), a w latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jest członkiem powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, sprawuje również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.
Jest autorem wielu publikacji naukowych. Ma stopień doktora nauk ekonomicznych z dyplomem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki jądrowej i rynków energii, ciepłownictwa, controllingu oraz IT.

Zarajczyk Karol

Zarajczyk Karol

Firma: URSUS SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Karol Zarajczyk jest jednym z najmłodszych menedżerów polskich firm produkcyjnych, mogącym poszczycić się wielkimi osiągnięciami.
W 2004 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość ze specjalizacją Inwestycje kapitałowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jest absolwentem The Executive Training Programme (stypendium Komisji Europejskiej) w SDA Bocconi School of Management in Milan, The School of Oriental and African Studies University of London, SCIENCES PO Paris oraz Waseda University Tokyo Japan. Zaraz po studiach rozpoczął pracę jako specjalista ds. finansowych w POL-MOT Holding S.A., a po roku został dyrektorem wykonawczym, a potem także członkiem zarządu w spółce Ital-Mot, należącej do grupy POL-MOT.
W latach 2008-2009 był dyrektorem ekonomiczno-finansowym w produkującej maszyny rolnicze spółce POL-MOT Warfama, a w roku 2009 został jej wiceprezesem. Od 2009 roku zasiada w radzie nadzorczej spółki Bioenergia Invest, która instaluje w całej Polsce wytwórnie ekologicznego paliwa ze słomy, zapewniając jednocześnie producentom takiej biomasy wieloletnie kontrakty sprzedażowe. W 2013 roku objął stanowisko prezesa zarządu URSUS S.A. i kieruje tą spółką do dziś.


Największym sukcesem zawodowym Karola Zarajczyka było wskrzeszenie słynnej polskiej marki URSUS oraz stworzenie dynamicznie rozwijającej się firmy produkującej nie tylko ciągniki, ale też maszyny rolnicze, a obecnie trolejbusy i autobusy elektryczne. Odbudowa symbolu polskiego przemysłu było dużym wyzwaniem, a operacja odbudowy legendy udała się głównie dzięki jego determinacji.
Karol Zarajczyk jako skuteczny menedżer otrzymał w ostatnich latach rozmaite nagrody za osiągnięcia kierowanej przez siebie firmy. W 2015 roku otrzymał nagrodę PAIiIZ za ekspansje zagraniczną, tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki Business Centre Club, Lubelskiego Orła Biznesu 2016 oraz tytuł Top Pracodawca Polski Wschodniej 2015 przyznany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Zarzycki Mariusz

Zarzycki Mariusz

Firma: Poczta Polska SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Mariusz Zarzycki ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent University of Stockholm (specjalność: Bankowość i Finanse).
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi. W latach 1993 – 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym SA – Grupa Pekao S.A. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekao SA, w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao SA.

W latach 1998 – 2008 pracował w BRE Banku SA m.in. dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych oraz dyrektor Banku ds. Informatyki. Był również dyrektorem ds. informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku.

W latach 2008 – 2010: wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, a także członek rad nadzorczych Inteligo Financial Services oraz Wilanów Investment.

Od 2011 jest Członkiem Zarządu Poczty Polskiej S.A. odpowiedzialny za obszar infrastruktury, operacji i logistyki. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej POSTDATA S.A. spółki należącej do grupy kapitałowej Poczty Polskiej

Zasuń Rafał

Zasuń Rafał

Firma: WysokieNapiecie.pl

Stanowisko: redaktor naczelny

Zawada Grzegorz

Zawada Grzegorz

Firma: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i programu MBA University of Minnesota; posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst.
Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 r. Karierę zawodową rozpoczynał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, skąd przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte.
W latach 2000-2007 pracował dla grupy Erste Banku jako analityk sektora bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej, dyrektor Działu Analiz na Polskę, a od 2005 r. członek Zarządu Erste Securities Polska.
W latach 2007-2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC, specjalizując się w analizowaniu sektora bankowego w regionie CEE (od Austrii po Rosję i Kazachstan).
Od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r. był zastępcą dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego odpowiedzialnym za analizy rynkowe. Od stycznia 2012 r. do lipca 2014 r. pełnił funkcję dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP.
Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot SA, członek Rady Nadzorczej spółki Towarowa Giełda Energii SA.

Zawadka Dariusz

Zawadka Dariusz

Firma: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Z PERN "Przyjaźń" S.A. związany od 1 września 2012 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 30 października 2013 roku. Do momentu powołania do Zarządu PERN "Przyjaźń" S.A. był Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, a także od 15 kwietnia 2013 roku pełnił obowiązki Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju.
W latach 1991-2004 oraz 2008-2010 służył w jednostce GROM, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od operatora sekcji bojowej, do dowódcy jednostki. Uczestniczył w wielu operacjach zagranicznych. Wielokrotnie odznaczony. Po zakończeniu kariery wojskowej był m.in. Dyrektorem d.s. Kontroli i Bezpieczeństwa w PGE Energia Jądrowa S.A. oraz Doradcą Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”.
Jest absolwentem m.in. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej, oraz Canadian International Management Institute Harvard Business School-Management i studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej.

Zawadzka-Stępniak Dorota

Zawadzka-Stępniak Dorota

Firma: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Zawadzka-Stępniak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Była doradcą ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego w zakresie ochrony powietrza oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Brała aktywny udział w przygotowaniach do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie. Pracowała także jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska oraz jako Radca Ministra w Departamencie Ochrony Powietrza. Prowadziła w imieniu Ministra Środowiska negocjacje międzynarodowe sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto (tzw. jednostek AAU) w wyniku których podpisane zostało 10 umów sprzedaży na kwotę ok. 780 mln PLN. Koordynowała ponadto ze strony Ministerstwa Środowiska realizację 37 projektów Wspólnych Wdrożeń (JI), prowadzących do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Od 2013 roku zajmowała się koordynacją działań
w zakresie polityki środowiskowej w Fundacji WWF Polska. Zawadzka-Stępniak jest także doktorantką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Jako Zastępca Prezesa Zarządu w NFOŚiGW nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez Departament Ochrony Klimatu oraz Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej.

Zawadzki Krzysztof

Zawadzki Krzysztof

Firma: TAURON Polska Energia SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 roku. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza S.A. w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym S.A.. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w TAURON Polska Energia S.A. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełni od 21 sierpnia 2009 roku.

Zawalski Wojciech

Zawalski Wojciech

Firma: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

Stanowisko: Dyrektor

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa.

W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego. W latach 2011-2014 pracował w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, w tym w talach 2011-2013 na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych (wyróżnienie Srebrna Perła Medycyny dla TCZ), od 2013 roku pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (wyróżnienie listem pochwalnym Dyrektora OW NFZ w Łodzi za uzyskanie Złotej Perły Medycyny i zajęcie wysokiego miejsca w Rankingu „Bezpieczny Szpital” Rzeczpospolitej). W 2014 roku pełnił funkcję Kierownika Medycznego Luxmed Sp. z o.o. W latach 2014-2015 pracował w Szpitalu Powiatowym w Radomsku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ukończył między innymi szkolenia dla audytora wewnętrznego, kurs kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kurs z zakresu nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą oraz kluczowymi jej jednostkami. Specjalista w zakresie rynku Opieki Zdrowotnej w Polsce, Prawa Medycznego, Kodeksu Spółek Handlowych.

Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zbrojewska Monika

Zbrojewska Monika

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Zdebski Andrzej

Zdebski Andrzej

Firma: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Stanowisko: Prezydent

Andrzej Zdebski , adwokat , uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu zarządzania i prawa ( m. innym Haska Akademia Prawa Międzynarodowego w Hadze , Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ w Genewie , Uniwersytet w Oksfordzie ,KOICA Seul ),Prezes Zarządu Krakchemia S.A , Prezydent IPH w Krakowie , Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie , członek rad nadzorczych MPL Balice w Krakowie , KCI S.A . W przeszłości : asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ w Krakowie , dyrektor w pionie sprzedaży banków BWR S.A ,Deutsche Bank PBC , Millenium ,podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy , Prezes PAIiIZ , członek rad nadzorczych m.innymi BGK S.A., BGŻ S.A , Unimil S.A , Zelmer S.A .

Zduńczyk Robert

Zduńczyk Robert

Firma: Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Stanowisko: prezes

Założyciel i prezes Fundacji Ekonomicznej Polska - Afryka Wschodnia, niezależny ekspert w dziedzinie SKUTECZNOŚCI W ZARZĄDZANIU i DOBREGO ROZWOJU. Od prawie 30 lat realizuje z sukcesem szereg projektów i przedsięwzięć biznesowych i społecznych zarówno w Polsce, jak i Afryce, kierując się zasadami skuteczności i rozwoju. W Afryce obecny jest od 1989 roku. Lata współpracy z rządami, uczelniami, organizacjami społecznymi i firmami w Afryce pozwoliły mu zbudować unikalną i realną wiedzę i doświadczenie na temat tego kontynentu.

Zdziebło Adam

Zdziebło Adam

Stanowisko: Senator RP

Zembala Marian

Zembala Marian

Firma: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Poseł, Minister Zdrowia w 2015 r.

Stanowisko: Dyrektor

Ziarno Jacek

Ziarno Jacek

Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

Stanowisko: I zastępca redaktora naczelnego

Ziegler Richard

Ziegler Richard

Firma: Track Tec SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Zielińska Patrycja

Zielińska Patrycja

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od marca 2014 r., odpowiada za inwestycje kapitałowe, innowacje oraz departamenty zarządzania operacyjnego.
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji o specjalności Zarządzanie przez Jakość oraz studiów podyplomowych w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Minnesota.
W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się zarządzaniem finansami i funduszami strukturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności, audytu oraz IT.
W latach 2012-2014 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. finansów i audytu w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o., wcześniej (2009-2012) była Zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewodnicząca i członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Ziemczonek Maciej

Ziemczonek Maciej

Firma: PIXERS

Stanowisko: Dyrektor Operacyjny

Ziółkowski Marek

Ziółkowski Marek

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

Stanowisko: Podsekretarz Stanu ds. Polityki Wschodniej i Bezpieczeństwa

Zwolak Lucjan

Zwolak Lucjan

Firma: Agencja Rynku Rolnego

Stanowisko: Zastępca Prezesa

Doświadczenie zawodowe
 Agencja Rynku Rolnego – dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego,
 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – radca Prokuratorii Generalnej,
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p.o. Zastępca Dyrektora Biura Inspekcji Wydatków Interwencyjnych,
 Ministerstwo Skarbu Państwa – radca prawny,
 Radca prawny, kierownik Biura Prawno-Pracowniczego, prokurent – w państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, w tym spółkach prawa handlowego.
Inne doświadczenia zawodowe
 Członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i sp. z o.o.
 Radny Gminy kadencji: 1998-2002, 2002-2006.
 Szkoła Podchorążych Rezerwy – roczna służba wojskowa absolwentów szkół wyższych.
Wykształcenie
 Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, magister prawa.
 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, magister organizacji i zarządzania.
 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, radca prawny.
 UMCS w Lublinie Wydział Ekonomii, studia podyplomowe – bankowość i finanse.
Rodzina
 Żonaty, dwoje dzieci
Zainteresowania
 Historia, geografia

Zwoliński Andrzej

Zwoliński Andrzej

Firma: Grupa Wirtualna Polska, Money.pl

Stanowisko: Redaktor

Ź

Źrebiec Wiesław

Źrebiec Wiesław

Firma: Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego

Stanowisko: Prezes

Ż

Żabiński Leszek

Żabiński Leszek

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Rektor

ur. 18.08.1947, Wrocław; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu (WSE Wrocław) – mgr 1969; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (AE Wrocław) 1975, dr hab. – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (AE Poznań) 1981, profesor nauk ekonomicznych – 1989, profesor zwyczajny AE/UE Katowice – 1996; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu (marketing); zatrudnienie w AE/UE: od 1979; funkcje: prorektor – AE Katowice 1984–1987, dyrektor – Instytut Rynku i Konsumpcji (Wydział Handlu, Transportu i Usług) 1987–1991, kierownik – Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego (Wydział Zarządzania) – od 1991, dziekan – Wydział Zarządzania 2002–2008, rektor – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE Katowice) od 2012; inne miejsca pracy: AE Wrocław – asystent/adiunkt 1970–1979, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie (IRWiK Warszawa) – docent 1987–1991, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG Katowice) – profesor, tamże – kierownik Zakładu Ekonomiki Górnictwa i Regionu 1993–1996; publikacje: ogółem – 305, autorskie zwarte – 4, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 20; ważniejsze publikacje: Rynkowy proces informacyjny w zarządzaniu handlem. Wrocław, AE, 1976; Rynek w procesie zarządzania gospodarką. Warszawa, PWN, 1979 [współaut.]; Analiza rynku. Warszawa, PWE, 1981 [współaut.]; Polityka rynkowa. Warszawa, PWE, 1991; Zachowania podmiotów rynkowych. Pr. zbior pod red. J. Kramer. Warszawa, PWE, 1999 [współaut.]; Marketing as an applied discipline of the economic sciences. An attempt at identifying. „Journal of Economics and Management” 2005, Vol. 2; Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. T. 5. Warszawa, PTE, 2009; Marketing produktów systemowych. Red. nauk. L. Żabiński. Warszawa, PWE, 2012 [współaut.]; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 200; odznaczenia: Srebrna Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004), Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem (2004); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Naukowa PTE im. Oskara Langego stopnia II (1979), Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia II i III (1981), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1996, 1997, 1998), List przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek od 1970, Oddział PTE w Katowicach – prezes 1993–2004, International Association for Research Economic Psychology – członek 1987–1994, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 1999–2002, Komitet Nauk Górniczych PAN/Sekcja Ekonomiki Górnictwa – członek 1993–1999, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek od 2012; inne: Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek, Komisja Ekonomiczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – przewodniczący 1996–1999, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP – członek 2002–2005, Rada Nadzorcza Polskich Hut Stali S.A. – członek 2002–2004, Państwowa Komisja Akredytacyjna – członek 2003–2006, Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek 2002–2006, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – członek od 2006, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – członek od 2012, Konferencja Regionalna Rektorów Uczelni Śląskich – członek i sekretarz od 2012, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Ekonomicznych – członek od 2012, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich – członek od 2012; zainteresowania: muzyka klasyczna, literatura polska i europejska, historia polityczna i gospodarcza, także historia i nauka społeczna Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. (bw)

Żmijewski Krzysztof

Żmijewski Krzysztof

Firma: Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Stanowisko: Sekretarz

Żochowska Monika

Żochowska Monika

Firma: Phenicoptere Sp. z.o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Monika Żochowska – Prezes Zarządu i współtwórca Phenicoptere Sp. Z o.o. i marki GLOV Hydro Demaquillage, która promuje innowacyjne podejście do zmywania makijażu tylko za pomocą wody i najnowszych technologii. Projekt został wyróżniony nagrodami Start-up Roku 2012, Stylowy Kosmetyk 2013 oraz Nominacje do Europejskiego Symbolu Innowacji 2014. Produkty są obecnie dostępne w sprzedaży w 17 krajach.
Jednocześnie Monika jest Certyfikowanym Znawcą Diamentów HRD Antwerpii i właścicielem Diamond Advisory. Ekspert ds. diamentów w CNBC.
Monika jest Magistrem Marketingu i Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Północnej Florydy i na Politechnice Walencji w Hiszpanii. Przed prowadzeniem własnego biznesu zdobyła doświadczenie w kilku międzynarodowych korporacjach na 3 różnych kontynentach.

Żółciak Tomasz

Żółciak Tomasz

Firma: Dziennik Gazeta Prawna

Stanowisko: Redaktor

Żuk Dariusz

Żuk Dariusz

Firma: Business Link Poland

Stanowisko: Prezes

Prezes sieci akceleratorów Business Link, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, AIP Seed Capital oraz współtwórca funduszu bValue, marzący o stworzeniu wiodącego w skali światowej ekosystemu tworzenia i rozwoju start-upów oraz firm.
Business Link (www.blpoland.com) to 12 kreatywnych miejsc do rozwoju biznesu, ulokowanych w głównych miastach Polski. Obecnie w sieci Business Link swoje miejsce znalazło ponad 700 firm, które mogą korzystać 24/7 z miejsc coworkingowych, prywatnych biur i sal spotkań, a dodatkowo uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach akceleracyjnych oraz społecznościowych.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (www.inkubatory.pl) to sieć 49 inkubatorów w całej Polsce, w których funkcjonuje 2200 start-upów. Od 2005 roku w inkubatorach działało 12 000 projektów. AIP to miejsca umożliwiające nowej firmie funkcjonowanie bez konieczności rejestrowania jej na rynku, przez co umożliwiając, najłatwiejszy w Europie, start w biznesie.
Finansowaniem rozwoju start-upów zajmują się AIP Seed Capital oraz fundusz bValue. AIP Seed Capital został stworzony w celu wsparcia start-upów na ich wczesnym etapie rozwoju i do tej pory zainwestował w ponad 100 projektów, takich jak: Qpony.pl, Glov, CallPage czy Sidly. Natomiast działania funduszu bValue mają na celu inwestycje w start – upy, które są już na kolejnych etapach swojego rozwoju. Fundusz ten, został stworzony wraz z wiodącymi przedsiębiorcami w Polsce (twórcy Work Service, Allegro, Medicalgorithmics, easyPack czy Bakalland), których dotychczasowy biznes wart jest ponad 1 mld PLN.
Dariusz Żuk współtworzył również idee Polski Przedsiębiorczej – think tanka kreującego system start-upowy w Polsce, a w 2001 roku powołał do życia Studenckie Forum BCC.
Za kreowanie i promowanie przedsiębiorczości w Polsce, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto jest laureatem nagrody specjalnej Business Centre Club, a od Tygodnika Wprost otrzymał Nagrodę Kisiela.

Żuk Krzysztof

Żuk Krzysztof

Stanowisko: Prezydent Lublina

Krzysztof Żuk wybrany na Prezydenta Miasta Lublin w grudniu 2010 roku. W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 5 grudnia 2010 r. uzyskał 54,65% poparcia wyborców. W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. został wybrany na II kadencję uzyskując w I turze wyborów wynik 60,13% ważnych głosów.
Krzysztof Żuk, urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.

Żywno Maciej

Żywno Maciej

Stanowisko: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Maciej Żywno urodzony w 1976 roku w Białymstoku, żonaty, ojciec córki i dwóch synów. Pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy, działacz społeczny oraz trener organizacji pozarządowych. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie. Ukończył kurs trenerski dla animatorów społecznych na Uniwersytecie w Birmingham, a także Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Współzałożyciel kilku organizacji pozarządowych, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Certyfikowany trener i ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Osoba niezwykle aktywna społecznie, jeden z założycieli fundacji Fundusz ,,Białystok Ojcu Świętemu”.
W latach 2003-2007 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Założyciel Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawca i koordynator białostockiego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.
W roku 2007 powołany na stanowisko wojewody podlaskiego, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do 2014 roku. Wśród najważniejszych osiągnięć w ramach realizacji zadań Wojewody Podlaskiego należy wymienić m.in.: modernizację i budowę przejść granicznych, stworzenie przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją obsługującego obecnie ponad 200 instytucji państwowych w całym kraju, modernizację strategicznie ważnych dla regionu dróg czy budowę systemu zarządzania kryzysowego.
Od grudnia 2014 roku Maciej Żywno pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Podlaskiego. Do zadań wicemarszałka należy m.in. nadzór nad pracą Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego które są odpowiedzialne za rozwój województwa, wykorzystanie środków unijnych, realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, kreowanie gospodarki regionalnej, czy też gospodarczą promocję regionu.

Żyznowski Wiesław

Żyznowski Wiesław

Firma: Mercator Medical SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Wiesław Żyznowski (1964): od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu Mercator Medical S.A. W latach 90. współtworzył wraz z Piotrem Żyznowskim firmy Mercator. W latach 1991-2001 był (z przerwą) wspólnikiem i prezesem zarządu Mercator Med. S.A., oraz Mercator Poligrafia S.A., a następnie przewodniczącym rad nadzorczych firm Mercator Poligrafia S.A. (2001-2007) i Mercator Medical S.A. (1996-2010). Od 2010 roku jest wspólnikiem Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji, będącej akcjonariuszem Mercator Medical S.A.
Wiesław Żyznowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Specjalizuje się w filozofii przedsiębiorczości. Jest wydawcą i autorem książek o regionie wielickim, menedżerem i przedsiębiorcą. Właściciel firmy Baza Wiesław Żyznowski w Sierczy koło Wieliczki, będącej administratorem nieruchomości, i miniwydawnictwa Żyznowski